Changeset 18057


Ignore:
Timestamp:
09/20/12 00:10:50 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r18039 r18057  
  6161$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albummer godkendt takket være gruppetilknytninger'; 
  6262$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual albumrækkefølge blev gemt'; 
  63 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  64 $lang['Check for upgrade'] = 'Check for opgradering'; 
   63$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Opgraderingtjek mislykkedes af ukendte årsager.'; 
   64$lang['Check for upgrade'] = 'Opgraderingtjek'; 
  6565$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle'; 
  6666$lang['Current name'] = 'Nuværende navn'; 
   
  9393$lang['Informations'] = 'Information'; 
  9494$lang['Install'] = 'Installer'; 
  95 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotoer i album til et nyt album'; 
  96 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotoer i album til nogle eksisterende albummer'; 
   95$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotografier i album til et nyt album'; 
   96$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotografier i album til nogle eksisterende albummer'; 
  9797$lang['Linked albums'] = 'Linkede albummer'; 
  9898$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
  9999$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse'; 
  100 $lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumrettigheder'; 
  101 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer rettigheder for gruppen "%s"'; 
  102 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer rettigheder for brugeren "%s"'; 
   100$lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumstilladelser'; 
   101$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser for gruppen "%s"'; 
   102$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren "%s"'; 
  103103$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags'; 
  104104$lang['Members'] = 'Medlemmer'; 
   
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  123123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie'; 
  124 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"'; 
   124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalinknavne skal bestå af a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være numerisk eller begynde med et tal efterfulgt af "-"'; 
  125125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s'; 
  126126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie'; 
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
  128128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet'; 
  129 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Rettigheder tildelt takket være en gruppe'; 
  130 $lang['Permission granted'] = 'Rettigheder tildelt'; 
   129$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelser tildelt takket være en gruppe'; 
   130$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse tildelt'; 
  131131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret'; 
  132 $lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
   132$lang['Plugins'] = 'Plugin\'er'; 
  133133$lang['Position'] = 'Position'; 
  134134$lang['Preferences'] = 'Indstillinger'; 
  135135$lang['Properties'] = 'Egenskaber'; 
  136 $lang['Random photo'] = 'Tilfældigt billede'; 
  137 $lang['Rate date'] = 'Bedømmelses dato'; 
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Bedømmelse af gæster'; 
   136$lang['Random photo'] = 'Tilfældigt foto'; 
   137$lang['Rate date'] = 'Bedømmelsesdato'; 
   138$lang['Rating by guests'] = 'Gæsters bedømmelse'; 
  139139$lang['Rating'] = 'Bedømmelse'; 
  140140$lang['Reject'] = 'Afvis'; 
   
  144144$lang['Represents'] = 'Er miniaturebillede for'; 
  145145$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge'; 
  146 $lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie'; 
   146$lang['Save to permalink history'] = 'Gem i permalinks historik'; 
  147147$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album'; 
  148 $lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede'; 
   148$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et fotografi'; 
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger'; 
  150150$lang['Show info'] = 'Vis info'; 
  151 $lang['Site manager'] = 'Site manager'; 
   151$lang['Site manager'] = 'Sitemanager'; 
  152152$lang['Status'] = 'Status'; 
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
  154154$lang['Storage album'] = 'Opbevaringsalbum'; 
  155155$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser'; 
  156 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede'; 
  157 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag \'% s \'er blevet tilføjet'; 
  158 $lang['Tag selection'] = 'Tags valg'; 
   156$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tagget "%s" findes allerede'; 
   157$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tagget "%s" er blevet tilføjet'; 
   158$lang['Tag selection'] = 'Valg af tags'; 
  159159$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Følgende %d tags er blevet slettet'; 
  160 $lang['Unable to check for upgrade.']     = 'Kunne ikke kontrollere for opgradering.'; 
   160$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Kunne ikke foretage opgraderingstjek.'; 
  161161$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller'; 
  162 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']  =  'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)'; 
  163 $lang['User comments validation']  =  'Bruger kommentarer validering'; 
   162$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Anvend standarden for fotografiers sorteringsrækkefølge (defineret i opsætningsfilen)'; 
   163$lang['User comments validation'] = 'Godkendelse af brugerkommentarer'; 
  164164$lang['Users']  =  'Brugere'; 
  165165$lang['Validate']  =  'Godkend'; 
  166 $lang['Validation']  =  'Bekræftelse'; 
   166$lang['Validation'] = 'Godkendelse'; 
  167167$lang['Version']  =  'Version'; 
  168168$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelt album som skal flyttes'; 
  169169$lang['Virtual album name'] = 'Virtuelt albums navn'; 
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes'; 
  171 $lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.'; 
   171$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Du kører på udviklingskildekode, tjek ikke muligt'; 
  172172$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto'; 
  173 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album i dets eget underalbum'; 
   173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album til dets eget underalbum'; 
  174174$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning'; 
  175175$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags'; 
   
  179179$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj et virtuelt album'; 
  180180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoriser brugere til at føje kommentarer til udvalgte albummer'; 
  181 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn kan ikke ikke være tomt'; 
   181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn ikke ikke være tomt'; 
  182182$lang['Lock albums'] = 'Lås albummer'; 
  183183$lang['Private'] = 'Privat'; 
  184 $lang['Public'] = 'Offentlig'; 
   184$lang['Public'] = 'Offentligt'; 
  185185$lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt miniaturebillede til album'; 
  186 $lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat'; 
   186$lang['Public / Private'] = 'Offentligt / Privat'; 
  187187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrer autorisationer for udvalgte albummer'; 
  188188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album tilføjet'; 
   
  191191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen'; 
  192192$lang['Default display'] = 'Standardvisning'; 
  193 $lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri URL er ikke gyldigt.'; 
   193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri-URL\'en er ikke gyldig.'; 
  194194$lang['Main'] = 'Hoved'; 
  195 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.'; 
   195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50.'; 
  196196$lang['Configuration'] = 'Opsætning'; 
  197 $lang['confirm'] = 'Bekræft'; 
   197$lang['confirm'] = 'bekræft'; 
  198198$lang['Date']  =  'Dato'; 
  199199$lang['delete album'] = 'slet album'; 
  200200$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til album'; 
  201 $lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe'; 
   201$lang['dissociate from group'] = 'fjern tilknytning til gruppe'; 
  202202$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdateret'; 
  203 $lang['photos per page']  =  'Elementer pr side'; 
   203$lang['photos per page'] = 'fotografier pr. side'; 
  204204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til'; 
  205205$lang['File'] = 'Fil'; 
  206 $lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s'; 
   206$lang['first photo added on %s'] = 'første fotografi tilføjet den %s'; 
  207207$lang['Forbidden']  =  'Forbudt'; 
  208 $lang['global mode']  =  'Global mode'; 
  209 $lang['group "%s" added']  =  'Gruppe \'% s \'tilføjet'; 
  210 $lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet'; 
  211 $lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret'; 
  212 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. '; 
  213 $lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.'; 
   208$lang['global mode'] = 'global tilstand'; 
   209$lang['group "%s" added'] = 'gruppen "%s" tilføjet'; 
   210$lang['group "%s" deleted'] = 'gruppen "%s" slettet'; 
   211$lang['group "%s" updated'] = 'gruppe "%s" opdateret'; 
   212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tom. '; 
   213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn anvendes allerede af en anden gruppe.'; 
  214214$lang['High definition'] = 'Højopløselig'; 
  215215$lang['jump to album'] = 'hop til album'; 
  216 $lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet'; 
  217 $lang['leave'] = 'Bevar'; 
   216$lang['jump to photo'] = 'Hop til fotografiet'; 
   217$lang['leave'] = 'forlad'; 
  218218$lang['Lock'] = 'Lås'; 
  219219$lang['Locked'] = 'Låst'; 
  220 $lang['manage album photos'] = 'administrer fotoer i album'; 
   220$lang['manage album photos'] = 'administrer fotografier i album'; 
  221221$lang['manage sub-albums'] = 'administrer underalbummer'; 
  222222$lang['Manage'] = 'Administrer'; 
  223223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Udførelsestid er udløbet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
  224224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Udførelsestid er overskredet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
  225 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.'; 
  226 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.'; 
   225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Tiden til forberedelse af listen over brugere, der vil modtage mail, er begrænset. Andre brugere er ikke anført.'; 
   226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er sprunget over.'; 
  227227$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?'; 
  228228$lang['Last send'] = 'Senest afsendt'; 
  229 $lang['email']  =  'Email'; 
   229$lang['email'] = 'E-mail'; 
  230230$lang['User']  =  'Bruger'; 
  231 $lang['See you soon,']  =  'Ses snart,'; 
   231$lang['See you soon,'] = 'Vi ses snart,'; 
  232232$lang['Go to']  =  'Gå til'; 
  233233$lang['Hello']  =  'Hej'; 
  234 $lang['New photos were added'] = 'Nye fotoer er tilføjet'; 
   234$lang['New photos were added'] = 'Nye fotografier er tilføjet'; 
  235235$lang['on'] = 'på'; 
  236236$lang['between'] = 'mellem'; 
  237237$lang['and'] = 'og'; 
  238 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.'; 
  239 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']  =  'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.'; 
  240 $lang['To subscribe']  =  'For at abonnere'; 
   238$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har tilmeldt dig notifikationer pr. mail.'; 
   239$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Du er tilmeldt notifikationer pr. mail.'; 
   240$lang['To subscribe'] = 'For at tilmelde'; 
  241241$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']  =  'Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til'; 
  242242$lang['[NBM] Problems or questions']  =  '[NBM] Problemer eller spørgsmål'; 
  243 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.'; 
  244 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.'; 
   243$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har afmeldt dig notifikationer pr. mail.'; 
   244$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Du er afmeldt notifikationer pr. mail.'; 
  245245$lang[', click on'] = ', klik på'; 
  246246$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde'; 
  247 $lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges'; 
   247$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Hvis tom benyttes galleriets titel'; 
  248248$lang['Notification'] = 'Meddelelse'; 
  249249$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail til %s [%s].'; 
   
  254254$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mails ikke er blevet sendt.'; 
  255255$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mails skal sendes.'; 
  256 $lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.'; 
  257 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.'; 
   256$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Der er ingen tilmeldte, som skal notificeres via mail.'; 
   257$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Tilmeldinger kan kun vises (som tilgængelige) når der er nye elementer at give besked om.'; 
  258258$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.'; 
  259259$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen bruger skal have besked via mail.'; 
  260 $lang['New photos added'] = 'Nye fotoer tilføjet'; 
  261 $lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail'; 
  262 $lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail'; 
   260$lang['New photos added'] = 'Nye fotografier tilføjet'; 
   261$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Bliv tilmeldt notfikation pr. mail'; 
   262$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Afmeld notifikationer pr. mail'; 
  263263$lang['Parameter'] = 'Indstillinger'; 
  264264$lang['Operation in progress'] = 'Behandling i gang'; 
   
  266266$lang['Complementary mail content'] = 'Supplerende mails indhold'; 
  267267$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold'; 
  268 $lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som'; 
   268$lang['Send mail as'] = 'Send mail som'; 
  269269$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere'; 
  270270$lang['Send']  =  'Send'; 
   
  275275$lang['Select recipients']  =  'Vælg modtagere'; 
  276276$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere'; 
  277 $lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte'; 
   277$lang['Unsubscribed'] = 'Afmeldt'; 
  278278$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter opdateret.'; 
  279279$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre opdateret.'; 
  280280$lang['%d user was not updated.'] = '%d bruger ikke opdateret.'; 
  281281$lang['%d users were not updated.'] = '%d brugere ikke opdateret.'; 
  282 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.'; 
  283 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.'; 
   282$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev fjernet fra tilmeldingslisten.'; 
   283$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev føjet til tilmeldingslisten.'; 
  284284$lang['%d user was updated.'] = '%d bruger opdateret.'; 
  285285$lang['%d users were updated.'] = '%d brugere opdateret.'; 
  286 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.'; 
  287 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.'; 
  288 $lang['User %s [%s] added.'] = 'Bruger %s [%s] tilføjet.'; 
  289 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere'; 
   286$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke fjernet fra tilmeldingslisten.'; 
   287$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke føjet til tilmeldingslisten.'; 
   288$lang['User %s [%s] added.'] = 'Brugeren %s [%s] tilføjet.'; 
   289$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Advarsel: tilmelding eller afmelding vil sende mails til brugere'; 
  290290$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format'; 
  291 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotoer grupperet efter datoer'; 
   291$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotografier grupperet efter datoer'; 
  292292$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML-format'; 
  293 $lang['no write access'] = 'ingen skrive adgang'; 
  294 $lang['Permissions'] = 'Rettigheder'; 
  295 $lang['private'] = 'Privat'; 
   293$lang['no write access'] = 'ingen skriveadgang'; 
   294$lang['Permissions'] = 'Tilladelser'; 
   295$lang['private'] = 'privat'; 
  296296$lang['public'] = 'offentlig'; 
  297 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Ryd aldrig anvendt anmeldelse feeds'; 
  298 $lang['Purge sessions'] = 'Ryd sessioner'; 
   297$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Tøm aldrig anvendte notificeringsfeeds'; 
   298$lang['Purge sessions'] = 'Tøm sessioner'; 
  299299$lang['randomly represented'] = 'tilfældigt albumminiaturebillede'; 
  300 $lang['registration date'] = 'Registreringsdato'; 
   300$lang['registration date'] = 'registreringsdato'; 
  301301$lang['clean'] = 'oprydning'; 
  302302$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted'; 
  303303$lang['test'] = 'test'; 
  304 $lang['test this remote site'] = 'test dette remote site'; 
  305 $lang['remove tags'] = 'Fjerne tags'; 
  306 $lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer databasen'; 
   304$lang['test this remote site'] = 'test dette fjerne websted'; 
   305$lang['remove tags'] = 'fjern tags'; 
   306$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer database'; 
  307307$lang['selection'] = 'udvælgelse'; 
  308 $lang['set to'] = 'Indstillet til'; 
   308$lang['set to'] = 'opsat til'; 
  309309$lang['singly represented'] = 'fast albumminiaturebillede'; 
  310 $lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede'; 
   310$lang['This site already exists'] = 'Dette websted findes allerede'; 
  311311$lang['created'] = 'oprettet'; 
  312312$lang['delete'] = 'slet'; 
   
  315315$lang['Local'] = 'Lokal'; 
  316316$lang['Remote'] = 'Remote'; 
  317 $lang['update the database from files'] = 'Opdater databasen med filer'; 
   317$lang['update the database from files'] = 'opdater databasen med filer'; 
  318318$lang['status'] = 'status'; 
  319319$lang['Directory']  =  'Mappe'; 
  320320$lang['sub-albums'] = 'underalbummer'; 
  321 $lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata'; 
   321$lang['Synchronize metadata'] = 'Synkroniser metadata'; 
  322322$lang['target'] = 'mål'; 
  323323$lang['Thumbnail'] = 'Miniaturebillede'; 
  324 $lang['Title']  =  'Tittel'; 
   324$lang['Title'] = 'Titel'; 
  325325$lang['Album list management'] = 'Håndtering af albumliste'; 
  326 $lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration'; 
   326$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo-opsætning'; 
  327327$lang['Edit album'] = 'Rediger album'; 
  328328$lang['Group management'] = 'Grupperadministration'; 
  329 $lang['User list'] = 'Bruger liste'; 
  330 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotoinformation'; 
   329$lang['User list'] = 'Brugerliste'; 
   330$lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotografioplysninger'; 
  331331$lang['Database synchronization with files'] = 'Databasesynkronisering med filer'; 
  332332$lang['all'] = 'alle'; 
  333 $lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end'; 
  334 $lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end'; 
  335 $lang['for the file format'] = 'For filformatet'; 
  336 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto utilgængeligt eller ikke-understøttet format'; 
   333$lang['height must be a number superior to'] = 'højden skal være et tal større end'; 
   334$lang['width must be a number superior to'] = 'bredde skal være et tal større end'; 
   335$lang['for the file format'] = 'for filformatet'; 
   336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografi utilgængeligt eller ikke-understøttet format'; 
  337337$lang['GD version'] = 'GD version'; 
  338338$lang['General statistics'] = 'Generelle statistikker'; 
  339 $lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid'; 
  340 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Antal dannede miniaturebilleder'; 
  341 $lang['total time']  =  'Total tid'; 
  342 $lang['for this file format']  =  'For denne fil format'; 
  343 $lang['unit mode']  =  'Single-mode'; 
   339$lang['average time'] = 'gennemsnitlig tid'; 
   340$lang['number of miniaturized photos'] = 'antal dannede miniaturebilleder'; 
   341$lang['total time'] = 'total tid'; 
   342$lang['for this file format'] = 'for dette filformat'; 
   343$lang['unit mode'] = 'enkelttilstand'; 
  344344$lang['Unlocked'] = 'Låst op'; 
  345 $lang['unset'] = 'unset'; 
   345$lang['unset'] = 'ikke opsat'; 
  346346$lang['Update albums informations'] = 'Opdater albumoplysninger'; 
  347 $lang['Update photos information'] = 'Opdater billed informationer'; 
   347$lang['Update photos information'] = 'Opdater fotografioplysninger'; 
  348348$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser'; 
  349349$lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til enkelte eksisterende albummer'; 
  350350$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed'; 
  351 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotoer, slettede albummer og fotoer)'; 
   351$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotografier, slettede albummer og fotografier)'; 
  352352$lang['Error list']  =  'Liste over fejl'; 
  353353$lang['Errors caption'] = 'Fejlforklaringer'; 
  354354$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information'; 
  355355$lang['File/directory read error'] = 'Læsefejl ved fil/mappe'; 
  356 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)'; 
   356$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Kan ikke tilgå fil eller mappe (enten eksisterer den ikke også nægtes adgang)'; 
  357357$lang['albums deleted in the database'] = 'albummer slettet i databasen'; 
  358 $lang['photos deleted from the database'] = 'fotoer slettet i databasen'; 
  359 $lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering'; 
  360 $lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata'; 
   358$lang['photos deleted from the database'] = 'fotografier slettet i databasen'; 
   359$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografier som er kandidater til metadatasynkronisering'; 
   360$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'fotografioplysninger synkroniseret med filers metadata'; 
  361361$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering'; 
  362362$lang['albums added in the database'] = 'albummer føjet til databasen'; 
  363 $lang['photos added in the database'] = 'fotoer føjet til databasen'; 
  364 $lang['photos updated in the database'] = 'fotoer opdateret i databasen'; 
  365 $lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper'; 
  366 $lang['added']  =  'Tilføjet'; 
   363$lang['photos added in the database'] = 'fotografier føjet til databasen'; 
   364$lang['photos updated in the database'] = 'fotografier opdateret i databasen'; 
   365$lang['Search for new images in the directories'] = 'Søg efter nye billeder i mapperne'; 
   366$lang['added'] = 'tilføjet'; 
  367367$lang['deleted'] = 'slettet'; 
  368368$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat af metadatasynkronisering'; 
  369369$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'udfør kun en simulering (intet vil blive ændret i databasen)'; 
  370 $lang['Simulation']  =  'Simulation'; 
   370$lang['Simulation'] = 'Simulering'; 
  371371$lang['directories + files'] = 'mapper + filer'; 
  372 $lang['only directories'] = 'mapper kun'; 
   372$lang['only directories'] = 'kun mapper'; 
  373373$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen'; 
  374 $lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata'; 
  375 $lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede elementer'; 
   374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med med filers metadata'; 
   375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier'; 
  376376$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes'; 
  377 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\''; 
  378 $lang['wrong filename']  =  'Forkert filnavn'; 
   377$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på mapper og filer må kun bestå af bogstaver, tal, "-", "_" eller "."'; 
   378$lang['wrong filename'] = 'forkert filnavn'; 
  379379$lang['Upload']  =  'Upload'; 
  380 $lang['user "%s" added']  =  'User \'%s\' tilføjet'; 
  381 $lang['User status']  =  'Bruger status'; 
   380$lang['user "%s" added'] = 'brugeren "%s" er tilføjet'; 
   381$lang['User status'] = 'Brugerstatus'; 
  382382$lang['user_status_admin']  =  'Administrator'; 
  383383$lang['user_status_generic']  =  'Generisk'; 
   
  386386$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster'; 
  387387$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album'; 
  388 $lang['Waiting']  =  'Venter'; 
   388$lang['Waiting'] = 'Afventer'; 
  389389$lang['default'] = 'standard'; 
  390 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Nulstil egenskab for \'standard gruppe\' '; 
   390$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Vend \'standardgruppe\'-egenskaben om'; 
  391391$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner'; 
  392392$lang['Overall'] = 'Oversigt'; 
   
  400400$lang['Section']  =  'Afsnit'; 
  401401$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informationsmail sendt til gruppen "%s"'; 
  402 $lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer'; 
   402$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer'; 
  403403$lang['Group']  =  'Gruppe'; 
  404 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg album %s'; 
   404$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besøg album %s'; 
  405405$lang['Hello,']  =  'Hej,'; 
  406 $lang['See you soon.']  =  'Ses snart.'; 
   406$lang['See you soon.'] = 'Vi ses snart.'; 
  407407$lang['Discover album:'] = 'Gennemse album:'; 
  408408$lang['Mail content'] = 'Mailindhold'; 
  409409$lang['none'] = 'ingen'; 
  410 $lang['high']  =  'Høj'; 
   410$lang['high'] = 'høj'; 
  411411$lang['other'] = 'andre'; 
  412412$lang['Element type'] = 'Elementtype'; 
   
  418418$lang['%d guests'] = '%d gæster'; 
  419419$lang['Hour']  =  'Time'; 
  420 $lang['guest']  =  'Gæst'; 
   420$lang['guest'] = 'gæst'; 
  421421$lang['default values'] = 'standardværdier'; 
  422422$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes'; 
  423423$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes'; 
  424 $lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer'; 
  425 $lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary'; 
   424$lang['Purge history detail'] = 'Tøm historikdetaljer'; 
   425$lang['Purge history summary'] = 'Tøm historiksammendrag'; 
  426426$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol'; 
  427427$lang['Anomaly'] = 'Afvigelse'; 
   
  439439$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for flere oplysninger'; 
  440440$lang['the forum'] = 'forummet'; 
  441 $lang['the wiki']  =  'Wiki'; 
   441$lang['the wiki'] = 'wikien'; 
  442442$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet'; 
  443443$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s skal være sat til false i din local/config/config.inc.php-fil'; 
   
  447447$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Den primære "webmaster"-bruger findes ikke'; 
  448448$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Den primære "webmaster"-brugers status er forkert'; 
  449 $lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password '; 
  450 $lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status '; 
  451 $lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv'; 
   449$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Brugeren "%s" er oprettet med "%s" som adgangskode'; 
   450$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status for brugeren "%s" er opdateret'; 
   451$lang['add new photos to caddie'] = 'tilføj nye fotografier til kurv'; 
  452452$lang['No display'] = 'Intet display'; 
  453453$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning'; 
   
  455455$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mailadresse er obligatorisk for alle brugere'; 
  456456$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalt privatlivniveau'; 
  457 $lang['Privacy level'] = 'Fortroligheds niveau'; 
   457$lang['Privacy level'] = 'Privatlivsniveau'; 
  458458$lang['Level 0'] = '---'; 
  459459$lang['Level 1']  =  'Kontakter'; 
   
  461461$lang['Level 4']  =  'Familie'; 
  462462$lang['Level 8']  =  'Admins'; 
  463 $lang['Reinitialize check integrity']  =  'Geninstaller integritet check'; 
   463$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Geninitialiser integritetskontrol'; 
  464464$lang['Check all']  =  'Check alle'; 
  465 $lang['Uncheck all']  =  'Fjern alle'; 
   465$lang['Uncheck all'] = 'Fravælg alle'; 
  466466$lang['Check automatic corrections']  =  'Check automatiske rettelser'; 
  467467$lang['Apply selected corrections']  =  'Anvend udvalgte korrektioner'; 
  468468$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorer valgte afvigelser'; 
  469 $lang['Refresh']  =  'Opdater'; 
  470 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret, indtil næste version'; 
   469$lang['Refresh'] = 'Opfrisk'; 
   470$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret indtil næste applikationsversion'; 
  471471$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret'; 
  472472$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.'; 
  473473$lang['%d anomalies have been ignored.'] = ' %d afvigelser er blevet ignoreret.'; 
  474 $lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes'; 
  475 $lang['Plugin list']  =  'Plugins liste'; 
   474$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugin\'er der skal opgraderes'; 
   475$lang['Plugin list'] = 'Pluginliste'; 
  476476$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer'; 
  477477$lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige'; 
   
  479479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?'; 
  480480$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne plugin?'; 
  481 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.'; 
  482 $lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret'; 
  483 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.'; 
   481$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal undersøge hvorvidt denne version kræver forudgående afinstallering.'; 
   482$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin\'en er blevet kopieret'; 
   483$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gå til pluginlisten for at installere og aktivere den.'; 
  484484$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.'; 
  485485$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke downloades.'; 
  486486$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.'; 
  487487$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under filens (%s) udpakning.'; 
  488 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Check "plugins" mappe og under-mappe tilladelser (CHMOD).'; 
   488$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Kontroller tilladelser for mappen "plugins" og dens undermappe (chmod).'; 
  489489$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke mulig.'; 
  490 $lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner'; 
   490$lang['Purge compiled templates'] = 'Tøm kompilerede skabeloner'; 
  491491$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang'; 
  492492$lang['ACCESS_1'] = 'Adgang for alle'; 
   
  500500$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration'; 
  501501$lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version'; 
  502 $lang['You are running the latest version of Piwigo.']  =  'Du kører Piwigo nyeste version.'; 
   502$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du kører den seneste version af Piwigo.'; 
  503503$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Den version af %s [%s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [%s]'; 
  504 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system til at drage fuld fordel af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke'; 
   504$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system for at drage fuld nytte af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke'; 
  505505$lang['Deleted on'] = 'Slettet den'; 
  506506$lang['Last hit'] = 'Seneste hit'; 
   
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner'; 
  509509$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner'; 
  510 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe'; 
   510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Erstatning af originale skabeloner med tilpassede skabeloner fra undermappen template-extension'; 
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)'; 
  512512$lang['Original templates'] = 'Original skabelon'; 
  513513$lang['Optional URL keyword'] = 'Valgfrit URL-nøgleord'; 
  514 $lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.'; 
   514$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Opsætning af skabeloner er registreret.'; 
  515515$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimeringer er afsluttet med succes.'; 
  516516$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.'; 
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger'; 
  518518$lang['nothing'] = 'intet'; 
  519 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme'; 
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotokarakterer'; 
   519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overtrumfer eksisterende værdier med tomme'; 
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotografikarakterer'; 
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
  522 $lang['No photo in this album'] = 'Intet foto i dette album'; 
   522$lang['No photo in this album'] = 'Ingen fotografier i dette album'; 
  523523$lang['Images manual order was saved'] = 'Manuel billedrækkefølge gemt'; 
  524524$lang['ranks'] = 'karakterer'; 
  525525$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere'; 
  526 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering'; 
  527 $lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes'; 
  528 $lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotoer'; 
  529 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto slettet'; 
  530 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotoer slettet'; 
   526$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization'; 
   527$lang['No photo can be deleted'] = 'Ingen fotografier kan slettes'; 
   528$lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotografier'; 
   529$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografier slettet'; 
   530$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografier slettet'; 
  531531$lang['Downloads']  =  'Downloads'; 
  532 $lang['Released on']  =  'Frigivet på'; 
   532$lang['Released on'] = 'Frigivet den'; 
  533533$lang['Number of downloads'] = 'Antal downloads'; 
  534 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Nyhedsbrev'; 
  535 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet og abonner på Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden også om fejlrettelser, som er vigtige at kende til og opdatere), og når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året. '; 
  536 $lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s'; 
  537 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter'; 
  538 $lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt'; 
   534$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcement Newsletter'; 
   535$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet ved at tilmelde dig Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden herunder også  fejlrettelser, som er vigtige at være bekendt med og opgradere til), samt når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året.'; 
   536$lang['Subscribe %s'] = 'Tilmeld %s'; 
   537$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Tilmeld %s til Piwigo Announcements Newsletter'; 
   538$lang['Purge search history'] = 'Tøm søgehistorik'; 
  539539$lang['Hide']  =  'Skjul'; 
  540540$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Adgangskoden mangler. Indtast adgangskoden.'; 
   
  547547$lang['Hit']  =  'Hit'; 
  548548$lang['Tools'] = 'Værktøjer'; 
  549 $lang['Photos'] = 'Fotoer'; 
   549$lang['Photos'] = 'Fotografier'; 
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer'; 
  551551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo'; 
   
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema'; 
  554554$lang['Forbid this theme to users']  =  'Forbyd dette tema til brugere'; 
  555 $lang['Set as default theme for unregistered and new users']  =  'Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere'; 
  556 $lang['unknown']  =  'Ukendt'; 
  557 $lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder '; 
   555$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardtema for ikke-registrerede og nye brugere'; 
   556$lang['unknown'] = 'ukendt'; 
   557$lang['Upload Photos'] = 'Upload fotografier'; 
  558558$lang['Drop into album'] = 'Vælg et album'; 
  559559$lang['+ Add an upload box'] = '+ Tilføj en uploadboks'; 
   
  562562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Giv skriveadgang (chmod 777) til mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation'; 
  563563$lang['existing album'] = 'eksisterende album'; 
  564 $lang['create a new album'] = 'Opret et nyt album'; 
   564$lang['create a new album'] = 'opret et nyt album'; 
  565565$lang['Album name'] = 'Albumnavn '; 
  566566$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albummet \'%s\' er blevet tilføjet '; 
  567 $lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotoer '; 
  568 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoer uploaded'; 
  569 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"'; 
  570 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotoer'; 
  571 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotoer'; 
   567$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotografier '; 
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografier uploaded'; 
   569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privatlivsniveau sat til "%s"'; 
   570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotografier'; 
   571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotografier'; 
  572572$lang['Select files']  =  'Vælg filer'; 
  573573$lang['Everybody']  =  'Alle'; 
  574 $lang['Who can see these photos?']  =  'Hvem kan se disse billeder? '; 
   574$lang['Who can see these photos?'] = 'Hvem kan se disse fotografier?'; 
  575575$lang['Settings']  =  'Indstillinger'; 
  576 $lang['Resize'] = 'Ændre størrelsen'; 
   576$lang['Resize'] = 'Størrelsesændring'; 
  577577$lang['Maximum width']  =  'Maksimal bredde'; 
  578 $lang['pixels']  =  'Pixels'; 
   578$lang['pixels'] = 'pixels'; 
  579579$lang['Maximum height']  =  'Maksimal højde'; 
  580580$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet '; 
  581 $lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger '; 
  582 $lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes'; 
   581$lang['Save Settings'] = 'Gem Indstillinger '; 
   582$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Din opsætning er gemt'; 
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer'; 
  584584$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Tilføj skriveadgang til mappen "%s"'; 
   
  599599$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader '; 
  600600$lang['Operation in progress']  =  'Behandler'; 
  601 $lang['Please wait...'] = 'Vent venligst...'; 
  602 $lang['Read Piwigo Documentation']  =  'Læs Piwigo dokumentation'; 
  603 $lang['Start pLoader and add your photos.']  =  'Start pLoader og tilføje dine billeder.'; 
  604 $lang['Switch to clear or dark colors for administration']  =  'Skift til klar eller mørke farver for administration'; 
  605 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema er blevet installeret med succes'; 
   601$lang['Please wait...'] = 'Vent venligst ...'; 
   602$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Læs Piwigos dokumentation'; 
   603$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader og tilføj dine fotografier.'; 
   604$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Skift til lyse eller mørke farver i administration'; 
   605$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temaet blev installeret'; 
  606606$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet'; 
  607 $lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside'; 
  608 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotoer og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.'; 
   607$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besøg Piwigo-projektets hjemmeside'; 
   608$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotografier og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.'; 
  609609$lang['Guest Settings'] = 'Gæsteindstillinger '; 
  610610$lang['Main Page']  =  'Forside'; 
   
  613613$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder'; 
  614614$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\''; 
  615 $lang['Photo Properties'] = 'Fotoegenskaber'; 
   615$lang['Photo Properties'] = 'Fotografiegenskaber'; 
  616616$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning'; 
  617617$lang['Languages']  =  'Sprog'; 
   
  623623$lang['Invert']  =  'Vend'; 
  624624$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette tema, du skal have mindst ét tema'; 
  625 $lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig'; 
   625$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmasterstatus er krævet.'; 
  626626$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema'; 
  627627$lang['Allow rating'] = 'Tillad bedømmelse'; 
   
  630630$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins '; 
  631631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins'; 
  632 $lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins '; 
   632$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Afinstallerede plugins '; 
  633633$lang['By %s']  =  'Ved %s'; 
  634 $lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted '; 
   634$lang['Visit plugin site'] = 'Besøg pluginwebstedet'; 
  635635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse'; 
  636636$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge'; 
  637 $lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?'; 
   637$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette fotografi?'; 
  638638$lang['Active Languages'] = 'Aktive sprog'; 
  639639$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog'; 
   
  643643$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog'; 
  644644$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængeligt for brugerne'; 
  645 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som standard sprog for ikke registrerede og nye brugere'; 
  646 $lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotoer'; 
   645$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardsprog for ikke-registrerede og nye brugere'; 
   646$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotografier'; 
  647647$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet'; 
  648648$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt'; 
  649 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
   649$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle links'; 
  650650$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.'; 
  651 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.'; 
  652 $lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.'; 
  653 $lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotoer mere'; 
   651$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige plugins.'; 
   652$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige temaer.'; 
   653$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotografier mere'; 
  654654$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rækkefølge af menubjælker er opdateret.'; 
  655 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte'; 
   655$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke beregnet til at blive aktiveret direkte'; 
  656656$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer'; 
  657657$lang['Menu Management'] = 'Menu'; 
  658658$lang['new'] = 'ny'; 
  659659$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev uploadet'; 
  660 $lang['No photo in the current set.'] = 'Intet foto i det nuværende sæt.'; 
  661 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotoer valgt, %d fotoer i nuværende sæt'; 
  662 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotoer valgt, ingen mulige handlinger.'; 
   660$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen fotografier i det aktuelle sæt.'; 
   661$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotografier valgt, %d fotografier i nuværende sæt'; 
   662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotografier valgt, ingen mulige handlinger.'; 
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater'; 
  664 $lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto'; 
   664$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte fotografi'; 
  665665$lang['Predefined filter'] = 'Foruddedineret filter'; 
  666 $lang['Refresh photo set'] = 'Opdater fotosættet'; 
   666$lang['Refresh photo set'] = 'Opfrisk fotosættet'; 
  667667$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre'; 
  668668$lang['remove author'] = 'fjern forfatter'; 
   
  671671$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter'; 
  672672$lang['remove title'] = 'fjern titel'; 
  673 $lang['Searching...'] = 'Søger...'; 
   673$lang['Searching...'] = 'Søger ...'; 
  674674$lang['Selection'] = 'Udvælgelse'; 
  675 $lang['Set author'] = 'Vælg forfatter'; 
  676 $lang['Set creation date'] = 'Vælg oprettelsesdato'; 
  677 $lang['Set title'] = 'Vælg titel'; 
   675$lang['Set author'] = 'Opsæt forfatter'; 
   676$lang['Set creation date'] = 'Opsæt oprettelsesdato'; 
   677$lang['Set title'] = 'Opsæt titel'; 
  678678$lang['Learn more'] = 'Lær mere'; 
  679679$lang['Rate'] = 'Bedøm'; 
   
  681681$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.'; 
  682682$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek filrettigheder i din Piwigo-installation.<br><a href="%s">Klik her for at se fejlloggen</a>.'; 
  683 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren'; 
   683$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderingsfiler fra serveren'; 
  684684$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Medtag historiske data (Advarsel: Hukommelsesbegrænsning på serveren kan blive overskredet)'; 
  685 $lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at slette databasen.'; 
  686 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.'; 
  687 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s'; 
  688 $lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed'; 
  689 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotoer udvalgt'; 
   685$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt dump\'e databasen.'; 
   686$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opdateringen er i gang... Vent venligst.'; 
   687$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opdater til Piwigo %s'; 
   688$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opdateringer til rådighed'; 
   689$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotografier udvalgt'; 
  690690$lang['Action'] = 'Handling'; 
  691691$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver ikonen "ny" ved siden af albummer og billeder'; 
  692692$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterium'; 
  693693$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter'; 
  694 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotoer i albumt er knyttet til følgende albummer: %s'; 
   694$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografierne i albummet er knyttet til følgende albummer: %s'; 
  695695$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albummer er automatisk sorteret'; 
  696 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotoer er valgt'; 
   696$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotografier er valgt'; 
  697697$lang['Apply action'] = 'Godkend handling'; 
  698698$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge'; 
   
  700700$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling'; 
  701701$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle'; 
  702 $lang['Default photos order'] = 'Standardsorteringsrækkefølge for fotoer'; 
   702$lang['Default photos order'] = 'Standardrækkefølge for fotografier'; 
  703703$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags'; 
  704 $lang['delete photo'] = 'slet foto'; 
   704$lang['delete photo'] = 'slet fotografi'; 
  705705$lang['Duplicates'] = 'Dubletter'; 
  706706$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i filen "%s": %s'; 
   
  715715$lang['Orphan tags deleted'] = 'Forældreløse tags slettet'; 
  716716$lang['Restore'] = 'Genopret'; 
  717 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!'; 
  718 $lang['Show menubar'] = 'Vis menubar'; 
   717$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret standardopsætning. Du vil miste dine plugin-indstillinger!'; 
   718$lang['Show menubar'] = 'Vis menubjælke'; 
  719719$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv'; 
  720720$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.'; 
  721 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotoer kan ikke gendannes'; 
  722 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotoer er gendannet'; 
   721$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotografier kan ikke gendannes'; 
   722$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotografier er gendannet'; 
  723723$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dette tag vil blive slettet)'; 
  724724$lang['... or '] = '... eller '; 
   
  730730$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte filtyper: %s.'; 
  731731$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentlig maksimal opløsning: %dM pixels (der er %dx%d pixels).'; 
  732 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit foto.'; 
   732$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit fotografi.'; 
  733733$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning'; 
  734734$lang['Create'] = 'Dan'; 
   
  748748$lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library'; 
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel'; 
  750 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret foto i webstørrelse af det.'; 
   750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret fotografi i webstørrelse af det.'; 
  751751$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt'; 
  752752$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne opdatering'; 
  753 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrer rettigheder'; 
   753$lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelser'; 
  754754$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.'; 
  755755$lang['Merge selected tags'] = 'Flet udvalgte tags'; 
   
  758758$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt et måltag'; 
  759759$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede plugins'; 
  760 $lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';  
  761 $lang['Photo name'] = 'Fotonavn'; 
  762 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto i gang...'; 
  763 $lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo'; 
  764 $lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';  
  765 $lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';  
   760$lang['Photo %s of %s'] = 'Fotografi %s af %s'; 
   761$lang['Photo name'] = 'Fotografinavn'; 
   762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af fotografier er i gang ...'; 
   763$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
   764$lang['Reset ignored updates'] = 'Nulstil ignorerede opdateringer'; 
   765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem skabelonmappe'; 
  766766$lang['Select an album'] = 'Vælg et album'; 
  767767$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning'; 
  768 $lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';  
  769 $lang['Send connection settings by email'] = 'Send indstillinger på email';  
   768$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg måltagget'; 
   769$lang['Send connection settings by email'] = 'Send loginoplysninger pr. e-mail'; 
  770770$lang['show details'] = 'vis detaljer';  
  771 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er muligvis ikke klar endnu.';  
  772 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nogle opgraderinger er klar til udvidelser.';  
  773 $lang['Start Upload'] = 'Start Upload';  
  774 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tags <em>%s</em> merged ind i tag <em>%s</em>';  
  775 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale foto kvalitet skal være et tal mellem %d og %d'; 
  776 $lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Det originale maksimum højde skal være et tal mellem %d og %d'; 
  777 $lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale højde skal være et tal mellem %d og %d'; 
  778 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en stor opdatering, med<a href="%s">nye spændende features</a>.'; 
  779 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.'; 
   771$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er måske endnu ikke tilgængelige.'; 
   772$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Der er tilgængelige opgraderinger til nogle udvidelser.'; 
   773$lang['Start Upload'] = 'Begynd Upload'; 
   774$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Taggene <em>%s</em> er blevet lagt ind i tagget <em>%s</em>'; 
   775$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale billedkvalitet skal være et tal mellem %d og %d'; 
   776$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumhøjde skal være et tal mellem %d og %d'; 
   777$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumbredde skal være et tal mellem %d og %d'; 
   778$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en større opdatering, med <a href="%s">nye spændende funktioner</a>.'; 
   779$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, kun med fejlrettelser.'; 
  780780$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!'; 
  781 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af miniaturebilleder er i gang...'; 
   781$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af miniaturebilleder er i gang ...'; 
  782782$lang['Update All'] = 'Opdater alle'; 
  783 $lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført'; 
   783$lang['Update Complete'] = 'Opdatering gennemført'; 
  784784$lang['Updates'] = 'Opdateringer'; 
  785 $lang['Visit language site'] = 'Besøg sprog side'; 
  786 $lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side'; 
   785$lang['Visit language site'] = 'Besøg sprogwebsted'; 
   786$lang['Visit theme site'] = 'Besøg temawebstedet'; 
  787787$lang['Width'] = 'Bredde'; 
  788 $lang['With no album'] = 'Uden album'; 
  789 $lang['With no tag'] = 'Uden tag'; 
  790 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtuelle albummer'; 
  791 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.'; 
  792 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash uploader. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.'; 
  793 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere Piwigo %s (anbefalet).'; 
   788$lang['With no album'] = 'Ingen album'; 
   789$lang['With no tag'] = 'Ingen tag'; 
   790$lang['With no virtual album'] = 'Ingen virtuelle albummer'; 
   791$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser-uploaderen. Prøv <a href="%s">Flash-uploaderen</a> i stedet.'; 
   792$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash-uploaderen. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser-uploaderen</a> i stedet.'; 
   793$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere til Piwigo %s (anbefalet).'; 
  794794$lang['Zoom'] = 'Zoom'; 
  795 $lang['Resize after upload'] = 'Resize efter upload'; 
   795$lang['Resize after upload'] = 'Størrelsesændring efter upload'; 
  796796$lang['Original Size'] = 'Original størrelse'; 
  797797$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synligt for administratorer'; 
   
  800800$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Giv administratorer besked når en kommentar er'; 
  801801$lang['modified'] = 'ændret'; 
  802 $lang['pending validation'] = 'venter validation'; 
  803 $lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historie for'; 
   802$lang['pending validation'] = 'afventer godkendelse'; 
   803$lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historik for'; 
  804804$lang['simple visitors'] = 'simple besøgende'; 
  805805$lang['registered users'] = 'registerede brugere'; 
  806806$lang['administrators'] = 'administratorer'; 
  807 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet den %s.'; 
  808 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet mellem %s og %s.'; 
  809 $lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotoer.'; 
   807$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet den %s.'; 
   808$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet mellem %s og %s.'; 
   809$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotografier.'; 
  810810 
  811811$lang['Move to album'] = 'Flyt til album'; 
  812812$lang['The whole page'] = 'Hele siden'; 
  813813$lang['The whole set'] = 'Hele sættet'; 
  814 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer som bør opgraderes'; 
  815 $lang['Type here the author name'] = 'Angiv forfatter'; 
  816 $lang['Type here the title'] = 'Angiv titel'; 
  817 $lang['Type in a search term'] = 'Angiv et søgeord'; 
   814$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer der skal opgraderes'; 
   815$lang['Type here the author name'] = 'Skriv forfatterens navn'; 
   816$lang['Type here the title'] = 'Skriv titlen'; 
   817$lang['Type in a search term'] = 'Skriv søgeord'; 
  818818$lang['Unknown upload error'] = 'Ukendt fejl ved upload'; 
  819 $lang['Week starts on'] = 'Uge starter på'; 
   819$lang['Week starts on'] = 'Ugen begynder med'; 
  820820$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis højden er større end'; 
  821821$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis bredden er større end'; 
   
  826826$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprog der skal opdateres'; 
  827827$lang['Opacity'] = 'Gennemsigtighed'; 
  828 $lang['Permission granted for users'] = 'Rettigheder tildelt brugerne'; 
  829 $lang['Permission management'] = 'Rettighedsstyring'; 
  830 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo udgivet plugin for Lightroom'; 
   828$lang['Permission granted for users'] = 'Tilladelser tildelt brugerne'; 
   829$lang['Permission management'] = 'Tilladelsesstyring'; 
   830$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish-plugin til Lightroom'; 
  831831$lang['Select a file'] = 'Vælg en fil'; 
  832 $lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper...'; 
  833 $lang['Select users...'] = 'Vælg bruger...'; 
   832$lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper ...'; 
   833$lang['Select users...'] = 'Vælg brugere ...'; 
  834834$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Den uploadede fil blev kun delvist uploadet'; 
  835 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri'; 
  836 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo'; 
  837 $lang['X Position'] = 'X position'; 
  838 $lang['X Repeat'] = 'X gentag'; 
  839 $lang['Y Position'] = 'Y position'; 
   835$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri.'; 
   836$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin\'en er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo.'; 
   837$lang['X Position'] = 'X-position'; 
   838$lang['X Repeat'] = 'X-gentagelse'; 
   839$lang['Y Position'] = 'Y-position'; 
  840840$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke'; 
  841841$lang['any visitor can see this album'] = 'alle besøgende kan se dette album'; 
  842842$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne'; 
  843843$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne'; 
  844 $lang['custom'] = 'Speciel'; 
   844$lang['custom'] = 'Tilpasset'; 
  845845$lang['middle'] = 'midt'; 
  846846$lang['top left corner'] = 'øverste venstre hjørne'; 
  847847$lang['top right corner'] = 'øverste højre hjørne'; 
  848848$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  849 $lang['Save manual order'] = 'Gem manuel sortering'; 
   849$lang['Save manual order'] = 'Gem manuel rækkefølge'; 
  850850$lang['Automatic sort order'] = 'Automatisk sorteringsrækkefølge'; 
  851851$lang['List'] = 'Liste'; 
  852 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksport plugin for Aperture'; 
  853 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksport plugin for iPhoto'; 
   852$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo-eksportplugin til Aperture'; 
   853$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo-eksportplugin til iPhoto'; 
  854854$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android'; 
  855 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobil tema'; 
   855$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobiltema'; 
  856856$lang['apply automatic sort order'] = 'aktiver automatisk sorteringsrækkefølge'; 
  857 $lang['cancel manual order'] = 'fortryd manuel rækkefølge'; 
  858 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotoer til Linux, Windows og Mac OS X.'; 
  859 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotoer.'; 
  860 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.'; 
   857$lang['cancel manual order'] = 'afbryd manuel rækkefølge'; 
   858$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotografier til Linux, Windows og Mac OS X.'; 
   859$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotografier.'; 
   860$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.'; 
  861861$lang['Applications'] = 'Applikationer'; 
  862862$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den'; 
  863863$lang['Available versions for'] = 'Tilgængelige versioner for'; 
  864864$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ikke beskåret korrekt?'; 
  865 $lang['Web Form'] = 'Web formular'; 
   865$lang['Web Form'] = 'Webformular'; 
  866866$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d forældreløse tags: %s'; 
  867 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige rettigheder for at se dette album'; 
  868 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger den aktuelle indstilling MAX_FILE_SIZE '; 
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind samt have de nødvendige tilladelser for at se dette album'; 
   868$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE-definitionen, som er angivet i HTML-formularen'; 
  869869$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser'; 
  870 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk rettighed, fordi de tilhører en gruppe med rettigheder.'; 
  871 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.'; 
   870$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk tilladelse, fordi de tilhører en gruppe med tilladelser.'; 
   871$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.'; 
  872872$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografiprogram beregnet til at håndtere store mængder digitale billeder og foretage efterbehandling.'; 
  873873$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et ydedygtigt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.'; 
  874874$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto-enkelhed.'; 
  875 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.'; 
   875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af fotografiet'; 
  876876$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde'; 
  877 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotoer.'; 
   877$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotografier.'; 
  878878$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med beskæring, så som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at medtage fokusområdet.'; 
  879879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har rettigheder til at se dette private album'; 
  880880$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installer bare Shotwell med din pakkemanager og aktivér Piwigos udgivelsesvalgmulighed.'; 
  881 $lang['Permission granted for groups'] = 'Rettigheder tildelt grupperne'; 
   881$lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse tildelt grupperne'; 
  882882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotostørrelser med beskæring'; 
  883 $lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell'; 
  884 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam'; 
  885 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient til Android) er en open source (GPL v3) Piwigo klient til Android-platformen.'; 
  886 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.'; 
  887 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.'; 
  888 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotoer.'; 
  889 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.'; 
  890 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.'; 
  891 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize directive i php.ini: %sB'; 
  892 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'en uploadede fil overstiger post_max_size directive i php.ini: %sB'; 
  893 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine billeder fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin.'; 
  894 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standard foto rækkefølge, fordi du har en brugerdefineret indstilling i din lokale konfiguration.'; 
  895 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale konfigurationsfil, denne parameter i forældet, skal du fjerne den eller omdøbe den til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
  896 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram for håndtering af billeder på MacOSX. Ved hjælp af eksport-plugin\'en kan du oprette nye kategoerier og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til dit Piwigo fotogalleri.'; 
  897 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'omfatter billeder med lavere privatliv niveau'; 
   883$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Publish-plugin til Shotwell'; 
   884$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Publish-plugin til digiKam'; 
   885$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery-klient til Android) er en open source-Piwigo-klient (GPL v3) til Android-platformen.'; 
   886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg et område med musen for at fastsætte et nyt fokusområde.'; 
   887$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er et open source-organiseringsprogram til digitale fotografier, der kører på Linux. I Ubuntu og Fedora er det standardprogram til organisering af fotografier.'; 
   888$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotografier.'; 
   889$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Publish-plugin\'en giver mulighed for at eksportere og synkronisere fotografier fra Lightroom direkte til dit Piwigo-fotogalleri.'; 
   890$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest betydningsfulde område i fotografiet.'; 
   891$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize-definitionen i php.ini: %sB'; 
   892$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger post_max_size-definitionen i php.ini: %sB'; 
   893$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine fotografier fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin\'en.'; 
   894$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standardrækkefølge for fotografier, fordi du har en tilpasset indstilling i din lokale opsætning.'; 
   895$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale opsætningsfil, parameteret er forældet, du skal derfor fjerne det eller omdøbe det til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
   896$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram til håndtering af fotografier under Mac OS X. Ved hjælp af eksportplugin\'en kan du oprette nye albummer og eksportere dine fotografier direkte fra iPhoto til dit Piwigo-fotogalleri.'; 
   897$lang['include photos with lower privacy level'] = 'medtag fotografier med lavere privatlivsniveau'; 
  898898$lang['%d day'] = '%d dag'; 
  899899$lang['%d days'] = '%d dage'; 
   
  914914$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s'; 
  915915$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s'; 
  916 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'bedømt %d gange, vurdering:%.2f'; 
  917 $lang['Sharpen'] = 'Gør skarp'; 
  918 $lang['Visited %d times'] = 'besøgt %d antal gange'; 
   916$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Bedømt %d gange, vurdering: %.2f'; 
   917$lang['Sharpen'] = 'Gør skarpere'; 
   918$lang['Visited %d times'] = 'Besøgt %d gange'; 
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke'; 
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel'; 
   
  922922$lang['%d week'] = '%d uge'; 
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger'; 
  924 $lang['Edit photo'] = 'Rediger foto'; 
  925 $lang['create a new site'] = 'opret et nyt site'; 
   924$lang['Edit photo'] = 'Rediger fotografi'; 
   925$lang['create a new site'] = 'opret et nyt websted'; 
  926926$lang['No order field selected'] = 'Rækkefølgefeltet er ikke valgt'; 
  927927$lang['Duplicate selected tags'] = 'Kopier valgte tags'; 
  928928$lang['Name of the duplicate'] = 'Navn på kopi'; 
  929 $lang['Source tag'] = 'Original tag'; 
  930 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" er nu en kopi af "%s"'; 
   929$lang['Source tag'] = 'Kildetag'; 
   930$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tagget "%s" er nu en kopi af "%s"'; 
  931931$lang['Format'] = 'Format'; 
  932932$lang['Invalid dimension'] = 'Ugyldig dimension'; 
   
  936936$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
  937937$lang['Portrait'] = 'Portræt'; 
   938$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Den installerede version af %s [%s] er ikke kompatibel med den krævede version [%s]'; 
  938939?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.