Changeset 17990


Ignore:
Timestamp:
09/18/12 20:55:29 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update da_DK, thanks to : Kaare

Location:
extensions/BatchDownloader/language/da_DK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/da_DK/description.txt

  r17619 r17990  
  1 Giver mulighed for at brugere kan downloade samlinger af billeder som ZIP filer. Kompatibel med plugin'et User Collections. 
   1Giver mulighed for at brugere kan downloade samlinger af billeder som ZIP-filer. Kompatibel med plugin'en User Collections. 
 • extensions/BatchDownloader/language/da_DK/plugin.lang.php

  r17916 r17990  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Archive comment'] = 'Kommentar til arkiv'; 
  24 $lang['Archive prefix'] = 'Præfix for arkiv'; 
   23$lang['Archive comment'] = 'Arkivkommentar'; 
   24$lang['Archive prefix'] = 'Arkivpræfiks'; 
  2525$lang['Archives'] = 'Arkiver'; 
  2626$lang['Batch Downloader'] = 'Batch Downloader'; 
  27 $lang['Cancel this download'] = 'Fortryd denne download'; 
  28 $lang['Maximum photo size'] = 'Maksimum foto størrelse'; 
   27$lang['Cancel this download'] = 'Afbryd denne download'; 
   28$lang['Maximum photo size'] = 'Maksimal fotostørrelse'; 
  2929$lang['Random'] = 'Tilfældig'; 
  30 $lang['Download history'] = 'Download historik'; 
  31 $lang['Download info'] = 'Download information'; 
  32 $lang['Download links'] = 'Links for download'; 
  33 $lang['Download permissions'] = 'Tilladelser for download'; 
  34 $lang['Download set deleted'] = 'Samling for download slettet'; 
   30$lang['Download history'] = 'Downloadhistorik'; 
   31$lang['Download info'] = 'Downloadinformation'; 
   32$lang['Download links'] = 'Downloadlinks'; 
   33$lang['Download permissions'] = 'Downloadrettigheder'; 
   34$lang['Download set deleted'] = 'Downloadsamling slettet'; 
  3535$lang['Downloads'] = 'Downloads'; 
  3636$lang['Edit the set'] = 'Rediger samlingen'; 
  37 $lang['Estimated number of archives'] = 'Beregnet antal zip filer'; 
   37$lang['Estimated number of archives'] = 'Beregnet antal arkiver'; 
  3838$lang['Estimated size'] = 'Beregnet størrelse'; 
  39 $lang['Generate ZIP'] = 'Generer zip fil'; 
  40 $lang['Cancel this set'] = 'Fortryd denne samling'; 
   39$lang['Generate ZIP'] = 'Dan ZIP'; 
   40$lang['Cancel this set'] = 'Afbryd denne samling'; 
  4141$lang['Delete this set'] = 'Slet denne samling'; 
  42 $lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Advarsel: ZipArchive accepterer ikke specialtegn, kantede paranteser og ikke latinske bogstaver.'; 
   42$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Advarsel: ZipArchive accepterer ikke specialtegn så som accenter, citationstegn (») og ikke-latinske bogstaver.'; 
  4343$lang['You can not edit this set'] = 'Du kan ikke redigere denne samling'; 
  44 $lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Du har valgt at downloade %d billeder, men systemet er begrænset til %d. Du skal redigere denne samling ellers vil de sidste %d billeder ikke blive downloadet.'; 
   44$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Du har valgt at downloade %d billeder, men systemet er begrænset til %d. Du skal redigere samlingen, ellers vil de sidste %d billeder ikke blive downloadet.'; 
  4545$lang['done'] = 'færdig'; 
  4646$lang['download'] = 'download'; 
  4747$lang['hours'] = 'timer'; 
  4848$lang['real number of archives can differ'] = 'det reelle antal arkiver kan variere'; 
  49 $lang['Set type'] = 'Set type'; 
  50 $lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Arkivet bliver downloadet. Hvis download ikke starter automatisk <a href="%s">klik her</a>'; 
   49$lang['Set type'] = 'Opsæt type'; 
   50$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Arkivet bliver downloadet, hvis den ikke går i gang automatisk, så <a href="%s">klik her</a>'; 
  5151$lang['Total size'] = 'Samlet størrelse'; 
  52 $lang['User collection'] = 'Bruger samling'; 
  53 $lang['User groups'] = 'Bruger grupper'; 
   52$lang['User collection'] = 'Brugersamling'; 
   53$lang['User groups'] = 'Brugergrupper'; 
  5454$lang['Whole gallery'] = 'Hele galleriet'; 
  5555$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Download alle billeder i denne samling'; 
  56 $lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maksimum antal billeder pr download samling'; 
  57 $lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maksimum størrelse på hvert arkiv (i Megabytes)'; 
   56$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maksimalt antal billeder pr. downloadsamling'; 
   57$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maksimal størrelse på hvert arkiv (i megabyte)'; 
  5858$lang['Nb archives'] = 'Nb arkiver'; 
  59 $lang['Nb images'] = 'Nb fotos'; 
   59$lang['Nb images'] = 'Nb fotoer'; 
  6060$lang['Remove all finished downloads'] = 'Fjern alle gennemførte downloads'; 
  61 $lang['Remove from download set'] = 'Fjern fra download samling'; 
  62 $lang['Return to download page'] = 'Tilbage til download side'; 
   61$lang['Remove from download set'] = 'Fjern fra downloadsamling'; 
   62$lang['Return to download page'] = 'Tilbage til downloadside'; 
  6363$lang['Delete downloads after'] = 'Slet download efter'; 
  6464$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = 'Bekræft download af %d billeder?'; 
  65 $lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Advarsel:</b> Alle filer vil blive slettet indenfor %d timer'; 
  66 $lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Kan ikke finde ZipArchive PHP udvidelse, Batch Downloader vil bruge PclZip i stedet, men med dårligere ydelse.'; 
   65$lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Advarsel:</b> Alle filer vil blive slettet inden for %d timer'; 
   66$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Kan ikke finde  PHP-udvidelsen ZipArchive, Batch Downloader benytter i stedet PclZip, men med forringet ydeevne.'; 
  6767?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.