Changeset 18014


Ignore:
Timestamp:
09/18/12 21:00:06 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/common.lang.php

  r16444 r18014  
  3838$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  3939$lang['%d album updated'] = '%d album opdateret'; 
  40 $lang['%d albums updated'] = '%d albums opdateret'; 
   40$lang['%d albums updated'] = '%d albummer opdateret'; 
  4141$lang['%d comment to validate'] = '%d kommentar til godkendelse'; 
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d kommentarer til godkendelse'; 
   
  5353$lang['About'] = 'Om'; 
  5454$lang['All tags'] = 'Alle tags'; 
  55 $lang['Any tag'] = 'Enhver tag'; 
   55$lang['Any tag'] = 'Ethvert tag'; 
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Mindst en af reglerne skal være opfyldt.'; 
  57 $lang['Author'] = 'Fotograf'; 
  58 $lang['Albums'] = 'Kategorier'; 
  59 $lang['Album'] = 'Kategori'; 
   57$lang['Author'] = 'Forfatter'; 
   58$lang['Albums'] = 'Albummer'; 
   59$lang['Album'] = 'Album'; 
  6060$lang['Close this window'] = 'Luk dette vindue'; 
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS feed (fotos, kommentarer)'; 
  62 $lang['Confirm Password'] = 'Bekræft Password'; 
  63 $lang['Connection settings'] = 'Indstillinger for forbindelse'; 
  64 $lang['Login'] = 'Login'; 
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS-feed (fotoer, kommentarer)'; 
   62$lang['Confirm Password'] = 'Bekræft adgangskode'; 
   63$lang['Connection settings'] = 'Loginindstillinger'; 
   64$lang['Login'] = 'Log ind'; 
  6565$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakt webmaster'; 
  6666$lang['Create a new account'] = 'Opret en ny konto'; 
  67 $lang['Created on'] = 'Optaget den'; 
   67$lang['Created on'] = 'Oprettet den'; 
  6868$lang['Creation date'] = 'Oprettelsesdato'; 
  69 $lang['Current password is wrong'] = 'Password er forkert'; 
   69$lang['Current password is wrong'] = 'Adgangskode er forkert'; 
  7070$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner'; 
  7171$lang['Display'] = 'Visning'; 
  7272$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hver nævnt regel skal være opfyldt.'; 
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Email addresse mangler. Angiv venligst en email adresse'; 
  74 $lang['Email address'] = 'Email addresse'; 
  75 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige informationer'; 
  76 $lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af email'; 
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-mail-adresse mangler. Angiv venligst en e-mail-adresse.'; 
   74$lang['Email address'] = 'E-mail-adresse'; 
   75$lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige oplysninger'; 
   76$lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail'; 
  7777$lang['File name'] = 'Filnavn'; 
  7878$lang['File'] = 'Fil'; 
   
  8080$lang['Filter and display'] = 'Filtrer og vis'; 
  8181$lang['Filter'] = 'Filter'; 
  82 $lang['Forgot your password?'] = 'Glemt dit password?'; 
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Kig i galleriet som gæst'; 
   82$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glemt din adgangskode?'; 
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Kig i galleriet som en besøgende'; 
  8484$lang['Help'] = 'Hjælp'; 
  8585$lang['Identification'] = 'Identifikation'; 
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Kun foto RSS feed'; 
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-feed kun med fotoer'; 
  8787$lang['Keyword'] = 'Nøgleord'; 
  8888$lang['Links'] = 'Links'; 
  8989$lang['N/A'] = 'N/A'; 
  9090$lang['New on %s'] = 'Ny på %s'; 
  91 $lang['Notification'] = 'RSS feed'; 
  92 $lang['Number of items'] = 'Antal fotos'; 
  93 $lang['Original dimensions'] = 'Originale dimensionser'; 
  94 $lang['Password forgotten'] = 'Glemt password'; 
  95 $lang['Password'] = 'Password'; 
  96 $lang['Post date'] = 'Oprettelses dato'; 
  97 $lang['Posted on'] = 'Oprettet den'; 
   91$lang['Notification'] = 'RSS-feed'; 
   92$lang['Number of items'] = 'Antal emner'; 
   93$lang['Original dimensions'] = 'Originals dimensioner'; 
   94$lang['Password forgotten'] = 'Glemt adgangskode'; 
   95$lang['Password'] = 'Adgangskode'; 
   96$lang['Post date'] = 'Tilføjelsesdato'; 
   97$lang['Posted on'] = 'Tilføjet den'; 
  9898$lang['Profile'] = 'Profil'; 
  99 $lang['Quick connect'] = 'Hurtig forbindelse'; 
  100 $lang['RSS feed'] = 'RSS feed'; 
   99$lang['Quick connect'] = 'Hurtig logind'; 
   100$lang['RSS feed'] = 'RSS-feed'; 
  101101$lang['Register'] = 'Registrer'; 
  102102$lang['Registration'] = 'Registrering'; 
  103103$lang['Related tags'] = 'Relaterede tags'; 
  104104$lang['Reset'] = 'Nulstil'; 
  105 $lang['Retrieve password'] = 'Modtag password'; 
  106 $lang['Search rules'] = 'Søge kriterier'; 
  107 $lang['Search tags'] = 'Søg tags'; 
   105$lang['Retrieve password'] = 'Modtag adgangskode'; 
   106$lang['Search rules'] = 'Søgekriterier'; 
   107$lang['Search tags'] = 'Søgetags'; 
  108108$lang['Search'] = 'Søg'; 
  109109$lang['display available tags'] = 'vis tilgængelige tags'; 
  110110$lang['Since'] = 'Siden'; 
  111111$lang['Sort by'] = 'Sorter efter'; 
  112 $lang['Sort order'] = 'Sorterings rækkefølge'; 
   112$lang['Sort order'] = 'Sorteringsrækkefølge'; 
  113113$lang['Tag'] = 'Tag'; 
  114114$lang['Tags'] = 'Tags'; 
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS feed giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotos, opdaterede kategorier, nye kommentarer. Brug en RSS læser for at læse feeds.'; 
  116 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feed identifikation'; 
  117 $lang['User comments'] = 'Bruger kommentarer'; 
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-feedet giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotoer, opdaterede albummer, nye kommentarer. Kræver en RSS-feedlæser.'; 
   116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feedidentifikation'; 
   117$lang['User comments'] = 'Brugerkommentarer'; 
  118118$lang['Username'] = 'Brugernavn'; 
  119119$lang['Visits'] = 'Besøg'; 
   
  126126$lang['all'] = 'alle'; 
  127127$lang['ascending'] = 'stigende'; 
  128 $lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s'; 
  129 $lang['Expand all albums'] = 'Udvid alle kategorier'; 
  130 $lang['posted after %s (%s)'] = 'posted efter %s (%s)'; 
  131 $lang['posted before %s (%s)'] = 'posted før %s (%s)'; 
  132 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'posted mellem %s (%s) og %s (%s)'; 
  133 $lang['posted on %s'] = 'oprettet den %s'; 
   128$lang['author(s) : %s'] = 'forfatter(e) : %s'; 
   129$lang['Expand all albums'] = 'Udvid alle albummer'; 
   130$lang['posted after %s (%s)'] = 'tilføjet efter %s (%s)'; 
   131$lang['posted before %s (%s)'] = 'tilføjet før %s (%s)'; 
   132$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'tilføjet mellem %s (%s) og %s (%s)'; 
   133$lang['posted on %s'] = 'tilføjet den %s'; 
  134134$lang['Best rated'] = 'Bedst bedømte'; 
  135 $lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotos'; 
   135$lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotoer'; 
  136136$lang['Calendar'] = 'Kalender'; 
  137137$lang['All'] = 'Alle'; 
  138 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotos, månedsvis'; 
   138$lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotoer, måned for måned'; 
  139139$lang['View'] = 'Vis'; 
  140 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig Kalender'; 
   140$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig kalender'; 
  141141$lang['chronology_monthly_list'] = 'Månedlig liste'; 
  142142$lang['chronology_weekly_list'] = 'Ugentlig liste'; 
  143143$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klik her hvis din browser ikke automatisk sender dig videre'; 
  144 $lang['comment date'] = 'kommentar dato'; 
   144$lang['comment date'] = 'kommentardato'; 
  145145$lang['Comment'] = 'Kommentar'; 
  146 $lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er registreret'; 
  147 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system : Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere'; 
  148 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar er ikke blevet registreret, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne'; 
   146$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er gemt'; 
   147$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-oversvømmelsessystem: Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere'; 
   148$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar blev IKKE gemt, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne'; 
  149149$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administrator skal godkende din kommentar, før den er synlig.'; 
  150150$lang['This login is already used by another user'] = 'Dette login anvendes allerede af en anden bruger'; 
   
  156156$lang['created on %s'] = 'oprettet den %s'; 
  157157$lang['Customize'] = 'Tilpas'; 
  158 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Din Galleri tilpasning '; 
   158$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tilpasning af dit galleri'; 
  159159$lang['day'][0] = 'Søndag'; 
  160160$lang['day'][1] = 'Manday'; 
   
  174174$lang['excluded'] = 'udelukket'; 
  175175$lang['Your favorites'] = 'Dine favoritter'; 
  176 $lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favorit fotos'; 
   176$lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favoritfotoer'; 
  177177$lang['Favorites'] = 'Favoritter'; 
  178178$lang['First'] = 'Første'; 
  179179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet er lukket pga. vedligeholdelse. Kom tilbage senere.'; 
  180 $lang['Page generated in'] = 'Siden er genereret på'; 
   180$lang['Page generated in'] = 'Siden blev dannet på'; 
  181181$lang['guest'] = 'gæst'; 
  182182$lang['Hello'] = 'Hej'; 
  183183$lang['available for administrators only'] = 'kun tilgængelig for administratorer'; 
  184 $lang['display this album'] = 'vis denne kategori'; 
  185 $lang['display last user comments'] = 'se sidste brugers kommentarer'; 
   184$lang['display this album'] = 'vis dette album'; 
   185$lang['display last user comments'] = 'se seneste brugers kommentarer'; 
  186186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'tilpas visningen af galleriet'; 
  187187$lang['search'] = 'søg'; 
  188188$lang['Home'] = 'Hjem'; 
  189189$lang['Identification'] = 'Identifikation'; 
  190 $lang['in this album'] = 'i denne kategori'; 
  191 $lang['in %d sub-album'] = 'i %d sub-kategori'; 
  192 $lang['in %d sub-albums'] = 'i %d sub-kategorier'; 
  193 $lang['included'] = 'inkluderet'; 
  194 $lang['Invalid password!'] = 'Forkert password!'; 
   190$lang['in this album'] = 'i dette album'; 
   191$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underalbum'; 
   192$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underalbummer'; 
   193$lang['included'] = 'medtaget'; 
   194$lang['Invalid password!'] = 'Forkert adgangskode!'; 
  195195$lang['Language']='Sprog'; 
  196 $lang['last %d days'] = 'sidste %d dage'; 
   196$lang['last %d days'] = 'seneste %d dage'; 
  197197$lang['Last'] = 'Sidste'; 
  198 $lang['Logout'] = 'Logout'; 
   198$lang['Logout'] = 'Log ud'; 
  199199$lang['obligatory'] = 'obligatorisk'; 
  200 $lang['Maximum photo height'] = 'Maksimum højde på fotos'; 
  201 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksimum højde skal være højere end 50'; 
  202 $lang['Maximum photo width'] = 'Maksimum bredde på fotos'; 
  203 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksimum bredde skal være højere end 50'; 
  204 $lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender med datoer for optagelse'; 
  205 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle elementer i alle sub-kategorier'; 
   200$lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender over oprettelsesdatoer'; 
   201$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle fotoer i alle underalbummer'; 
  206202$lang['return to normal view mode'] = 'tilbage til normal visning'; 
  207 $lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender med datoer for upload'; 
   203$lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender over tilføjelsesdatoer'; 
  208204$lang['month'][10] = 'Oktober'; 
  209205$lang['month'][11] = 'November'; 
   
  219215$lang['month'][9] = 'September'; 
  220216$lang['Most visited'] = 'Mest sete'; 
  221 $lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotos'; 
  222 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotos pr. side må ikke være nul'; 
  223 $lang['Number of photos per page'] = 'Antal af fotos pr. side'; 
   217$lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotoer'; 
   218$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotoer pr. side må ikke være nul'; 
   219$lang['Number of photos per page'] = 'Antal fotoer pr. side'; 
  224220$lang['Unknown identifier'] = 'Ukendt identifikation'; 
  225 $lang['New password'] = 'Nyt password'; 
   221$lang['New password'] = 'Ny adgangskode'; 
  226222$lang['Rate this photo'] = 'Bedøm dette foto'; 
  227223$lang['Next'] = 'Næste'; 
  228224$lang['no rate'] = 'ingen bedømmelse'; 
  229 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.'; 
  230 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.'; 
  231 $lang['password updated'] = 'password opdateret'; 
  232 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være et positivt heltal værdi'; 
   225$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Kun fotoer tilføjet inden for de seneste %d dage.'; 
   226$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Kun fotoer tilføjet inden for de seneste %d dage'; 
   227$lang['password updated'] = 'adgangskode opdateret'; 
   228$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være en positiv heltalsværdi'; 
  233229/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'foto'; 
  234230$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik på foto for at se det i høj opløsning'; 
  235231$lang['Show file metadata'] = 'Vis fotoets metadata'; 
  236232$lang['Powered by'] = 'Powered by'; 
  237 $lang['Preferences'] = 'Præferencer'; 
   233$lang['Preferences'] = 'Indstillinger'; 
  238234$lang['Previous'] = 'Tidligere'; 
  239 $lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotos'; 
  240 $lang['display a set of random photos'] = 'Vis et sæt af tilfældigt valgte fotos'; 
  241 $lang['Recent albums'] = 'Nyeste kategorier'; 
  242 $lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede kategorier'; 
  243 $lang['Recent period'] = 'Sidste periode'; 
  244 $lang['Recent photos'] = 'Nye fotos'; 
  245 $lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotos'; 
   235$lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotoer'; 
   236$lang['display a set of random photos'] = 'vis et sæt tilfældigt valgte fotoer'; 
   237$lang['Recent albums'] = 'Nyeste albummer'; 
   238$lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede albummer'; 
   239$lang['Recent period'] = 'Seneste periode'; 
   240$lang['Recent photos'] = 'Nye fotoer'; 
   241$lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotoer'; 
  246242$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...'; 
  247243$lang['Please, enter a login'] = 'Indtast login'; 
  248 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum'; 
  249 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum'; 
   244$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke begynde med mellemrum'; 
   245$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke begynde med mellemrum'; 
  250246$lang['this login is already used'] = 'dette login er allerede i brug'; 
  251 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail addresse skal være xxx@yyy.eee (eksempel : jack@altern.org)'; 
  252 $lang['please enter your password again'] = 'Indtast dit password igen'; 
  253 $lang['Auto login'] = 'Auto login'; 
   247$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail-adresse skal være på formen xxx@yyy.eee (eksempel: jack@altern.org)'; 
   248$lang['please enter your password again'] = 'Indtast din adgangskode igen'; 
   249$lang['Auto login'] = 'Autologin'; 
  254250$lang['remove this tag from the list'] = 'fjern dette tag fra listen'; 
  255 $lang['representative'] = 'thumbnail for kategori'; 
   251$lang['representative'] = 'albums miniaturebillede'; 
  256252$lang['Search for Author'] = 'Søg efter fotograf'; 
  257 $lang['Search in albums'] = 'Søg i kategorier'; 
   253$lang['Search in albums'] = 'Søg i albummer'; 
  258254$lang['Search by date'] = 'Søg efter dato'; 
  259255$lang['Date'] = 'Dato'; 
  260 $lang['End-Date'] = 'Slut dato'; 
   256$lang['End-Date'] = 'Slutdato'; 
  261257$lang['Kind of date'] = 'Enhver dato'; 
  262258$lang['Search for words'] = 'Søg efter ord'; 
   
  264260$lang['Search for any term'] = 'Søg efter alle nøgleord'; 
  265261$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom forespørgsel. Ingen kriterier er indtastet.'; 
  266 $lang['Search results'] = 'Søge resulter'; 
  267 $lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i under-kategorier'; 
  268 $lang['searched words : %s'] = 'søgte ord : %s'; 
   262$lang['Search results'] = 'Søgeresulter'; 
   263$lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i underalbummer'; 
   264$lang['searched words : %s'] = 'søgte ord: %s'; 
  269265$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  270 $lang['set as album representative'] = 'set as thumbnail for kategori'; 
   266$lang['set as album representative'] = 'opsæt som albums miniaturebillede'; 
  271267$lang['Show number of comments'] = 'Vis antallet af kommentarer'; 
  272 $lang['Show number of hits'] = 'Vis antallet hits'; 
   268$lang['Show number of hits'] = 'Vis antallet af hits'; 
  273269$lang['slideshow'] = 'slideshow'; 
  274270$lang['stop the slideshow'] = 'stop slideshow'; 
  275 $lang['Specials'] = 'Specielle'; 
  276 $lang['SQL queries in'] = 'SQL forespørgsler i'; 
  277 $lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt uploadede fotos'; 
  278 $lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotos'; 
  279 $lang['the beginning'] = 'starten'; 
  280 $lang['Interface theme'] = 'Interface thema'; 
  281 $lang['Thumbnails'] = 'Thumbnails'; 
   271$lang['Specials'] = 'Særlige'; 
   272$lang['SQL queries in'] = 'SQL-forespørgsler i'; 
   273$lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt tilføjede fotoer'; 
   274$lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotoer'; 
   275$lang['the beginning'] = 'begyndelsen'; 
   276$lang['Interface theme'] = 'Grænsefladetema'; 
   277$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturebilleder'; 
  282278$lang['Menu'] = 'Menu'; 
  283279$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på din side'; 
   
  285281$lang['Update your rating'] = 'Opdater din bedømmelse'; 
  286282$lang['the username must be given'] = 'brugernavn skal angives'; 
  287 $lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt password'; 
  288 $lang['Quick search'] = 'Hurtig søg'; 
   283$lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt adgangskode'; 
   284$lang['Quick search'] = 'Hurtig søgning'; 
  289285$lang['Connected user: %s'] = 'Tilsluttet bruger: %s'; 
  290286$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
  291287$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s'; 
  292 $lang['Author: %s'] = 'Fotograf: %s'; 
   288$lang['Author: %s'] = 'Forfatter: %s'; 
  293289$lang['Comment: %s'] = 'Kommentar: %s'; 
  294290$lang['Comment by %s'] = 'Kommentar af %s'; 
  295291$lang['User: %s'] = 'Bruger: %s'; 
  296 $lang['Email: %s'] = 'Email: %s'; 
   292$lang['Email: %s'] = 'E-mail: %s'; 
  297293$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  298294$lang['Registration of %s'] = 'Registrering af %s'; 
  299 $lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s'; 
  300 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forket status for gæste bruger. Kontakt webmaster.'; 
  301 $lang['this email address is already in use'] = 'email adressen anvendes af en anden bruger'; 
  302 $lang['Album results for'] = 'Kategori resultater for'; 
  303 $lang['Tag results for'] = 'Tag resultater for'; 
   295$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
   296$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forkert status på brugeren "guest", standardstatussen benyttes. Vær venlig at give webmaster besked.'; 
   297$lang['this email address is already in use'] = 'e-mail-adressen anvendes af en anden bruger'; 
   298$lang['Album results for'] = 'Albumresultater for'; 
   299$lang['Tag results for'] = 'Tagresultater for'; 
  304300$lang['from %s to %s'] = 'fra %s til %s'; 
  305301$lang['Play of slideshow'] = 'Afspil slideshow'; 
   
  307303$lang['Repeat the slideshow'] = 'Gentag slideshow'; 
  308304$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Gentag ikke slideshow'; 
  309 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshow hastighed'; 
  310 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshow hastighed'; 
   305$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshowhastighed'; 
   306$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshowhastighed'; 
  311307$lang['Submit'] = 'Send'; 
  312308$lang['Yes'] = 'Ja'; 
  313309$lang['No'] = 'Nej'; 
  314310$lang['%d photo']='%d foto'; 
  315 $lang['%d photos']='%d fotos'; 
  316 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto er også linked til disse tags'; 
  317 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotos er også linked til disse tags'; 
  318 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotos knyttet til dette tag'; 
  319 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos oprettet de sidste %d dage'; 
  320 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjælp'; 
   311$lang['%d photos'] = '%d fotoer'; 
   312$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto er også linket til disse tags'; 
   313$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotoer er også linket til disse tags'; 
   314$lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotoer knyttet til dette tag'; 
   315$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotoer tilføjet de seneste %d dage'; 
   316$lang['Piwigo Help'] = 'Hjælp til Piwigo'; 
  321317$lang['Rank'] = 'Karakter'; 
  322318$lang['group by letters'] = 'alfabetiske grupper'; 
  323319$lang['letters'] = 'bogstaver'; 
  324 $lang['show tag cloud'] = 'vis tag cloud'; 
   320$lang['show tag cloud'] = 'vis tag-sky'; 
  325321$lang['cloud'] = 'sky'; 
  326322$lang['Reset to default values'] = 'Nulstil til standard'; 
  327 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'slet alle filer fra dine favoritter'; 
  328 $lang['Sent by'] = 'Sent af'; 
  329 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokkeret eller ikke supporteret af din browser. Aktiver cookies for at logge på.'; 
   323$lang['delete all photos from your favorites'] = 'slet alle fotoer fra dine favoritter'; 
   324$lang['Sent by'] = 'Sendt af'; 
   325$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokeret eller ikke understøttet af din browser. Aktiver cookies for at logge på.'; 
  330326$lang['Edit a comment'] = 'Rediger en kommentar'; 
  331327$lang['Are you sure?'] = 'Er du sikker?'; 
  332328$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denne kommentar kræver godkendelse'; 
  333329$lang['Welcome'] = 'Velkommen'; 
  334 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo foto galleri!'; 
   330$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo-fotogalleri!'; 
  335331$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller gennemse dit tomme galleri'; 
  336332$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller deaktiver denne meddelelse, jeg klarer det selv'; 
  337 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, dit Piwigo foto galleri er tomt!'; 
  338 $lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotos'; 
  339 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne bruger kommentar: %s'; 
  340 $lang['This author modified following comment:'] = 'Denne fortograf har ændret følgende kommentar:'; 
  341 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne fotograf har fjernet kommentaren med id %d'; 
  342 $lang['html tags are not allowed in login'] = 'html tags er ikke tilladt i login'; 
   333$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, dit Piwigo-fotogalleri er tomt!'; 
   334$lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotoer'; 
   335$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne brugerkommentar: %s'; 
   336$lang['This author modified following comment:'] = 'Denne forfatter har ændret følgende kommentar:'; 
   337$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne forfatter har fjernet kommentaren med id %d'; 
   338$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html-tags er ikke tilladt i login'; 
  343339$lang['%d rates'] = '%d bedømmelser'; 
  344340$lang['Rating score'] = 'Bedømmelse'; 
  345 $lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller email'; 
  346 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Password reset er ikke tilladt for denne bruger'; 
  347 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Bruger "%s" har ingen email adresse, nulstilling af password er ikke muligt'; 
  348 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at resette passwordet til den følgende brugerkonto:'; 
   341$lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller e-mail'; 
   342$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Nulstilling af adgangskode er ikke tilladt for denne bruger'; 
   343$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Bruger "%s" har ingen e-mail-adresse, nulstilling af adgangskode er ikke mulig'; 
   344$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at nulstille adgangskoden til følgende brugerkonto:'; 
  349345$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Brugernavn "%s" i galleri %s'; 
  350 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille dit password, besøg følgende adresse:'; 
  351 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, ignorer denne email og der vil ikke ske noget.'; 
  352 $lang['Password Reset'] = 'Password Reset'; 
  353 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Check din email for bekræftigelses link'; 
   346$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille din adgangskode, skal du besøge følgende adresse:'; 
   347$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, så ignorer e-mailen og der vil ikke ske noget.'; 
   348$lang['Password Reset'] = 'Nulstil adgangskode'; 
   349$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Check din e-mail for bekræftelseslink'; 
  354350$lang['Invalid key'] = 'Forkert nøgle'; 
  355 $lang['The passwords do not match'] = 'Passwordet matcher ikke'; 
  356 $lang['Your password has been reset'] = 'Dit password er nulstillet'; 
   351$lang['The passwords do not match'] = 'Adgangskoderne stemmer ikke overens'; 
   352$lang['Your password has been reset'] = 'Din adgangskode er nulstillet'; 
  357353$lang['Return to home page'] = 'Retur til forsiden'; 
  358 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller email adresse.'; 
  359 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil modtage et link i din email for at danne et nyt password.'; 
  360 $lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller email'; 
  361 $lang['Change my password'] = 'Skift mit password'; 
  362 $lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast dit nye password herunder.'; 
  363 $lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF metadata'; 
  364 $lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata'; 
  365 $lang['Edit'] = 'Edit'; 
   354$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller e-mail-adresse.'; 
   355$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil via e-mail modtage et link til dannelse af ny adgangskode.'; 
   356$lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller e-mail'; 
   357$lang['Change my password'] = 'Skift min adgangskode'; 
   358$lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast din nye adgangskode herunder.'; 
   359$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF-metadata'; 
   360$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC-metadata'; 
   361$lang['Edit'] = 'Rediger'; 
  366362$lang['Hello %s,'] = 'Hej %s,'; 
  367 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine indstillinger med email'; 
  368 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, du vil snart modtage en mail med dine konto informationer. Velkommen!'; 
   363$lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine indstillinger pr. e-mail'; 
   364$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, og du vil snart modtage en e-mail med dine kontooplysninger. Velkommen!'; 
  369365$lang['Username modification'] = 'Ændring af brugernavn'; 
  370366$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Dit brugernavn er ændret til: %s'; 
  371 $lang['square'] = 'Kvadrat'; 
  372 $lang['thumb'] = 'Thumbnail'; 
  373 $lang['small'] = 'S-small'; 
  374 $lang['medium'] = 'M-medium'; 
  375 $lang['large'] = 'L-large'; 
  376 $lang['xlarge'] = 'XL-ekstra large'; 
  377 $lang['xxlarge'] = 'XXL-ekstra ekstra large'; 
   367$lang['square'] = 'Kvadratisk'; 
   368$lang['thumb'] = 'Miniaturebillede'; 
   369$lang['small'] = 'S - lille'; 
   370$lang['medium'] = 'M - medium'; 
   371$lang['large'] = 'L - stor'; 
   372$lang['xlarge'] = 'XL - ekstra stor'; 
   373$lang['xxlarge'] = 'XXL - ekstrem stor'; 
  378374$lang['Original'] = 'Original'; 
  379375$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Tak for din registrering hos %s!'; 
  380 $lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine login informationer'; 
  381 $lang['Password: %s'] = 'Password: %s'; 
   376$lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine loginoplysninger'; 
   377$lang['Password: %s'] = 'Adgangskode: %s'; 
  382378$lang['Username: %s'] = 'Brugernavn: %s'; 
  383 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du tror du har modtaget denne email ved en fejl kontakt os på %s'; 
   379$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du mener, du har modtaget denne e-mail ved en fejl, så kontakt os på %s'; 
  384380$lang['Show oldest comments first'] = 'Vis ældste kommentarer først'; 
  385 $lang['Show latest comments first'] = 'Vis sidste kommnetarer først'; 
  386 $lang['Photo sizes'] = 'Foto størrelser'; 
   381$lang['Show latest comments first'] = 'Vis seneste kommnetarer først'; 
   382$lang['Photo sizes'] = 'Fotostørrelser'; 
  387383$lang['View in'] = 'Vis i'; 
  388384$lang['Mobile'] = 'Mobil'; 
  389385$lang['Desktop'] = 'Desktop'; 
  390 $lang['2small'] = 'XXS-meget lille'; 
  391 $lang['xsmall'] = 'XS-ekstra lille'; 
  392 $lang['File name, A → Z'] = 'Fil navn, A → Z';  
  393 $lang['File name, Z → A'] = 'Fil navn, Z → A';  
  394 $lang['Photo title, A → Z'] = 'Foto titel, A → Z';  
  395 $lang['Photo title, Z → A'] = 'Foto titel, Z → A';  
   386$lang['2small'] = 'XXS - meget lille'; 
   387$lang['xsmall'] = 'XS - ekstra lille'; 
   388$lang['File name, A → Z'] = 'Filnavn, A → Z'; 
   389$lang['File name, Z → A'] = 'Filnavn, Z → A'; 
   390$lang['Photo title, A → Z'] = 'Fototitel, A → Z'; 
   391$lang['Photo title, Z → A'] = 'Fototitel, Z → A'; 
  396392$lang['Date created, new → old'] = 'Dato oprettet, ny → gammel';  
  397393$lang['Date created, old → new'] = 'Dato oprettet, gammel → ny';  
  398 $lang['Date posted, new → old'] = 'Dato posted, ny → gammel';  
  399 $lang['Date posted, old → new'] = 'Dato posted, gammel → ny';  
  400 $lang['Rating score, high → low'] = 'bedømmelse score, høj → lav'; 
  401 $lang['Rating score, low → high'] = 'bedømmelse score, lav → høj'; 
   394$lang['Date posted, new → old'] = 'Dato tilføjet, ny → gammel'; 
   395$lang['Date posted, old → new'] = 'Dato tilføjet, gammel → ny'; 
   396$lang['Rating score, high → low'] = 'bedømmelsesscore, høj → lav'; 
   397$lang['Rating score, low → high'] = 'bedømmelsesscore, lav → høj'; 
  402398$lang['Visits, high → low'] = 'Besøgende, høj → lav';  
  403399$lang['Visits, low → high'] = 'Besøgende, lav → høj';  
  404400$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Numerisk identifikation, 1 → 9';  
  405401$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Numerisk identifikation, 9 → 1';  
  406 $lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorterings orden'; 
   402$lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorteringsorden'; 
  407403 
  408404$lang['%d rate'] = '%d bedømmelse'; 
   
  410406$lang['Forbidden'] = 'Ikke tilladt'; 
  411407$lang['Page not found'] = 'Siden blev ikke fundet'; 
  412 $lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink for kategori blev ikke fundet'; 
   408$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink for album blev ikke fundet'; 
  413409$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo stødte på en uoprettelig fejl'; 
  414 $lang['Requested album does not exist'] = 'Den forespurgte kategori eksisterer ikke'; 
   410$lang['Requested album does not exist'] = 'Det forespurgte album eksisterer ikke'; 
  415411$lang['Requested tag does not exist'] = 'Den forespurgte tag eksisterer ikke'; 
  416412?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.