Ignore:
Timestamp:
05/13/12 07:59:10 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Register_FluxBB update LV

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Register_FluxBB/trunk/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r9046 r14926  
  44$lang['Tab_Migration'] = '2.solis : Konta pārvietošana'; 
  55$lang['Tab_Synchro'] = 'Profilakse: Kontu atkārtota sinhronizēšana'; 
  6  
  76$lang['Title'] = 'Reģistrēt FluxBB'; 
  8  
  97$lang['Config_Title'] = 'Spraudņa iestatīšana'; 
  108$lang['Config_Disclaimer'] = ' 
   
  2220$lang['Confirm_true'] = ' --> Dzēst apstiprinājumu'; 
  2321$lang['Confirm_false'] = ' --> Pirms pārbaudes darbībām apstiprinājums obligāts'; 
  24  
  2522$lang['save_config'] ='Iestatījumi saglabāti'; 
  26  
  2723$lang['Audit_Btn'] = 'Pārbaude'; 
  2824$lang['Sync_Btn'] = 'Sinhronizācija'; 
   
  4440$lang['Sync_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB eksistējošo un Piwigo neeksistējošo kontu analīze</b>'; 
  4541$lang['Sync_OK'] = 'Sinhronizācija OK<br>'; 
  46  
  4742$lang['Audit_PWG_Dup'] = '<b>Piwigo kontu tabulas pārbaude</b>'; 
  4843$lang['Error_PWG_Dup'] = '<b>Kļūda Piwigo kontu tabulā, tur ir dublikāti:</b> '; 
  4944$lang['Advise_PWG_Dup'] = '<b>UZMANĪBU! Pirms turpināt, Jums nepieciešams veikt šīs korekcijas Piwigo, <br>lietojiet Piwigo lietotāju pārvaldnieku, lai atrisinātu šo problēmu.</b>'; 
  50  
  5145$lang['Audit_FluxBB_Dup'] = '<b>FluxBB kontu tabulas pārbaude</b>'; 
  5246$lang['Error_FluxBB_Dup'] = '<b>Kļūda FluxBB kontu tabulā, tur ir dublikāti:</b> '; 
  5347$lang['Advise_FluxBB_Dup'] = '<b>UZMANĪBU! Pirms turpināt, Jums nepieciešams veikt šīs korekcijas FluxBB<br>, izmantojiet ikonas, lai izdzēstu lietotājus no FluxBB un atrisinātu problēmu.</b>'; 
  54  
  5548$lang['Audit_Link_Break'] = '<b>Saišu starp Piwigo un FluxBB kontiem pārbaude</b>'; 
  5649$lang['Error_Link_Break'] = '<b>Bojāta saite starp Piwigo un FluxBB kontiem:</b> '; 
  5750$lang['New_Link'] = 'Konts sasaistīts: '; 
  58  
  5951$lang['Audit_Link_Bad'] = '<b>Bojātu saišu starp Piwigo un FluxBB kontiem pārbaude</b>'; 
  6052$lang['Error_Link_Del'] = '<b>Kļūda saišu tabulā starp 2 lietotājiem:</b> '; 
   
  6456$lang['Error_Link_Dup'] = '<b>Kļūda saišu tabulā, eksistē dublikāti:</b> '; 
  6557$lang['Link_Dup'] = 'Dublikātu dzēšana '; 
  66  
  6758$lang['Audit_Synchro'] = '<b>Piwigo un FluxBB kontu paroļu un e-pasta adrešu savstarpējās sinhronizācijas pārbaude</b>'; 
  6859$lang['Error_Synchro'] = '<b>Nekorekta konta sinhronizācija:</b> '; 
   
  7162$lang['Audit_Synchro_OK'] = ' <b>: Datu sinhronizācija OK</b>'; 
  7263$lang['Sync_User'] = 'Konta sinhronizācija : '; 
  73  
  7464$lang['Audit_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwigo eksistējošo un FluxBB iztrūkstošo kontu pārbaude</b>'; 
  7565$lang['Error_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwigo konts neeksistē FluxBB:</b> '; 
  7666$lang['Add_User'] = 'Konta pievienošana FluxBB: '; 
  77  
  7867$lang['Audit_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB eksistējošo un Piwigo iztrūkstošo kontu pārbaude</b>'; 
  7968$lang['Error_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB konts neeksistē Piwigo:</b> '; 
  8069$lang['Del_User'] = 'Konta dzēšana no FluxBB: '; 
  81  
  8270$lang['Audit_OK'] = 'Pārbaude OK<br><br>'; 
  83  
  8471$lang['Mig_Btn'] = 'Pārvietošana'; 
  8572$lang['Mig_Title'] = 'Kontu pārvietošana no Piwigo uz FluxBB'; 
  8673$lang['Mig_Text'] = ' 
  87  <div class="warning"> LIETOT TIKAI TAD, JA nekad neesat lietojis spraudni, lai sajūgtu Piwigo ar FluxBB <u>UN JA</u> jūsu forumā nav lietotāju !!!</b></div><br>            
  88      --> Šajā gadījumā jūsu FluxBB tabulai [PrefixFluxBB]_user jābūt tukšai bez kontiem, izņemot viesa un administratora kontus.<br><br>   
   74 <div class="warning"> LIETOT TIKAI TAD, JA nekad neesat lietojis spraudni, lai sajūgtu Piwigo ar FluxBB <u>UN JA</u> jūsu forumā nav lietotāju !!!</b></div><br> 
   75     --> Šajā gadījumā jūsu FluxBB tabulai [PrefixFluxBB]_user jābūt tukšai bez kontiem, izņemot viesa un administratora kontus.<br><br> 
  8976 - Pārvietošanas operācija vispirms dzēsīs saites starp Piwigo un FluxBB kontiem.<br> 
  9077 - Tad <b>NODZĒSĪS VISUS FluxBB KONTUS</b>, izņemot viesa un administratora kontus.<br> 
  9178 <br> 
  92  <div class="warning">BRĪDINĀJUMS, JA JUMS IR JEBKĀDI SPECIĀLIE KONTI fluxBB == NELIETOJIET ŠO FUNKCIJU !!!</div><br>    
   79 <div class="warning">BRĪDINĀJUMS, JA JUMS IR JEBKĀDI SPECIĀLIE KONTI fluxBB == NELIETOJIET ŠO FUNKCIJU !!!</div><br> 
  9380 - Visbeidzot, pārvietošanas operācija izveidos visus Piwigo kontus FluxBB, izņemot viesa kontu.<br> 
  94  <br>    
   81 <br> 
  9582 Ja procesa laikā rodas kļūdas, novēršiet problēmu un atkārtojiet pārvietošanas (migrācijas) operāciju (šai brīdī varat atjaunot tikai pārvietošanas procesu).<br>'; 
  9683$lang['Mig_Disclaimer'] = '<div class="warning"> NEKAD NEVEICIET PĀRVIETOŠANU LAI VEIKTU ATJAUNINĀŠANU !!!</div>'; 
   
  10390$lang['Mig_End'] = '<b>Pārvietošana pabeigta !</b>'; 
  10491$lang['Title_Tab'] = 'Register_FluxBB - Versija: '; 
  105  
  106 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.0 
  10792$lang['No_Reg_advise'] = ' 
  10893    Labākai integrācijai, jūsu FluxBB forumam iespējamas sekojošas izmaiņas (<b>Brīdinājums: Šīs izmaiņas izzudīs pēc foruma atjaunināšanas</b>): 
   
  118103 <br>    un 216 rindiņā: <div class="mod">&lt;a href=&quot;login.php?action=forget&quot; tabindex=&quot;5&quot;><?php echo $lang_login[\'Forgotten pass\']</a></p> 
  119104 </div> <b>ar :</b> <div class="info">&lt;a href=&quot;../[PiwigoRoot]/password.php&quot; tabindex=&quot;5&quot;><?php echo $lang_login[\'Forgotten pass\']</a></p></div> <br>'; 
  120  
  121   
  122   
  123   
  124   
  125   
  126   
  127   
  128   
  129105$lang['About_Reg'] = 'Par lietotāju reģistrāciju FluxBB forumā'; 
  130106$lang['Bridge_UAM'] = 'Piekļuves validācija forumam, izmantojot UserAdvManager (UAM) spraudni: Ieslēgt tiltu starp diviem spraudņiem, kas ļaus jums aizliegt piekļuvi jūsu FluxBB forumam, kamēr lietotājs nav validējis savu reģistrāciju gelerijā (funkcijai jābūt aktivētai UAM).'; 
   
  142118  Pēc tilta aktivēšanas tiks iespaidoti tikai jaunie reģistri. <b><u>Konta atkārtotas sinhronizācijas funkcija tiks anulēta.</u></b><br> 
  143119  Līdzīgi, ja nekad nav lietots Register_FluxBB, Piwigo konta pārvietošanas posms no jūsu galerijas uz jūsu FluxBB forumu ignorēs validācijas statusu vai ignorēs tiem kontiem, kas piedalās migrācijas posmā.'; 
  144  // --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.0 
  145  
  146  // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.3 
  147120$lang['Admin'] = 'Piwigo administratora lietotājvārds. <b style="color: red">FluxBB administratora konta lietotājvārdam jābūt tādam pašam!</b>'; 
  148121$lang['error_config_admin1'] = 'KĻŪDA : Piwigo administratora lietotājvārds ir nepareizs!'; 
  149 $lang['error_config_admin2'] = 'KĻŪDA : FluxBB administratora konta vārds atšķiras no Piwigo ! Pārbaudiet jūsu FluxBB foruma konfigurāciju un pārsauciet administratora kontu tādā pašā vārdā kā Piwigo.'; <br /> 
   122$lang['error_config_admin2'] = 'KĻŪDA : FluxBB administratora konta vārds atšķiras no Piwigo ! Pārbaudiet jūsu FluxBB foruma konfigurāciju un pārsauciet administratora kontu tādā pašā vārdā kā Piwigo.'; 
  150123$lang['error_config_guest'] = 'KĻŪDA : FluxBB viesa konta vārds ir nepareizs!'; 
  151  
  152 // --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.3 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.3.5 
  153 $lang['Disclaimer'] = '    *** Lai sāktu, veiciet šos 2 soļus ***<br>    
  154   Step 1 : Iestatiet spraudni ar FluxBB parametriem.<br>    
  155   Step 2 : Pārvietojiet lietotājkontus no Piwigo uz FluxBB.<br><br>    
  156   Veicot šos divus soļus, spraudnis ir pilnībā darboties spējīgs un jums nav jāatgriežas šajā lapā.<br><br>    
  157   *** Jau aktivēto savienojumu profilaksei ***<br>    
   124$lang['Disclaimer'] = '    *** Lai sāktu, veiciet šos 2 soļus ***<br> 
   125  Step 1 : Iestatiet spraudni ar FluxBB parametriem.<br> 
   126  Step 2 : Pārvietojiet lietotājkontus no Piwigo uz FluxBB.<br><br> 
   127  Veicot šos divus soļus, spraudnis ir pilnībā darboties spējīgs un jums nav jāatgriežas šajā lapā.<br><br> 
   128  *** Jau aktivēto savienojumu profilaksei ***<br> 
  158129  Profilakse : Tabulu sinhronizācija (papildinājumu, jauninājumu gadījumā vai lietotāju nekorektas dzēšanas gadījumā) ļauj atjaunināt paroles un e-pasta adreses un konstatēt lietotāju ielaušanos (Bet nemaz nav nepieciešams lietot ).<br><br> 
  159130  <div class="warning">BRĪDINĀJUMS !! Drošības nolūkos, apsveriet iespēju izveidot jūsu datu bāzes kopiju, īpaši ###_user tabulām pirms jebkādas darbības.</div> 
  160   <br><br> <div class="warning">Svarīgi zināt:<br>    
  161   Pēc noklusēšanas, <b>FluxBB</b> ir <u>reģistrnejutīgs</u> lietotājvārdiem. Tas nozīmē, ja lietotājs saukts "test" jau ir reģistrējies, citi mēģinājumi reģistrēties kā "Test" vai "TEST" vai "TEst" (utt. ..) tiks noraidīti.<br><br>    
  162   Pēc noklusēšanas, <b>Piwigo</b> darbojas pretēji un tāpēc ir <u>reģistrjutīgs</u> uz ielogošanos ("test" ir atšķirīgs lietotājs no "Test" vai "TEST", utt. ...).<br>    
   131  <br><br> <div class="warning">Svarīgi zināt:<br> 
   132  Pēc noklusēšanas, <b>FluxBB</b> ir <u>reģistrnejutīgs</u> lietotājvārdiem. Tas nozīmē, ja lietotājs saukts "test" jau ir reģistrējies, citi mēģinājumi reģistrēties kā "Test" vai "TEST" vai "TEst" (utt. ..) tiks noraidīti.<br><br> 
   133  Pēc noklusēšanas, <b>Piwigo</b> darbojas pretēji un tāpēc ir <u>reģistrjutīgs</u> uz ielogošanos ("test" ir atšķirīgs lietotājs no "Test" vai "TEST", utt. ...).<br> 
  163134  Lai izvairītos no problēmām (pat, ja Piwigo uzvedību viegli var izmanīt - Skatīt konfigurācijas iespējas), Register_FluxBB savienos divas aplikācijas FluxBB: kas ir<u>reģistrnejutīga</u> loginiem.<br><br> 
  164135  </div>'; 
  165 // --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.3.5 -----------------------------------------  
  166  
  167  
  168136?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.