Changeset 18007


Ignore:
Timestamp:
09/18/12 20:58:51 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/da_DK/plugin.lang.php

  r17707 r18007  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums er private for den enkelte bruger og denne kan kun se indholdet, hvis dette er indeholdt i et album som han har adgang til.'; 
  24 $lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'For at sortere albums, vælg <a href="%s">siden for administration af kategorier</a>'; 
  25 $lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotos i alle SmartAlbums'; 
  26 $lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotos i dette SmartAlbum'; 
   23$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums er private for alle; en bruger kan kun se indholdet, hvis det er indeholdt i et andet album, som vedkommende har adgang til.'; 
   24$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Gå til den primære <a href="%s">side til administration</a> af albummer, for at sortere albummer.'; 
   25$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotoer i alle SmartAlbums'; 
   26$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotoer i dette SmartAlbum'; 
  2727$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum slettet'; 
  2828$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dette er et SmartAlbum'; 
  29 $lang['Update albums on file upload'] = 'Opdater albums ved upload af fil'; 
  30 $lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et niveau filter'; 
   29$lang['Update albums on file upload'] = 'Opdater albummer ved upload af fil'; 
   30$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et niveaufilter'; 
  3131$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et begrænsende filter'; 
  32 $lang['can cause slowdowns'] = 'kan nedsætte performance'; 
  33 $lang['create a new SmartAlbum'] = 'Opret et nyt SmartAlbum'; 
  34 $lang['limit_filter'] = 'Max. antal fotos'; 
   32$lang['can cause slowdowns'] = 'kan forårsage dårlig ydeevne'; 
   33$lang['create a new SmartAlbum'] = 'opret et nyt SmartAlbum'; 
   34$lang['limit_filter'] = 'Maksimalt antal fotoer'; 
  3535$lang['None of these tags'] = 'Ingen af disse tags'; 
  36 $lang['One of these albums'] = 'Et af disse albums'; 
   36$lang['One of these albums'] = 'Et af disse albummer'; 
  3737$lang['One of these tags'] = 'Et af disse tags'; 
  3838$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Kun SmartAlbums vises på denne side'; 
  39 $lang['Only these albums'] = 'Kun disse albums'; 
   39$lang['Only these albums'] = 'Kun disse albummer'; 
  4040$lang['Only these tags'] = 'Kun disse tags'; 
  41 $lang['Rating score must be an integer'] = 'Vurdering skal angives som et heltal'; 
   41$lang['Rating score must be an integer'] = 'Bedømmelse skal angives som et heltal'; 
  4242$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum tilføjet'; 
  4343$lang['Doesn\'t contain'] = 'Indeholder ikke'; 
  44 $lang['Doesn\'t end with'] = 'Ender ikke med'; 
   44$lang['Doesn\'t end with'] = 'Slutter ikke med'; 
  4545$lang['Don\'t show this message again'] = 'Vis ikke denne besked igen'; 
  46 $lang['Ends with'] = 'Ender med'; 
  47 $lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Ekskluder SmartAlbums fra adgangsstyring'; 
   46$lang['Ends with'] = 'Slutter med'; 
   47$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Udeluk SmartAlbums fra rettighedsadministration'; 
  4848$lang['Filters'] = 'Filtre'; 
  49 $lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'For "Indeholder (ikke)", adskil hver fotograf med et komma'; 
   49$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Ved "Indeholder (ikke)", adskilles hver forfatter med et komma'; 
  5050$lang['Hits'] = 'Hits'; 
  5151$lang['Hits must be an integer'] = 'Hits skal angives som et heltal'; 
   
  5454$lang['Is not'] = 'Indeholder ikke'; 
  5555$lang['Is not in'] = 'Er ikke indeholdt i'; 
  56 $lang['Limit must be an integer'] = 'Max/min skal angives som et heltal'; 
  57 $lang['Max. number of photos'] = 'Max. antal fotos'; 
   56$lang['Limit must be an integer'] = 'Grænse skal angives som et heltal'; 
   57$lang['Max. number of photos'] = 'Maksimalt antal fotoer'; 
  5858$lang['Name is empty'] = 'Navn er ikke angivet'; 
  5959$lang['No album selected'] = 'Der er ikke valgt et album'; 
  6060$lang['No filter selected'] = 'Der er ikke valgt et filter'; 
  6161$lang['No tag selected'] = 'Der er ikke valgt et tag'; 
  62 $lang['None of these albums'] = 'Intet af disse albums'; 
   62$lang['None of these albums'] = 'Ingen af disse albummer'; 
  6363$lang['Created after'] = 'Oprettet efter'; 
  6464$lang['Created before'] = 'Oprettet før'; 
  65 $lang['Date string is malformed'] = 'Angivelse af dato er ikke korrekt'; 
  66 $lang['Doesn\'t begin with'] = 'Starter ikke med'; 
   65$lang['Date string is malformed'] = 'Ugyldig dato'; 
   66$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Begynder ikke med'; 
  6767$lang['All SmartAlbums'] = 'Alle SmartAlbums'; 
  6868$lang['All these tags'] = 'Alle disse tags'; 
  6969$lang['Author is empty'] = 'Forfatter er ikke angivet '; 
  70 $lang['Begins with'] = 'Starter med'; 
   70$lang['Begins with'] = 'Begynder med'; 
  7171$lang['Bellow'] = 'Under'; 
  7272$lang['Contains'] = 'Indeholder'; 
  7373$lang['Count'] = 'Antal'; 
  74 $lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotos knyttet til album %s'; 
  75 $lang['All these albums'] = 'Alle disse albums'; 
   74$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotoer knyttet til album %s'; 
   75$lang['All these albums'] = 'Alle disse albummer'; 
  7676$lang['%d photo'] = '%d foto'; 
  77 $lang['%d photos'] = '%d fotos'; 
  78 $lang['Above'] = 'Ovenover'; 
   77$lang['%d photos'] = '%d fotoer'; 
   78$lang['Above'] = 'Over'; 
  7979$lang['Add filters here'] = 'Tilføj filtre her'; 
  8080$lang['Added after'] = 'Tilføjet efter'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.