Changeset 14841


Ignore:
Timestamp:
05/08/12 15:18:24 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r14656 r14841  
  2626$lang['%d association'] = '%d tilknytning'; 
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger'; 
  28 $lang['%d album including'] = '%d Kategori inklusiv'; 
   28$lang['%d album including'] = '%d kategori inklusiv'; 
  2929$lang['%d albums including'] = '%d kategorier inklusiv'; 
  3030$lang['%d physical'] = '%d Fysisk'; 
   
  3232$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel'; 
  3333$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel'; 
  34 $lang['%d album moved'] = '%d Kategori flyttet'; 
   34$lang['%d album moved'] = '%d kategori flyttet'; 
  3535$lang['%d albums moved'] = ' %d kategorier flyttet'; 
  3636$lang['%d group'] = '%d Gruppe'; 
   
  5454$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag'; 
  5555$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger'; 
  56 $lang['Add group'] = 'Tilføj Gruppe'; 
   56$lang['Add group'] = 'Tilføj gruppe'; 
  5757$lang['Add'] = 'Tilføj'; 
  5858$lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering'; 
  5959$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier'; 
  60 $lang['Associated'] = 'Associeret'; 
   60$lang['Associated'] = 'Tilknyttet '; 
  6161$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv'; 
  6262$lang['Caddie'] = 'Kurv'; 
  6363$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger'; 
  64 $lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt'; 
   64$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual orden for kategorier er blevet gemt'; 
  6565$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  6666$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering'; 
   
  7777$lang['Description'] = 'Beskrivelse'; 
  7878$lang['Display options'] = 'Vis muligheder'; 
  79 $lang['Dissociated'] = 'Adskilt'; 
   79$lang['Dissociated'] = 'Tilknytning fjernet'; 
  8080$lang['Does not represent'] = 'Er ikke thumbnail for'; 
  8181$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags'; 
   
  100100$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
  101101$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse'; 
  102 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser kategori'; 
   102$lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for kategori'; 
  103103$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \''; 
  104104$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \''; 
   
  110110$lang['Name'] = 'Navn'; 
  111111$lang['New name'] = 'Nyt navn'; 
  112 $lang['New parent album'] = 'Ny Kategori'; 
   112$lang['New parent album'] = 'Ny kategori'; 
  113113$lang['New tag'] = 'Nyt tag'; 
  114114$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side'; 
  115115$lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer'; 
  116 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af miniaturebillederne der skal dannes'; 
   116$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af thumbnails der skal dannes'; 
  117117$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført'; 
  118118$lang['Operating system'] = 'Operativsystem'; 
   
  123123$lang['Path'] = 'Sti'; 
  124124$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  125 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af Kategori %s Slet det fra permalinks historie første'; 
   125$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af kategori %s. Slet det fra permalinks historie første'; 
  126126$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"'; 
  127 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af Kategori %s'; 
   127$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af kategori %s'; 
  128128$lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie'; 
  129129$lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
  130130$lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse'; 
  131 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en Gruppe'; 
   131$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en gruppe'; 
  132132$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet'; 
  133133$lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret'; 
   
  141141$lang['Rating'] = 'Bedømmelse'; 
  142142$lang['Reject'] = 'Afvis'; 
  143 $lang['Representant'] = 'Album Minibillede'; 
  144 $lang['Representation of albums'] = 'Album minibillede'; 
  145 $lang['Representative'] = 'Album minibillede'; 
  146 $lang['Represents'] = 'Er minibillede for'; 
   143$lang['Representant'] = 'Kategori thumbnail'; 
   144$lang['Representation of albums'] = 'Thumbnail for kategori'; 
   145$lang['Representative'] = 'Thumbnail for kategori'; 
   146$lang['Represents'] = 'Er thumbnail for'; 
  147147$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge'; 
  148148$lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie'; 
  149 $lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album'; 
   149$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én kategori'; 
  150150$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede'; 
  151151$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger'; 
   
  154154$lang['Status'] = 'Status'; 
  155155$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
  156 $lang['Storage album'] = 'Opbevaring Kategori'; 
   156$lang['Storage album'] = 'Kategori for opbevaring '; 
  157157$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser'; 
  158158$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede'; 
   
  168168$lang['Validation']  =  'Bekræftelse'; 
  169169$lang['Version']  =  'Version'; 
  170 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel album til at flytte'; 
  171 $lang['Virtual album name'] = 'Virtuel album navn'; 
   170$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel kategori som skal flyttes'; 
   171$lang['Virtual album name'] = 'Virtuel kategori navn'; 
  172172$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes'; 
  173173$lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.'; 
   
  176176$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning'; 
  177177$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags'; 
  178 $lang['Associate to album'] = 'Associeret til kategori'; 
  179 $lang['associate to group'] = 'Associeret til gruppe'; 
   178$lang['Associate to album'] = 'tilknyt til kategori'; 
   179$lang['associate to group'] = 'tilknyt til gruppe'; 
  180180$lang['Authorized']  =  'Autoriseret'; 
  181 $lang['Add a virtual album']  =  'Tilføj en virtuel Kategori'; 
   181$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj en virtuel kategori'; 
  182182$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier'; 
  183 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på et album, kan ikke ikke være tomt'; 
   183$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på en kategori, kan ikke ikke være tomt'; 
  184184$lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier'; 
  185185$lang['Private'] = 'Privat Kategori'; 
  186186$lang['Public'] = 'Offentlig'; 
  187 $lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt minibillede'; 
   187$lang['Find a new representant by random'] = 'Find en ny vilkårlig thumbnail'; 
  188188$lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat'; 
  189189$lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier'; 
  190190$lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet'; 
  191191$lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet'; 
  192 $lang['Access type']  =  'Adgang type'; 
   192$lang['Access type'] = 'Adgangstype'; 
  193193$lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen'; 
  194194$lang['Default display'] = 'Standard visning'; 
   
  200200$lang['Date']  =  'Dato'; 
  201201$lang['delete album'] = 'slet kategori'; 
  202 $lang['Dissociate from album'] = 'Adskil fra kategori'; 
  203 $lang['dissociate from group'] = 'Adskil fra gruppe'; 
  204 $lang['Album updated successfully']  =  'Kategori informationer opdateret.'; 
   202$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til kategori'; 
   203$lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe'; 
   204$lang['Album updated successfully'] = 'Kategori opdateret.'; 
  205205$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side'; 
  206206$lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til'; 
   
  212212$lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet'; 
  213213$lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret'; 
  214 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en Gruppe må ikke indeholde \' eller \'eller være tomme. '; 
  215 $lang['This name is already used by another group.']  =  'Dette navn bruges allerede af en anden Gruppe.'; 
   214$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. '; 
   215$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.'; 
  216216$lang['High definition']  =  'High definition'; 
  217217$lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori'; 
   
  220220$lang['Lock'] = 'Lås'; 
  221221$lang['Locked'] = 'Låst'; 
  222 $lang['manage album photos'] = 'Administrer Kategori elementer'; 
   222$lang['manage album photos'] = 'Administrer fotos for kategori'; 
  223223$lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier'; 
  224224$lang['Manage'] = 'Administrer'; 
   
  267267$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling'; 
  268268$lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold'; 
  269 $lang['Add detailed content']  =  'Tilføj nogle detaljerede indhold'; 
   269$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold'; 
  270270$lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som'; 
  271271$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere'; 
   
  299299$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Ryd aldrig anvendt anmeldelse feeds'; 
  300300$lang['Purge sessions'] = 'Ryd sessioner'; 
  301 $lang['randomly represented'] = 'Tilfældigt repræsentant'; 
   301$lang['randomly represented'] = 'Vilkårlig thumbnail for kategori'; 
  302302$lang['registration date'] = 'Registreringsdato'; 
  303303$lang['clean'] = 'oprydning'; 
   
  309309$lang['selection'] = 'udvælgelse'; 
  310310$lang['set to'] = 'Indstillet til'; 
  311 $lang['singly represented'] = 'fast album minibillede'; 
   311$lang['singly represented'] = 'fast thumbnail for kategori'; 
  312312$lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede'; 
  313313$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt websted: (angiv URL til create_listing_file.php)'; 
   
  315315$lang['delete'] = 'slet'; 
  316316$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slet dette websted og alle relaterede oplysninger'; 
  317 $lang['an error happened'] = 'Der opstod en fejl'; 
   317$lang['an error happened'] = 'der opstod en fejl'; 
  318318$lang['Local'] = 'Lokal'; 
  319319$lang['Remote'] = 'Remote'; 
   
  324324$lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata'; 
  325325$lang['target']  =  'Target'; 
  326 $lang['Thumbnail'] = 'Minibillede'; 
   326$lang['Thumbnail'] = 'Thumbnail'; 
  327327$lang['Title']  =  'Tittel'; 
  328328$lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste'; 
   
  333333$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information'; 
  334334$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer'; 
  335 $lang['all'] = 'Alle'; 
   335$lang['all'] = 'alle'; 
  336336$lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end'; 
  337337$lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end'; 
   
  347347$lang['Unlocked'] = 'Låst op'; 
  348348$lang['unset'] = 'unset'; 
  349 $lang['Update albums informations'] = 'Update album informationer'; 
   349$lang['Update albums informations'] = 'Updater informationer for kategori'; 
  350350$lang['Update photos information']  =  'Update billeder information'; 
  351351$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser'; 
  352 $lang['reduce to single existing albums']  =  'Reduceres til én eksisterende kategorier'; 
   352$lang['reduce to single existing albums'] = 'Reducer til én eksisterende kategorier'; 
  353353$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed'; 
  354354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)'; 
   
  358358$lang['File/directory read error'] = 'Fil/mappe læse fejl'; 
  359359$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)'; 
  360 $lang['albums deleted in the database']  =  'Kategorier slettet i databasen'; 
   360$lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier slettet i databasen'; 
  361361$lang['photos deleted from the database']  =  'Elementer slettet i databasen'; 
  362362$lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering'; 
  363363$lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata'; 
  364 $lang['errors during synchronization']  =  'Fejl under synkroniseringen'; 
  365 $lang['albums added in the database']  =  'Kategorier tilføjet i databasen'; 
   364$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering'; 
   365$lang['albums added in the database'] = 'kategorier tilføjet i databasen'; 
  366366$lang['photos added in the database']  =  'Elementer tilføjet i databasen'; 
  367367$lang['photos updated in the database']  =  'Elementer opdateret i databasen'; 
   
  376376$lang['synchronize files structure with database']  =  'Synkronisere filer struktur med databasen'; 
  377377$lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata'; 
  378 $lang['even already synchronized photos']  =  'Allerede synkroniserede elementer'; 
   378$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede elementer'; 
  379379$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes'; 
  380380$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\''; 
   
  388388$lang['user_status_normal']  =  'Bruger'; 
  389389$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster'; 
  390 $lang['Virtual album'] = 'Virtuel album '; 
   390$lang['Virtual album'] = 'Virtuel kategori '; 
  391391$lang['Waiting']  =  'Venter'; 
  392 $lang['default'] = 'Standard'; 
  393 $lang['Toggle \'default group\' property']  =  'Reverse \'default Gruppe\' ejendom '; 
   392$lang['default'] = 'standard'; 
   393$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Nulstil egenskab for \'standard gruppe\' '; 
  394394$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner'; 
  395395$lang['Overall'] = 'Oversigt'; 
   
  402402$lang['Element']  =  'Element'; 
  403403$lang['Section']  =  'Afsnit'; 
  404 $lang['An information email was sent to group "%s"']  =  'Information email sendt til gruppen "%s"'; 
  405 $lang['Send an information email to group members']  =  'Send en information e-mail til gruppen medlemmer'; 
   404$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'email sendt til gruppen "%s"'; 
   405$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer'; 
  406406$lang['Group']  =  'Gruppe'; 
  407 $lang['[%s] Visit album %s']  =  '[% S] Besøg Kategori %s'; 
   407$lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg kategori %s'; 
  408408$lang['Hello,']  =  'Hej,'; 
  409409$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.'; 
   
  416416$lang['Image id']  =  'Billede id'; 
  417417$lang['Summary'] = 'Opsummering'; 
  418 $lang['%d line filtered']  =  ' %d filtrerede line'; 
   418$lang['%d line filtered'] = ' %d linie filtreret'; 
  419419$lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret'; 
  420420$lang['%d guest']  =  ' %d gæst'; 
   
  422422$lang['Hour']  =  'Time'; 
  423423$lang['guest']  =  'Gæst'; 
  424 $lang['default values'] = 'Standardværdier'; 
   424$lang['default values'] = 'standardværdier'; 
  425425$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes'; 
  426426$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes'; 
   
  428428$lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary'; 
  429429$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol'; 
  430 $lang['Anomaly']  =  'Uregelmæssig'; 
   430$lang['Anomaly'] = 'Afvigelse'; 
  431431$lang['Correction']  =  'Korrektion'; 
  432432$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion'; 
  433433$lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt'; 
  434434$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes'; 
  435 $lang['Correction applied with error']  =  'Korrektion anvendes med fejl'; 
  436 $lang['%d anomaly has been detected.']  =  ' %d afvigelsen er konstateret.'; 
   435$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektion anvendt med fejl'; 
   436$lang['%d anomaly has been detected.'] = ' %d afvigelse er konstateret.'; 
  437437$lang['%d anomalies have been detected.']  =  ' %d uregelmæssighed er påvist.'; 
  438 $lang['%d anomaly has been corrected.']  =  ' %d afvigelsen er korrigeret.'; 
   438$lang['%d anomaly has been corrected.'] = ' %d afvigelse er korrigeret.'; 
  439439$lang['%d anomalies have been detected corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet opdaget og rettet.'; 
  440 $lang['%d anomaly has not been corrected.']  =  ' %d urelmæssighed er ikke blevet korrigeret.'; 
   440$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = ' %d afvigelse er ikke blevet korrigeret.'; 
  441441$lang['%d anomalies have not been corrected.']  =  ' %d uregelmæssigheder har ikke været korrigeret.'; 
  442442$lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information'; 
   
  452452$lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password '; 
  453453$lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status '; 
  454 $lang['add new photos to caddie']  =  'Tilføje nye elementer til caddie'; 
   454$lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv'; 
  455455$lang['No display']  =  'Ingen display'; 
  456456$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning'; 
   
  471471$lang['Ignore selected anomalies']  =  'Ignorer valgte anomalier'; 
  472472$lang['Refresh']  =  'Opdater'; 
  473 $lang['The anomaly will be ignored until next application version']  =  'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version'; 
   473$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret, indtil næste version'; 
  474474$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret'; 
  475 $lang['%d anomaly has been ignored.']  =  '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.'; 
   475$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.'; 
  476476$lang['%d anomalies have been ignored.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.'; 
  477477$lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes'; 
   
  493493$lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner'; 
  494494$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang'; 
  495 $lang['ACCESS_1']  =  'Adgang til alle'; 
  496 $lang['ACCESS_2']  =  'Adgang til registrerede brugere'; 
  497 $lang['ACCESS_3']  =  'Adgang til administratorer'; 
  498 $lang['ACCESS_4']  =  'Adgang til webmastere'; 
   495$lang['ACCESS_1'] = 'Adgang for alle'; 
   496$lang['ACCESS_2'] = 'Adgang for registrerede brugere'; 
   497$lang['ACCESS_3'] = 'Adgang for administratorer'; 
   498$lang['ACCESS_4'] = 'Adgang for webmastere'; 
  499499$lang['ACCESS_5']  =  'Ingen adgang'; 
  500500$lang['Support']  =  'Support'; 
   
  521521$lang['nothing'] = 'intet'; 
  522522$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme'; 
  523 $lang['Manage photo ranks']  =  'Administrer image ranking'; 
   523$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer karakterer for fotos'; 
  524524$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
  525 $lang['No photo in this album']  =  'Ingen element i denne Kategori'; 
   525$lang['No photo in this album'] = 'Ingen element i denne kategori'; 
  526526$lang['Images manual order was saved'] = 'Billeder manual rækkefølge gemt'; 
  527 $lang['ranks'] = 'Placering'; 
   527$lang['ranks'] = 'karakterer'; 
  528528$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere'; 
  529529$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering'; 
  530530$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes'; 
  531531$lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder'; 
  532 $lang['%d photo was deleted']  =  ' %d billede slettet'; 
   532$lang['%d photo was deleted'] = ' %d billed slettet'; 
  533533$lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet'; 
  534534$lang['Downloads']  =  'Downloads'; 
   
  564564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation'; 
  565565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg'; 
  566 $lang['existing album']  =  'Eksisterende Kategori '; 
   566$lang['existing album'] = 'Eksisterende kategori '; 
  567567$lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori '; 
  568568$lang['Album name']  =  'Kategori navn '; 
  569569$lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet '; 
  570570$lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos '; 
  571 $lang['%d photos uploaded']  =  ' %d uploaded billeder'; 
   571$lang['%d photos uploaded'] = ' %d billeder uploaded'; 
  572572$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"'; 
  573573$lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder '; 
   
  584584$lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger '; 
  585585$lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes'; 
  586 $lang['Active Themes']  =  'Aktiv Temaer'; 
   586$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer'; 
  587587$lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek'; 
  588 $lang['Administration Home']  =  'Administration Hjem '; 
   588$lang['Administration Home'] = 'Administration hjem '; 
  589589$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul'; 
  590590$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema'; 
   
  630630$lang['Allow rating']  =  'Tillad rating'; 
  631631$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar'; 
  632 $lang['Active Plugins']  =  'Aktiv Plugins '; 
   632$lang['Active Plugins'] = 'Aktive plugins '; 
  633633$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins '; 
  634634$lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins'; 
   
  636636$lang['By %s']  =  'Ved %s'; 
  637637$lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted '; 
  638 $lang['By rank'] = 'Efter ranking'; 
   638$lang['By rank'] = 'Efter karakter'; 
  639639$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge'; 
  640640$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?'; 
   
  671671$lang['remove author'] = 'fjern forfatter'; 
  672672$lang['remove creation date'] = 'fjern oprettelsesdato'; 
  673 $lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra caddie'; 
   673$lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra kurv'; 
  674674$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter'; 
  675675$lang['remove title'] = 'fjern titel'; 
   
  692692$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt'; 
  693693$lang['Action'] = 'Handling'; 
  694 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af albums og billeder'; 
   694$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af kategories og billeder'; 
  695695$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie'; 
  696696$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter'; 
  697 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos tilhører følgende albums: %s'; 
  698 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums er automatisk sorteret'; 
  699 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte'; 
   697$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotos i kategori er tilknyttet følgende kategorier: %s'; 
   698$lang['Albums automatically sorted'] = 'Kategoerier er automatisk sorteret'; 
   699$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er valgt'; 
  700700$lang['Apply action'] = 'Godkend handling'; 
  701701$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge'; 
   
  712712$lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet'; 
  713713$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling'; 
  714 $lang['include child albums'] = 'inkluder børne albums'; 
   714$lang['include child albums'] = 'inkluder nedarvede kategorier'; 
  715715$lang['Last import'] = 'Sidste import'; 
  716716$lang['manual order'] = 'manual rækkefølge'; 
   
  720720$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!'; 
  721721$lang['Show menubar'] = 'Vis menubar'; 
  722 $lang['Add to caddie'] = 'tilføj til caddie'; 
   722$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv'; 
  723723$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.'; 
  724724$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet'; 
   
  727727$lang['... or '] = '... eller '; 
  728728$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer'; 
  729 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er updaterede.'; 
   729$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdateret.'; 
  730730$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.'; 
  731731$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.'; 
  732 $lang['All themes are up to date.'] = 'Alle themaer er opdaterede.'; 
   732$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle temaer er opdaterede.'; 
  733733$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.'; 
  734734$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'; 
   
  767767$lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';  
  768768$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';  
  769 $lang['Select an album'] = 'Vælg et album';  
   769$lang['Select an album'] = 'Vælg en kategori'; 
  770770$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning'; 
  771771$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';  
   
  782782$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.'; 
  783783$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!'; 
  784 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af minibillede er i gang...'; 
   784$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af thumbnail er i gang...'; 
  785785$lang['Update All'] = 'Opdater alle'; 
  786786$lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført'; 
   
  789789$lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side'; 
  790790$lang['Width'] = 'Bredde'; 
  791 $lang['With no album'] = 'Uden album'; 
   791$lang['With no album'] = 'Uden kategori'; 
  792792$lang['With no tag'] = 'Uden tag'; 
  793 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual album'; 
   793$lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual kategori'; 
  794794$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.'; 
  795795$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du burger Flash uploader. Problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.'; 
   
  808808$lang['registered users'] = 'registerede burger'; 
  809809$lang['administrators'] = 'administratorer'; 
  810 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotos, tilføjet den %s.'; 
  811 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.'; 
  812 $lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotos.'; 
   810$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet den %s.'; 
   811$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.'; 
   812$lang['This album contains no photo.'] = 'Denne kategori indeholder ingen fotos.'; 
  813813 
  814 $lang['Move to album'] = 'Flyt til album'; 
   814$lang['Move to album'] = 'Flyt til kategori'; 
  815815$lang['The whole page'] = 'Hele siden'; 
  816816$lang['The whole set'] = 'Hele sættet'; 
   
  842842$lang['Y Position'] = 'Y position'; 
  843843$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke'; 
  844 $lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se dette album'; 
   844$lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se denne kategori'; 
  845845$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne'; 
  846846$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne'; 
   
  861861$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et gratis avanceret program for organisering af digitale fotos for Linux, Windows, og MacOSX.'; 
  862862$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet for fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotos.'; 
  863 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette albums og uploade billeder til galleriet.  '; 
   863$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette kategorier og uploade billeder til galleriet.  '; 
  864864$lang['Applications'] = 'Plugins'; 
  865865$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den'; 
   
  872872$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser'; 
  873873$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% u brugere har automatisk tilladelse til, fordi de tilhører en tildelt gruppe.'; 
  874 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle albums og uploade flere billeder på én gang.'; 
   874$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle kategorier og uploade flere billeder på én gang.'; 
  875875$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografi software designet til at håndtere store mængder af digitale billeder og laver post production arbejde.'; 
  876876$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et kraftfuldt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.'; 
  877877$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto enkelhed.'; 
  878 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er centrum af interesse placeret i midten af billedet.'; 
  879 $lang['Center of interest'] = 'Interesse center'; 
  880 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter galleri browsing, album skabelse og foto upload.'; 
  881 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere centrum af interesse.'; 
  882 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe er tilladt at se denne private album'; 
   878$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.'; 
   879$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde'; 
   880$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af kategorier og upload af fotos.'; 
   881$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere fokusområdet.'; 
   882$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har tilladelse til at se denne private kategori'; 
  883883$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installere, bare Shotwell med din pakke manager og Aktivér Piwigo udgivelses mulighed.'; 
  884884$lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse givet til grupper'; 
  885 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto størrelser med crop'; 
   885$lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto skaleres efter beskæring'; 
  886886$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell'; 
  887887$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam'; 
  888888$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient til Android) er en open source (GPL v3) Piwigo klient til Android-platformen.'; 
  889 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt center af interesse.'; 
   889$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.'; 
  890890$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.'; 
  891 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette albums og eksport fotos.'; 
   891$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette kategorier og eksport fotos.'; 
  892892$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.'; 
  893 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Centrum af interesse er den mest meningsfyldte zone i billedet.'; 
   893$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.'; 
  894894$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize directive i php.ini: %sB'; 
  895895$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'en uploadede fil overstiger post_max_size directive i php.ini: %sB'; 
   
  897897$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standard foto rækkefølge, fordi du har en brugerdefineret indstilling i din lokale konfiguration.'; 
  898898$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale konfigurationsfil, denne parameter i forældet, skal du fjerne den eller omdøbe den til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
  899 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standard Photo Manager på MacOSX. Den Piwigo eksport-plugin kan du oprette nye album og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til din Piwigo fotogalleri.'; 
   899$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standard Photo Manager på MacOSX. Den Piwigo eksport-plugin kan du oprette nye kategoerier og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til din Piwigo fotogalleri.'; 
  900900$lang['include photos with lower privacy level'] = 'omfatter billeder med lavere privatliv niveau'; 
  901901$lang['%d day'] = '%d dag'; 
   
  915915$lang['Added by %s'] = 'Tilføjet af %s'; 
  916916$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator : %d'; 
  917 $lang['Original file : %s'] = 'Original fil : %s'; 
   917$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s'; 
  918918$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s'; 
  919919$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'bedømt %d gange, vurdering:%.2f'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.