Changeset 15370


Ignore:
Timestamp:
05/28/12 10:15:41 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[add_info_users] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/AddInfousers/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AddInfousers/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r15365 r15370  
  2828$lang['addinfousers_info6'] = 'INFO6'; 
  2929$lang['addinfousers_info7'] = 'INFO7'; 
   30$lang['addinfousers_complete'] = 'Informació addicional'; 
   31$lang['addinfousers_explication_cache_info_help'] = 'Pot ocultar aquesta informació per afegir al seu arxiu local CSS:<br> 
   32ocultar info 1 : #addinfouser_1 {display:none} <br> 
   33ocultar info 2 : #addinfouser_2 {display:none} <br> 
   34ocultar info 3 : #addinfouser_3 {display:none} <br> 
   35ocultar info 4 : #addinfouser_4 {display:none} <br> 
   36ocultar info 5 : #addinfouser_5 {display:none} <br> 
   37ocultar info 6 : #addinfouser_6 {display:none} <br> 
   38ocultar info 7 : #addinfouser_7 {display:none} <br>'; 
   39$lang['addinfousers_explication_cache_info'] = 'Ocultar informació per no utilitzar'; 
   40$lang['addinfousers_explication_help'] = 'Aquest complement li permet afegir 7 camps d\'informació per a l\'inscripció i el perfil dels usuaris'; 
   41$lang['addinfousers_explication_update_non_help'] = 'Per a això, cal afegir aquestes variables dins de l\'arxiu d\'idioma:<br> 
   42$lang[\'addinfousers_info1\'] = \'nom que desitgi per info1\'; <br> 
   43$lang[\'addinfousers_info2\'] = \'nom que desitgi per info2\'; <br> 
   44$lang[\'addinfousers_info3\'] = \'nom que desitgi per info3\'; <br> 
   45$lang[\'addinfousers_info4\'] = \'nom que desitgi per info4\'; <br> 
   46$lang[\'addinfousers_info5\'] = \'nom que desitgi per info5\'; <br> 
   47$lang[\'addinfousers_info6\'] = \'nom que desitgi per info6\'; <br> 
   48$lang[\'addinfousers_info7\'] = \'nom que desitgi per info7\'; <br>'; 
   49$lang['addinfousers_explication_update_non'] = 'Substitució de Nom, Noms de pila, ..., INFO6, INOF7'; 
   50$lang['addinfousers_explication'] = 'Presentació'; 
   51$lang['addinfousers_h2'] = 'Gestió de la informació addicional pels usuaris'; 
  3052?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.