Changeset 15626


Ignore:
Timestamp:
06/10/12 16:09:17 (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sv_SE - Svenska - Swedish Thanks to styxsailor - feature:2457

Location:
trunk/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r14646 r15626  
  809809$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxhöjd måste vara ett nummer mellan %d och %d'; 
  810810$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxbredd måste vara ett nummer mellan %d och %d'; 
  811 $lang['Resize after upload'] = 'Resize after upload'; 
   811$lang['Resize after upload'] = 'Skala om efter upppladdning'; 
  812812$lang['Original Size'] = 'Originalstorlek'; 
  813813$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Ett låst galleri är bara synligt för administratörer'; 
   
  871871$lang['Select users...'] = 'Välj användare...'; 
  872872$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u användare har automatiskt tillstånd eftersom de tillhör en grupp med rättigheter utfärdade.'; 
   873$lang[' and %d virtuals'] = ' och %d virtuell'; 
   874$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk'; 
   875$lang['include photos with lower privacy level'] = 'inkludera bilder med lägre sekretessnivå'; 
   876$lang['custom'] = 'Anpassad'; 
   877$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen grupp tillåts se detta privata album'; 
   878$lang['Permission management'] = 'Behörighetshantering'; 
   879$lang['Photo sizes with crop'] = 'Bildstorlekar med beskärning'; 
   880$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Bildens mittpunkt är den mest meningsfulla delen (intressefokus).'; 
   881$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'För beskärda bilder, såsom "Fyrkant", kommer Piwigo försöka inkludera bildens intressefokus.'; 
   882$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard antas intressefokus vara i mitten på bilden.'; 
   883$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Välj en zon med musen för att definiera ett nytt intressefokus.'; 
   884$lang['X Position'] = 'X Position'; 
   885$lang['Y Position'] = 'Y Position'; 
   886$lang['X Repeat'] = 'X Repetition'; 
   887$lang['Opacity'] = 'Ogenomskinlighet'; 
   888$lang['top left corner'] = 'övre vänstra hörn'; 
   889$lang['top right corner'] = 'övre högra hörn'; 
   890$lang['middle'] = 'mitt'; 
   891$lang['bottom left corner'] = 'nedre vänstra hörn'; 
   892$lang['bottom right corner'] = 'nedre högra hörn'; 
   893$lang['Select a file'] = 'Välj en fil'; 
   894$lang['add a new watermark'] = 'lägg till vattenstämpel'; 
   895$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Lägg till vattenstämpel om bredden är större än'; 
   896$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Lägg till vattenstämpel om höjden är större än'; 
   897$lang['Multiple Size'] = 'Multiplicera storlek'; 
   898$lang['Watermark'] = 'Vattenstämpel'; 
   899$lang['Original file : %s'] = 'Originalfil : %s'; 
   900$lang['Posted %s on %s'] = 'Upladdad %s on %s'; 
   901$lang['Added by %s'] = 'Tillagd av %s'; 
   902$lang['Visited %d times'] = 'Besökt %d gånger'; 
   903$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numeriskt id : %d'; 
   904$lang['%s ago'] = '%s sedan'; 
   905$lang['%s in the future'] = '%s i framtiden'; 
   906$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Betygsatt %d gånger, betyg : %.2f'; 
   907$lang['%d year'] = '%d år'; 
   908$lang['%d years'] = '%d år'; 
   909$lang['%d month'] = '%d månad'; 
   910$lang['%d months'] = '%d månader'; 
   911$lang['%d week'] = '%d vecka'; 
   912$lang['%d weeks'] = '%d veckor'; 
   913$lang['%d day'] = '%d dag'; 
   914$lang['%d days'] = '%d dagar'; 
   915$lang['%d hour'] = '%d timme'; 
   916$lang['%d hours'] = '%d timmar'; 
   917$lang['%d minute'] = '%d minut'; 
   918$lang['%d minutes'] = '%d minuter'; 
   919$lang['%d second'] = '%d sekund'; 
   920$lang['%d seconds'] = '%d sekunder'; 
   921$lang['Sharpen'] = 'Skärpa'; 
   922$lang['Edit photo'] = 'Redigera bild'; 
  873923 
  874924?> 
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r13909 r15626  
  404404$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Numeriskt id, 9 → 1'; 
  405405$lang['Manual sort order'] = 'Manuell sortering'; 
   406$lang['%d rate'] = '%d omdöme'; 
   407$lang['Page not found'] = 'Sidan hittades inte'; 
   408$lang['Bad request'] = 'Felaktig begäran'; 
   409$lang['Forbidden'] = 'Förbjuden'; 
   410$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo stötte på ett fel som ej kan åtgärdas'; 
   411$lang['Requested album does not exist'] = 'Det efterfrågade albumet finns inte'; 
   412$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalänk till albumet kan ej hittas'; 
   413$lang['Requested tag does not exist'] = 'Den efterfrågade taggen finns inte'; 
  406414 
  407415?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.