Changeset 18350


Ignore:
Timestamp:
09/29/12 07:59:42 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[grum_plugins_classes] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/GrumPluginClasses/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/GrumPluginClasses/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7483 r18350  
  88$lang['Installed'] = 'Instalován'; 
  99$lang['Infos'] = 'Info'; 
  10 $lang['Some plugins are dependent on Grum Plugin Classes: before uninstall, you must first uninstall the plugins dependent'] = 'Některé pluginy jsou závislé na GPC:před jeho odinstalováním je potřeba tyto pluginy nejdříve odinstalovat'; 
   10$lang['Some plugins are dependent on Grum Plugin Classes: before uninstall, you must first uninstall the plugins dependent'] = 'Některé pluginy jsou závislé na Grum Plugin Classes: před jeho odinstalováním je potřeba tyto pluginy nejdříve odinstalovat'; 
  1111 
  1212// gpc > 3.3.0 
   
  1515$lang['All the gallery'] = 'Celá galerie'; 
  1616 
   17$lang['export_Compression'] = 'Komprese'; 
   18$lang['export_Format'] = 'Formát'; 
   19$lang['export_Name'] = 'Název souboru'; 
   20$lang['export_dialogTitle'] = 'Export dat'; 
   21$lang['filter_and'] = 'a'; 
   22$lang['filter_between'] = 'Mezi'; 
   23$lang['filter_equal'] = 'stejný jako'; 
   24$lang['filter_ge'] = 'Větší nebo stejný jako'; 
   25$lang['filter_gt'] = 'Větší než'; 
   26$lang['filter_invalid'] = 'Soubor není platný'; 
   27$lang['filter_le'] = 'Menší nebo stejný jako'; 
   28$lang['filter_like'] = 'Jako'; 
   29$lang['filter_lt'] = 'Menší než'; 
   30$lang['filter_maxValue'] = 'Maximální hodnota'; 
   31$lang['filter_minValue'] = 'Minimální hodnota'; 
   32$lang['filter_notEqual'] = 'Rozdílný'; 
   33$lang['filter_notLike'] = 'Jiný než'; 
   34$lang['filter_notbetween'] = 'Není mezi'; 
   35$lang['filter_operator'] = 'Operátor'; 
   36$lang['filter_value'] = 'Hodnota'; 
  1737?> 
 • extensions/GrumPluginClasses/language/cs_CZ/rbuilder.lang.php

  r7483 r18350  
  1111$lang['gpc_rb_textOR']='Alespoň jedno kritérium, musí být zkontrolováno'; 
  1212 
  13 $lang['gpc_manage_caddie'] = 'Caddie management'; 
  14 $lang['gpc_add_caddie'] = 'Výsledek vyhledávání je přidán v caddym'; 
  15 $lang['gpc_replace_caddie'] = 'Výsledek vyhledávání nahrazuje caddie'; 
  16 $lang['gpc_the_caddie_is_updated'] = 'Caddie byl aktualizován'; 
   13$lang['gpc_manage_caddie'] = 'Správa košíku'; 
   14$lang['gpc_add_caddie'] = 'Výsledek vyhledávání je přidán v košíku'; 
   15$lang['gpc_replace_caddie'] = 'Výsledek vyhledávání nahrazuje obsah košíku'; 
   16$lang['gpc_the_caddie_is_updated'] = 'Košík byl aktualizován'; 
  1717$lang['gpc_something_is_wrong_on_the_server_side'] = 'Detekována chyba na straně serveru'; 
  1818 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.