Changeset 15943


Ignore:
Timestamp:
06/22/12 15:42:24 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r15478 r15943  
  214214$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Laat gebruikers to om eie opmerkings te verander'; 
  215215$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Toegelate lêertipes: %s'; 
  216 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = '%s is suksesvol opgedateer.'; 
   216$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Daar was \'n fout tydens ontrekking. Gaan asseblief lêer toestemmings van jou Piwigo installasie na. <br><a href="%s">Kliek hier om die loglêer te wys</a>.'; 
  217217$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Daar was \'n fout tydens opgradering.'; 
  218218$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Al %d fotos is geselekteer'; 
   
  602602$lang['Correction applied with error'] = 'Fout tydens regstelling'; 
  603603$lang['Correction applied with success'] = 'Regstelling suksesvol gemaak'; 
  604 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Skep nuwe webtuiste : (gee sy adres aan create_listing_file.php)'; 
  605604$lang['Delete multiple size images'] = 'Verwyder multi-grootte beelde'; 
  606605$lang['Deletions'] = 'Verwyderings'; 
   
  659658$lang['Hoverbox display'] = 'Sweefskerm'; 
  660659$lang['I decide to update anyway'] = 'Ek wil inelkgeval opdateer'; 
  661 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'As hoëresolusie nie beskikbaar is nie, en die huidige webgrootte-kopie groter is as die normale webgrootte, dan sal Piwigo die huidige kopie as hoëresolusie gebruik en \'n nuwe webgrootte-kopie maak.'; 
   660$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'As hoë resolusie nie beskikbaar is nie, en die huidige webgrootte-kopie groter is as die normale webgrootte, sal Piwigo die huidige kopie as hoë resolusie gebruik en \'n nuwe webgrootte-kopie maak.'; 
  662661$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Indien jy enige probleme, klagtes of kommentaar het, stuur \'n e-pos aan'; 
  663662$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoreer geselekteerde onreëlmatighede'; 
   
  755754$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Die ou permaskakel kan nie verwyder word nie!'; 
  756755$lang['Center of interest'] = 'Fokusmiddelpunt'; 
  757 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Bly betrokke by die Piwigo-projek deur in ste skryf vir die Piwigo Afkondingings-nuusbrief. Jy sal \'n e-pos ontvang as \'n nuwe weergawe uitgegee word of as daar enige ander groot nuus rakende die projek is. Dit is gewoonlik net enkele e-posse per jaar.'; 
   756$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Bly betrokke by die Piwigo-projek deur in te skryf vir die Piwigo Afkondingings-nuusbrief. Jy sal \'n e-pos ontvang as \'n nuwe weergawe uitgegee word of as daar enige ander groot nuus rakende die projek is. Dit is gewoonlik net enkele e-posse per jaar.'; 
  758757$lang['Languages which need upgrade'] = 'Tale wat opgedateer moet word'; 
  759758$lang['Last hit'] = 'Onlangste besoek'; 
   
  783782$lang['Purge search history'] = 'Verwyder soek-geskiedenis'; 
  784783$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lees Piwigo dokumentasie'; 
  785 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Vervang (eie sjablone)'; 
   784$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Vervang (aangemete sjablone)'; 
  786785$lang['Reset ignored updates'] = 'Hou op opdaterings ignoreer'; 
  787786$lang['Resize'] = 'Verander grootte'; 
   
  811810$lang['apply automatic sort order'] = 'Sorteer outomaties'; 
  812811$lang['cancel manual order'] = 'Kanselleer handmatige volgorde'; 
  813 $lang['custom'] = 'Eie keuse'; 
   812$lang['custom'] = 'Aangemeet'; 
  814813$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'vervang bestaande waardes met leë waardes'; 
  815814$lang['pending validation'] = 'wag vir goedkeuring'; 
   
  829828$lang['Invert'] = 'Keer om'; 
  830829$lang['Language has been successfully installed'] = 'Taal is suksesvol geïnstalleer'; 
   830$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo vir Android</em> toepassing stel jou in staat om met jou Android foon of tablet aan jou Piwigo gallery te verbind, albums te skep en fotos op te laai.'; 
   831$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo vir iOS</em> toepassing stel jou in staat om met jou iPhone, iPad of iPad touch aan jou Piwigo gallery te verbind, albums te skep en fotos op te laai.'; 
   832$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom is fotografie sagteware wat ontwerp is om groot hoeveelhede digitale beelde te administreer en postproduksie werk te doen.'; 
   833$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture is \'n kragtige pakket om beelde te verwerk en groot biblioteke op Mac te hanteer.'; 
   834$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture is ontwerk vir professionele fotograwe met iPhoto eenvoudigheid.'; 
   835$lang['Bound Theme'] = 'Gebonde tema'; 
   836$lang['By rank'] = 'Volgens rangorde'; 
   837$lang['Follow Orientation'] = 'Volg oriëntasie'; 
   838$lang['Hit'] = 'Tref'; 
   839$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In jou php.ini lêer is die upload_max_filesize (%sB) groter as die post_max_size (%sB). Jy moet hierdie verstelling verander'; 
   840$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Sluit in die vertoon van onlangse fotos gegroepeer volgens datum'; 
   841$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Sluit geskiedkundige data in (Waarskuwing: bediener geheue limiet kan oorskrei word)'; 
   842$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Koppel alle album fotos aan \'n nuwe album'; 
   843$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Koppel alle album fotos aan sommige bestaande albums'; 
   844$lang['Linked albums'] = 'Gekoppelde albums'; 
   845$lang['Local'] = 'Plaaslik'; 
   846$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Epos adres is verpligtend vir alle gebruikers'; 
   847$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Beheer regte vir gekose albums'; 
   848$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Bheer regte vir die groep "%s"'; 
   849$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Bheer regte vir die gebruiker "%s"'; 
   850$lang['Manage photo ranks'] = 'Beheer foto rangordes'; 
   851$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimum lêer groote: %sB'; 
   852$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata sinchronisasie resultate'; 
   853$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sinchronisasie vanaf lêer'; 
   854$lang['Miscellaneous'] = 'Allerlei'; 
   855$lang['Missing Plugins'] = 'Vermiste Invoegsels'; 
   856$lang['Missing a temporary folder'] = 'Vermis \'n tydelike gids'; 
   857$lang['No destination tag selected'] = 'Geen bestemming etiket gekies nie'; 
   858$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Geen gebruikers vir epos inkennisstelling'; 
   859$lang['Number of downloads'] = 'Aantal aflaaie'; 
   860$lang['Number of rates'] = 'Aantal graderings'; 
   861$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Aantal duimnaels om te skep'; 
   862$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Op jou Linux, installeer eenvoudig Shotwell met jou pakketbeheerder en aktiveer die Piwigo publikasie opsie.'; 
   863$lang['Operating system'] = 'Bedryfstelsel'; 
   864$lang['Operation in progress'] = 'Behandeling onderweg.'; 
   865$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimalisasies is met \'n paar foute voltooi.'; 
   866$lang['Optional URL keyword'] = 'Opsionele URL sleutelwoord'; 
   867$lang['Options'] = 'Keuses'; 
   868$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Volgorde van kieslys items is suksesvol opgedateer.'; 
   869$lang['Original templates'] = 'Oorspronklike template'; 
   870$lang['Photos generation in progress...'] = 'Besig met fotoskepping...'; 
   871$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan nie opgraderingslêer van bediener verkry nie'; 
   872$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo uitvoer invoeging vir Aperture'; 
   873$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Gaan asseblief "plugins" subgids se toestemmings na (CHMOD).'; 
   874$lang['Predefined filter'] = 'Voorafopgestelde filter'; 
   875$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Die tyd om die lys van gebruikers vir wie epos gestuur word voor te berei, is beperk. Ander gebruikers word nie gelys nie.'; 
   876$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Maak ongebruikte kennisname strome skoon'; 
   877$lang['Purge sessions'] = 'Maak sessies skoon'; 
   878$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Vinnige Plaaslike Sinchronisasie'; 
   879$lang['Rate date'] = 'Gradeer datum'; 
   880$lang['Rating by guests'] = 'Gradering deur gaste'; 
   881$lang['Rating'] = 'Gradering'; 
   882$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is \'n oopbron (GPL v3) Piwigo kliënt vir die Android dek.'; 
   883$lang['Refresh photo set'] = 'Herlaai fotostel'; 
   884$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Hervat integriteit nasiening'; 
   885$lang['Remote'] = 'Afstand'; 
   886$lang['Remove from caddie'] = 'Verwyder uit mandjie'; 
   887$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Vervanging van oorspronklike sjablone deur aangemete sjablone uit die sjabloon-uitbreidings subgids'; 
   888$lang['Resize after upload'] = 'Verander grootte na oplaai'; 
   889$lang['Send an information email to group members'] = 'Stuur \'n inligtings-epos aan groep lede'; 
   890$lang['Send connection settings by email'] = 'Stuur verbindingsverstellings deur epos'; 
   891$lang['Set creation date'] = 'Stel skeppingsdatum'; 
   892$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell is \'n oopbron digitale fotobeheerder wat op Linux loop. Dit is die verstek fotobeheerder in Ubuntu en Fedora.'; 
   893$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Gebruiker "%s" status opdateer'; 
   894$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Gebruikers Inteken/afteken '; 
   895$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Intekenaars kan slegs gelys word (beskikbaar) as daar nuwe elemente is om in kennis te stel.'; 
   896$lang['Sum of rates'] = 'Totaal van graderings'; 
   897$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Die Piwigo uitvoer invoegsel laat jou toe om albums te skep en fotos uit te voer.'; 
   898$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Die Piwigo publiseer invoegsel laat jou toe om fotos direk uit Lightroom na jou Piwigo gallery op te laai en te sinchroniseer.'; 
   899$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Die opgelaaide lêer is groter as die MAX_FILE_SIZE opdrag wat in die HTML vorm gespesifiseer is'; 
   900$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Die opgelaaide lêer is groter as die upload_max_filesize opdrag in php.ini: %sB'; 
   901$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Die opgelaaide lêers is groter as die upload_max_filesize opdrag in php.ini: %sB'; 
   902$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die beskikbare tyd om epos te stuur is beperk. Ander eposse is oorgeslaan.'; 
   903$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Draai \'verstek groep\' eienskap om'; 
   904$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Waarskuwing: inteken of afteken sal epos na gebruikers stuur'; 
   905$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jy gebruik ontwikkelaarskode, geen nasiening moontlik nie.'; 
   906$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Jy kan nie \'n verstek foto volgorde kies nie want jy het \'n aangemete verstelling in jou lokale konfigurasie.'; 
   907$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jy het <i>$conf[\'order_by\']</i> in jou lokale konfigurasie gespesifiseer. Hierdie parameter is afgekeur. Verwyder dit of vernoem dit na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
   908$lang['create a new site'] = 'skep \'n nuwe werf'; 
   909$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam is \'n gevorderde gratis foto hanteringsagteware pakket vir Linux, Windows en MacOSX.'; 
   910$lang['global mode'] = 'globale modus'; 
   911$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto is die verstek fotohanteringsagteware op MacOSX. Die Piwigo uitvoer invoegsel laat jou nuwe albums skep en direk fotos van iPhoto na jou Piwigo gallery oplaai.'; 
   912$lang['manage album photos'] = 'beheer album fotos'; 
   913$lang['no write access'] = 'geen skryf regte'; 
   914$lang['on the %d selected photos'] = 'op die %d gekose fotos'; 
   915$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'doen net \'n simulasie (niks sal in die databasis verander word nie)'; 
   916$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader is kort vir <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader berei fotos voor op jou rekenaar en dra dit oor na jou Piwigo fotogallery.'; 
   917$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'foto kandidate vir metadata sinchronisasie'; 
   918$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'foto inligting gesinchroniseerd met lêer metadata'; 
   919$lang['reduce to single existing albums'] = 'verminder na enkel bestaande albums'; 
   920$lang['unset'] = 'onstel'; 
  831921?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.