Changeset 17559


Ignore:
Timestamp:
08/14/12 13:50:49 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r17498 r17559  
  4040$lang['Error while sending e-mail'] = 'Nastala chyba při odeslání zprávy'; 
  4141 
   42$lang['%s must not be more than %d characters long'] = '%s nesmí být delší než %d znaků'; 
   43$lang['+ Add an email'] = '+ Přidat email'; 
   44$lang['Active'] = 'Aktivní'; 
   45$lang['Default e-mail subject'] = 'Základní předmět e-mailu'; 
   46$lang['E-mail format :'] = 'Formát e-mailu'; 
   47$lang['No active email address'] = 'Žádná kativní emailová adresa'; 
   48$lang['Plain text'] = 'Prostý text'; 
   49$lang['Please enter an e-mail'] = 'Prosím, vložte e-mail'; 
   50$lang['Prefix of the sent e-mail subject (you can use "%gallery_title%")'] = 'Předpona poslaného e-mail předmětu (můžete použít "%gallery_title%")'; 
   51$lang['%s must not be less than %d characters long'] = '%s nesmí být kratší než %d znaků'; 
  4252?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.