Changeset 17744


Ignore:
Timestamp:
09/04/12 19:38:15 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[music_player] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/music_player/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r17641 r17744  
  129129- herşeyden önce, eklenti dizininde /music dizinine ihtiyacınız vardır. ÖNEMLİ!!(Ücretsiz kullanıcılar aşağıdaki bildirim sizin için değildir) /music dizini tüm yazma/okuma yetkilerine sahip olmalıdır (chmod 777 yada rwxrwxrwx). 
  130130<br/>- Sonra, /music dizininde .xml uzantılı çalma listenizi ve mp3 dosyalarını içerecek başka bir dizin yaratın. Dikkatli olun : dizin izimleri önemlidir : bundan dolayı dizin adlarında ÖZEL KARAKTER KULLANMAYIN 
  131  
  132 <br/>- Then click on \'Synchronise with /music\' : folders in /music have been listed with mp3 files. Playlists with xml extension have been created with the same name of the folder. 
  133 <br/>- reception of the form: it is used to have a small descriptive text which will be used as link to play the playlist, in the window of the player. Leave empty a field text and the playlsit concerned will not be recorded in data base 
  134 <br/>- sending of the form and recording in data base: then you can add a miniature by upload or link: you can even directly send it by ftp with for name \'[name of the file] .jpg\'? 
   131<br/>- Daha sonra \'/music ile eşitle\' : /music dizini altındaki mp3 dosyaları listelenir. Dizin adı ile aynı olan xml çalma listesi oluşturulur. 
   132<br/>- formun alınması: müzik çalar penceresinde açıklayıcı yazı linki oluşturmak için kullanılır. Boş bırakılan yazı alanları veri tabanına kaydedilmez. 
   133<br/>- formun gönderilmesi ve veri tabanına kayıt: bir minyatür resim linki veya yüklemesi yapabilirsiniz: direk ftp ile gönderebilirsiniz\'[dosya adı] .jpg\'? 
  135134<br /><br /> 
  136135Çalma listesini yönetmek için: 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.