Changeset 16169


Ignore:
Timestamp:
06/29/12 06:56:25 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update sk_SK, thanks to : xpace

Location:
extensions/SmartAlbums/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/sk_SK/description.txt

  r14234 r16169  
  1 Jednoduché vytváranie dynamických albumov s kľúčovýmu slovami, dátumom a inými kritérimi 
   1Jednoduché vytváranie dynamických albumov s kľúčovými slovami, dátumom a inými kritériami 
 • extensions/SmartAlbums/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r14234 r16169  
  2424$lang['%d photo'] = '%d fotka'; 
  2525$lang['%d photos'] = '%d fotiek'; 
  26 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(môžete spôsobiť spomalenie na administrátorských stránkach)'; 
  27 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Pridať SmartAlbum'; 
  2826$lang['Add filters here'] = 'Pridať filtre'; 
  2927$lang['Added after'] = 'Pridané po'; 
   
  3533$lang['Created after'] = 'Vytvorené po'; 
  3634$lang['Created before'] = 'Vytvorené pred'; 
  37 $lang['Created on'] = 'Vytvorené'; 
  3835$lang['Date string is malformed'] = 'Dátum je chybne vytvorený'; 
  3936$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nezobrazovať viac túto správu'; 
   
  5047$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum vymazaný'; 
  5148$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Tento album je SmartAlbum'; 
  52 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Na zoradneie albumov choďte na hlavný album <a href="admin.php?page=cat_list">stránka správy</a>'; 
  5349$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizovať albumy pri nahratí súboru'; 
  54 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Nemôžete použiť viac ako jeden limit'; 
  55 $lang['date filter'] = 'filter dátumu'; 
  56 $lang['limit filter'] = 'limit filtra'; 
  57 $lang['tags filter'] = 'filter kľúčových slov'; 
   50$lang['(can cause slowdowns)'] = '(moze sposobit spomalenie)'; 
   51$lang['Above'] = 'Vyssie uvedene'; 
   52$lang['Author is empty'] = 'Nazov autora je prazdny'; 
   53$lang['Begins with'] = 'Zacina s/so'; 
   54$lang['Bellow'] = 'Nizsie'; 
   55$lang['Contains'] = 'Obsahuje'; 
   56$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nezacina s/so'; 
   57$lang['Doesn\'t contain'] = 'Neobsahuje'; 
   58$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nekonci s/so'; 
   59$lang['Ends with'] = 'Konci s/so'; 
   60$lang['Filters'] = 'Filtre'; 
   61$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Pre "Je (Nie je) v/vo", oddtelte kazdeho autora ciarkou'; 
   62$lang['Hits must be an integer'] = 'Pocet pristupov musi byt cislo'; 
   63$lang['Is in'] = 'Je v/vo'; 
   64$lang['Is not in'] = 'Nie je v/vo'; 
   65$lang['Is not'] = 'Nie je '; 
   66$lang['Is'] = 'Je'; 
   67$lang['Name is empty'] = 'Meno je prazdne'; 
   68$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Pre objednanie albumov prejdite na <a href="%s">stranku spravy</a> hlavnych albumov.'; 
   69$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nie je mozne pouzit viac ako jednu uroven filtrovania'; 
   70$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nie je mozne pouzit viac ako jednu hranicu filtrovania'; 
   71$lang['author_filter'] = 'Autor'; 
   72$lang['create a new SmartAlbum'] = 'vytvor novy SmartAlbum'; 
   73$lang['date_filter'] = 'Datum'; 
   74$lang['hit_filter'] = 'Pristupov'; 
   75$lang['level_filter'] = 'Uroven'; 
   76$lang['limit_filter'] = 'Max. pocet fotiek'; 
   77$lang['name_filter'] = 'Nazov fotky'; 
   78$lang['tags_filter'] = 'Tagov'; 
  5879?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.