Changeset 17919


Ignore:
Timestamp:
09/15/12 07:56:18 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update sk_SK, thanks to : xpace

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r16888 r17919  
  5454$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Archív sa nahráva, pokiaľ nahrávanie nezačne automaticky, prosím  <a href="%s">tu kliknite</a>'; 
  5555$lang['Total size'] = 'Celková veľkosť'; 
  56 $lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Nenájdené ZipArchive PHP rozšírenie, Dávkové sťahovanie nemôže bez tohto rozšírenia pracovať'; 
  5756$lang['User collection'] = 'Používateľský výber'; 
  5857$lang['User groups'] = 'Používateľské skupiny'; 
   
  6564$lang['hours'] = 'hodiny'; 
  6665$lang['real number of archives can differ'] = 'skutočný počet archívov sa môže líšiť'; 
   66$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Nie je možné nájsť ZipArchive PHP prídavok, Hromadný sťahovač namiesto toho použie PclZip, ale so zhoršeným výkonom.'; 
  6767?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.