Changeset 17907


Ignore:
Timestamp:
09/14/12 17:10:06 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped_columns] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped_black_bloc/language/lv_LV/theme.lang.php

  r14320 r17907  
  1616$lang['use the same config as above'] = 'lietot to pašu konfigurāciju kā iepriekš'; 
  1717$lang['always generate big thumbnails'] = 'vienmēr veidot lielās sīkbildes'; 
   18$lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Lietot augstākesošo platuma vērtību kā maksimālo augstumu'; 
   19$lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Ne Maksimālais Augstums un platums ir viens no augstāk iestatītajiem'; 
   20$lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Par portretu/ainavu attēliem (Ievērojiet, ka spraudnis automātiski pārvalda panorāmattēlu sīkbildes):'; 
   21$lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Rādīt lielas sīkbildes ainavu attēliem'; 
  1822?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.