Changeset 15264


Ignore:
Timestamp:
05/22/12 20:34:36 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r15248 r15264  
  204204$lang['manage sub-albums'] = 'Gestionar sub-àlbums'; 
  205205$lang['Manage'] = 'Gestionar'; 
  206 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  207 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'S\'ha excedit el temps d\'execució. L\'execució ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'S\'ha superat el temps d\'execució. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  208208$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.'; 
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
   
  292292$lang['singly represented'] = 'Representa per separat'; 
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
  294 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crear un nou lloc : (cal introduïr la seva URL a l\'arxiu create_listing_file.php)'; 
   294$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Afegir un nou lloc: (cal introduïr la seva URL a l\'arxiu create_listing_file.php)'; 
  295295$lang['created'] = 'creat'; 
  296296$lang['delete'] = 'eliminar'; 
   
  338338$lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada'; 
  339339$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori'; 
  340 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
   340$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir o a l\'arxiu o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  341341$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbums eliminats de la base de dades'; 
  342342$lang['photos deleted from the database'] = 'imatges eliminades de la base de dades'; 
   
  553553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cal concedir permisos d\'escriptura (chmod 777) al directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació de Piwigo'; 
  554554$lang['existing album'] = 'Àlbum existent'; 
  555 $lang['create a new album'] = 'crear un nou àlbum'; 
   555$lang['create a new album'] = 'Afegir un nou àlbum'; 
  556556$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum'; 
  557557$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"'; 
   
  656656$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió'; 
  657657$lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut al pujar les imatges'; 
  658 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error a l\'arxiu "%s" : %s'; 
   658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error a l\'arxiu "%s": %s'; 
  659659$lang['automatic order'] = 'Ordre automàtic'; 
  660660$lang['manual order'] = 'Ordre personalitzat'; 
   
  686686$lang['Type here the title'] = 'Escriure aquí el títol'; 
  687687$lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació'; 
  688 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
   688$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Les imatges de l\'àlbum ha sigut associades amb els àlbums següents: %s'; 
  689689$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetes orfes'; 
  690690$lang['delete photo'] = 'Eliminar imatge'; 
   
  762762$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari HTML</a> per a carregar les imatges al servidor.'; 
  763763$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari Flash</a> per a carregar les imatges al servidor.'; 
  764 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius : %sB.'; 
  765 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensions permeses : %s.'; 
   764$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius: %sB.'; 
   765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensions permeses: %s.'; 
  766766$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).'; 
  767767$lang['Manage Permissions'] = 'Gestionar permisos'; 
   
  865865$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestió de permisos per al grup "%s"'; 
  866866$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu'; 
  867 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'A cap grup se li permet veure aquest àlbum privat'; 
   867$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Aquest àlbum és privat, per tant, cap grup el pot visualitzar.'; 
  868868$lang['Not cropped correctly?'] = 'No s\'ha retallat correctament?'; 
  869869$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Per a Linux, només cal instal·lar Shotwell amb el seu gestor de paquets i l\'opció d\'activar la publicació d\'Piwigo.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.