Changeset 18053


Ignore:
Timestamp:
09/20/12 00:09:44 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update da_DK, thanks to : Kaare

Location:
trunk/language/da_DK/help
Files:
4 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/help/cat_move.html

  r15177 r18053  
  1 <h2>Flyt virtuelle kategorier</h2> 
   1<h2>Flytning af virtuelle albummer</h2> 
  22 
  3 <p>Kun virtuelle kategorier kan have en ny for&aelig;ldre kategori.</p> 
   3<p>Kun virtuelle albummer kan få et nyt overordnet album.</p> 
  44 
  5 <h3>Virtuelle kategorier som &oslash;nskes flyttet</h3> 
   5<h3>Virtuelle albummer som skal flyttes</h3> 
  66 
  7 <p>V&aelig;lg en eller flere virtuelle kategorier du &oslash;nsker at flytte.  
  8 Hvis listen er tom, betyder det at du ikke har oprettet nogen endnu.</p> 
   7<p>Vælg et eller flere virtuelle albummer, som du ønsker at flytte. 
   8Hvis listen er tom, betyder det at du endnu ikke har oprettet en.</p> 
  99 
  10 <h3>Ny for&aelig;ldre kategori</h3> 
   10<h3>Nyt overordnet album</h3> 
  1111 
  12 <p>V&aelig;lg den nye for&aelig;ldre kategori (virtuelt eller fysisk).  
  13 Hvis du ikke vælger en forældrekategori, vil den valgte virtuelle kategori blive flyttet til roden. 
  14 En kategori kan ikke flyttes til sig selv eller til en af dens underkategorier.</p> 
   12<p>Vælg det nye overordnede album (virtuelt eller fysisk).  
   13Hvis du ikke vælger et overordnet album, bliver det valgte virtuelle album flyttet til roden. 
   14Et album kan ikke blive flyttet ind i sig selv eller til et af dets underalbummer.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/cat_options.html

  r15459 r18053  
  1 <h2>album indstillinger</h2> 
   1<h2>Albumvalgmuligheder</h2> 
  22 
  3 <p>Valg muligheder for flere kategorier p&aring; &eacute;n gang.</p> 
   3<p>Håndtering af flere albums valgmuligheder på én gang.</p> 
  44 
  55<dl> 
  66 
  77<dt>Kommentarer</dt> 
  8 <dd>Et foto kan modtage kommentarer fra dine bes&oslash;gende, hvis det h&oslash;rer til en kategori hvor kommentarer er aktiveret. </ dd> 
   8<dd>Et fotografi kan modtage kommentarer fra dine besøgende, hvis det hører til et album hvor kommentarer er aktiveret.</ dd> 
  99 
  10 <dt>L&aring;s</dt> 
  11 <dd>L&aring;ste kategorier er sl&aring;et fra for vedligeholdelse. Kun administratorer kan se dem i galleriet.</Dd> 
   10<dt>Lås</dt> 
   11<dd>Låste albummer er deaktiveret på grund af vedligeholdelse. Kun administratorer kan se dem i galleriet.</Dd> 
  1212 
  13 <dt>Offentligt/privat</dt> 
  14 <dd>N&aring;r en kategori er blevet privat, at give adgangsrettigheder til brugere og grupper</dd> 
   13<dt>Offentligt / privat</dt> 
   14<dd>Når et album er blevet privat, gives adgangstilladelser til brugere og grupper</dd> 
  1515 
  16 <dt>repr&aelig;sentant</dt> 
  17 <dd>Denne indstilling er tilg&aelig;ngelig, n&aring;r du indstiller konfigurationsindstilling 
  18 <code>allow_random_representative</ code> (se <span class="filename">include/config_defaults.inc.php</span>) til 
  19 <em>sande</em>. Hver kategori kan v&aelig;re repr&aelig;senteret ved en tilf&aelig;ldig foto eller et billede valgt som en unik repr&aelig;sentant.</Dd> 
   16<dt>Repræsentant</dt> 
   17<dd>Valgmuligheden er tilgængelig når indstillingen 
   18<code>allow_random_representative</ code> er sat (se <span class="filename">include/config_defaults.inc.php</span>) til 
   19<em>true</em>. Hvert album kan repræsenteres af et tilfældigt antal fotografier eller et fotografi udvalgt som en unik repræsentant.</dd> 
  2020 
  21 </ dl> 
   21</dl> 
 • trunk/language/da_DK/help/cat_perm.html

  r15459 r18053  
  1 <h2>Rediger album tilladelser</h2> 
   1<h2>Rediger albumtilladelser</h2> 
  22 
  3 <p>Dette sk&aelig;rmbillede er kun tilg&aelig;ngelig for private kategorier. Her kan du v&aelig;lge 
  4 brugere og grupper der er godkendt til en kategori.</p> 
   3<p>Siden er kun tilgængelig ved private albummer. Her kan man vælge brugere og grupper, som er autoriseret til at se albummet.</p> 
  54 
  65<h3>Grupper</h3> 
  76 
  8 <p>Du kan n&aelig;gte eller give grupper adgang til den aktuelle kategori. ved at &aelig;ndre 
  9 grupper tilladelser, vil brugerne, der tilh&oslash;rer disse grupper n&aelig;gtes eller gives adgang til kategorien.</p> 
   7<p>Du kan fratage eller tildele gruppeadgang til det aktuelle album. Ved at ændre gruppeautorisationer, vil brugerne som hører til disse grupper få tildelt adgang til albummet.</p> 
  108 
  119<h3>Brugere</h3> 
  1210 
  13 <p>Du kan n&aelig;gte eller give adgang til individuelle brugere. Brugere, der har adgang via en gruppe kan n&aelig;gtes adgang ved undtagelse.</P> 
   11<p>Du kan fratage eller tildele adgang til individuelle brugere. Bruger der har adgang via en gruppe, kan via undtagelser få frataget adgang.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/group_list.html

  r14786 r18053  
  1 <h2>Grupper liste</h2> 
   1<h2>Gruppeliste</h2> 
  22 
  3 <p>Dette er stedet hvor du h&aring;ndtere grupper.</p> 
   3<p>Her administreres grupper.</p> 
  44 
  5 <h3>Tilf&oslash;jelse af en gruppe</h3> 
   5<h3>Tilføj en gruppe</h3> 
  66 
  7 <p>Administrator kan tilf&oslash;je grupper.</p> 
   7<p>En administrator kan tilføje grupper.</p> 
  88 
  9 <h3>Grupper liste</h3> 
   9<h3>Gruppeliste</h3> 
  1010 
  11 <p>For hver gruppe f&oslash;lgende tiltag kan anvendes:</p> 
   11<p>Hver gruppe kan tildeles følgende handlinger:</p> 
   12 
  1213 
  1314<ul> 
  14 <li>g&aring; til brugeradministration (Admin &raquo Brugere &raquo Administrer)</li> 
  15 <li>g&aring; til tilladelses administration sk&aelig;rmen for at give eller n&aelig;gte adgang til private album.</li> 
  16 <li>slette gruppen (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li> 
  17 <li>Skift status "standard" (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li> 
   15  <li>gå til brugeradministration (Admin &raquo; Users &raquo; Manage)</li> 
   16  <li>gå til siden med tilladelsesadministration for at tildele eller fjerne adgang til private albummer.</li> 
   17  <li>slet gruppen (kræver en bekræftelse)</li> 
   18  <li>skift "default"-status (kræver en bekræftelse)</li> 
  1819</ul> 
  1920 
  20 <h3> Standard grupper </h3> 
  21 <p>Standard grupper er grupper, der automatisk er forbundet med hver ny bruger ved registrering eller oprettelse af en administrator.</p> 
   21<h3>Standardgrupper</h3> 
   22<p>Standardgrupper er grupper, som automatisk tildeles hver ny bruger ved registrering eller oprettelse ved administrators mellemkomst.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/notification_by_mail.html

  r17672 r18053  
  1 <h2>meddelelse pr Mail (NBM)</h2> 
   1<h2>Notifikation pr. mail (NBM)</h2> 
  22 
  3 <p>Konfigurere og administrere e-mail notifikationer til brugere om ændringer i dit websted.</p> 
   3<p>Opsætning og administration af notifikationer pr. mail til brugere, indeholdende besked om ændringer af dit websted.</p> 
  44 
  5 <p>Denne skærm består af tre faner:</p> 
   5<p>Siden består af tre faner:</p> 
  66 
  77<h3>Indstillinger</h3> 
  8 <p>Kun tilgængelig for webmastere, denne fane sætter anmeldelsen fra mail-parametre.</p> 
   8<p>Kun tilgængelig for webmastere: Fanen opsætter parametrene vedrørende notifikation pr. mail.</p> 
  99 
  10 <h3>Tilmeld</h3> 
  11 <p>Kun tilgængelig for webmastere, denne fane administrerer en brugers abonnement til e-mail-meddelelser. Føj brugere til den tegnede kasse så de kan modtage meddelelser via mail.</P> 
   10<h3>Tilmeldte</h3> 
   11<p>Kun tilgængelig for webmastere: Fanen administrerer en brugers tilmeldinger til notifikation pr. mail. Tilføj brugere til boksen med tilmeldte, for at de kan modtage notifkationer pr. mail.</p> 
  1212 
  1313<h3>Send</h3> 
  14 <p>Kun tilgængelig for webmastere og administratorer. Denne fane giver administratorer mulighed for at sende meddelelser e-mails til tilmeldte brugere.</P> 
   14<p>Kun tilgængelig for webmastere og administratorer: Fanen giver administratorer mulighed for at sende notifikationer pr. mail til tilmeldte brugere.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/permalinks.html

  r17672 r18053  
  11<h2>Permalinks</h2> 
  22 
  3 <p>Permalinks anvendes til fremstilling album urls pænere. Når et album er et permalink defineret, er id af albummet ikke påkrævet længere i url.</P> 
   3<p>Permalinks anvendes til at gøre albummers URL'er pænere. Når der er defineret permalink til et album, er albummets id ikke længere krævet i URL'en.</p> 
  44 
  5 <p>Når en permalink er slettet, kan du gemme den i permalink historie, således at eksterne links til Piwigo sider stadig arbejde. I permalink historie tabellen kan du se den dato, hvor permalink er blevet slettet, sidste gang det blev brugt, og hvor mange gange denne permalink er blevet brugt.</P> 
   5<p>Når et permalink slettes, kan du gemme i parmalinkhistorikken, så eksterne links til sider i Piwigo stadig fungerer. I tabellen med  permalinkhistorik, kan du se datoen for hvornår permalinket blev slettet, hvornår det senest blev benyttet og antallet af gange, det har været benyttet.</p> 
  66 
  7 <p>Bemærk at permalinks skal være unikke per album. Også i permalink historie, du kan ikke have den samme permalink defineret mere end én gang.</P> 
   7<p>Bemærk at permalinks skal være unikke pr. album. Desuden kan permalinkhistorikken ikke have det samme permalink mere end én gang.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/search.html

  r18040 r18053  
  1 <h2>Søg</h2> 
   1<h2>Søgning</h2> 
  22 
  3 <p>Denne side giver dig mulighed for at søge efter fotoer i hele galleriet.</p> 
   3<p>Siden giver mulighed for at søge i efter fotografier i hele galleriet.</p> 
  44 
  55<dl> 
  66 
  77  <dt>Søg efter ord</dt> 
  8   <dd>Søg efter et eller flere ord blandt attributterne, som er relateret til galleriets fotoer.  Anvend * som wildcard til delvise match.</dd> 
   8  <dd>Søg efter et eller flere ord blandt attributterne, som er relateret til galleriets fotografier. Anvend * som wildcard til delvis match.</dd> 
  99 
  1010  <dt>Søg efter en forfatter</dt> 
  11   <dd>Anvend * som wildcard til delvise match.</dd> 
   11  <dd>Anvend * som wildcard til delvis match.</dd> 
  1212 
  1313  <dt>Søg efter dato</dt> 
 • trunk/language/da_DK/help/synchronize.html

  r17672 r18053  
  1 <h2>Synkroniser</h2> 
   1<h2>Synkronisering</h2> 
  22 
  3 <p>Der findes to forskellige typer af synkronisering:</p> 
   3<p>Der findes to forskellige former for synkronisering:</p> 
  44<ul> 
  5 <li>mapper/filer</li> 
  6 <li>fil metadata</li> 
   5  <li>mapper/filer</li> 
   6  <li>filers metadata</li> 
  77</ul> 
  88 
  9 <p>Synkronisering mapper og filer er om opdatering af din mapper træ med albummet træet i databasen. 
  10 Synkronisering fil metadata om opdatering foto oplysninger, såsom filstørrelse, dimensioner i pixels, EXIF ??eller IPTC information, i databasen.</P> 
   9<p>Synkronisering af mapper og filer gælder opdatering af dit mappetræ med albumstræet i databasen. 
   10Synkronisering af filers metadata gælder opdatering fotografioplysninger, så som filstørrelse, dimensioner i pixels, EXIF- eller IPTC-oplysninger, i databasen.</p> 
  1111 
  12 <p>Når du synkroniserer dine uploads med dit galleri skal du først synkronisere mapper og filer.</p> 
   12<p>Når man synkroniserer sine uploads med galleriet, skal man først synkronisere mapper og filer.</p> 
  1313 
  14 <p>synkroniseringen kan tage lang tid (afhængigt af server belastning og antallet af elementer til at forvalte), så det er muligt at gøre det album efter album.</p> 
   14<p>Synkroniseringsprocessen kan tage lang tid (afhængigt af serverbelastning og antallet af elementer, der skal behandles), så det er muligt at gøre det ét album ad gangen.</p> 
 • trunk/language/da_DK/help/user_list.html

  r17672 r18053  
  1 <h2>Brugere liste</h2> 
   1<h2>Brugerliste</h2> 
  22 
  3 <p>Det er her du administrere brugerne på dit Piwigo galleri.</p> 
   3<p>Her administreres brugerne af dit Piwigo-galleri.</p> 
  44 
  55<h3>Tilføj en bruger</h3> 
  66 
  7 <p>En administrator kan tilføje brugere manuelt. For hver bruger, opret et brugernavn, en adgangskode og angiv en gyldig e-mailadresse.</P> 
   7<p>En administrator kan manuelt tilføje brugere. For hver bruger oprettes et brugernavn, en adgangskode og der angives en gyldig e-mail-adresse.</p> 
  88 
  9 <h3>Brugere liste</h3> 
   9<h3>Brugerliste</h3> 
  1010 
  11 <p>listen over eksisterende brugere kan filtreres på brugernavn (brug * som wildcard), gruppe eller status. Der kan sorteres ved tilmelding dato eller brugernavn, i stigende eller faldende rækkefølge</p> 
   11<p>Listen over eksisterende brugere kan filtreres på brugernavn (brug * som wildcard), gruppe eller status. Der kan sorteres efter tilmeldingdato eller brugernavn, i stigende eller faldende rækkefølge.</p> 
  1212 
  13 <p>Dette skærmbillede tillader håndtering af flere brugere på en gang, anvende forskellige handlinger:</p> 
   13<p>Siden giver mulighed for at administrere flere brugere på en gang, med anvendelse af forskellige handlinger:</p> 
  1414 
  1515<ul> 
  16 <li>slette brugere (kræver bekræftelse)</li> 
  17 <li>ændre status for brugeren</li> 
  18 <li>associere eller dissociere fra grupper</li> 
  19 <li>ændre egenskaber for visning</li> 
  20 <li>ændre yderligere præferencer</li> 
   16  <li>slet brugere (kræver bekræftelse)</li> 
   17  <li>ændre brugerstatus</li> 
   18  <li>tilknytte eller ophæve tilknytning til grupper</li> 
   19  <li>ændre visningsegenskaber</li> 
   20  <li>ændre yderligere indstillinger</li> 
  2121</ul> 
  2222 
  23 <p> Målet er den valgte bruger (som standard) eller alle brugere som vises i den filtrerede liste. </ p> 
   23<p>Målet er den valgte bruger (som standard) eller alle brugere, der vises i den filtrerede liste.</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.