Changeset 15287


Ignore:
Timestamp:
05/24/12 13:27:45 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r15267 r15287  
  719719$lang['remove creation date'] = 'verwyder skeppingsdatum'; 
  720720$lang['sub-albums'] = 'sub-albums'; 
   721$lang['Orphan tags deleted'] = 'Weesetikette verwyder'; 
   722$lang['Other private albums'] = 'Ander privaat albums'; 
   723$lang['Overall'] = 'Oorsig'; 
   724$lang['Page banner'] = 'Blad banier'; 
   725$lang['Page end'] = 'Bladsy einde'; 
   726$lang['Pages seen'] = 'Bladsye gesien'; 
   727$lang['Parameter'] = 'Verstellings'; 
   728$lang['Parameters'] = 'Parameters'; 
   729$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wagwoord bevestiging nie gedoen. Bevestig asseblief die gekose wagwoord.'; 
   730$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Wagwoord nie ingevul nie. Vul asseblief die wagwoord in.'; 
   731$lang['Path'] = 'Pad'; 
   732$lang['Permission denied'] = 'Regte geweier'; 
   733$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Regte gekoppel aan \'n groep toegeken '; 
   734$lang['Permission granted'] = 'Regte toegeken'; 
   735$lang['Permissions'] = 'Regte'; 
   736$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s van %s'; 
   737$lang['Photo informations updated'] = 'Foto inligting opgedateer'; 
   738$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto onbereikbaar of formaat nie ondersteun nie'; 
   739$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo weergawe'; 
   740$lang['Please wait...'] = 'Wag asseblief...'; 
   741$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Die invoegsel is suksesvol gekopieër'; 
   742$lang['Plugin list'] = 'Invoegsel lys'; 
   743$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Invoegsels wat opgradeer gaan word'; 
   744$lang['Show menubar'] = 'Wys keuserak'; 
   745$lang['Start Upload'] = 'Begin Oplaai'; 
   746$lang['Statistics'] = 'Statistiek'; 
   747$lang['Status'] = 'Status'; 
   748$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jy moet verwyderings bevestig'; 
   749$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besoek album %s'; 
   750$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Probleme of vrae'; 
   751$lang['other'] = 'ander'; 
   752$lang['pixels'] = 'piksels'; 
   753$lang['set to'] = 'stel na'; 
   754$lang['status'] = 'status'; 
  721755?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.