Changeset 18343


Ignore:
Timestamp:
09/29/12 07:57:53 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r17509 r18343  
  521521$lang['nothing'] = 'prázdné'; 
  522522$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými'; 
  523 $lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií'; 
  524 $lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení'; 
   523$lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat řazení fotografií'; 
   524$lang['Edit ranks'] = 'Upravit pozice'; 
  525525$lang['No photo in this album'] = 'Žádný element v tomto albu'; 
  526526$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo'; 
  527 $lang['ranks'] = 'hodnocení'; 
   527$lang['ranks'] = 'pozice'; 
  528528$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši'; 
  529529$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace'; 
   
  933933$lang['Source tag'] = 'Zdrojový tag'; 
  934934$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" je nyní duplikátem "%s"'; 
   935$lang['Format'] = 'Formát'; 
   936$lang['Invalid dimension'] = 'Neplatný rozměr'; 
   937$lang['Landscape'] = 'Naležato'; 
   938$lang['Manage photos'] = 'Spravovat fotografie'; 
   939$lang['Minimum height'] = 'Minimální výška'; 
   940$lang['Minimum width'] = 'Minimální šířka'; 
   941$lang['Number of albums per page'] = 'Počet alb na stránku'; 
   942$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   943$lang['Portrait'] = 'Na výšku'; 
   944$lang['View in gallery'] = 'Zobrazit v galerii'; 
  935945?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.