Ignore:
Timestamp:
05/29/12 17:53:42 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : jpmeijers

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r15287 r15416  
  753753$lang['set to'] = 'stel na'; 
  754754$lang['status'] = 'status'; 
   755$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Die ou permaskakel kan nie verwyder word nie!'; 
   756$lang['Center of interest'] = 'Fokusmiddelpunt'; 
   757$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Bly betrokke by die Piwigo-projek deur in ste skryf vir die Piwigo Afkondingings-nuusbrief. Jy sal \'n e-pos ontvang as \'n nuwe weergawe uitgegee word of as daar enige ander groot nuus rakende die projek is. Dit is gewoonlik net enkele e-posse per jaar.'; 
   758$lang['Languages which need upgrade'] = 'Tale wat opgedateer moet word'; 
   759$lang['Last hit'] = 'Onlangste besoek'; 
   760$lang['Learn more'] = 'Ek wil meer weet'; 
   761$lang['Lock albums'] = 'Sluit album'; 
   762$lang['Lock gallery'] = 'Sluit gallery'; 
   763$lang['Lock'] = 'Sluit'; 
   764$lang['Locked'] = 'Geslote'; 
   765$lang['Other plugins'] = 'Ander uitbreidings is beskikbaar'; 
   766$lang['Parent album'] = 'Ouer-album'; 
   767$lang['Pending Comments'] = 'Kommentaar om nog na te gaan'; 
   768$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permaskakel %s is voorheen deur die album %s gebruik. Verwyder dit eers van die permaskakel-geskiedenis.'; 
   769$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permaskakel %s is alreeds in gebruik deur die album %s'; 
   770$lang['Permalink history'] = 'Permaskakel-geskiedenis'; 
   771$lang['Permalink'] = 'Permaskakel'; 
   772$lang['Permalinks'] = 'Permaskakels'; 
   773$lang['Plugins'] = 'Uitbreidings'; 
   774$lang['Position'] = 'Posisie'; 
   775$lang['Preferences'] = 'Instellings'; 
   776$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privaatheidsvlak is op %s'; 
   777$lang['Privacy level'] = 'Privaatheidsvlak'; 
   778$lang['Public / Private'] = 'Publiek / Privaat'; 
   779$lang['Public'] = 'Publiek'; 
   780$lang['Purge compiled templates'] = 'Verwyder opgeboude sjablone'; 
   781$lang['Purge history detail'] = 'Verwyder gedetailleerde geskiedenis'; 
   782$lang['Purge history summary'] = 'Verwyder opsommende geskiedenis'; 
   783$lang['Purge search history'] = 'Verwyder soek-geskiedenis'; 
   784$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lees Piwigo dokumentasie'; 
   785$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Vervang (eie sjablone)'; 
   786$lang['Reset ignored updates'] = 'Hou op opdaterings ignoreer'; 
   787$lang['Resize'] = 'Verander grootte'; 
   788$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Herstel standaard-opstelling. Jy sal jou uitbreidings se instellings verloor.'; 
   789$lang['Restore'] = 'Herstel'; 
   790$lang['Save Settings'] = 'Stoor instellings'; 
   791$lang['Save Template Directory'] = 'Stoor sjabloon-gids'; 
   792$lang['Save manual order'] = 'Stoor handmatige volgorde'; 
   793$lang['Save order'] = 'Stoor volgorde'; 
   794$lang['Save to permalink history'] = 'Stoor in permaskakel-geskiedenis'; 
   795$lang['Save visits in history for'] = 'Stoor geskiedenis van besoeke vir'; 
   796$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Kies twee etikette om saam te smelt'; 
   797$lang['Select the destination tag'] = 'Kies die eindbestemming-etiket'; 
   798$lang['Site manager'] = 'Webmeester'; 
   799$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Voer pLoader uit en voeg jou fotos by.'; 
   800$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Etiket <em>%s</em> is saamgesmelt met etiket <em>%s</em>'; 
   801$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Die weergawe van %s [%s] wat geïnstalleer is is nie aanpasbaar met die weergawe wat benodig word nie [%s].'; 
   802$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Die webmeester het jou ingeskryf vir kennisgewings per e-pos.'; 
   803$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Die webmeester het jou inskrywing vir kennisgewings per e-pos gekanselleer.'; 
   804$lang['Uncheck all'] = 'Kies geen'; 
   805$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Verwyder uitbreidings'; 
   806$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Gebruik die standaard fotovolgorde (soos in opstellingslêer)'; 
   807$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Jy is ingeskryf vir kennisgewings per e-pos.'; 
   808$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Jou inskrywing vir kennisgewings per e-pos is gekanselleer.'; 
   809$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gaan na die uitbreidingslys om dit te installeer en te aktiveer.'; 
   810$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Jy moet verkieslik jou stelsel opdateer om die program ten volle te kan gebruik, anders kan daar nie probleme voorkom nie.'; 
   811$lang['apply automatic sort order'] = 'Sorteer outomaties'; 
   812$lang['cancel manual order'] = 'Kanselleer handmatige volgorde'; 
   813$lang['custom'] = 'Eie keuse'; 
   814$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'vervang bestaande waardes met leë waardes'; 
   815$lang['pending validation'] = 'wag vir goedkeuring'; 
   816$lang['public'] = 'publiek'; 
   817$lang['ranks'] = 'range'; 
   818$lang['singly represented'] = 'album voorbeeldfoto is reggemaak'; 
  755819?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.