Changeset 18346


Ignore:
Timestamp:
09/29/12 07:58:57 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[colorstat] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/ColorStat/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ColorStat/language/cs_CZ/description.txt

  r17388 r18346  
  1 Statistické analýza a výzkum v barvách 
   1Statistická analýza a výzkum v barvách 
 • extensions/ColorStat/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r17558 r18346  
  5353$lang['cstat_choosen_colors'] = 'Vybrané barvy'; 
  5454$lang['cstat_color'] = 'Barva'; 
   55$lang['cstat_NumOfImages_help'] = 'Udává počet snímků, ve kterých je barva přítomna. <br> Procento se vztahuje k počtu analyzovaných snímků.'; 
   56$lang['cstat_NumOfPixels_help'] = 'Udává počet pixelů pro které byla barva určena. <br> Procento se vztahuje k počtu analyzovaných pixelů a reprezentuje "plochu" ze všech snímků.'; 
   57$lang['cstat_do_bench'] = 'Měření'; 
   58$lang['cstat_do_benchmark'] = 'V závislosti na výkonu serveru může analýza trvat i delší dobu. <br>  
   59Je možné nastavit plugin pro větší rychlost na úkor kvality, nebo naopak zaměřit se na kvalitu analýzy za cenu delšího trvání.<br>  
   60 
   61Měření odpovídá momentálním výkonovým schopnostem, které se mohou měnit v závislosti na vytížení serveru: Předpokládaný čas operace je pouze orientační a může se měnit v závislosti na dostupných prostředcích.'; 
   62$lang['cstat_gpc_not_up_to_date'] = 'Je požadován plugin <i>Grum Plugin Classes</i> verze %s.  
   63Nainstalovanou m8te verzi %s: upgradujte si prosím plugin  <i>Grum Plugin Classes</i>'; 
   64$lang['cstat_warning_on_analyze_1'] = 'Vytvoření schránky přímou analýzou může trvat i několik minut a je náročné na zdroje serveru, v závislosti na počtu fotek vybraných k analýze.'; 
   65$lang['cstat_analyze_caddie_add_pictures'] = 'Analýza se zaměřuje na obrázky v košíku a přidává se do stávající schránky'; 
   66$lang['cstat_analyze_caddie_replace_pictures'] = 'Analýza se zaměřuje na obrázky v košíku a nahrazuje stávající schránku'; 
   67$lang['cstat_analyze_not_analyzed_pictures'] = 'Analýza se zaměřuje na obrázky, které ještě nebyly analyzovány a pridává se do stávající schránky'; 
   68$lang['cstat_analyze_all_pictures'] = 'Analýza se týká všech obrázků v galerii a nahrazuje stávající schránku'; 
   69$lang['cstat_release'] = 'v'; 
   70$lang['cstat_warning_on_analyze_2'] = 'Tento způsob použití může být některými poskytovateli postihován.'; 
   71$lang['cstat_large_colortable'] = 'Rozšířený rozsah'; 
   72$lang['cstat_need_to_analyze'] = 'K získání referenční barvy je nutné provést přímou analýzu galerie:'; 
   73$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d obrázků bylo analyzováno'; 
   74$lang['cstat_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d obrázků nebylo analyzováno'; 
   75$lang['cstat_numberOfPicturesInError'] = '%d obrázků nemohlo být analyzováno (chyba při zpracování)'; 
   76$lang['cstat_operator_and'] = 'Všechny vybrané barvy musí být v obrázcích'; 
   77$lang['cstat_operator_not'] = 'Žádná z těchto barev nemá být v obrázcích'; 
   78$lang['cstat_operator_or'] = 'Aspoň jedna z vybraných barev musí být v obrázcích'; 
   79$lang['cstat_percent_min_significant'] = 'Minimální obsah barvy v obrázku, aby se dala považovat za relevantní při vyhledávání:'; 
   80$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'Barvy přidruženého rozsahu:'; 
   81$lang['cstat_status_of_database'] = 'Stav schránky'; 
   82$lang['cstat_update_color_database'] = 'Aktualizovat schránku barev'; 
   83$lang['cstat_updating_database'] = 'Aktualizovat schránku'; 
   84$lang['cstat_significant_colors'] = 'Relevance barev'; 
   85$lang['cstat_small_colortable'] = 'Úzký rozsah'; 
   86$lang['cstat_step_1'] = 'Výběr referenční barvy'; 
   87$lang['cstat_surface'] = 'povrch'; 
   88$lang['cstat_validate'] = 'Potvrdit'; 
   89$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = 'Plugin <b>Grum Plugin Classes</b> není nainstalován'; 
   90$lang['cstat_add_colors'] = 'Přidat výběr barev'; 
   91$lang['cstat_bench'] = 'Měření výkonu'; 
   92$lang['cstat_choose_colors'] = 'Panel barev'; 
   93$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Barva je již vybrána v seznamu'; 
   94$lang['cstat_config_plugin'] = 'Konfigurace pluginu'; 
   95$lang['cstat_database'] = 'Schránka'; 
   96$lang['cstat_display_colors_on_image'] = 'Zobrazit barvy asociované k obrázku'; 
   97$lang['cstat_estimated_time_all_pictures'] = 'Odhadovaný čas pro všechny obrázky'; 
   98$lang['cstat_estimated_time_one_picture'] = 'Odhadovaný čas pro jeden obrázek'; 
   99$lang['cstat_gallery_display_colors'] = 'Zobrazit barvy obrázku'; 
   100$lang['cstat_gallery_integration'] = 'Integrace galerie'; 
  55101?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.