Changeset 14916


Ignore:
Timestamp:
05/12/12 13:14:48 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped] Update da_DK, thanks to : Egorip

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/da_DK/theme.lang.php

  r14845 r14916  
  2626$lang['Show/hide menu'] = 'Vis/skjul menu'; 
  2727$lang['validate'] = 'kontroller'; 
   28$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)'; 
   29$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)'; 
   30$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albums pr række (beskrivelse nedenfor miniaturebilledet)'; 
   31$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albums pr række (ingen album beskrivelse)'; 
   32$lang['Activate image preloading'] = 'Aktiver billede forhåndsvisnings '; 
   33$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Yderligere bundmargen efter størelseshåndtering'; 
   34$lang['Album list layout'] = 'Albumliste layout'; 
   35$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animer faner på billede side'; 
   36$lang['Default tab to be displayed'] = 'Standard fane, der skal vises'; 
   37$lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme omkring albums'; 
   38$lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billedet'; 
   39$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme omkring miniaturebillederne'; 
   40$lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til små bogstaver'; 
   41$lang['HD picture default display'] = 'HD-billede standard visning'; 
   42$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategori side'; 
   43$lang['Image autosize options'] = 'billede Autostørelse valgmuligheder'; 
   44$lang['Image preloading options'] = 'Billede forhåndsvisnings valgmuligheder'; 
   45$lang['Include title after resize'] = 'Medtag titel efter størelseshåndtering'; 
   46$lang['Interface options'] = 'Grænseflade indstillinger'; 
   47$lang['Interface style'] = 'Grænseflade stil'; 
   48$lang['Last displayed'] = 'sidst viste'; 
   49$lang['Metadata'] = 'Metadata'; 
   50$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimum billede højde efter størelseshåndtering'; 
   51$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'På billede side, antallet af næste billeder til forhåndsvisning'; 
   52$lang['Picture page options'] = 'Billede side valgmuligheder'; 
   53$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Forhåndsvisning af billeder på miniaturebillede side'; 
   54$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab at vise nedenunder billedet'; 
   55$lang['Resize image to fit window'] = 'størelseshåndtering af billede til at passe til vinduet'; 
   56$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun fanen Information til admins'; 
   57$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Vis billede titel øverst på siden (efter gennemse sti)'; 
   58$lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis miniaturebilledet billedtekst'; 
   59$lang['Title'] = 'Titel'; 
   60$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billedet'; 
   61$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billedet'; 
   62$lang['fit to screen'] = 'tilpas til skærm'; 
   63$lang['full size'] = 'fuld størelse'; 
   64$lang['stripped Configuration updated'] = 'fjernet konfiguration opdateret'; 
  2865?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.