Ignore:
Timestamp:
09/15/12 23:00:11 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r16732 r17936  
  5454$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Šis arhīvs tiek lejuplādēts, ja lejuplāde nesākas automātiski, lūdzu <a href="%s">klikšķiniet šeit</a>'; 
  5555$lang['Total size'] = 'Absolūtais izmērs'; 
  56 $lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Nav iespējams atrast ZIP Arhīva PHP paplašinājumu, Grupas Lejuplādētājs bez šī paplašinājuma nedarbojas'; 
  5756$lang['User collection'] = 'Lietotāja kolekcija'; 
  5857$lang['User groups'] = 'Lietotāju grupas'; 
   
  6564$lang['hours'] = 'stundas'; 
  6665$lang['real number of archives can differ'] = 'reālais arhīvu skaits var atšķirties'; 
   66$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Nevar atrast ZipArchive PHP paplašinājumu, tā vietā grupas Lejupielādētājs izmantos PclZip, bet tas mazinās veiktspēju.'; 
  6767?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.