Changeset 15036


Ignore:
Timestamp:
05/17/12 15:30:26 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/bg_BG/plugin.lang.php

  r14779 r15036  
  5353$lang['cf_menu_link'] = 'Добави линк в менюто'; 
  5454$lang['cf_guest_allowed'] = 'Позволи на гостите да виждат формата'; 
  55 $lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix of the sent e-mail subject'; 
  56 $lang['cf_separator'] = 'Character(s) used to define a separation bar in the e-mail in text format'; 
   55$lang['cf_mail_prefix'] = 'Префикс на изпратен е-майл обект'; 
   56$lang['cf_separator'] = 'Синвол(и) използван за дефиниране на разграничител в е-майл в текстов формат '; 
  5757$lang['cf_separator_length'] = 'Размер на бара'; 
  5858$lang['cf_mandatory_name'] = 'Името е задължително'; 
  5959$lang['cf_mandatory_mail'] = 'Е-мейл адресът е задължителен'; 
  60 $lang['cf_redirect_delay'] = 'Pause delay of redirection'; 
   60$lang['cf_redirect_delay'] = 'Пауза на забавяне от пренасочване'; 
  6161// Emails tab 
  6262$lang['cf_tab_emails'] = 'Е-мейли'; 
  6363$lang['cf_emails'] = 'Е-мейли'; 
  64 $lang['cf_emails_desc'] = 'Destination e-mails management'; 
  65 $lang['cf_active'] = 'Активен Е-майл'; 
  66 $lang['cf_no_mail'] = 'Няма наличен Е-мейл адрес'; 
  67 $lang['cf_refresh'] = 'Регенериране на списъка с Е-мейл адреси'; 
   64$lang['cf_emails_desc'] = 'Управление на местоназначение на е-майли'; 
   65$lang['cf_active'] = 'Активен е-майл'; 
   66$lang['cf_no_mail'] = 'Няма наличен е-мейл адрес'; 
   67$lang['cf_refresh'] = 'Регенериране на списъка с е-мейл адреси'; 
   68$lang['Text after the contact form'] = 'Текст след формуляра "За контакт"'; 
   69$lang['Text before the contact form'] = 'Текст пред формуляра "За контакт"'; 
   70$lang['cf_tab_persoform'] = 'Вмъкване на още инфо...'; 
  6871?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.