Changeset 14836


Ignore:
Timestamp:
05/08/12 09:24:35 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r14828 r14836  
  486486$lang['selection'] = 'keuse'; 
  487487$lang['show details'] = 'wys detail'; 
   488$lang['Default user does not exist'] = 'Verstekgebruiker bestaan nie'; 
   489$lang['Delete orphan tags'] = 'Verwyder wees etikette'; 
   490$lang['Delete selected tags'] = 'Verwyder gekose etikette'; 
   491$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FOUT: HIERDIE INVOEGSEL IS VERMIS MAAR GEINSTALLEER! VERWYDER DIT NOU.'; 
   492$lang['ERROR'] = 'FOUT'; 
   493$lang['Environment'] = 'Omgewing'; 
   494$lang['Error list'] = 'Lys van foute'; 
   495$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fout op lêer "%s" : %s'; 
   496$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fout met stuur van epos na %s [%s].'; 
   497$lang['Errors caption'] = 'Foute byskrifte'; 
   498$lang['Everybody'] = 'Almal'; 
   499$lang['Extend for templates'] = 'Brei template uit'; 
   500$lang['Extensions Update'] = 'Opdateer uitbreidings'; 
   501$lang['Ignore this update'] = 'Ignoreer hierdie opdatering'; 
   502$lang['Impossible automatic correction'] = 'Outomatiese korreksie onmoontlik'; 
   503$lang['Informations'] = 'Inligting'; 
   504$lang['Manage Permissions'] = 'Organiseer magtigings'; 
   505$lang['Manage tags'] = 'Organiseer etikette'; 
   506$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Organiseer hierdie stel van %d fotos'; 
   507$lang['Manage'] = 'Organiseer'; 
   508$lang['Manual order'] = 'Handroliese rangskikking'; 
   509$lang['Maximum Height'] = 'Maksimum hoogte'; 
   510$lang['Maximum Width'] = 'Maksimum Wydte'; 
   511$lang['Members'] = 'Lede'; 
   512$lang['Menu Management'] = 'Kieskaarte'; 
   513$lang['Merge selected tags'] = 'Versmelt geselekteerde etikette'; 
   514$lang['Merge tags'] = 'Versmelt etikette'; 
   515$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimum privaatvlak'; 
   516$lang['default values'] = 'verstekwaardes'; 
   517$lang['default'] = 'verstek'; 
   518$lang['delete album'] = 'verwyder album'; 
   519$lang['email'] = 'Epos'; 
   520$lang['errors during synchronization'] = 'foute gedurende sinchronisasie'; 
   521$lang['existing album'] = 'Bestaande album'; 
   522$lang['include child albums'] = 'sluit subalbums in'; 
   523$lang['manage sub-albums'] = 'organiseer subalbums'; 
   524$lang['manual order'] = 'handroliese rangskikking'; 
  488525?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.