Ignore:
Timestamp:
06/17/12 11:39:00 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r15641 r15799  
  3232$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Nie ste prihlásený na odber žiadneho komentára.'; 
  3333$lang['Return to item page'] = 'Návrat na stránku položiek'; 
   34$lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s je prihlásený ku komentárom o'; 
   35$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Umožniť používateľom prihlásiť sa k všeobecným oznámeniam'; 
   36$lang['Already validated.'] = 'Už overené'; 
   37$lang['Comments notifications'] = 'Komentáre sú oznámené'; 
   38$lang['Confirm subscription'] = 'Potvrdiť odoberanie'; 
   39$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Potvrdiť prihlásenie ku komentárom'; 
   40$lang['Followed on'] = 'Nasledované na'; 
   41$lang['Manage my subscriptions'] = 'Spravovať moje prihlásenia'; 
   42$lang['New comment on'] = 'Nový komentár na'; 
   43$lang['New subscription on'] = 'Nové prihlásenie na'; 
   44$lang['Not found.'] = 'Nenájdené'; 
   45$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Oznam administrátorom o nových odoberateľoch'; 
   46$lang['Subject'] = 'Predmet'; 
   47$lang['Subscribe to comments on'] = 'Prihlásiť sa ku komentárom o'; 
   48$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Prihlásiť sa k oznámeniam mailom'; 
   49$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'K aktivácii stlač povrdzovacie tlačidlo. Ak sa domnievaš, že sa jedná o omyl, tak tento odkaz ignoruj.'; 
   50$lang['Validate'] = 'Potvrdiť'; 
   51$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Chcete editovať možnosti oznámení?'; 
   52$lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Súčastne ste prihlásený ku komentovaniu'; 
   53$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Boli ste pridaný k zoznamu odberateľov'; 
   54$lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Požiadal ste o odber mailom komentárov o'; 
   55$lang['all albums of the gallery'] = 'všetky albumy z galérie'; 
   56$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'všetky fotky z albumu <a href="%s">%s</a>'; 
   57$lang['all pictures of the gallery'] = 'všetky fotky z galérie'; 
   58$lang['all pictures of this album'] = 'všetky fotky z tohto albumu'; 
   59$lang['comments on a picture'] = 'komentáre k fotke'; 
   60$lang['comments on all pictures of an album'] = 'komentáre k všetkým obrázkom albumu'; 
   61$lang['comments on an album'] = 'komentáre k albumu'; 
   62$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'album <a href="%s">%s</a>'; 
   63$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'fotka <a href="%s">%s</a>'; 
   64$lang['this album'] = 'tento album'; 
   65$lang['this picture'] = 'táto fotka'; 
  3466?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.