Changeset 18323


Ignore:
Timestamp:
09/28/12 06:45:24 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r18219 r18323  
  9090$lang['Groups'] = 'Grupper'; 
  9191$lang['Guests'] = 'Gæster'; 
  92 $lang['History'] = 'Historie'; 
   92$lang['History'] = 'Historik'; 
  9393$lang['Informations'] = 'Information'; 
  9494$lang['Install'] = 'Installer'; 
   
  121121$lang['Path'] = 'Sti'; 
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  123 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie'; 
   123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historik'; 
  124124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalinknavne skal bestå af a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være numerisk eller begynde med et tal efterfulgt af "-"'; 
  125125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s'; 
  126 $lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie'; 
   126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historik'; 
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
  128128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet'; 
   
  130130$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse tildelt'; 
  131131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret'; 
  132 $lang['Plugins'] = 'Plugin\'er'; 
   132$lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
  133133$lang['Position'] = 'Position'; 
  134134$lang['Preferences'] = 'Indstillinger'; 
   
  189189$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelt album slettet'; 
  190190$lang['Access type'] = 'Adgangstype'; 
  191 $lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen'; 
   191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningerne er gemt i databasen'; 
  192192$lang['Default display'] = 'Standardvisning'; 
  193193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri-URL\'en er ikke gyldig.'; 
  194 $lang['Main'] = 'Hoved'; 
   194$lang['Main'] = 'Primært'; 
  195195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50.'; 
  196196$lang['Configuration'] = 'Opsætning'; 
   
  268268$lang['Send mail as'] = 'Send mail som'; 
  269269$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere'; 
  270 $lang['Send']  =  'Send'; 
   270$lang['Send'] = 'Gem'; 
  271271$lang['Options']  =  'Muligheder'; 
  272272$lang['Subscribed']  =  'Tilmeldt'; 
   
  372372$lang['only directories'] = 'kun mapper'; 
  373373$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen'; 
  374 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med med filers metadata'; 
   374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med filers metadata'; 
  375375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier'; 
  376376$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes'; 
   
  472472$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.'; 
  473473$lang['%d anomalies have been ignored.'] = ' %d afvigelser er blevet ignoreret.'; 
  474 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugin\'er der skal opgraderes'; 
   474$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins der skal opgraderes'; 
  475475$lang['Plugin list'] = 'Pluginliste'; 
  476 $lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer'; 
  477 $lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige'; 
   476$lang['Check for updates'] = 'Se efter opdateringer'; 
   477$lang['Other plugins'] = 'Andre tilgængelige plugins'; 
  478478$lang['Last revisions'] = 'Seneste revideringer'; 
  479479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?'; 
   
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger'; 
  518518$lang['nothing'] = 'intet'; 
  519 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overtrumfer eksisterende værdier med tomme'; 
   519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'erstatter eksisterende værdier med tomme'; 
  520520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotografikarakterer'; 
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
   
  740740$lang['ERROR'] = 'FEJL'; 
  741741$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DENNE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.'; 
  742 $lang['Extensions Update'] = 'Opdaterer udvidelser'; 
   742$lang['Extensions Update'] = 'Opdater udvidelser'; 
  743743$lang['Follow Orientation'] = 'Følg retning'; 
  744744$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende plugins er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:'; 
   
  761761$lang['Photo name'] = 'Fotografinavn'; 
  762762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af fotografier er i gang ...'; 
  763 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
   763$lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo'; 
  764764$lang['Reset ignored updates'] = 'Nulstil ignorerede opdateringer'; 
  765765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem skabelonmappe'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.