Ignore:
Timestamp:
09/20/12 23:47:37 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/da_DK/plugin.lang.php

  r18007 r18092  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums er private for alle; en bruger kan kun se indholdet, hvis det er indeholdt i et andet album, som vedkommende har adgang til.'; 
  24 $lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Gå til den primære <a href="%s">side til administration</a> af albummer, for at sortere albummer.'; 
  25 $lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotoer i alle SmartAlbums'; 
  26 $lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotoer i dette SmartAlbum'; 
   24$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Gå til den primære <a href="%s">side til håndtering</a> af albummer, for at sortere dem.'; 
   25$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotografier i alle SmartAlbums'; 
   26$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotografier i dette SmartAlbum'; 
  2727$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum slettet'; 
  2828$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dette er et SmartAlbum'; 
   
  3232$lang['can cause slowdowns'] = 'kan forårsage dårlig ydeevne'; 
  3333$lang['create a new SmartAlbum'] = 'opret et nyt SmartAlbum'; 
  34 $lang['limit_filter'] = 'Maksimalt antal fotoer'; 
   34$lang['limit_filter'] = 'Maksimalt antal fotografier'; 
  3535$lang['None of these tags'] = 'Ingen af disse tags'; 
  3636$lang['One of these albums'] = 'Et af disse albummer'; 
   
  4545$lang['Don\'t show this message again'] = 'Vis ikke denne besked igen'; 
  4646$lang['Ends with'] = 'Slutter med'; 
  47 $lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Udeluk SmartAlbums fra rettighedsadministration'; 
   47$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Udeluk SmartAlbums fra tilladelseshåndtering'; 
  4848$lang['Filters'] = 'Filtre'; 
  4949$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Ved "Indeholder (ikke)", adskilles hver forfatter med et komma'; 
  50 $lang['Hits'] = 'Hits'; 
  51 $lang['Hits must be an integer'] = 'Hits skal angives som et heltal'; 
   50$lang['Hits'] = 'Visninger'; 
   51$lang['Hits must be an integer'] = 'Visninger skal angives som et heltal'; 
  5252$lang['Is'] = 'Indeholder'; 
  5353$lang['Is in'] = 'Indeholdt i'; 
   
  5555$lang['Is not in'] = 'Er ikke indeholdt i'; 
  5656$lang['Limit must be an integer'] = 'Grænse skal angives som et heltal'; 
  57 $lang['Max. number of photos'] = 'Maksimalt antal fotoer'; 
   57$lang['Max. number of photos'] = 'Maksimalt antal fotografier'; 
  5858$lang['Name is empty'] = 'Navn er ikke angivet'; 
  5959$lang['No album selected'] = 'Der er ikke valgt et album'; 
   
  7272$lang['Contains'] = 'Indeholder'; 
  7373$lang['Count'] = 'Antal'; 
  74 $lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotoer knyttet til album %s'; 
   74$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotografier knyttet til album %s'; 
  7575$lang['All these albums'] = 'Alle disse albummer'; 
  76 $lang['%d photo'] = '%d foto'; 
  77 $lang['%d photos'] = '%d fotoer'; 
   76$lang['%d photo'] = '%d fotografi'; 
   77$lang['%d photos'] = '%d fotografier'; 
  7878$lang['Above'] = 'Over'; 
  7979$lang['Add filters here'] = 'Tilføj filtre her'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.