Changeset 17606


Ignore:
Timestamp:
08/21/12 08:32:22 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r16939 r17606  
  5050$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu līmeņa filtru'; 
  5151$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu limitfiltru'; 
  52 $lang['author_filter'] = 'Autors'; 
  5352$lang['create a new SmartAlbum'] = 'izveidot jaunu ViedoAlbumu (SmartAlbum)'; 
  5453$lang['Hits'] = 'Skatījumi'; 
  5554$lang['Max. number of photos'] = 'Foto maksimālais skaits'; 
   55$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums tiek uzskatīti kā privāti ikvienam, un lietotājs var redzēt tā saturu tikai tad, ja tas ir pieejams citā albumā, kur viņam ir dota pieeja.'; 
   56$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Izslēgt SmartAlbums no atļauju pārvadības'; 
   57$lang['Rating score must be an integer'] = 'Vērtējumam jābūt veselam skaitlim'; 
   58$lang['limit_filter'] = 'Fotogrāfiju maksimālais skaits'; 
  5659?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.