Changeset 18039


Ignore:
Timestamp:
09/19/12 06:31:23 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r18019 r18039  
  2626$lang['%d association'] = '%d tilknytning'; 
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger'; 
  28 $lang['%d album including'] = '%d kategori inklusiv'; 
  29 $lang['%d albums including'] = '%d kategorier inklusiv'; 
  30 $lang['%d physical'] = '%d Fysisk'; 
   28$lang['%d album including'] = '%d album inklusiv'; 
   29$lang['%d albums including'] = '%d albummer inklusiv'; 
   30$lang['%d physical'] = ' %d fysisk'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel'; 
  32 $lang['%d album moved'] = '%d kategori flyttet'; 
  33 $lang['%d albums moved'] = ' %d kategorier flyttet'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d album flyttet'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albummer flyttet'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d gruppe'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d grupper'; 
   
  3838$lang['%d tag'] = '%d tag'; 
  3939$lang['%d tags'] = '%d tags'; 
  40 $lang['%d user comment rejected'] = ' %d bruger kommentar afvist'; 
  41 $lang['%d user comments rejected'] = ' %d bruger bemærkninger avist'; 
  42 $lang['%d user comment validated'] = ' %d bruger kommentar valideret'; 
  43 $lang['%d user comments validated'] = ' %d bruger kommentarer valideret'; 
  44 $lang['%d user deleted'] = ' %d bruger slettet'; 
  45 $lang['%d users deleted'] = ' %d brugere slettet'; 
  46 $lang['%d user'] = ' %d bruger'; 
  47 $lang['%d users'] = ' %d brugere'; 
  48 $lang['%d waiting for validation'] = ' %d venter på validering'; 
   40$lang['%d user comment rejected'] = '%d brugerkommentar afvist'; 
   41$lang['%d user comments rejected'] = '%d brugerbemærkninger afvist'; 
   42$lang['%d user comment validated'] = '%d brugerkommentar godkendt'; 
   43$lang['%d user comments validated'] = '%d brugerkommentarer godkendt'; 
   44$lang['%d user deleted'] = '%d bruger slettet'; 
   45$lang['%d users deleted'] = '%d brugere slettet'; 
   46$lang['%d user'] = '%d bruger'; 
   47$lang['%d users'] = '%d brugere'; 
   48$lang['%d waiting for validation'] = '%d venter på godkendelse'; 
  4949$lang['Actions'] = 'Handlinger'; 
  5050$lang['Activate'] = 'Aktiver'; 
  51 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj / slette en permalink'; 
   51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj/slette et permalink'; 
  5252$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag'; 
  5353$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger'; 
  5454$lang['Add group'] = 'Tilføj gruppe'; 
  5555$lang['Add'] = 'Tilføj'; 
  56 $lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering'; 
  57 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier'; 
   56$lang['Allow user registration'] = 'Tillad brugerregistrering'; 
   57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underalbummer'; 
  5858$lang['Associated'] = 'Tilknyttet '; 
  5959$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv'; 
  6060$lang['Caddie'] = 'Kurv'; 
  61 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger'; 
  62 $lang['Album manual order was saved'] = 'Manual orden for kategorier er blevet gemt'; 
   61$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albummer godkendt takket være gruppetilknytninger'; 
   62$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual albumrækkefølge blev gemt'; 
  6363$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  64 $lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering'; 
   64$lang['Check for upgrade'] = 'Check for opgradering'; 
  6565$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle'; 
  6666$lang['Current name'] = 'Nuværende navn'; 
   
  7171$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere'; 
  7272$lang['Deletions'] = 'Sletninger'; 
  73 $lang['Deny selected groups'] = 'Afvis udvalgte grupper'; 
   73$lang['Deny selected groups'] = 'Afvis valgte grupper'; 
  7474$lang['Deny selected users'] = 'Afvis valgte brugere'; 
  7575$lang['Description'] = 'Beskrivelse'; 
  7676$lang['Display options'] = 'Vis muligheder'; 
  7777$lang['Dissociated'] = 'Tilknytning fjernet'; 
  78 $lang['Does not represent'] = 'Er ikke miniaturebillede for'; 
   78$lang['Does not represent'] = 'er ikke miniaturebillede for'; 
  7979$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags'; 
  8080$lang['Edit tags'] = 'Rediger tags'; 
  81 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send email til admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
  82 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send email til admins når en gyldig kommentar er opført'; 
  83 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send email til admins, når en kommentar kræver validering'; 
   81$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send e-mail til admins når en ny bruger registrerer sig'; 
   82$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send e-mail til admins når en gyldig kommentar er gemt'; 
   83$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send e-mail til admins når en kommentar kræver godkendelse'; 
  8484$lang['Environment'] = 'Miljø'; 
  85 $lang['Form'] = 'Form'; 
  86 $lang['Gallery title'] = 'Gallery titel'; 
   85$lang['Form'] = 'Formular'; 
   86$lang['Gallery title'] = 'Gallerititel'; 
  8787$lang['Grant selected groups'] = 'Tildel valgte grupper'; 
  8888$lang['Grant selected users'] = 'Tildel valgte brugere'; 
  89 $lang['Group name'] = 'Gruppe navn'; 
   89$lang['Group name'] = 'Gruppenavn'; 
  9090$lang['Groups'] = 'Grupper'; 
  9191$lang['Guests'] = 'Gæster'; 
  9292$lang['History'] = 'Historie'; 
  93 $lang['Informations'] = 'Informationer'; 
   93$lang['Informations'] = 'Information'; 
  9494$lang['Install'] = 'Installer'; 
  95 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori'; 
  96 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier'; 
  97 $lang['Linked albums'] = 'Linkede kategorier'; 
   95$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotoer i album til et nyt album'; 
   96$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotoer i album til nogle eksisterende albummer'; 
   97$lang['Linked albums'] = 'Linkede albummer'; 
  9898$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
  9999$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse'; 
  100 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for kategori'; 
  101 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \''; 
  102 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \''; 
   100$lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumrettigheder'; 
   101$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer rettigheder for gruppen "%s"'; 
   102$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer rettigheder for brugeren "%s"'; 
  103103$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags'; 
  104104$lang['Members'] = 'Medlemmer'; 
  105105$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synkroniseret fra fil'; 
  106 $lang['Move albums'] = 'Flyt kategorier'; 
   106$lang['Move albums'] = 'Flyt albummer'; 
  107107$lang['Move'] = 'Flyt'; 
  108108$lang['Name'] = 'Navn'; 
  109109$lang['New name'] = 'Nyt navn'; 
  110 $lang['New parent album'] = 'Ny kategori'; 
   110$lang['New parent album'] = 'Nyt overordnet album'; 
  111111$lang['New tag'] = 'Nyt tag'; 
  112 $lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side'; 
  113 $lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer'; 
   112$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr. side'; 
   113$lang['Number of rates'] = 'Antal bedømmelser'; 
  114114$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antal miniaturebilleder der skal dannes'; 
  115 $lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført'; 
  116 $lang['Operating system'] = 'Operativsystem'; 
  117 $lang['Options'] = 'Muligheder'; 
  118 $lang['Other private albums'] = 'Andre private kategorier'; 
  119 $lang['Page banner'] = 'Side banner'; 
  120 $lang['Parent album'] = 'Overordnet Kategori'; 
   115$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private albummer er opført'; 
   116$lang['Operating system'] = 'Styresystem'; 
   117$lang['Options'] = 'Valgmuligheder'; 
   118$lang['Other private albums'] = 'Andre private albummer'; 
   119$lang['Page banner'] = 'Sidebanner'; 
   120$lang['Parent album'] = 'Overordnet album'; 
  121121$lang['Path'] = 'Sti'; 
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  123 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af kategori %s. Slet det fra permalinks historie første'; 
   123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie'; 
  124124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"'; 
  125 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af kategori %s'; 
  126 $lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie'; 
   125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s'; 
   126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie'; 
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
  128 $lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse'; 
  129 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en gruppe'; 
  130 $lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet'; 
  131 $lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret'; 
   128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet'; 
   129$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Rettigheder tildelt takket være en gruppe'; 
   130$lang['Permission granted'] = 'Rettigheder tildelt'; 
   131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret'; 
  132132$lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
  133133$lang['Position'] = 'Position'; 
   
  145145$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge'; 
  146146$lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie'; 
  147 $lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én kategori'; 
   147$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album'; 
  148148$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede'; 
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger'; 
   
  152152$lang['Status'] = 'Status'; 
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
  154 $lang['Storage album'] = 'Kategori for opbevaring '; 
   154$lang['Storage album'] = 'Opbevaringsalbum'; 
  155155$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser'; 
  156156$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede'; 
   
  166166$lang['Validation']  =  'Bekræftelse'; 
  167167$lang['Version']  =  'Version'; 
  168 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel kategori som skal flyttes'; 
  169 $lang['Virtual album name'] = 'Virtuel kategori navn'; 
   168$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelt album som skal flyttes'; 
   169$lang['Virtual album name'] = 'Virtuelt albums navn'; 
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes'; 
  171171$lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.'; 
  172172$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto'; 
  173 $lang['You cannot move an album in its own sub album']  =  'Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori'; 
   173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album i dets eget underalbum'; 
  174174$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning'; 
  175175$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags'; 
  176 $lang['Associate to album'] = 'tilknyt til kategori'; 
   176$lang['Associate to album'] = 'Knyt til album'; 
  177177$lang['associate to group'] = 'tilknyt til gruppe'; 
  178178$lang['Authorized']  =  'Autoriseret'; 
  179 $lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj en virtuel kategori'; 
  180 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier'; 
  181 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på en kategori, kan ikke ikke være tomt'; 
  182 $lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier'; 
  183 $lang['Private'] = 'Privat Kategori'; 
   179$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj et virtuelt album'; 
   180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoriser brugere til at føje kommentarer til udvalgte albummer'; 
   181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn kan ikke ikke være tomt'; 
   182$lang['Lock albums'] = 'Lås albummer'; 
   183$lang['Private'] = 'Privat'; 
  184184$lang['Public'] = 'Offentlig'; 
  185185$lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt miniaturebillede til album'; 
  186186$lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat'; 
  187 $lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier'; 
  188 $lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet'; 
  189 $lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet'; 
   187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrer autorisationer for udvalgte albummer'; 
   188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album tilføjet'; 
   189$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelt album slettet'; 
  190190$lang['Access type'] = 'Adgangstype'; 
  191 $lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen'; 
  192 $lang['Default display'] = 'Standard visning'; 
   191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen'; 
   192$lang['Default display'] = 'Standardvisning'; 
  193193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri URL er ikke gyldigt.'; 
  194194$lang['Main'] = 'Hoved'; 
  195195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.'; 
  196 $lang['Configuration']  =  'Konfiguration'; 
   196$lang['Configuration'] = 'Opsætning'; 
  197197$lang['confirm'] = 'Bekræft'; 
  198198$lang['Date']  =  'Dato'; 
  199 $lang['delete album'] = 'slet kategori'; 
  200 $lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til kategori'; 
   199$lang['delete album'] = 'slet album'; 
   200$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til album'; 
  201201$lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe'; 
  202 $lang['Album updated successfully'] = 'Kategori opdateret.'; 
   202$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdateret'; 
  203203$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side'; 
  204 $lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til'; 
   204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til'; 
  205205$lang['File'] = 'Fil'; 
  206206$lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s'; 
   
  212212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. '; 
  213213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.'; 
  214 $lang['High definition']  =  'High definition'; 
  215 $lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori'; 
   214$lang['High definition'] = 'Højopløselig'; 
   215$lang['jump to album'] = 'hop til album'; 
  216216$lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet'; 
  217217$lang['leave'] = 'Bevar'; 
  218218$lang['Lock'] = 'Lås'; 
  219219$lang['Locked'] = 'Låst'; 
  220 $lang['manage album photos'] = 'Administrer fotos for kategori'; 
  221 $lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier'; 
   220$lang['manage album photos'] = 'administrer fotoer i album'; 
   221$lang['manage sub-albums'] = 'administrer underalbummer'; 
  222222$lang['Manage'] = 'Administrer'; 
  223 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']  =  'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
  224 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']  =  'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
   223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Udførelsestid er udløbet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
   224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Udførelsestid er overskredet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
  225225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.'; 
  226226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.'; 
  227227$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?'; 
  228 $lang['Last send']  =  'Sidste sendt'; 
   228$lang['Last send'] = 'Senest afsendt'; 
  229229$lang['email']  =  'Email'; 
  230230$lang['User']  =  'Bruger'; 
   
  232232$lang['Go to']  =  'Gå til'; 
  233233$lang['Hello']  =  'Hej'; 
  234 $lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet'; 
   234$lang['New photos were added'] = 'Nye fotoer er tilføjet'; 
  235235$lang['on'] = 'på'; 
  236236$lang['between'] = 'mellem'; 
   
  243243$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.'; 
  244244$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.'; 
  245 $lang[', click on']  =  ', Klik på'; 
   245$lang[', click on'] = ', klik på'; 
  246246$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde'; 
  247247$lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges'; 
  248248$lang['Notification'] = 'Meddelelse'; 
  249 $lang['Error when sending email to %s [%s].']  =  'Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s].'; 
  250 $lang['Mail sent to %s [%s].']  =  'Mail sendt til% s [% s].'; 
  251 $lang['%d mail was sent.']  =  ' %d mail er blevet sendt.'; 
  252 $lang['%d mails were sent.']  =  ' %d mails er blevet sendt.'; 
  253 $lang['%d mail was not sent.']  =  ' %d mail er ikke blevet sendt.'; 
  254 $lang['%d mails were not sent.']  =  ' %d mails ikke er blevet sendt.'; 
  255 $lang['No mail to send.']  =  'Ingen mails.'; 
   249$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail til %s [%s].'; 
   250$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail sendt til %s [%s].'; 
   251$lang['%d mail was sent.'] = '%d mail er blevet sendt.'; 
   252$lang['%d mails were sent.'] = '%d mails er blevet sendt.'; 
   253$lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail er ikke blevet sendt.'; 
   254$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mails ikke er blevet sendt.'; 
   255$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mails skal sendes.'; 
  256256$lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.'; 
  257257$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.'; 
  258258$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.'; 
  259 $lang['No user to send notifications by mail.']  =  'Ingen bruger skal anmeldes via mail.'; 
  260 $lang['New photos added']  =  'Nye elementer tilføjet'; 
   259$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen bruger skal have besked via mail.'; 
   260$lang['New photos added'] = 'Nye fotoer tilføjet'; 
  261261$lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail'; 
  262262$lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail'; 
  263263$lang['Parameter'] = 'Indstillinger'; 
  264 $lang['Operation in progress']  = 'Behandling i gang'; 
   264$lang['Operation in progress'] = 'Behandling i gang'; 
  265265$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling'; 
  266 $lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold'; 
   266$lang['Complementary mail content'] = 'Supplerende mails indhold'; 
  267267$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold'; 
  268268$lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som'; 
   
  276276$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere'; 
  277277$lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte'; 
  278 $lang['%d parameter was updated.']  =  ' %d parameter opdateret.'; 
  279 $lang['%d parameters were updated.']  =  ' %d parametre opdateret.'; 
  280 $lang['%d user was not updated.']  =  ' %d bruger ikke opdateret.'; 
  281 $lang['%d users were not updated.']  =  ' %d brugere ikke opdateret.'; 
   278$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter opdateret.'; 
   279$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre opdateret.'; 
   280$lang['%d user was not updated.'] = '%d bruger ikke opdateret.'; 
   281$lang['%d users were not updated.'] = '%d brugere ikke opdateret.'; 
  282282$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.'; 
  283283$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.'; 
  284 $lang['%d user was updated.']  =  ' %d bruger opdateret.'; 
  285 $lang['%d users were updated.']  =  ' %d brugere opdateret.'; 
   284$lang['%d user was updated.'] = '%d bruger opdateret.'; 
   285$lang['%d users were updated.'] = '%d brugere opdateret.'; 
  286286$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.'; 
  287287$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.'; 
   
  289289$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere'; 
  290290$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format'; 
  291 $lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer'; 
  292 $lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML for½mat'; 
   291$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotoer grupperet efter datoer'; 
   292$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML-format'; 
  293293$lang['no write access'] = 'ingen skrive adgang'; 
  294 $lang['Permissions']  =  'Tilladelser'; 
   294$lang['Permissions'] = 'Rettigheder'; 
  295295$lang['private'] = 'Privat'; 
  296296$lang['public'] = 'offentlig'; 
   
  318318$lang['status'] = 'status'; 
  319319$lang['Directory']  =  'Mappe'; 
  320 $lang['sub-albums']  =  'Sub-kategorier'; 
   320$lang['sub-albums'] = 'underalbummer'; 
  321321$lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata'; 
  322322$lang['target'] = 'mål'; 
  323323$lang['Thumbnail'] = 'Miniaturebillede'; 
  324324$lang['Title']  =  'Tittel'; 
  325 $lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste'; 
   325$lang['Album list management'] = 'Håndtering af albumliste'; 
  326326$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration'; 
  327 $lang['Edit album'] = 'Rediger kategori'; 
  328 $lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning'; 
   327$lang['Edit album'] = 'Rediger album'; 
   328$lang['Group management'] = 'Grupperadministration'; 
  329329$lang['User list'] = 'Bruger liste'; 
  330 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information'; 
  331 $lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer'; 
   330$lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotoinformation'; 
   331$lang['Database synchronization with files'] = 'Databasesynkronisering med filer'; 
  332332$lang['all'] = 'alle'; 
  333333$lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end'; 
  334334$lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end'; 
  335335$lang['for the file format'] = 'For filformatet'; 
  336 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Picture utilgængelig eller ikke understøttet format'; 
   336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto utilgængeligt eller ikke-understøttet format'; 
  337337$lang['GD version'] = 'GD version'; 
  338 $lang['General statistics'] = 'General statistikker'; 
   338$lang['General statistics'] = 'Generelle statistikker'; 
  339339$lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid'; 
  340340$lang['number of miniaturized photos'] = 'Antal dannede miniaturebilleder'; 
   
  344344$lang['Unlocked'] = 'Låst op'; 
  345345$lang['unset'] = 'unset'; 
  346 $lang['Update albums informations'] = 'Opdater informationer for kategorier'; 
   346$lang['Update albums informations'] = 'Opdater albumoplysninger'; 
  347347$lang['Update photos information'] = 'Opdater billed informationer'; 
  348348$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser'; 
  349 $lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til én eksisterende kategorier'; 
   349$lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til enkelte eksisterende albummer'; 
  350350$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed'; 
  351 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)'; 
   351$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotoer, slettede albummer og fotoer)'; 
  352352$lang['Error list']  =  'Liste over fejl'; 
  353 $lang['Errors caption'] = 'Fejl beskrivelser'; 
   353$lang['Errors caption'] = 'Fejlforklaringer'; 
  354354$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information'; 
  355 $lang['File/directory read error'] = 'Fil/mappe læse fejl'; 
   355$lang['File/directory read error'] = 'Læsefejl ved fil/mappe'; 
  356356$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)'; 
  357 $lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier slettet i databasen'; 
  358 $lang['photos deleted from the database'] = 'fotos slettet i databasen'; 
   357$lang['albums deleted in the database'] = 'albummer slettet i databasen'; 
   358$lang['photos deleted from the database'] = 'fotoer slettet i databasen'; 
  359359$lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering'; 
  360360$lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata'; 
  361361$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering'; 
  362 $lang['albums added in the database'] = 'kategorier tilføjet i databasen'; 
  363 $lang['photos added in the database'] = 'fotos tilføjet i databasen'; 
  364 $lang['photos updated in the database'] = 'fotos opdateret i databasen'; 
   362$lang['albums added in the database'] = 'albummer føjet til databasen'; 
   363$lang['photos added in the database'] = 'fotoer føjet til databasen'; 
   364$lang['photos updated in the database'] = 'fotoer opdateret i databasen'; 
  365365$lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper'; 
  366366$lang['added']  =  'Tilføjet'; 
  367367$lang['deleted'] = 'slettet'; 
  368 $lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater'; 
   368$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat af metadatasynkronisering'; 
  369369$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'udfør kun en simulering (intet vil blive ændret i databasen)'; 
  370370$lang['Simulation']  =  'Simulation'; 
   
  385385$lang['user_status_normal']  =  'Bruger'; 
  386386$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster'; 
  387 $lang['Virtual album'] = 'Virtuel kategori '; 
   387$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album'; 
  388388$lang['Waiting']  =  'Venter'; 
  389389$lang['default'] = 'standard'; 
   
  399399$lang['Element']  =  'Element'; 
  400400$lang['Section']  =  'Afsnit'; 
  401 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'email sendt til gruppen "%s"'; 
   401$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informationsmail sendt til gruppen "%s"'; 
  402402$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer'; 
  403403$lang['Group']  =  'Gruppe'; 
  404 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg kategori %s'; 
   404$lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg album %s'; 
  405405$lang['Hello,']  =  'Hej,'; 
  406406$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.'; 
  407 $lang['Discover album:'] = 'Gennemse kategori:'; 
  408 $lang['Mail content']  =  'Mail indhold'; 
   407$lang['Discover album:'] = 'Gennemse album:'; 
   408$lang['Mail content'] = 'Mailindhold'; 
  409409$lang['none'] = 'ingen'; 
  410410$lang['high']  =  'Høj'; 
  411411$lang['other'] = 'andre'; 
  412 $lang['Element type']  =  'Element type'; 
  413 $lang['Image id']  =  'Billede id'; 
   412$lang['Element type'] = 'Elementtype'; 
   413$lang['Image id'] = 'Billedeid'; 
  414414$lang['Summary'] = 'Opsummering'; 
  415 $lang['%d line filtered'] = ' %d linie filtreret'; 
  416 $lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret'; 
  417 $lang['%d guest']  =  ' %d gæst'; 
  418 $lang['%d guests']  =  ' %d gæster'; 
   415$lang['%d line filtered'] = '%d linje filtreret'; 
   416$lang['%d lines filtered'] = '%d linjer filtreret'; 
   417$lang['%d guest'] = '%d gæst'; 
   418$lang['%d guests'] = '%d gæster'; 
  419419$lang['Hour']  =  'Time'; 
  420420$lang['guest']  =  'Gæst'; 
   
  428428$lang['Correction']  =  'Korrektion'; 
  429429$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion'; 
  430 $lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt'; 
   430$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatisk korrektion ikke mulig'; 
  431431$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes'; 
  432432$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektion anvendt med fejl'; 
   
  437437$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = ' %d afvigelse er ikke blevet korrigeret.'; 
  438438$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = ' %d afvigelser har ikke været korrigeret.'; 
  439 $lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information'; 
   439$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for flere oplysninger'; 
  440440$lang['the forum'] = 'forummet'; 
  441441$lang['the wiki']  =  'Wiki'; 
  442442$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet'; 
  443 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']  =  '%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil'; 
  444 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hoved "gæst" bruger eksisterer ikke'; 
  445 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Hoved "gæst" user status er forkert'; 
   443$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s skal være sat til false i din local/config/config.inc.php-fil'; 
   444$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Den primære "guest"-bruger findes ikke'; 
   445$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Den primære "guest"-brugers status er forkert'; 
  446446$lang['Default user does not exist'] = 'Standardbruger findes ikke'; 
  447 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hoved "webmaster" bruger eksisterer ikke'; 
  448 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Hoved "webmaster" user status er forkert'; 
   447$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Den primære "webmaster"-bruger findes ikke'; 
   448$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Den primære "webmaster"-brugers status er forkert'; 
  449449$lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password '; 
  450450$lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status '; 
  451451$lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv'; 
  452 $lang['No display']  =  'Ingen display'; 
   452$lang['No display'] = 'Intet display'; 
  453453$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning'; 
  454 $lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display'; 
  455 $lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere'; 
  456 $lang['Minimum privacy level']  =  'Minimum privatliv niveau'; 
   454$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox-visning'; 
   455$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mailadresse er obligatorisk for alle brugere'; 
   456$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalt privatlivniveau'; 
  457457$lang['Privacy level'] = 'Fortroligheds niveau'; 
  458 $lang['Level 0']  =  'Fri adgang'; 
   458$lang['Level 0'] = '---'; 
  459459$lang['Level 1']  =  'Kontakter'; 
  460460$lang['Level 2']  =  'Venner'; 
   
  475475$lang['Plugin list']  =  'Plugins liste'; 
  476476$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer'; 
  477 $lang['Other plugins']  =  'Andre plugins tilgængelig'; 
  478 $lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer'; 
  479 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?'; 
  480 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på du vil installere denne plugin?'; 
  481 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.'; 
   477$lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige'; 
   478$lang['Last revisions'] = 'Seneste revideringer'; 
   479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?'; 
   480$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne plugin?'; 
   481$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.'; 
  482482$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret'; 
  483483$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.'; 
  484484$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.'; 
  485 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke hentes.'; 
   485$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke downloades.'; 
  486486$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.'; 
  487 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.'; 
   487$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under filens (%s) udpakning.'; 
  488488$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Check "plugins" mappe og under-mappe tilladelser (CHMOD).'; 
  489 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke muligt.'; 
   489$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke mulig.'; 
  490490$lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner'; 
  491491$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang'; 
   
  504504$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system til at drage fuld fordel af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke'; 
  505505$lang['Deleted on'] = 'Slettet den'; 
  506 $lang['Last hit']  =  'Sidste hit'; 
  507 $lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler'; 
   506$lang['Last hit'] = 'Seneste hit'; 
   507$lang['GD library is missing'] = 'GD-biblioteket mangler'; 
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner'; 
  509509$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner'; 
  510510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe'; 
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)'; 
  512 $lang['Original templates']  =  'Original templates'; 
  513 $lang['Optional URL keyword']  =  'Valgfrit URL keyword'; 
   512$lang['Original templates'] = 'Original skabelon'; 
   513$lang['Optional URL keyword'] = 'Valgfrit URL-nøgleord'; 
  514514$lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.'; 
  515 $lang['All optimizations have been successfully completed.']  =  'Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes.'; 
   515$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimeringer er afsluttet med succes.'; 
  516516$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.'; 
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger'; 
  518518$lang['nothing'] = 'intet'; 
  519519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme'; 
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer karakterer for fotos'; 
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotokarakterer'; 
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
  522 $lang['No photo in this album'] = 'Ingen element i denne kategori'; 
  523 $lang['Images manual order was saved'] = 'Billeder manual rækkefølge gemt'; 
   522$lang['No photo in this album'] = 'Intet foto i dette album'; 
   523$lang['Images manual order was saved'] = 'Manuel billedrækkefølge gemt'; 
  524524$lang['ranks'] = 'karakterer'; 
  525525$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere'; 
  526526$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering'; 
  527527$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes'; 
  528 $lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder'; 
  529 $lang['%d photo was deleted'] = ' %d billed slettet'; 
  530 $lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet'; 
   528$lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotoer'; 
   529$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto slettet'; 
   530$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotoer slettet'; 
  531531$lang['Downloads']  =  'Downloads'; 
  532532$lang['Released on']  =  'Frigivet på'; 
  533 $lang['Number of downloads']  =  'Antal af downloads'; 
   533$lang['Number of downloads'] = 'Antal downloads'; 
  534534$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Nyhedsbrev'; 
  535 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo projektet og abonner på Piwigo nyhedsbrev. Du vil modtage e-mails, når en nye udgivelser er tilgængelige (undertiden også om bug fix, som det er vigtigt at installere), og når der sker større aktiviteter i forbindelse med projektet. Du vil normal kun modtage få emails om året. '; 
   535$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet og abonner på Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden også om fejlrettelser, som er vigtige at kende til og opdatere), og når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året. '; 
  536536$lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s'; 
  537537$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter'; 
  538538$lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt'; 
  539539$lang['Hide']  =  'Skjul'; 
  540 $lang['Password is missing. Please enter the password.']  =  'Kodeordet er savnet. Indtast venligst password.'; 
  541 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']  =  'Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.'; 
  542 $lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer'; 
  543 $lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer'; 
  544 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er modificeret'; 
  545 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er slettet'; 
   540$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Adgangskoden mangler. Indtast adgangskoden.'; 
   541$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Adgangskodebekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.'; 
   542$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Tillad at brugere redigerer deres egne kommentarer'; 
   543$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Tillad at brugere sletter deres egne kommentarer'; 
   544$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send e-mail til administratorer når en kommentar ændres'; 
   545$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send e-mail til administratorer, når en kommentar er slettet'; 
  546546$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Det eksisterende permalink kan ikke slettes!'; 
  547547$lang['Hit']  =  'Hit'; 
  548548$lang['Tools'] = 'Værktøjer'; 
  549 $lang['Photos']  =  'Billeder'; 
   549$lang['Photos'] = 'Fotoer'; 
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer'; 
  551 $lang['Instructions to use Piwigo']  =  'Vejledning til brug Piwigo'; 
   551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo'; 
  552552$lang['Installed Themes']  =  'Installerede temaer'; 
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema'; 
   
  556556$lang['unknown']  =  'Ukendt'; 
  557557$lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder '; 
  558 $lang['Drop into album'] = 'Vælg en kategori '; 
  559 $lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks'; 
   558$lang['Drop into album'] = 'Vælg et album'; 
   559$lang['+ Add an upload box'] = '+ Tilføj en uploadboks'; 
  560560$lang['Upload']  =  'Upload'; 
  561 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation'; 
  562 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg'; 
  563 $lang['existing album'] = 'Eksisterende kategori '; 
  564 $lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori '; 
  565 $lang['Album name']  =  'Kategori navn '; 
  566 $lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet '; 
  567 $lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos '; 
  568 $lang['%d photos uploaded'] = ' %d billeder uploaded'; 
   561$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation'; 
   562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Giv skriveadgang (chmod 777) til mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation'; 
   563$lang['existing album'] = 'eksisterende album'; 
   564$lang['create a new album'] = 'Opret et nyt album'; 
   565$lang['Album name'] = 'Albumnavn '; 
   566$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albummet \'%s\' er blevet tilføjet '; 
   567$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotoer '; 
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoer uploaded'; 
  569569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"'; 
  570 $lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder '; 
  571 $lang['Manage this set of %d photos']  =  'Administrer dette sæt af %d billeder '; 
   570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotoer'; 
   571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotoer'; 
  572572$lang['Select files']  =  'Vælg filer'; 
  573573$lang['Everybody']  =  'Alle'; 
   
  582582$lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes'; 
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer'; 
  584 $lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek'; 
  585 $lang['Administration Home'] = 'Administration hjem '; 
   584$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Tilføj skriveadgang til mappen "%s"'; 
   585$lang['Administration Home'] = 'Administrationsforside'; 
  586586$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul'; 
  587587$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema'; 
  588588$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe findes ikke '; 
  589589$lang['Download,'] = 'Download,'; 
  590 $lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization '; 
  591 $lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum '; 
   590$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + synkronisering'; 
   591$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Få support i Piwigos forum '; 
  592592$lang['Help Me']  =  'Hjælp mig'; 
  593 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']  =  'Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s '; 
  594 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']  =  'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s '; 
   593$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Dette tema kunne ikke aktiveres, da det overordnede tema mangler: %s '; 
   594$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: %s'; 
  595595$lang['Inactive Themes']  =  'Inaktive temaer'; 
  596596$lang['Install on your computer,']  =  'Installer på din computer,'; 
  597 $lang['Make this theme available to users']  =  'Gør dette tema til rådighed for brugerne'; 
  598 $lang['Page end']  =  'Side slut '; 
   597$lang['Make this theme available to users'] = 'Gør dette tema tilgængeligt for brugerne'; 
   598$lang['Page end'] = 'Sideslut '; 
  599599$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader '; 
  600600$lang['Operation in progress']  =  'Behandler'; 
   
  606606$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet'; 
  607607$lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside'; 
  608 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.']     = 'PLoader står for <em> Piwigo Uploader </em>. Fra din computer, forbereder pLoader dine fotos og overføre dem til din Piwigo fotogalleri.';  
  609 $lang['Guest Settings']  =  'Gæste indstillinger '; 
   608$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotoer og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.'; 
   609$lang['Guest Settings'] = 'Gæsteindstillinger '; 
  610610$lang['Main Page']  =  'Forside'; 
  611 $lang['Photo Page']  =  'Foto side '; 
  612 $lang['Activate Navigation Bar']  =  'Aktiver navigation bar'; 
   611$lang['Photo Page'] = 'Fotoside '; 
   612$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiver navigationsbjælke'; 
  613613$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder'; 
  614 $lang['Activate icon "%s"']  =  'Aktiver ikonet \'%s\''; 
  615 $lang['Photo Properties']  =  'Foto egenskaber'; 
   614$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\''; 
   615$lang['Photo Properties'] = 'Fotoegenskaber'; 
  616616$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning'; 
  617617$lang['Languages']  =  'Sprog'; 
  618 $lang['Installed Languages']  =  'Installeret sprog'; 
   618$lang['Installed Languages'] = 'Installerede sprog'; 
  619619$lang['Add New Language']  =  'Tilføj nyt sprog '; 
  620 $lang['Language has been successfully installed']  =  'Sprog er blevet installeret'; 
   620$lang['Language has been successfully installed'] = 'Sproget er installeret'; 
  621621$lang['Select:']  =  'Vælg:'; 
  622622$lang['None']  =  'Ingen'; 
  623623$lang['Invert']  =  'Vend'; 
  624 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema'; 
   624$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette tema, du skal have mindst ét tema'; 
  625625$lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig'; 
  626626$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema'; 
  627 $lang['Allow rating']  =  'Tillad rating'; 
   627$lang['Allow rating'] = 'Tillad bedømmelse'; 
  628628$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar'; 
  629629$lang['Active Plugins'] = 'Aktive plugins '; 
  630630$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins '; 
  631 $lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins'; 
   631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins'; 
  632632$lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins '; 
  633633$lang['By %s']  =  'Ved %s'; 
  634634$lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted '; 
  635 $lang['By rank'] = 'Efter karakter'; 
   635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse'; 
  636636$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge'; 
  637637$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?'; 
   
  639639$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog'; 
  640640$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbyd dette sprog til brugere'; 
  641 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som default.'; 
  642 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal mindst have et sprog.'; 
   641$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som standard.'; 
   642$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal have mindst ét sprog.'; 
  643643$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog'; 
  644 $lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængelig for brugere'; 
   644$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængeligt for brugerne'; 
  645645$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som standard sprog for ikke registrerede og nye brugere'; 
  646 $lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotos'; 
   646$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotoer'; 
  647647$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet'; 
  648 $lang['Miscellaneous'] = 'Forskellig'; 
   648$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt'; 
  649649$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
  650650$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.'; 
  651651$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.'; 
  652652$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.'; 
  653 $lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj en anden gruppe fotos'; 
  654 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Bestilling på menubars er opdateret.'; 
   653$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotoer mere'; 
   654$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rækkefølge af menubjælker er opdateret.'; 
  655655$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte'; 
  656656$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer'; 
  657657$lang['Menu Management'] = 'Menu'; 
  658658$lang['new'] = 'ny'; 
  659 $lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev oploadet'; 
  660 $lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen foto I det nuværende sæt.'; 
  661 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotos valgt, %d fotos i nuværende sæt'; 
  662 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotos valgt, ingen mulige handlinger.'; 
   659$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev uploadet'; 
   660$lang['No photo in the current set.'] = 'Intet foto i det nuværende sæt.'; 
   661$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotoer valgt, %d fotoer i nuværende sæt'; 
   662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotoer valgt, ingen mulige handlinger.'; 
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater'; 
  664664$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto'; 
   
  678678$lang['Learn more'] = 'Lær mere'; 
  679679$lang['Rate'] = 'Bedøm'; 
  680 $lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig karakter'; 
   680$lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse'; 
  681681$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.'; 
  682 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vist fejl log</a>.'; 
   682$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek filrettigheder i din Piwigo-installation.<br><a href="%s">Klik her for at se fejlloggen</a>.'; 
  683683$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren'; 
  684 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)'; 
   684$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Medtag historiske data (Advarsel: Hukommelsesbegrænsning på serveren kan blive overskredet)'; 
  685685$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at slette databasen.'; 
  686686$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.'; 
  687687$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s'; 
  688688$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed'; 
  689 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt'; 
   689$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotoer udvalgt'; 
  690690$lang['Action'] = 'Handling'; 
  691 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af kategories og billeder'; 
  692 $lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie'; 
   691$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver ikonen "ny" ved siden af albummer og billeder'; 
   692$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterium'; 
  693693$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter'; 
  694 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotos i kategori er tilknyttet følgende kategorier: %s'; 
  695 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Kategoerier er automatisk sorteret'; 
  696 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er valgt'; 
   694$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotoer i albumt er knyttet til følgende albummer: %s'; 
   695$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albummer er automatisk sorteret'; 
   696$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotoer er valgt'; 
  697697$lang['Apply action'] = 'Godkend handling'; 
  698698$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge'; 
   
  700700$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling'; 
  701701$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle'; 
  702 $lang['Default photos order'] = 'Standard sorteringsrækkefølge for fotos'; 
   702$lang['Default photos order'] = 'Standardsorteringsrækkefølge for fotoer'; 
  703703$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags'; 
  704704$lang['delete photo'] = 'slet foto'; 
  705705$lang['Duplicates'] = 'Dubletter'; 
  706 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" :%s'; 
  707 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug'; 
   706$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i filen "%s": %s'; 
   707$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif-udvidelsen er ikke tilgængelig, admin bør deaktivere anvendelse af exif'; 
  708708$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk'; 
  709 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet'; 
  710 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling'; 
  711 $lang['include child albums'] = 'inkluder nedarvede kategorier'; 
  712 $lang['Last import'] = 'Sidste import'; 
   709$lang['File upload stopped by extension'] = 'Filupload er stoppet'; 
   710$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini-fil, er upload_max_filesize (%sB) større end post_max_size (%sB), du bør ændre denne indstilling'; 
   711$lang['include child albums'] = 'medtag underalbummer'; 
   712$lang['Last import'] = 'Seneste import'; 
  713713$lang['manual order'] = 'manual rækkefølge'; 
  714714$lang['Missing a temporary folder'] = 'Mangler midlertidig mappe'; 
  715 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags slettet'; 
   715$lang['Orphan tags deleted'] = 'Forældreløse tags slettet'; 
  716716$lang['Restore'] = 'Genopret'; 
  717717$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!'; 
   
  719719$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv'; 
  720720$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.'; 
  721 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet'; 
  722 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos er blevet gendannet'; 
  723 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(denne tag vil blive slettet)'; 
   721$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotoer kan ikke gendannes'; 
   722$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotoer er gendannet'; 
   723$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dette tag vil blive slettet)'; 
  724724$lang['... or '] = '... eller '; 
  725725$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer'; 
  726 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdateret.'; 
   726$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdaterede.'; 
  727727$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.'; 
  728728$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.'; 
  729729$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle temaer er opdaterede.'; 
  730 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.'; 
  731 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'; 
  732 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.'; 
   730$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte filtyper: %s.'; 
   731$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentlig maksimal opløsning: %dM pixels (der er %dx%d pixels).'; 
   732$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit foto.'; 
  733733$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning'; 
  734734$lang['Create'] = 'Dan'; 
  735735$lang['Crop'] = 'Beskær'; 
  736 $lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge'; 
   736$lang['Default comments order'] = 'Standardkommentarrækkefølge'; 
  737737$lang['display'] = 'vis'; 
  738 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel'; 
  739 $lang['Dump Database'] = 'Dump Database'; 
   738$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel?'; 
   739$lang['Dump Database'] = 'Dump database'; 
  740740$lang['ERROR'] = 'FEJL'; 
  741 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.'; 
  742 $lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering'; 
  743 $lang['Follow Orientation'] = 'Følg orientering'; 
   741$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DENNE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.'; 
   742$lang['Extensions Update'] = 'Opdaterer udvidelser'; 
   743$lang['Follow Orientation'] = 'Følg retning'; 
  744744$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende plugins er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:'; 
  745 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke compatible med den nye version af Piwigo:'; 
   745$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:'; 
  746746$lang['Height'] = 'Højde'; 
  747747$lang['hide details'] = 'skjul detaljer'; 
  748 $lang['Graphics Library'] = 'Grafisk Bibiliotejk'; 
   748$lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library'; 
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel'; 
  750 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig og hvis wesitet er større end mulighederne for resize, Piwioi vil flytte det som HD og lave en nedskaleret website foto af det.'; 
  751 $lang['Ignore All'] = 'Ignorer Alt'; 
   750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret foto i webstørrelse af det.'; 
   751$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt'; 
  752752$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne opdatering'; 
  753 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelsen'; 
  754 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximum fil størrelse: %sB.'; 
   753$lang['Manage Permissions'] = 'Administrer rettigheder'; 
   754$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.'; 
  755755$lang['Merge selected tags'] = 'Flet udvalgte tags'; 
  756 $lang['Merge tags'] = 'Sammenlæg tags'; 
  757 $lang['New Version'] = 'Ny Version'; 
  758 $lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt nogen destinations tag'; 
  759 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede Plugins'; 
   756$lang['Merge tags'] = 'Flet tags'; 
   757$lang['New Version'] = 'Ny version'; 
   758$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt et måltag'; 
   759$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede plugins'; 
  760760$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';  
  761 $lang['Photo name'] = 'Foto navn';  
  762 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto igang...';  
   761$lang['Photo name'] = 'Fotonavn'; 
   762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto i gang...'; 
  763763$lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo'; 
  764764$lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';  
  765765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';  
  766 $lang['Select an album'] = 'Vælg en kategori'; 
   766$lang['Select an album'] = 'Vælg et album'; 
  767767$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning'; 
  768768$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';  
   
  786786$lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side'; 
  787787$lang['Width'] = 'Bredde'; 
  788 $lang['With no album'] = 'Uden kategori'; 
   788$lang['With no album'] = 'Uden album'; 
  789789$lang['With no tag'] = 'Uden tag'; 
  790 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual kategori'; 
   790$lang['With no virtual album'] = 'Uden virtuelle albummer'; 
  791791$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.'; 
  792792$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash uploader. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.'; 
   
  794794$lang['Zoom'] = 'Zoom'; 
  795795$lang['Resize after upload'] = 'Resize efter upload'; 
  796 $lang['Original Size'] = 'Original Størrelse'; 
  797 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synlig for administratorer'; 
   796$lang['Original Size'] = 'Original størrelse'; 
   797$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synligt for administratorer'; 
  798798$lang['Unlock gallery'] = 'Lås galleri op'; 
  799799$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleri er låst op'; 
   
  805805$lang['registered users'] = 'registerede brugere'; 
  806806$lang['administrators'] = 'administratorer'; 
  807 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet den %s.'; 
  808 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.'; 
  809 $lang['This album contains no photo.'] = 'Denne kategori indeholder ingen fotos.'; 
   807$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet den %s.'; 
   808$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet mellem %s og %s.'; 
   809$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotoer.'; 
  810810 
  811 $lang['Move to album'] = 'Flyt til kategori'; 
   811$lang['Move to album'] = 'Flyt til album'; 
  812812$lang['The whole page'] = 'Hele siden'; 
  813813$lang['The whole set'] = 'Hele sættet'; 
   
  822822$lang['Cancel'] = 'Fortryd'; 
  823823$lang['Delete multiple size images'] = 'Slet billeder i flere størrelser'; 
  824 $lang['Generate multiple size images'] = 'Generer billeder i flere størrelser'; 
   824$lang['Generate multiple size images'] = 'Dan billeder i flere størrelser'; 
  825825$lang['Groups and users'] = 'Grupper og brugere'; 
  826826$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprog der skal opdateres'; 
  827827$lang['Opacity'] = 'Gennemsigtighed'; 
  828 $lang['Permission granted for users'] = 'Adgang tildelt brugere'; 
  829 $lang['Permission management'] = 'Adgangsstyring'; 
   828$lang['Permission granted for users'] = 'Rettigheder tildelt brugerne'; 
   829$lang['Permission management'] = 'Rettighedsstyring'; 
  830830$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo udgivet plugin for Lightroom'; 
  831831$lang['Select a file'] = 'Vælg en fil'; 
   
  839839$lang['Y Position'] = 'Y position'; 
  840840$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke'; 
  841 $lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se denne kategori'; 
   841$lang['any visitor can see this album'] = 'alle besøgende kan se dette album'; 
  842842$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne'; 
  843843$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne'; 
   
  856856$lang['apply automatic sort order'] = 'aktiver automatisk sorteringsrækkefølge'; 
  857857$lang['cancel manual order'] = 'fortryd manuel rækkefølge'; 
  858 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et gratis avanceret program for organisering af digitale fotos for Linux, Windows, og MacOSX.'; 
  859 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet for fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotos.'; 
  860 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette kategorier og uploade billeder til galleriet.  '; 
  861 $lang['Applications'] = 'Plugins'; 
   858$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotoer til Linux, Windows og Mac OS X.'; 
   859$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotoer.'; 
   860$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.'; 
   861$lang['Applications'] = 'Applikationer'; 
  862862$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den'; 
  863863$lang['Available versions for'] = 'Tilgængelige versioner for'; 
   
  865865$lang['Web Form'] = 'Web formular'; 
  866866$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d forældreløse tags: %s'; 
  867 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige tiladelser for at se denne kategori'; 
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige rettigheder for at se dette album'; 
  868868$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger den aktuelle indstilling MAX_FILE_SIZE '; 
  869869$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser'; 
  870 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% u brugere har automatisk tilladelse til, fordi de tilhører en tildelt gruppe.'; 
  871 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle kategorier og uploade flere billeder på én gang.'; 
  872 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografi software designet til at håndtere store mængder af digitale billeder og laver post production arbejde.'; 
  873 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et kraftfuldt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.'; 
  874 $lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto enkelhed.'; 
   870$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk rettighed, fordi de tilhører en gruppe med rettigheder.'; 
   871$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.'; 
   872$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografiprogram beregnet til at håndtere store mængder digitale billeder og foretage efterbehandling.'; 
   873$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et ydedygtigt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.'; 
   874$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto-enkelhed.'; 
  875875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.'; 
  876876$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde'; 
  877 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af kategorier og upload af fotos.'; 
  878 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere fokusområdet.'; 
  879 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har tilladelse til at se denne private kategori'; 
  880 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installere, bare Shotwell med din pakke manager og Aktivér Piwigo udgivelses mulighed.'; 
  881 $lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse givet til grupper'; 
  882 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto skaleres efter beskæring'; 
   877$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotoer.'; 
   878$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med beskæring, så som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at medtage fokusområdet.'; 
   879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har rettigheder til at se dette private album'; 
   880$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installer bare Shotwell med din pakkemanager og aktivér Piwigos udgivelsesvalgmulighed.'; 
   881$lang['Permission granted for groups'] = 'Rettigheder tildelt grupperne'; 
   882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotostørrelser med beskæring'; 
  883883$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell'; 
  884884$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam'; 
   
  886886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.'; 
  887887$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.'; 
  888 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette kategorier og eksport fotos.'; 
   888$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotoer.'; 
  889889$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.'; 
  890890$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.'; 
   
  911911$lang['%s in the future'] = '%s i fremtiden'; 
  912912$lang['Added by %s'] = 'Tilføjet af %s'; 
  913 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator : %d'; 
   913$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator: %d'; 
  914914$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s'; 
  915915$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s'; 
   
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke'; 
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel'; 
  921 $lang['%d physicals'] = '%d fysisk'; 
   921$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk'; 
  922922$lang['%d week'] = '%d uge'; 
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger'; 
  924924$lang['Edit photo'] = 'Rediger foto'; 
  925925$lang['create a new site'] = 'opret et nyt site'; 
  926 $lang['No order field selected'] = 'Der er ikke udfyldt ordre feltet'; 
   926$lang['No order field selected'] = 'Rækkefølgefeltet er ikke valgt'; 
  927927$lang['Duplicate selected tags'] = 'Kopier valgte tags'; 
  928928$lang['Name of the duplicate'] = 'Navn på kopi'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.