Changeset 15930


Ignore:
Timestamp:
06/21/12 21:45:41 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[gally] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/tr_TR/theme.lang.php

  r15827 r15930  
  2323$lang['gally_action_ko'] = 'Eylem başarısız oldu'; 
  2424$lang['gally_action_ok'] = 'Eylem başarılı'; 
  25 $lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Diğer afiş içeriği:'; 
   25$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Diğer afiş (banner) içeriği:'; 
  2626$lang['gally_columns'] = 'Sütun sayısı'; 
  27 $lang['gally_default_zoom_size'] = 'Varsayılan zoom oranı'; 
   27$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Varsayılan yaklaştırma oranı'; 
  2828$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'İkonu gösterme'; 
  2929$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'İkonu göster'; 
   
  5858$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'İmaj, ekranda tam olarak görüntülenmek üzere tekrar boyutlandırıldı'; 
  5959$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Gerçek boyut (eğer imaj ekrana sığmıyorsa el ile yatay ve dikey olarak kaydırılabilir)'; 
   60$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü resim yüklendiğinde varsayılan görüntüleme tipini belirler'; 
   61$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Bu seçenek, bir resmin görüntülenmesi sırasında site reklam afişinin (banner) görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder'; 
   62$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü bir resme tıklandığında arabirimin nasıl davranması gerektiğini tanımlar'; 
   63$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Bu seçenek, eğer resmin yüksek çözünürlüklü versiyonu varsa araç çubuğunda bir ikon görüntülenmesini sağlar'; 
   64$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Bu seçenek, geniş resimlerin görüntülenmesinin nasıl yapılacağını tanımlar'; 
   65$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Bu seçenek, MS Internet Explorer \'ın v8 öncesi uyarlamalarını otomatik olarak devre dışı bırakır'; 
   66$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Takipçi altındaki resmi otomatik kaydırma'; 
   67$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Bu seçenek, sayfa yüklenirken arabirimin zaten görüntülenmesi gerekip gerekmediğini belirler'; 
   68$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Panoramik görüntüler için yüksek çözünürlüklü bir görüntünün varlığı simüle edilir'; 
   69$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi yüksek çözünürlüklü olarak görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanak sağlar'; 
   70$lang['gally_img_other_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanark sağlar'; 
   71$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Bu seçenek, fare işaretçisi resmin üzerine geldiğinde arabirimi görüntülemek yerine farklı bir imaj görüntülenmesini ayarlar'; 
   72$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Bu seçenek, arabiriminin gizlenmesi öncesi gerekli boş zamanı tanımlar'; 
   73$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Bu seçenek, metadata gösteriminde kullanılacak sütun sayısını belirler'; 
  6074?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.