Changeset 14909


Ignore:
Timestamp:
05/11/12 23:04:15 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14906 r14909  
  6767$lang['Display options'] = 'Visualitzar opcions'; 
  6868$lang['Dissociated'] = 'Disassociats'; 
  69 $lang['Does not represent'] = 'No representis'; 
   69$lang['Does not represent'] = 'No representar'; 
  7070$lang['Edit selected tags'] = 'Editar'; 
  7171$lang['Edit tags'] = 'Editar etiquetes'; 
   
  100100$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina'; 
  101101$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions '; 
  102 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures per crear'; 
   102$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de diapositives per crear'; 
  103103$lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten els àlbums privats'; 
  104104$lang['Operating system'] = 'Sistema operatiu'; 
   
  125125$lang['Rating'] = 'Valoracions'; 
  126126$lang['Reject'] = 'Rebutjar'; 
  127 $lang['Representant'] = 'Representant'; 
   127$lang['Representant'] = 'Representar'; 
  128128$lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums'; 
  129 $lang['Representative'] = 'Representatiu'; 
  130 $lang['Represents'] = 'Representa'; 
   129$lang['Representative'] = 'Representar'; 
   130$lang['Represents'] = 'Representar'; 
  131131$lang['Save order'] = 'Desar ordre'; 
  132132$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents'; 
   
  168168$lang['Private'] = 'Privat'; 
  169169$lang['Public'] = 'Públic'; 
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova miniatura de l\'àlbum'; 
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova diapositiva de l\'àlbum'; 
  171171$lang['Public / Private'] = 'Autoritzacions'; 
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
   
  280280$lang['Purge never used notification feeds'] = 'La depuració mai utilitza canals de notificació'; // pendent de revisar 
  281281$lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions'; 
  282 $lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria'; 
   282$lang['randomly represented'] = 'Representació aleatòria'; 
  283283$lang['registration date'] = 'Data de registre'; 
  284284$lang['clean'] = 'netejar'; 
   
  289289$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  290290$lang['selection'] = 'selecciona'; 
  291 $lang['set to'] = 'estableix a'; 
  292 $lang['singly represented'] = 'representa per separat'; 
   291$lang['set to'] = 'establir a'; 
   292$lang['singly represented'] = 'Representa per separat'; 
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
  294294$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)'; 
   
  305305$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums'; 
  306306$lang['target'] = 'objectiu'; 
  307 $lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
   307$lang['Thumbnail'] = 'Diapositiva'; 
  308308$lang['Title'] = 'Títol'; 
  309309$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums'; 
   
  322322$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals'; 
  323323$lang['average time'] = 'Temps promig'; 
  324 $lang['number of miniaturized photos'] = 'número d\'imatges miniaturitzades'; 
   324$lang['number of miniaturized photos'] = 'Nombre de diapositives creades'; 
  325325$lang['total time'] = 'temps total'; 
  326326$lang['for this file format'] = 'per aquest format de fitxer'; 
   
  361361$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
  362362$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni'; 
  363 $lang['Upload'] = 'Penja'; 
   363$lang['Upload'] = 'Carregar'; 
  364364$lang['user "%s" added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari "%s"'; 
  365365$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari'; 
   
  373373$lang['Waiting'] = 'Pendent'; 
  374374$lang['default'] = 'predeterminat'; 
  375 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
   375$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Establir com a grup predeterminat'; 
  376376$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
  377377$lang['Overall'] = 'Informació general'; 
   
  600600$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto'; 
  601601$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Habilitar barra de navegació'; 
  602 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Habilitar miniatures de navegació'; 
   602$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Habilitar diapositives de navegació'; 
  603603$lang['Activate icon "%s"'] = 'Habilitar icona "%s"'; 
  604604$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
   
  706706$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST COMPLEMENT ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! '; 
  707707$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST COMPLEMENT TOT I QUE INDIQUI QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L!'; 
  708 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de miniatures en curs...'; 
   708$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de diapositives en curs...'; 
  709709$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generació d\'imatges en curs...'; 
  710710$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s imatges han sigut regenerades'; 
   
  854854$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Per defecte, el centre d\'interès es col·loca al centre de la imatge.'; 
  855855$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots'; 
  856 $lang['Delete Representant'] = 'Eliminar miniatura de l\'àlbum'; 
   856$lang['Delete Representant'] = 'Eliminar diapositiva de l\'àlbum'; 
  857857$lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar'; 
  858858$lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.