Changeset 17277


Ignore:
Timestamp:
08/01/12 17:40:11 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update cs_CZ, thanks to :

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r17039 r17277  
  5656$lang['Rating score must be an integer'] = 'Skóre hodnocení musí být celočíselné číslo'; 
  5757$lang['limit_filter'] = 'Maximální množství fotografií'; 
   58$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlba jsou považována za soukromá (private) pro všechny uživatele a uživatel může vidět jejich obsah pouze, pokud má přístup do alba odkud je obsah brán.'; 
  5859?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.