Changeset 15268


Ignore:
Timestamp:
05/23/12 14:45:58 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r15189 r15268  
  5959$lang['Close this window'] = 'Tancar finestra'; 
  6060$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)'; 
  61 $lang['Confirm Password'] = 'Confirmar la clau d\'accès'; 
   61$lang['Confirm Password'] = 'Confirmar clau d\'accés'; 
  6262$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió'; 
  6363$lang['Login'] = 'Identificar-se'; 
   
  6666$lang['Created on'] = 'Creada el'; 
  6767$lang['Creation date'] = 'Data de creació'; 
  68 $lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual clau d\'accès és errònia'; 
   68$lang['Current password is wrong'] = 'La clau d\'accés actual és errònia'; 
  6969$lang['Dimensions'] = 'Dimensions'; 
  7070$lang['Display'] = 'Visualitzar'; 
   
  7878$lang['Filter and display'] = 'Aplicar filtre'; 
  7979$lang['Filter'] = 'Filtrar'; 
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la teva clau d\'accès?'; 
   80$lang['Forgot your password?'] = 'Ha oblidat la seva clau d\'accés?'; 
  8181$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant'; 
  8282$lang['Help'] = 'Ajuda'; 
   
  8787$lang['N/A'] = 'N/A'; 
  8888$lang['New on %s'] = 'Nou a %s'; 
  89 $lang['Notification'] = 'Notificació RSS'; 
   89$lang['Notification'] = 'Notificacions RSS'; 
  9090$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements'; 
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals'; 
   
  101101$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins'; 
  102102$lang['Reset'] = 'Restablir'; 
  103 $lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accès'; 
   103$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accés'; 
  104104$lang['Search rules'] = 'Criteris de cerca'; 
  105105$lang['Search tags'] = 'Cerca etiquetes'; 
   
  185185$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-àlbums'; 
  186186$lang['included'] = 'inclòs'; 
  187 $lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accès no vàlida!'; 
   187$lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accés no vàlida!'; 
  188188$lang['Language']='Idioma'; 
  189189$lang['last %d days'] = 'Últims %d dies'; 
   
  216216$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina'; 
  217217$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador desconegut'; 
  218 $lang['New password'] = 'Nova clau d\'accès'; 
   218$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accés'; 
  219219$lang['Rate this photo'] = 'Valora aquesta imatge'; 
  220220$lang['Next'] = 'Següent'; 
   
  224224$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d."; 
  225225$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies'; 
  226 $lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada'; 
   226$lang['password updated'] = 'Clau d\'accés actualitzada'; 
  227227$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu'; 
  228228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */  
   
  245245$lang['this login is already used'] = 'Aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant'; 
  246246$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'L\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)'; 
  247 $lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada'; 
   247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueixi la seva clau d\'accés una altra vegada'; 
  248248$lang['Auto login'] = 'Recordar'; 
  249249$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista'; 
   
  303303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocitat'; 
  304304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocitat'; 
  305 $lang['Submit'] = ' Validar'; 
   305$lang['Submit'] = 'Validar'; 
  306306$lang['Yes'] = 'Sí'; 
  307307$lang['No'] = 'No'; 
   
  339339$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració'; 
  340340$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid'; 
  341 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accès per aquest usuari'; 
  342 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic. No es pot restablir la clau d\'accès.'; 
  343 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accès sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari'; 
   341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accés per aquest usuari'; 
   342$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no ha registrat cap adreça de correu electrònic. No es pot restablir seva la clau d\'accés.'; 
   343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accés sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari'; 
  344344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s'; 
  345 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accès visita la següent adreça:'; 
   345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accés visiti l\'adreça següent:'; 
  346346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.'; 
  347 $lang['Password Reset'] = 'Estableix una nova clau d\'accès'; 
   347$lang['Password Reset'] = 'Estableixi una nova clau d\'accés'; 
  348348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comprovi que ha rebut l\'enllaç de confirmació al seu correu electrònic'; 
  349349$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida'; 
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accès no coincideixen'; 
  351 $lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.'; 
   350$lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accés no coincideixen'; 
   351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la seva clau d\'accés.'; 
  352352$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici'; 
  353353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introdueix el teu nom d\usuari o el correu electrònic que vas emprar per donar-te d\'alta.'; 
  354 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebràs un enllaç al teu correu electrònic que et permetrà crear una nova clau d\'accès.'; 
   354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebrà un enllaç al seu correu electrònic que li permetrà crear una nova clau d\'accés.'; 
  355355$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic'; 
  356356$lang['Change my password'] = 'Restablir clau d\'accés'; 
  357 $lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueix la nova clau d\'accès.'; 
   357$lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueixi la nova clau d\'accés.'; 
  358358$lang['EXIF Metadata'] = 'Càmera digital'; 
  359359$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadades IPTC'; 
   
  376376$lang['Show latest comments first'] = 'Mostrar comentaris nous primer'; 
  377377$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostrar comentaris antics primer'; 
  378 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Has estat registrat correctament. En breu rebràs un correu electrònic amb els teus paràmetres de connexió. Benvingut!'; 
   378$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'S\'ha inscrit correctament. En breu rebrà un correu electrònic amb les seves credencials de connexió.<br>Benvingut!'; 
  379379$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Gràcies per inscriute\'s a %s!'; 
  380380$lang['Username modification'] = 'Modificar usuari'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.