Ignore:
Timestamp:
09/29/12 08:01:51 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r16819 r18358  
  5454$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Archiv se nahrává, pokud nahrávání nezačne automaticky, prosím  <a href="%s">stiskněte zde</a>'; 
  5555$lang['Total size'] = 'Celková velikost'; 
  56 $lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Nelze najít ZipArchive PHP rozšíření, Dávkové stahování nemůže pracovat bez tohoto rozšíření'; 
  5756$lang['User collection'] = 'Uživatelský výběr'; 
  5857$lang['User groups'] = 'Uživatelské skupiny'; 
   
  6564$lang['hours'] = 'hodiny'; 
  6665$lang['real number of archives can differ'] = 'opravdový počet archivů se může lišit'; 
   66$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Rozšíření ZipArchive PHP nenalezeno, Batch Downloader použije místo toho PclZip, ale výkon bude snížen.'; 
  6767?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.