Changeset 16804


Ignore:
Timestamp:
07/17/12 16:10:41 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r16765 r16804  
  552552$lang['user_status_guest'] = 'Külaline'; 
  553553$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Külalised peavad logima sisse ja omama õiged ligipääsuload, et kuvada seda albumit'; 
   554$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimeeringud on läbiviidud mõne veaga.'; 
   555$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Menüüde järjestus uuendati edukalt'; 
   556$lang['Plugin list'] = 'Pluginate nimekiri'; 
   557$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Uuendatavad pluginad'; 
   558$lang['Plugins'] = 'Pluginad'; 
   559$lang['Position'] = 'Asukoht'; 
   560$lang['Posted %s on %s'] = 'Saadetud %s %s'; 
   561$lang['Predefined filter'] = 'Eelnevalt määratud filter'; 
   562$lang['Preferences'] = 'Eelistused'; 
   563$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privaatsustase kohandati tasemele "%s"'; 
   564$lang['Privacy level'] = 'Privaatsustase'; 
   565$lang['Properties'] = 'Omadused'; 
   566$lang['Purge compiled templates'] = 'Kõrvalda kompileeritud mallid'; 
   567$lang['Purge history detail'] = 'Kõrvalda ajaloo detailid'; 
   568$lang['Purge history summary'] = 'Kõrvalda ajaloo kokkuvõte'; 
   569$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Kõrvalda mitte kunagi kasutatud teatevoogud'; 
   570$lang['Purge search history'] = 'Kõrvalda otsingute ajalugu'; 
   571$lang['Purge sessions'] = 'Kõrvalda seanssid'; 
   572$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Kohalik kiirsünkroniseerimine'; 
   573$lang['Random photo'] = 'Juhufoto'; 
   574$lang['Rate date'] = 'Hinnangu kuupäev'; 
   575$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Hinnatud %d korda, skoor: %.2f'; 
   576$lang['Rating'] = 'Hinnang'; 
   577$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Loe Piwigo dokumentatsiooni'; 
   578$lang['Refresh photo set'] = 'Uuenda fotokogu'; 
   579$lang['Refresh'] = 'Laadi uuesti'; 
   580$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Algväärtusta terviklikkuskontroll'; 
   581$lang['Reject'] = 'Lükka tagasi'; 
   582$lang['Released on'] = 'Väljalastud'; 
   583$lang['Remote'] = 'Kauge'; 
   584$lang['Remove all filters'] = 'Eemalda kõik filtrid'; 
   585$lang['Remove from caddie'] = 'Eemalda korvist'; 
   586$lang['Repair and optimize database'] = 'Paranda ja optimeeri andmebaasi'; 
   587$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Asendajaid (kohandatud mallid)'; 
   588$lang['Representant'] = 'Albumi pisipilt'; 
   589$lang['Representation of albums'] = 'Albumi pisipilt'; 
   590$lang['Representative'] = 'Albumi pisipilt'; 
   591$lang['Represents'] = 'Kasutatakse pisipildina järgmistes kohtades'; 
   592$lang['Reset ignored updates'] = 'Algväärtusta uuenduste eiramised'; 
   593$lang['Resize after upload'] = 'Suurenda pärast üleslaadimist'; 
   594$lang['Resize'] = 'Suurenda'; 
   595$lang['Restore'] = 'Taasta'; 
   596$lang['Save Settings'] = 'Salvesta seadistused'; 
   597$lang['Save Template Directory'] = 'Salvesta mallide kaust'; 
   598$lang['Save manual order'] = 'Salvesta käsijärjestus'; 
   599$lang['Save order'] = 'Salvesta järjestus'; 
   600$lang['Save to permalink history'] = 'Salvesta püsilinkide ajalukku'; 
   601$lang['Save visits in history for'] = 'Salvesta külastused ajaloos kuniks'; 
   602$lang['Search for new images in the directories'] = 'Otsi uusi fotosid kaustadest'; 
   603$lang['Searching...'] = 'Otsin...'; 
   604$lang['Section'] = 'Sektsioon'; 
   605$lang['See you soon,'] = 'Nägemiseni!'; 
   606$lang['See you soon.'] = 'Nägemiseni!'; 
   607$lang['Select a file'] = 'Vali fail'; 
   608$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vali huvipunkti asukoht'; 
   609$lang['Select an album'] = 'Vali album'; 
   610$lang['Select at least one album'] = 'Vali vähemalt üks album'; 
   611$lang['Select at least one comment'] = 'Vali vähemalt üks kommentaar'; 
   612$lang['Select at least one photo'] = 'Vali vähemalt üks foto'; 
   613$lang['Select at least one user'] = 'Vali vähemalt üks kasutaja'; 
   614$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vali vähemalt kaks märksõna mida mestida'; 
   615$lang['Select files'] = 'Vali faile'; 
   616$lang['Select groups...'] = 'Vali gruppe...'; 
   617$lang['Select recipients'] = 'Vali saajad'; 
   618$lang['Select the destination tag'] = 'Vali sihtmärksõna'; 
   619$lang['Select users...'] = 'Vali kasutajaid...'; 
   620$lang['Select:'] = 'Vali:'; 
   621$lang['Selection'] = 'Valik'; 
   622$lang['Send an information email to group members'] = 'Saada teavitusepost grupi liikmetele'; 
   623$lang['Send connection settings by email'] = 'Saada ühenduse üksikasjade kirjeldus epostiga'; 
   624$lang['Send mail as'] = 'Saada kui'; 
   625$lang['Send mail on HTML format'] = 'Saada epost HTML-vormingus'; 
   626$lang['Send mail to users'] = 'Saada epost kasutajatele'; 
   627$lang['Send'] = 'Saada'; 
   628$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vali vaikekeeleks külalistele ja uutele kasutajatele'; 
   629$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Vali vaiketeemaks külalistele ja uutele kasutajatele'; 
   630$lang['Set author'] = 'Seadista autor'; 
   631$lang['Set creation date'] = 'Seadista loomise kuupäev'; 
   632$lang['Set title'] = 'Seadista pealkiri'; 
   633$lang['Settings'] = 'Seadistused'; 
   634$lang['Sharpen'] = 'Teravusta'; 
   635$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell on vabatarkvaraline digifoto korraldaja mis jookseb GNU/Linuxi peal. See on vaikekorraldajaks määratud Ubuntu ja Fedora süsteemides.'; 
   636$lang['Show info'] = 'Näita üksikasju'; 
   637$lang['Show menubar'] = 'Näita menüüd'; 
   638$lang['Simulation'] = 'Simuleeri'; 
   639$lang['Site manager'] = 'Saidi administratsioon'; 
   640$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Mõnda teemat ja pluginat võib-olla puuduvad veel.'; 
   641$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Mõnedel lisadel on uuendused saadaval'; 
   642$lang['Source tag'] = 'Lähtemärksõna'; 
   643$lang['Start Upload'] = 'Alusta üleslaadimine'; 
   644$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Käivita pLoader ja lisa fotod.'; 
   645$lang['Statistics'] = 'Statistika'; 
   646$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Kasutaja "%s" olek uuendati'; 
   647$lang['Status'] = 'Olek'; 
   648$lang['Storage album'] = 'Ladustamisalbum'; 
   649$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Telli Piwigo kuulutuste uudiskiri kasutajale %s'; 
   650$lang['Subscribe %s'] = 'Telli %s'; 
   651$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Telli teavitusi'; 
   652$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Esita või tühista tellimus kasutajatele'; 
   653$lang['Subscribed'] = 'Tellitud'; 
   654$lang['Subscribe'] = 'Telli'; 
   655$lang['Sum of rates'] = 'Hinnangute summa'; 
   656$lang['Summary'] = 'Kokkuvõtt'; 
   657$lang['Support'] = 'Tugi'; 
   658$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Vaheta administratsiooni värvid tumedaks või heledaks'; 
   659$lang['Synchronize metadata'] = 'Sünkroniseeri metaandmed'; 
   660$lang['Synchronize'] = 'Sünkroniseeri'; 
   661$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'SEE PLUGIN ON NÜÜD OSA PÄRIS PIWIGOST, KÕRVALDA SEE KOHE!'; 
   662$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Märksõna "%s" on juba olemas'; 
   663$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Märksõna "%s" dubleerib nüüdsest märksõna "%s"'; 
   664$lang['Tag "%s" was added'] = 'Märksõna "%s" lisati'; 
   665$lang['Tag selection'] = 'Märksõnade valimine'; 
   666$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Märksõnad <em>%s</em> mestiti märksõnadega <em>%s</em>'; 
   667$lang['Templates'] = 'Mallid'; 
   668$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Järgmised %d märksõna on kustutatud'; 
   669$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo eksportimisplugin võimaldab sul luua albumeid ja eksportida fotosid.'; 
   670$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo avaldamisplugin võimaldab sul eksportida ja sünkroniseerida fotosid Lightroomist otse su Piwigo galleriisse.'; 
   671$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Hälvet eiratakse kuni järgmise Piwigo versioonini'; 
   672$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Huvikeskpunkt on foto kõige olulisem koht.'; 
   673$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Failile või kaustale ei saada ligi (see kas ei eksisteeri või puuduvad ligipääsuõigused sellele)'; 
   674$lang['The following tag was deleted'] = 'Järgmine märksõna kustutati'; 
   675$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Selline gallerii aadress on vigane.'; 
   676$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupi nimi ei saa sisaldada jutumärke ega olla tühi.'; 
   677$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albumi nimi ei saa olla tühi'; 
  554678?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.