Changeset 18052


Ignore:
Timestamp:
09/20/12 00:09:31 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/da_DK/theme.lang.php

  r18018 r18052  
  2525$lang['Information'] = 'Information'; 
  2626$lang['Show/hide menu'] = 'Vis/skjul menu'; 
  27 $lang['validate'] = 'kontroller'; 
  28 $lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 kategori pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)'; 
  29 $lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 kategorier pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)'; 
  30 $lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 kategorier pr række (beskrivelse nedenfor miniaturebilledet)'; 
  31 $lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 kategorier pr række (ingen kategori beskrivelse)'; 
  32 $lang['Activate image preloading'] = 'Aktiver preload af billeder'; 
   27$lang['validate'] = 'godkend'; 
   28$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album pr. række (beskrivelse ved siden af miniaturebilledet)'; 
   29$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albummer pr. række (beskrivelse ved siden af miniaturebilledet)'; 
   30$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albummer pr. række (beskrivelse under miniaturebilledet)'; 
   31$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albummer pr. række (ingen albumbeskrivelse)'; 
   32$lang['Activate image preloading'] = 'Aktiver forindlæsning af billeder'; 
  3333$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Yderligere bundmargen efter skalering'; 
  34 $lang['Album list layout'] = 'Layout for kategoriliste'; 
  35 $lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animer faner på foto side'; 
   34$lang['Album list layout'] = 'Albumlistes layout'; 
   35$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animer faner på billedside'; 
  3636$lang['Default tab to be displayed'] = 'Fane der skal vises som standard'; 
  37 $lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme omkring kategorier'; 
   37$lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme rundt om albummer'; 
  3838$lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billede'; 
  39 $lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme omkring thumbnails'; 
  40 $lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til små bogstaver'; 
   39$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme rundt om miniaturebilleder'; 
   40$lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til at være med små bogstaver'; 
  4141$lang['HD picture default display'] = 'Standardvisning for HD-billede'; 
  42 $lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategori side'; 
  43 $lang['Image autosize options'] = 'Indstillinger for billede autostørelse'; 
  44 $lang['Image preloading options'] = 'Indstillinger for preload af billeder'; 
   42$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategoriside'; 
   43$lang['Image autosize options'] = 'Indstillinger for billedeautostørelse'; 
   44$lang['Image preloading options'] = 'Indstillinger for forindlæsning af billeder'; 
  4545$lang['Include title after resize'] = 'Medtag titel efter skalering'; 
  46 $lang['Interface options'] = 'Indstillinger for brugerflade'; 
  47 $lang['Interface style'] = 'Brugerflade udseende'; 
  48 $lang['Last displayed'] = 'Sidst viste'; 
   46$lang['Interface options'] = 'Brugerfladeindstillinger'; 
   47$lang['Interface style'] = 'Brugerfladeudseende'; 
   48$lang['Last displayed'] = 'Seneste viste'; 
  4949$lang['Metadata'] = 'Metadata'; 
  50 $lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimum billede højde efter skalering'; 
  51 $lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Antal billeder som skal preloades på fotoside'; 
   50$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimal billedhøjde efter skalering'; 
   51$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Antal billeder som skal forindlæses på billedside'; 
  5252$lang['Picture page options'] = 'Indstillinger for billedside'; 
  53 $lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Preload billeder på thumbnail side'; 
   53$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Forindlæs billeder på miniaturebilledside'; 
  5454$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab som skal vises under billede'; 
  55 $lang['Resize image to fit window'] = 'Skaler billede til vindue'; 
  56 $lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun fanen information til administratorer'; 
  57 $lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Vis titel for billede øverst på siden (efter gennemse sti)'; 
  58 $lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis billedtekst for thumbnail'; 
   55$lang['Resize image to fit window'] = 'Skaler billede til at kunne være i vindue'; 
   56$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun informationsfanen for administratorer'; 
   57$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Vis billedtitel øverst på siden (efter gennemsynssti)'; 
   58$lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis miniaturebilleders tekst'; 
  5959$lang['Title'] = 'Titel'; 
  60 $lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billede'; 
  61 $lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billede'; 
   60$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigeringspile på billede'; 
   61$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigeringspile uden for billede'; 
  6262$lang['fit to screen'] = 'tilpas til skærm'; 
  63 $lang['full size'] = 'fuld størelse'; 
  64 $lang['stripped Configuration updated'] = 'indstillinger for tema stripped opdateret'; 
  65 $lang['Album thumbnail size'] = 'Album miniaturestørrelse'; 
  66 $lang['HD Image size'] = 'HD Billedstørrelse'; 
   63$lang['full size'] = 'fuld størrelse'; 
   64$lang['stripped Configuration updated'] = 'Opsætning af stripped er opdateret'; 
   65$lang['Album thumbnail size'] = 'Albums miniaturebilledestørrelse'; 
   66$lang['HD Image size'] = 'HD-billedstørrelse'; 
  6767$lang['Image size'] = 'Billedstørrelse'; 
  68 $lang['Thumbnail size'] = 'miniaturestørrelse'; 
   68$lang['Thumbnail size'] = 'Miniaturebilledstørrelse'; 
  6969$lang['Activate HD picture lightbox'] = 'Aktiver HD-billedlyskasse'; 
  7070?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.