Changeset 15847


Ignore:
Timestamp:
06/20/12 00:57:30 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/help/photos_add_ftp.html

  r8255 r15847  
  55  <li>Utwórz katalog lokalny na swoim komputerze.</li> 
  66 
  7   <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby galerii). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Ne mogą zawierać znaku spacji lub akcentowania.</li></li> 
   7  <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby internetu). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter.</li></li> 
  88 
  99  <li>Za pomocą klienta FTP skopiuj katalog katalogu "galleries".</li> 
  1010 
  11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> aby stworzyć brakujące miniatury.</li> 
   11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li> 
   12</ol> 
  1213 
  13   <li>Przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li> 
  14    
  15 </ol> 
  16 Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii. 
   14<p>Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii.</p> 
   15</fieldset> 
  1716 
  18 </fieldset> 
  1917<fieldset> 
  2018  <legend>Struktura katalogów i plików</legend> 
   19 
  2120<ul> 
  2221 
   
  2423 
  2524    <p>W Piwigo katalogi kategorii znajdują się wewnątrz katalogu 
  26     "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii (ale wykorzystującej wiele funkcji) :</p> 
   25    "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii 
   26        (ale wykorzystującej wiele funkcji):</p> 
  2727 
  2828    <pre> 
  29 . 
  30 |-- admin 
  31 |-- doc 
  32 |-- galleries 
  33 |   |-- category-1 
  34 |   |   |-- category-1.1 
  35 |   |   |   |-- category-1.1.1 
  36 |   |   |   |   |-- category-1.1.1.1 
  37 |   |   |   |   |   |-- pwg_high 
  38 |   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg 
  39 |   |   |   |   |   |-- thumbnail 
  40 |   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg 
  41 |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg 
  42 |   |   |   |   +-- category-1.1.1.2 
  43 |   |   |   +-- category-1.1.2 
  44 |   |   |-- category-1.2 
  45 |   |   |   |-- pookie.jpg 
  46 |   |   |   +-- thumbnail 
  47 |   |   |       +-- TN-pookie.jpg 
  48 |   |   +-- category-1.3 
  49 |   +-- category-2 
  50 |       |-- piglet.gif 
  51 |       |-- pwg_representative 
  52 |       |   +-- video.jpg 
  53 |       |-- thumbnail 
  54 |       |   +-- TN-piglet.jpg 
  55 |       +-- video.avi 
  56 |-- include 
  57 |-- install 
  58 |-- language 
  59 |-- template 
  60 +-- tool</pre> 
   29galleries 
   30|-- wedding 
   31|   |-- celebration 
   32|   |   |-- arrival 
   33|   |   |   |-- paul-alone.jpg 
   34|   |   |   +-- sarah-alone.jpg 
   35|   |   +-- departure 
   36|   |       +-- paul-and-sarah.jpg 
   37|   +-- party 
   38|       |-- dancers001.jpg 
   39|       |-- dancers002.jpg 
   40|       +-- dancers003.jpg 
   41+-- honeymoon 
   42    |-- hotel.png 
   43    |-- video-from-plane.avi 
   44    +-- pwg_representative 
   45        +-- video-from-plane.jpg 
   46</pre> 
  6147 
  6248  </li> 
  6349   
  64   <li>Każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li> 
   50  <li>Poza "pwg_representative" (wyjaśnienie poniżej), każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li> 
  6551 
  66   <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem Piwigo jeżeli 
  67   jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze <code>file_ext</code> (plik <span 
  68   class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze<code>picture_ext</code> 
  69 .</li> 
   52  <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem 
   53  Piwigo jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte <code>file_ext</code> 
   54  (plik <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>). 
   55  Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie 
   56  jest zawarte w <code>picture_ext</code> 
   57  .</li> 
  7058 
  71   <li>Obrazy muszą mieć powiązane z nimi miniatury (patrze sekcja miniatury poniżej)</li> 
   59  <li>Domyślnie, pliki nie będące obrazami (filmy, dźwięki, tekst, cokolwiek innego...), są przedstawiane przy pomocy ikon z rozszerzeniem pliku 
   60  Opcjonalnie można powiązać miniaturę przez pwg_representative. 
   61  Przyjrzyj się przykładowi powyżej dla video.avi.</li> 
   62   
   63  <li><em>Ostrzeżenie</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter. 
  7264 
  73   <li>Obrazy mogą mieć odpowiadające im pliki wysokiej rozdzielczości. Jak np 
  74   dla zdjęcia wedding.jpg w przykładzie powyżej. Dla obrazów wysokiej jakości nie jest wymagany żaden prefix.</li> 
  75  
  76   <li>Elementy nie będące obrazami (video, dźwięki, pliki tekstowe, cokolwiek zechcesz...) są domyślnie reprezentowane jako ikona powiązana z danym plikiem. Opcjonalnie możesz powiązać miniaturę i plik reprezentujący (zobacz video.avi w przykładzie powyżej).</li> 
  77  
  78   <li><em>Ostrzeżenie</em> : nazwy plików oraz katalogów muszą składać się wyłącznie z 
  79 liter cyfr, znaków "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać spacji oraz pozostałych znaków.</li> 
  80  
  81   <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów, przejdź do : <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; 
   65  <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów, 
   66  przejdź do: <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Narzędzia &raquo; 
  8267  Synchronizacja</span></li> 
  8368 
  8469</ul> 
  85  
  8670</fieldset> 
  87 <fieldset> 
  88   <legend>Miniatury</legend> 
  89 <ul> 
  90  
  91   <li>Tak jak wspomniano wcześniej każdy element typu obraz musi posiadać swoją miniaturę.</li> 
  92  
  93   <li>Miniatury są zapisywane w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Miniatura jest obrazem o takiej samej nazwie pliku jak jak dany obraz i posiada prefix <em>TN-</em>.</li> 
  94  
  95   <li><em>Rada</em>: do tworzenia miniatur używaj zewnętrznego modułu.</li> 
  96  
  97   <li>Do tworzenia miniatur możesz także wykorzystać stronę do ich tworzenia <span 
  98   class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> , natomiast nie jest to zalecane, ze względu na to, że jakość miniatur może być kiepska oraz jest wysokie wykorzystanie procesora.</li> 
  99  
  100   <li>Musisz dać prawa zapisu na katalogach i podkatalogach kategorii</li> 
  101  
  102 </ul> 
  103 </fieldset> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.