Changeset 17057


Ignore:
Timestamp:
07/25/12 20:01:23 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[amenumanager] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AMenuManager/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r15366 r17057  
  113113$lang['gmaps_gpc_not_up_to_date'] = 'Do działania wtyczki potrzebna jest <i>Grum Plugin Classes</i> wersja %s Obecnie zainstalowana jest wersja %s: proszę zaktualizować wersję wtyczki <i>Grum Plugin Classes</i>.'; 
  114114 
   115$lang['g002_nolinks'] = 'Brak linków'; 
   116$lang['g002_setmenu'] = 'Zarządzanie menu'; 
  115117?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.