Ignore:
Timestamp:
07/27/12 11:57:44 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[extended_description] Update ca_ES, thanks to : mistic100

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/ca_ES/help.html

  r17102 r17174  
  44<h3>Descripcions multiling&uuml;es</h3> 
  55 
  6 <p>Las descripciones multiling&uuml;es es col&middot;loquen entre les etiquetes [lang=xx] i [/lang], O xx &eacute;s el c&oacute;di de l'idioma (per exemple ca, fr, en, es, it, de...) 
   6<p>Les descripcions multiling&uuml;es es col&middot;loquen entre les etiquetes [lang=xx] i [/lang], O xx &eacute;s el c&oacute;di de l'idioma (per exemple ca, fr, en, es, it, de...) 
  77Existeixen tamb&eacute; 2 etiquetes especials: [lang=default] i [lang=all]</p> 
  88 
   
  2626<h3>Descripcions extenses</h3> 
  2727 
  28 <p>Les etiquetes de descripci&oacute; extensa permeten tindre una descripci&oacute; redu&iuml;da per a la presentaci&oacute; d'un &agrave;lbum, una descripci&oacute; extensa per  la descripcio que s'exibeix sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, o dos descripcions diferents sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum.</p> 
   28<p>Les etiquetes de descripci&oacute; extensa permeten tindre una descripci&oacute; redu&iuml;da per a la presentaci&oacute; d'un &agrave;lbum, una descripci&oacute; extensa per la descripció que s'exibeix sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum, o dos descripcions diferents sobre la p&agrave;gina de l'&agrave;lbum.</p> 
  2929 
  3030<p>L'etiqueta &lt;!--more--&gt; permet afegir text a la descripci&oacute; redu&iuml;da.<br> 
   
  5656</ul> 
  5757<p>Aquesta etiqueta permet insertar un &agrave;lbum en la descripci&oacute;n, on xx &eacute;s l'&agrave;lbum identificador</p> 
   58 
   59<ul> 
   60  <li><b>[photo id=xx album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li> 
   61</ul> 
   62<p>Aqiesta etiqueta perment inserir una imatge amb la mida que vulguis, amb:</p> 
   63 
   64- <code>id</code> identificador de la imatge</br> 
   65- <code>album</code> (opcional) identificador de l'&agrave;lbum pare</br> 
   66- <code>size</code> (opcional) mida de la imatge, entre {SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL}</br> 
   67- <code>html</code> (optional) if set to <i>no</i> the tag only returns the URL of the photo, without HTML</br> 
   68- <code>link</code> (optional) if set to <i>yes</i> the photo is wrapped into a link to the picture page</p> 
   69 
   70<ul> 
   71  <li><b>[random album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li> 
   72</ul> 
   73<p>De la mateixa manera, excepte que la imatge s'esculli de forma aleatòria en l'àlbum</p> 
   74 
   75<ul> 
   76  <li><b>[slider album=xx nb_images=10 random=no list=aa,bb,cc size=M speed=3 title=no effect=fade arrows=yes control=yes elastic=no]</b></li> 
   77</ul> 
   78<p>Aquesta etiqueta permet inserir una reproducció de diapositives (NivoSlider), amb (cal establir l'àlbum O llista):</p> 
   79 
   80- <code>album</code> (opcional: font de l'àlbum</br> 
   81- <code>nb_images</code> (opcioanl) màxim nombre d'imatges a visualitzar en la reproducció de diapositives de l'àlbum</br> 
   82- <code>random</code> (opcioanl): escull imatges aleatòriament en l'àlbum</br> 
   83- <code>list</code> (opcioanl): una llista de id d'imatges separades per comes</br> 
   84- <code>size</code> (opcional): mida de les imatges, entre {SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL}</br> 
   85- <code>speed</code> (opcional): la velocitat de reproducció de diapositives (en segons)</br> 
   86- <code>title</code> (opcional): mostra el títol de la imatge</br> 
   87- <code>effect</code> (opcional): efecte de transició (veure NivoSlider doc)</br> 
   88- <code>arrows</code> (opcioanl: mostra fletxes de navegació</br> 
   89- <code>control</code> (opcioanl): mostra controls de navegació</br> 
   90- <code>elastic</code> (opcioanl): s'adapta la reproducció de diapositives a la mida de cada imatge</p> 
  5891 
  5992 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.