Changeset 18073


Ignore:
Timestamp:
09/20/12 18:02:29 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r16939 r18073  
  1616$lang['Created after'] = 'Gemaakt na'; 
  1717$lang['%d photo'] = '%d foto'; 
  18 $lang['%d photos'] = '%d fotos'; 
   18$lang['%d photos'] = '%d foto\'s'; 
  1919$lang['Add filters here'] = 'Voeg filters hier toe'; 
  2020$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dit album is een SmartAlbum'; 
   
  2222$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Hergenereer fotolijst van dit SmartAlbum'; // Translated "photos list" as "photo-list" 
  2323$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Hergenereer fotolijst van alle SmartAlbums'; // Idem here 
  24 $lang['Update albums on file upload'] = 'Update albums bij het uploaden van bestanden.'; 
   24$lang['Update albums on file upload'] = 'Update albums bij het uploaden van bestanden'; 
  2525$lang['All SmartAlbums'] = 'Alle SmartAlbums'; 
  2626$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum verwijderd'; 
   
  5050$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Je kan niet meer dan een niveau filter gebruiken'; 
  5151$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Je kan niet meer dan een limiet filter gebruiken'; 
  52 $lang['author_filter'] = 'Auteur'; 
  5352$lang['create a new SmartAlbum'] = 'maak een nieuwe SmartAlbum'; 
  5453$lang['Hits'] = 'Hits'; 
  5554$lang['Max. number of photos'] = 'Max. aantal foto\'s'; 
   55$lang['Rating score must be an integer'] = 'De beoordeling moet een geheel getal zijn'; 
   56$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums worden beschouwd als prive voor iedereen, en een gebruiker kan de inhoud alleen zien indien beschikbaar in een ander album waar hij/zij toegang toe heeft.'; 
   57$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Sluit SmartAlbums uit van het toegangsbeheer'; 
   58$lang['All these albums'] = 'Al deze albums'; 
   59$lang['No album selected'] = 'Geen album geselecteerd'; 
   60$lang['None of these albums'] = 'Geen van deze albums'; 
   61$lang['One of these albums'] = 'Een van deze albums'; 
   62$lang['Only these albums'] = 'Alleen deze albums'; 
   63$lang['limit_filter'] = 'Maximaal aantal afbeeldingen'; 
  5664?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.