Changeset 16421


Ignore:
Timestamp:
07/06/12 23:40:43 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r12982 r16421  
  66$lang['Date string is malformed'] = 'Řetězec datumu je chybný'; 
  77$lang['Limit must be an integer'] = 'Limit musí být celé číslo'; 
  8 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Lze použít i více než jeden limit'; 
  98$lang['All these tags'] = 'Všechny tyto tagy'; 
  109$lang['One of these tags'] = 'Některý z těchto tagů'; 
   
  1413$lang['Added before'] = 'Vloženo před'; 
  1514$lang['Added after'] = 'Vloženo po'; 
  16 $lang['Created on'] = 'Vytvořeno'; 
  1715$lang['Created before'] = 'Vytvořeno před'; 
  1816$lang['Created after'] = 'Vytvořeno po'; 
  1917$lang['%d photo'] = '%d fotka'; 
  2018$lang['%d photos'] = '%d fotky'; 
  21 $lang['tags filter'] = 'filtr tagů'; 
  22 $lang['date filter'] = 'filtr datum'; 
  23 $lang['limit filter'] = 'limit filtr'; 
  2419$lang['Add filters here'] = 'Vložte filtry zde'; 
  2520$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Toto album je SmartAlbum'; 
   
  2823$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Regenerovat seznam fotek všech SmartAlb'; 
  2924$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizvat alba při uploadu souborů'; 
  30 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(může způsobit zpomalení odezvy v administračním rozhraní)'; 
  3125$lang['All SmartAlbums'] = 'Všechny SmartAlba'; 
  32 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Přidat SmartAlbum'; 
  3326$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum odstraněno'; 
  3427$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum přidáno'; 
  3528$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Pouze SmartAlba jsou zobrazeny na této stránce'; 
  36 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Pro výběr alb přejděte na seznam alb - <a href="admin.php?page=cat_list">stránka správy</a>'; 
  3729$lang['Don\'t show this message again'] = 'Ne/zobrazovat příště tuto zprávu'; 
  3830 
   31$lang['(can cause slowdowns)'] = '(může způsobovat zpomalení)'; 
   32$lang['Above'] = 'Nad'; 
   33$lang['Author is empty'] = 'Autor je prázdný'; 
   34$lang['Begins with'] = 'Začíná'; 
   35$lang['Bellow'] = 'Pod'; 
   36$lang['Contains'] = 'Obsahuje'; 
   37$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nezačíná'; 
   38$lang['Doesn\'t contain'] = 'Neobsahuje'; 
   39$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nekončí'; 
   40$lang['Ends with'] = 'Končí'; 
   41$lang['Filters'] = 'Filtry'; 
   42$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Pro "je v/není v" oddělte každého autora čárkou'; 
   43$lang['Hits must be an integer'] = 'Počet návštěv musí být celé číslo'; 
   44$lang['Is in'] = 'je v'; 
   45$lang['Is not in'] = 'není v'; 
   46$lang['Is not'] = 'není'; 
   47$lang['Is'] = 'je'; 
   48$lang['Name is empty'] = 'Jméno je prázdné'; 
   49$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Pro setřízení alb prosím jděte na <a href="%s">ovládací stránku</a>'; 
   50$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Můžete použít pouze jednoúrovňový filtr'; 
   51$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Můžete použít pouze jeden omezující filtr'; 
   52$lang['author_filter'] = 'Autor'; 
   53$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Vytvořit nové SmartAlbum'; 
   54$lang['date_filter'] = 'Datum'; 
   55$lang['hit_filter'] = 'Počet návštěv'; 
   56$lang['level_filter'] = 'Úroveň'; 
   57$lang['limit_filter'] = 'Max. počet fotek'; 
   58$lang['name_filter'] = 'Název fotky'; 
   59$lang['tags_filter'] = 'Tagy'; 
  3960?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.