Changeset 16498


Ignore:
Timestamp:
07/08/12 17:26:12 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[charlie_s_content] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/charlies_content/language/cs_CZ
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/charlies_content/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r16472 r16498  
  2424$lang['Autoplay'] = 'Autoplay'; 
  2525$lang['Background'] = 'Pozadí'; 
  26 $lang['Buffer'] = 'Pufr'; 
  27 $lang['Margin is out of range (Correct range: 0-40)'] = 'Okraj je mimo rozsah (Oprav rozsah: 0-40)'; 
   26$lang['Buffer'] = 'Vyrovnávaci paměť'; 
   27$lang['Margin is out of range (Correct range: 0-40)'] = 'Okraj je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 0-40)'; 
  2828$lang['Never'] = 'Nikdy'; 
  2929$lang['Off'] = 'Vypnout'; 
   
  3131$lang['Players colors'] = 'Barvy přehrávače'; 
  3232$lang['Players options'] = 'Možnosti přehrávače'; 
  33 $lang['Show mouse'] = 'Ukázat myš'; 
  34 $lang['Show player'] = 'Ukázat přehravač'; 
  35 $lang['Show time'] = 'Ukázat čas'; 
  36 $lang['Subtitles'] = 'Podtitulky'; 
   33$lang['Show mouse'] = 'Zobrazit myš'; 
   34$lang['Show player'] = 'Zobrazit přehravač'; 
   35$lang['Show time'] = 'Zobrazit čas'; 
   36$lang['Subtitles'] = 'Titulky'; 
  3737$lang['Title font size ']['12-72'] = 'Velikost fontu názvu (12-72)'; 
  3838$lang['Title'] = 'Název'; 
  39 $lang['Unknown file (Start image)'] = 'Neznámý sounor (Počáteční obrázek)'; 
   39$lang['Unknown file (Start image)'] = 'Neznámý soubor (Počáteční obrázek)'; 
  4040$lang['Unknown file (skin)'] = 'Neznámý soubor (skin)'; 
  41 $lang['Buffering'] = 'Pufrování'; 
   41$lang['Buffering'] = 'Ukládání do vyrovnávací paměti'; 
  4242$lang['Curtain selection'] = 'Výběr závěsu'; 
  43 $lang['Default height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Základní výška je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)'; 
  44 $lang['Default size might be 11.'] = 'Základní velikost by mohla být 11'; 
  45 $lang['Default width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Základní šířka je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)'; 
  46 $lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená výška je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)'; 
  47 $lang['Forced width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená šířka je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)'; 
   43$lang['Default height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Standardní výška je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 90-1024)'; 
   44$lang['Default size might be 11.'] = 'Standardní velikost by mohla být 11.'; 
   45$lang['Default width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Základní šířka je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 90-1024)'; 
   46$lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená výška je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 90-1024)'; 
   47$lang['Forced width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená šířka je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 90-1024)'; 
  4848$lang['General options'] = 'Celkové možnosti'; 
  4949$lang['Player and Buttons'] = 'Přehravač a Tlačítka'; 
  50 $lang['Save Charlies\' configuration'] = 'Ulož Charlies nastavení'; 
  51 $lang['Skin image'] = 'Zobrazení kůže'; 
  52 $lang['Skin'] = 'Kůže'; 
  53 $lang['Start image'] = 'Počáteční zobrazení'; 
  54 $lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Velikost typu písma podtitulku je mimo rozsah (oprav rozsah: 8-24)'; 
  55 $lang['Subtitles font size ']['8-24'] = 'Velikost písma podtitulků [8-24]'; 
  56 $lang['Templates configuration'] = 'Konfigurace šablony'; 
   50$lang['Save Charlies\' configuration'] = 'Ulož Charlieho nastavení'; 
   51$lang['Skin image'] = 'Obrázek skinu'; 
   52$lang['Skin'] = 'Skin'; 
   53$lang['Start image'] = 'Počáteční obrázek'; 
   54$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Velikost typu písma podtitulku je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 8-24)'; 
   55$lang['Subtitles font size ']['8-24'] = 'Velikost písma titulků [8-24]'; 
   56$lang['Templates configuration'] = 'Konfigurace šablon'; 
  5757$lang['Time left'] = 'Zbývající čas'; 
  5858$lang['Title and start picture'] = 'Název a počáteční obrázek'; 
  59 $lang['Title font size is out of range (Correct range: 12-72)'] = 'Velikost typu písma titulu je mimo rozsah (oprav rozsah: 12-72)'; 
  60 $lang['URL of .srt'] = 'URL nebo srt'; 
  61 $lang['Use subtitles'] = 'Použít podtitulky'; 
  62 $lang['Volume is out of range (Correct range: 0-200)'] = 'Zvuk je mimo rozsah (oprav rozsah: 0-200)'; 
  63 $lang['Wrong filename or file not found (Subtitles file)'] = 'Špatný název souboru nebo soubor nebyl nalezen (soubor podtitulků)'; 
   59$lang['Title font size is out of range (Correct range: 12-72)'] = 'Velikost typu písma titulu je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 12-72)'; 
   60$lang['URL of .srt'] = 'URL adresa .srt'; 
   61$lang['Use subtitles'] = 'Použít titulky'; 
   62$lang['Volume is out of range (Correct range: 0-200)'] = 'Zvuk je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 0-200)'; 
   63$lang['Wrong filename or file not found (Subtitles file)'] = 'Špatný název souboru nebo soubor nebyl nalezen (soubor titulků)'; 
  6464$lang['Your configuration is saved.'] = 'Vaše nastavení je uloženo'; 
  6565$lang['Fullscreen'] = 'Celá obrazovka'; 
   
  6969$lang['Player'] = 'Přehravač'; 
  7070$lang['RTMP server URL'] = 'RTMP server URL'; 
  71 $lang['Show stop button'] = 'Ukaž stop tlačítko'; 
  72 $lang['Show volume'] = 'Ukaž hlasitost'; 
   71$lang['Show stop button'] = 'Zobrazit tlačítko stop'; 
   72$lang['Show volume'] = 'Zobrazit hlasitost'; 
  7373$lang['Autoload'] = 'Automatické nahrání'; 
  7474$lang['Volume ']['0-200'] = 'Hlasitost [0-200]'; 
   
  7979$lang['_blank'] = '_blank'; 
  8080$lang['_self'] = '_self'; 
   81$lang['(Adobe Systems for streaming audio, video and data)'] = '(Adobe systémy pro streamování audio a video dat)'; 
   82$lang['(URL of a non progressive jpg)'] = '(URL neprogresivního JPG)'; 
   83$lang['Autohide delay ']['0-9999'] = 'Prodleva automatického skrývání [0-9999]'; 
   84$lang['Autohide delay is out of range (Correct range: 0-9999)'] = 'Prodleva automatického skrývání je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí 0-100)'; 
   85$lang['Autohide'] = 'Automatické skrývání'; 
   86$lang['Bottom border fading'] = 'Blednutí spodního okraje'; 
   87$lang['Buffer background'] = 'Pozadí vyrovnávací paměti'; 
   88$lang['Buffering _n_'] = 'Ukládání do vyrovnávací paměti_n_'; 
   89$lang['Charlies players configuration'] = 'Nastavení Charlieho přehrávače'; 
   90$lang['Default 1500 milliseconds.'] = 'Standardně 1500 milisekund.'; 
   91$lang['Default 5 seconds'] = 'Standardně 5 sekund'; 
   92$lang['Default size might be 20.'] = 'Standardní velikost by mohla být 20.'; 
   93$lang['Display first picture'] = 'Zobrazit první obrázek.'; 
   94$lang['Flash Player 9.0.16.60 or above is required.'] = 'Je vyžadován Flash Player 9.0.16.60 a nebo novější.'; 
   95$lang['Forced video height'] = 'Výška vynuceného videa'; 
   96$lang['Forced video width'] = 'Šířka vynuceného videa'; 
   97$lang['Load an image over video'] = 'Nahrát obrázek nebo video'; 
   98$lang['Loading bar'] = 'Lišta nahrávání'; 
   99$lang['Margin for skin'] = 'Okraj pro skin'; 
   100$lang['Miscellaneous'] = 'Různé'; 
   101$lang['Play icon background'] = 'Pozadí ikony přehrávání'; 
   102$lang['Play icon in middle'] = 'Ikona přehrávání uprostřed'; 
   103$lang['Play icon transparency ']['0-100'] = 'Průhlednost ikony přehrávání [0-100]'; 
   104$lang['Play icon transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Průhlednost ikony přehrávání je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 0-100)'; 
   105$lang['Play icon'] = 'Ikona přehrávání'; 
   106$lang['Player buttons'] = 'Tlačítka přehrávače'; 
   107$lang['Player transparency ']['0-100'] = 'Průhlednost přehrávače [0-100]'; 
   108$lang['Player transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Průhlednost přehrávače je mimo rozsah (Korektní hodnota je v rozmezí: 0-100)'; 
   109$lang['Show loading'] = 'Zobrazit nahrávání'; 
   110$lang['Stop stops loading'] = 'Stop zaastaví nahrávání'; 
   111$lang['Subtitles background'] = 'Pozadí titulků'; 
   112$lang['Subtitles file URL'] = 'URL souboru s titulky'; 
   113$lang['Top border fading'] = 'Blednutí horního okraje'; 
  81114?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.