Changeset 17272


Ignore:
Timestamp:
08/01/12 17:39:22 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to :

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r15529 r17272  
  391391$lang['hide details'] = 'скриване на детайли'; 
  392392$lang['high'] = 'високо'; 
   393$lang['Unlocked'] = 'Отключен'; 
   394$lang['Uncheck all'] = 'Отказване на всички'; 
   395$lang['Uninstall'] = 'Деинсталация'; 
   396$lang['To send ?'] = 'За изпращане?'; 
   397$lang['Templates'] = 'Шаблони'; 
   398$lang['Support'] = 'Подръжка'; 
   399$lang['Status'] = 'Статус'; 
   400$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
   401$lang['Show info'] = 'Показване на инфо'; 
   402$lang['Settings'] = 'Настройки'; 
   403$lang['Send'] = 'Изпращане'; 
   404$lang['Selection'] = 'Селекция'; 
   405$lang['Select:'] = 'Избери:'; 
   406$lang['Searching...'] = 'Търсене...'; 
   407$lang['Section'] = 'Раздел'; 
   408$lang['Save Template Directory'] = 'Запази шаблона директория'; 
   409$lang['Save Settings'] = 'Запази настройките'; 
   410$lang['Restore'] = 'Възстанови'; 
   411$lang['Resize'] = 'Преоразмеряване'; 
   412$lang['Refresh'] = 'Опресняване'; 
   413$lang['Random photo'] = 'Пройзволна снимка'; 
   414$lang['Rating'] = 'Рейтинг'; 
   415$lang['Please wait...'] = 'Моля изчакайте...'; 
   416$lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
   417$lang['Public / Private'] = 'Частен/Публичен'; 
   418$lang['Public'] = 'Публичен'; 
   419$lang['Properties'] = 'Свойства'; 
   420$lang['Private'] = 'Частен'; 
   421$lang['Position'] = 'Позиция'; 
   422$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins налични за обновяване'; 
   423$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo версия'; 
   424$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo за Android'; 
   425$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo конфигурация'; 
   426$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Администриране'; 
   427$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
   428$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   429$lang['Parameters'] = 'Параметри'; 
   430$lang['Photos'] = 'Снимки'; 
   431$lang['Photo Page'] = 'Фото страница'; 
   432$lang['Permissions'] = 'Разрешения'; 
   433$lang['Path'] = 'Път'; 
   434$lang['Parameter'] = 'Настройки'; 
   435$lang['Page end'] = 'Край на страница'; 
   436$lang['Original templates'] = 'Оргинални шаблони'; 
   437$lang['Options'] = 'Опции'; 
   438$lang['Operating system'] = 'Операционна система'; 
   439$lang['None'] = 'Нищо'; 
   440$lang['No results'] = 'Няма резултати'; 
   441$lang['New tag'] = 'Нов таг'; 
   442$lang['New name'] = 'Ново име'; 
   443$lang['New Version'] = 'Нова версия'; 
   444$lang['Month'] = 'Месец'; 
   445$lang['Move'] = 'Премести'; 
   446$lang['Menu Management'] = 'Менюта'; 
   447$lang['Members'] = 'Членове'; 
   448$lang['Lock'] = 'Заключи'; 
   449$lang['Lock albums'] = 'Заключи албум'; 
   450$lang['Lock gallery'] = 'Заключи галерия'; 
   451$lang['Locked'] = 'Заключен'; 
   452$lang['Local'] = 'Локален'; 
   453$lang['Languages'] = 'Езици'; 
   454$lang['Install'] = 'Инсталиране'; 
   455$lang['Image id'] = 'Номер снимка'; 
   456$lang['Image Quality'] = 'Качество на снимка'; 
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Игнориране на избраните аномалии'; 
   458$lang['Ignore this update'] = 'Игнориране на този ъпдейт'; 
   459$lang['Ignore All'] = 'Игнориране на всички'; 
   460$lang['IP'] = 'IP адрес'; 
   461$lang['Hour'] = 'Час'; 
   462$lang['History'] = 'История'; 
   463$lang['Guest cannot be deleted'] = '"Гост" не може да бъде изтрит'; 
   464$lang['Help Me'] = 'Помощ'; 
   465$lang['Guest Settings'] = 'Настройки на "Гост"'; 
   466$lang['Groups'] = 'Групи'; 
   467$lang['Group name'] = 'Име на група'; 
   468$lang['Group'] = 'Група'; 
   469$lang['Edit ranks'] = 'Редакция на ранговете'; 
   470$lang['Documentation'] = 'Документация'; 
   471$lang['Thumbnail'] = 'Миниатюри'; 
   472$lang['Themes'] = 'Теми'; 
   473$lang['Tools'] = 'Инструменти'; 
   474$lang['Title'] = 'заглавие'; 
   475$lang['Time'] = 'Време'; 
   476$lang['User list'] = 'Списък на потребителите'; 
   477$lang['User'] = 'Потребител'; 
   478$lang['Uploaded Photos'] = 'Качени снимки'; 
   479$lang['Upload'] = 'Качване'; 
   480$lang['Updates'] = 'Обновявания'; 
   481$lang['Update albums informations'] = 'Обновяване на информацията в албумите'; 
   482$lang['Update Complete'] = 'Обнавяването е завършено'; 
   483$lang['Update All'] = 'Обновяване на всички'; 
   484$lang['errors during synchronization'] = 'грешки по време на синхронизация'; 
   485$lang['default values'] = 'настройки по подразбиране'; 
   486$lang['create a new site'] = 'създаване на нов сайт'; 
   487$lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна заявка'; 
   488$lang['Validate'] = 'Потвърдено'; 
   489$lang['Webmaster status is required.'] = 'Статуса на уебмастъра е необходим.'; 
   490$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастъра не може да бъде изтрит'; 
   491$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети Piwigo уебсайта проекти'; 
   492$lang['Visit language site'] = 'Виж езиковият сайт'; 
   493$lang['Visit plugin site'] = 'Виж сайта на добавката'; 
   494$lang['Visit theme site'] = 'Виж сайта на темата'; 
   495$lang['Waiting'] = 'В очакване'; 
   496$lang['Visit Gallery'] = 'Посети галерията'; 
   497$lang['Virtual Links'] = 'Виртуален линк'; 
   498$lang['Validation'] = 'Потвърждение'; 
   499$lang['User status'] = 'Статус на потребител'; 
   500$lang['Users'] = 'Потребител'; 
   501$lang['jump to album'] = 'директно към албума'; 
   502$lang['jump to photo'] = 'директно към снимката'; 
   503$lang['global mode'] = 'глобален режим'; 
   504$lang['for this file format'] = 'за този формат файл'; 
   505$lang['for the file format'] = 'за формат на файла'; 
   506$lang['display'] = 'екран'; 
   507$lang['number of miniaturized photos'] = 'брой на създадените миниатюри'; 
   508$lang['manage album photos'] = 'редактиране на албума снимки'; 
   509$lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити в базата данни'; 
   510$lang['photos added in the database'] = 'снимките са добавени в базата данни'; 
   511$lang['pending validation'] = 'в очакване на потвърждаване'; 
   512$lang['other'] = 'друг'; 
   513$lang['only directories'] = 'само за директории'; 
   514$lang['manage sub-albums'] = 'администриране на под-албумите'; 
   515$lang['manual order'] = 'ръчна заявка'; 
   516$lang['modified'] = 'променен'; 
   517$lang['new'] = 'нов'; 
   518$lang['none'] = 'никой'; 
   519$lang['nothing'] = 'нищо'; 
   520$lang['no write access'] = 'забранен запис'; 
   521$lang['reduce to single existing albums'] = 'намали до еденични съществуващите албуми'; 
   522$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с файловете метаданни'; 
   523$lang['photos per page'] = 'снимки на страница'; 
   524$lang['photos updated in the database'] = 'снимката е актуализирана в базата данни'; 
   525$lang['randomly represented'] = 'пройзволнен албум миниатюри'; 
   526$lang['public'] = 'обществен'; 
   527$lang['private'] = 'частен'; 
   528$lang['pixels'] = 'пиксели'; 
   529$lang['ranks'] = 'ранг'; 
   530$lang['registration date'] = 'регистрационна дата'; 
   531$lang['remove author'] = 'премахване на автора'; 
   532$lang['remove creation date'] = 'премахване датата на създаване'; 
   533$lang['remove tags'] = 'премахване на тагове'; 
   534$lang['remove this filter'] = 'премахване на този филтър'; 
   535$lang['remove title'] = 'премахване на заглавие'; 
   536$lang['selection'] = 'избор'; 
   537$lang['set to'] = 'задай'; 
   538$lang['show details'] = 'показване детайли'; 
   539$lang['singly represented'] = 'фиксиран албум миниатюри'; 
   540$lang['status'] = 'статус'; 
   541$lang['target'] = 'цел'; 
   542$lang['test this remote site'] = 'тест на този отдалечен сайт'; 
   543$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на базата данни на снимките с файловете мета данни '; 
   544$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронизиране на файловата структура с базата данни'; 
   545$lang['user_status_generic'] = 'Основен'; 
   546$lang['user_status_admin'] = 'Администратор'; 
   547$lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" добавен'; 
   548$lang['update the database from files'] = 'обновяване на базата данни с файлове'; 
   549$lang['unset'] = 'незададено'; 
   550$lang['unit mode'] = 'единичен режим'; 
   551$lang['unknown'] = 'непознат'; 
   552$lang['the wiki'] = 'уйкипедията'; 
   553$lang['total time'] = 'общо време'; 
   554$lang['the forum'] = 'форумът'; 
   555$lang['test'] = 'тест'; 
   556$lang['sub-albums'] = 'под-албум'; 
  393557?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.