Changeset 17625


Ignore:
Timestamp:
08/23/12 06:16:00 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/da_DK/plugin.lang.php

  r17622 r17625  
  4040$lang['Cancel this set'] = 'Fortryd denne samling'; 
  4141$lang['Delete this set'] = 'Slet denne samling'; 
   42$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Advarsel: ZipArchive accepterer ikke specialtegn, kantede paranteser og ikke latinske bogstaver.'; 
   43$lang['You can not edit this set'] = 'Du kan ikke redigere denne samling'; 
   44$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Du har valgt at downloade %d billeder, men systemet er begrænset til %d. Du skal redigere denne samling ellers vil de sidste %d billeder ikke blive downloadet.'; 
   45$lang['done'] = 'færdig'; 
   46$lang['download'] = 'download'; 
   47$lang['hours'] = 'timer'; 
   48$lang['real number of archives can differ'] = 'det reelle antal arkiver kan variere'; 
   49$lang['Set type'] = 'Set type'; 
   50$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Arkivet bliver downloadet. Hvis download ikke starter automatisk <a href="%s">klik her</a>'; 
   51$lang['Total size'] = 'Samlet størrelse'; 
   52$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Kan ikke finde ZipArchive PHP udvidelse. Betch Downloader fungerer ikke uden denne udvidelse.'; 
   53$lang['User collection'] = 'Bruger samling'; 
   54$lang['User groups'] = 'Bruger grupper'; 
   55$lang['Whole gallery'] = 'Hele galleriet'; 
   56$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Download alle billeder i denne samling'; 
   57$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maksimum antal billeder pr download samling'; 
   58$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maksimum størrelse på hvert arkiv (i Megabytes)'; 
   59$lang['Nb archives'] = 'Nb arkiver'; 
   60$lang['Nb images'] = 'Nb fotos'; 
   61$lang['Remove all finished downloads'] = 'Fjern alle gennemførte downloads'; 
   62$lang['Remove from download set'] = 'Fjern fra download samling'; 
   63$lang['Return to download page'] = 'Tilbage til download side'; 
   64$lang['Delete downloads after'] = 'Slet download efter'; 
   65$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = 'Bekræft download af %d billeder?'; 
   66$lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Advarsel:</b> Alle filer vil blive slettet indenfor %d timer'; 
  4267?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.