Changeset 18017


Ignore:
Timestamp:
09/18/12 21:00:52 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped_columns] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped_black_bloc/language/da_DK/theme.lang.php

  r17902 r18017  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['(it need to be inferior than the width of columns)'] = '(skal altid være mindre end kolonnebredden)'; 
  24 $lang['(set 0 to disable)'] = '(angiv "0" for at deaktivere)'; 
   24$lang['(set 0 to disable)'] = '(skriv 0 for at deaktivere)'; 
  2525$lang['... starting to the position number'] = '...start til position nummer'; 
  26 $lang['About big thumbnails, for the albums :'] = 'Store thumbnails, for albums:'; 
  27 $lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Billeder i portræt-/landskabsformat (bemærk at plugin\'en automatisk håndterer thumbnails for panoramaer)'; 
  28 $lang['Create a big thumbnail every'] = 'Generer en stor thumbnail hver'; 
  29 $lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Vis store thumbnails for billeder i landskabsformat'; 
   26$lang['About big thumbnails, for the albums :'] = 'Store miniaturebilleder, til albummerne:'; 
   27$lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Billeder i portræt-/landskabsformat (bemærk at plugin\'en automatisk håndterer panoramers miniaturebilleder):'; 
   28$lang['Create a big thumbnail every'] = 'Dan et stort miniaturebillede hver'; 
   29$lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Vis store miniaturebilleder for billeder i landskabsformat'; 
  3030$lang['Displaying options'] = 'Indstillinger for visning'; 
  31 $lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Ingen maksimum højde. Bredde er som indstillet ovenfor'; 
   31$lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Ingen maksimal højde, og bredden er som opsat oven for'; 
  3232$lang['Page'] = 'Side'; 
  33 $lang['Stripped & Columns Theme Configuration'] = 'Stripped & Columns, '; 
  34 $lang['The parent-theme Stripped need to be enabled in order to use its parameters'] = 'Master temaet Stripped skal være aktiveret for at kunne benytte indstillingerne for dette tema'; 
  35 $lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Brug indstillingen for bredde ovenfor som maksimum højde '; 
   33$lang['Stripped & Columns Theme Configuration'] = 'Stripped & Columns, opsætningsside'; 
   34$lang['The parent-theme Stripped need to be enabled in order to use its parameters'] = 'Forældretemaet Stripped skal være aktiveret for at kunne benytte dets parametre'; 
   35$lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Brug bredde-parameteret oven for til maksimal højde'; 
  3636$lang['Width of columns'] = 'Bredde på kolonner'; 
  37 $lang['Width of thumbnails'] = 'Bredde på thumbnails'; 
  38 $lang['always generate big thumbnails'] = 'generer altid thumbnails'; 
   37$lang['Width of thumbnails'] = 'Bredde på miniaturebilleder'; 
   38$lang['always generate big thumbnails'] = 'dan altid store miniaturebilleder'; 
  3939$lang['color main'] = 'Ikke grå farve:'; 
  40 $lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'generer ikke store thumbnails'; 
  41 $lang['use the same config as above'] = 'brug samme indstillinger som ovenfor'; 
   40$lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'dan ikke store miniaturebilleder'; 
   41$lang['use the same config as above'] = 'brug samme opsætning som ovenfor'; 
  4242?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.