Changeset 17024


Ignore:
Timestamp:
07/25/12 19:54:33 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[whois_online] Update cs_CZ, thanks to : jezekus

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r8679 r17024  
  3535$lang['Radar limit'] = 'Radar limit'; 
  3636$lang['Users with image cluetips [10-200]'] = 'Uživatelé s image cluetips [10-200]'; 
  37 $lang['Default %s'] = 'Defaultní %s'; 
  38 $lang['Default as anybody'] = 'Defaultně jako kdokoli'; 
   37$lang['Default %s'] = 'Výchozí %s'; 
   38$lang['Default as anybody'] = 'Výchozí jako kdokoli'; 
  3939$lang['Webmasters management:'] = 'Webmaster management:'; 
  4040$lang['Exclude'] = 'Vynechané'; 
   
  4242$lang['As anybody'] = 'Jako kdokoli'; 
  4343$lang['Administrators management:'] = 'Administrator management:'; 
  44 $lang['Your `%s` table summary'] = 'Vaše `%s` souhrná tabulka'; 
   44$lang['Your `%s` table summary'] = 'Vaše `%s` souhrnná tabulka'; 
  4545$lang['Compress it!'] = 'Zkomprimovat to!'; 
  46 $lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] =  
  47         ' => Vymazat staré návětěvy za poslední 3+ dny, a optimalizuj tabulku a index.'; 
   46$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = ' => Vymazat staré návštěvy za poslední 3+ dny, a optimalizuj tabulku a index.'; 
  4847$lang['Space used: %s'] = 'Využité místo: %s'; 
  4948$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Nevyužitý vyhrazený prostor: <strong>%s</strong>'; 
   
  5554$lang['Delete'] = 'Vymazat'; 
  5655$lang['Members summary'] = 'Souhrn reg.členů'; 
  57 $lang['Registration counter: %s'] = 'Pošet registrací: %s'; 
   56$lang['Registration counter: %s'] = 'Počet registrací: %s'; 
  5857$lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'Nejvíce členů bylo přítomno %s na %s'; 
  5958$lang['Y-m-d H:i'] = 'F dS, Y g:i A'; 
   
  6665$lang['No picture accesses'] = 'Fotky bez přístupu'; 
  6766$lang['Unidentifed countries'] = 'Neidentifikované země'; 
  68 $lang['Only one day accesses'] = 'Pouze jednodení přístupy'; 
   67$lang['Only one day accesses'] = 'Pouze jednodenní přístupy'; 
  6968$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Několika denní přístupy nebo po půlnoci'; 
  7069$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Některé zjištěné IP (pouze první z nich je uchována)'; 
   
  7776$lang['Last access'] = 'Poslední přístup'; 
  7877$lang['User:'] = 'Uživatel:'; 
  79 $lang['(Multiple IP)'] = '(Multiple IP)'; 
   78$lang['(Multiple IP)'] = '(Vícenásobná IP)'; 
  8079$lang['Registered since'] = 'Registrován od'; 
  8180$lang['Hits since'] = 'Záznamy od'; 
   
  9190$lang[': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.'] = 
  9291        ': Poskytuje IP geolocalizaci na požádání (odkaz na vlajce). Užitečné pro neznámé země'; 
  93 $lang['Report'] = 'Radar Report'; 
   92$lang['Report'] = 'Radarová zpráva'; 
  9493$lang['Error range: '] = 'Chybný rozsah: '; 
  9594$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] =  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.