Changeset 18441


Ignore:
Timestamp:
10/02/12 20:50:28 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cooliris_piclens] Update da_DK, thanks to : Kaare

Location:
extensions/piclens/language/da_DK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piclens/language/da_DK/description.txt

  r18411 r18441  
  1 Aktiver Cooliris/Piclens (+3D-wall) i Piwigo-galleri. 
   1Aktiver Cooliris/Piclens (+3D Wall) i Piwigo-galleri. 
 • extensions/piclens/language/da_DK/plugin.lang.php

  r18411 r18441  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['NonSelectedCat'] = 'Kategorier ikke valgt'; 
  24 $lang['SelectedCat'] = 'Valgte kategorier'; 
  25 $lang['cat_description_legend'] = 'Kategoribeskrivelse'; 
  26 $lang['cat_dirFull_legend'] = 'Sti til kategori (fuld sti)'; 
  27 $lang['cat_dir_legend'] = 'Sti til kategori (sti fra galleri)'; 
  28 $lang['cat_id_legend'] = 'Kategoriid'; 
  29 $lang['cat_name_legend'] = 'Kategorinavn'; 
   23$lang['NonSelectedCat'] = 'Albummer ikke valgt'; 
   24$lang['SelectedCat'] = 'Valgte albummer'; 
   25$lang['cat_description_legend'] = 'Albumbeskrivelse'; 
   26$lang['cat_dirFull_legend'] = 'Sti til album (fuld sti)'; 
   27$lang['cat_dir_legend'] = 'Sti til album (sti fra galleri)'; 
   28$lang['cat_id_legend'] = 'Albumid'; 
   29$lang['cat_name_legend'] = 'Albumnavn'; 
  3030$lang['img_URLHighFull_legend'] = 'HD-billed-URL (fuld URL)'; 
  3131$lang['img_URLHigh_legend'] = 'HD-billed-URL (URL fra galleri)'; 
   
  4141$lang['img_id_legend'] = 'Billedid'; 
  4242$lang['img_name_legend'] = 'Billednavn'; 
   43$lang['piclens_wallcfg_spec_nav'] = 'Erstatter navigering på særlige sider med Cooliris 3D Wall'; 
   44$lang['piclens_wallcfg_swflocal'] = '[Valgfrit] Anvendelse af Flash-fil (swf) som 3D Wall i stedet for Cooliris <b>[I det tilfælde er filen crossdomain.xml ikke nødvendig]</b>'; 
   45$lang['piclens_wallcfg_title'] = 'Piclens: Opsætning af PiclensWall (3D Wall)'; 
   46$lang['piclens_wallcfg_info'] = '<b>Vigtigt for at 3D Wall vil fungere:</b> Det er nødvendigt at kopiere filen'; 
   47$lang['piclens_wallcfg_name'] = 'Titel på Cooliris 3D Wall:'; 
   48$lang['piclens_wallcfg_option'] = 'Cooliris 3D Walls visningsindstillinger:'; 
   49$lang['piclens_wallcfg_option-opt1'] = 'Vis links (indlejerede) til at dele siden på Facebook og Twitter inde i 3D Wall'; 
   50$lang['piclens_wallcfg_param'] = 'Parametre vedørende Cooliris 3D Wall'; 
   51$lang['piclens_wallcfg_cat'] = 'Albummer medtaget i Cooliris 3D Wall (ved \'specifik\'-parameteret):'; 
   52$lang['piclens_wallcfg_cat_nav'] = 'Erstatter miniaturebillednavigering i albummer med Cooliris 3D Wall'; 
   53$lang['piclens_wallcfg_color'] = 'Baggrundsfarve for Cooliris 3D Wall'; 
   54$lang['piclens_wallcfg_disp'] = 'Cooliris 3D Wall-visningsvalg:'; 
   55$lang['piclens_wallcfg_heigh'] = 'Cooliris 3D Walls højde'; 
   56$lang['piclens_stuff_notparam'] = '<b>Parametre specifikt vedrørende plugin\'en Cooliris PicLens. Benyttes ikke i PWG Stuff-plugin\'en</b>'; 
   57$lang['piclens_stuffs_description'] = 'Vis Piclens 3D Wall'; 
   58$lang['piclens_wallcfg_actived'] = 'Aktiverer Cooliris 3D Wall'; 
   59$lang['piclens_label_plugins'] = '<b><u><i>%s</i></u>-plugin installeret</b> og <b>aktiveret</b>'; 
   60$lang['piclens_label_pwgstuff1'] = '<u>Bemærk:</u> <b>Valgmuligheden er ikke tilgængelig, fordi PWG Stuff er installeret (se valgmuligheden i PWG Stuff). Nogle indstillinger kan ændres her.</b>'; 
   61$lang['piclens_label_pwgstuff2'] = '<u>Bemærk:</u> Installer i stedet <a href=http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=190>PWG Stuff</a> for at tilføje PicLens 3D Wall-blok (visning tilpasses i PWG Stuff).'; 
   62$lang['piclens_cfg_plugins_actived'] = 'Aktiverer kompabilitet med <b><u><i>%s</i></u></b>-plugin'; 
   63$lang['piclens_3dwallconfig2_tab'] = 'Avanceret 3D Wall-opsætning'; 
   64$lang['piclens_admin_saveERR4'] = 'Cooliris 3D Wall deaktiveret fordi PWG Stuff er installeret'; 
   65$lang['piclens_wallcfg_showTutorial'] = 'Vis en øvelsesmeddelelse'; 
   66$lang['piclens_wallcfg_tilt'] = 'Værdi for murtilt [0-5]'; 
   67$lang['piclens_wallcfg_transparent'] = 'Muren er i "Gennemsigtig" tilstand. <i>Nødvendig i nogle horisontale temaer</i>'; 
   68$lang['piclens_wallcfg_tutorial'] = 'URL til øvelsesbillede'; 
   69$lang['piclens_wallcfg_tutorialtime'] = 'Øvelsesforsinkelse'; 
   70$lang['piclens_wallcfgadv_title'] = 'Piclens: Avanceret opsætning af Cooliris 3D Wall'; 
   71$lang['piclens_xml_config'] = 'Opsætning af navn og beskrivelser'; 
   72$lang['piclens_xml_legend'] = 'Parametre for navn og beskrivelse'; 
   73$lang['root_path_legend'] = 'Piwigo-sti'; 
   74$lang['piclens_wallcfg_info_suite'] = 'ved webroden (eller tilret den eksisterende)'; 
   75$lang['piclens_wallcfg_linkCSS'] = 'CSS-streng der skal benyttes på beskrivelser'; 
   76$lang['piclens_wallcfg_navoption_title'] = 'Navigering med Cooliris 3D Wall'; 
   77$lang['piclens_wallcfg_nbligne'] = 'Antal rækker der vises på muren'; 
   78$lang['piclens_wallcfg_option-opt2'] = 'Vis "Fuldskærm"-link'; 
   79$lang['piclens_wallcfg_option-opt3'] = 'Vis "Søg"-link'; 
   80$lang['piclens_wallcfg_option-opt4'] = 'Vis "Del"-links'; 
   81$lang['piclens_wallcfg_option-opt5'] = 'Vis knappen som linker ud til det oprindelige indhold'; 
   82$lang['piclens_wallcfg_option-opt6'] = 'Vis "Luk"-knappen på individuelle elementer'; 
   83$lang['piclens_wallcfg_paramNORM'] = 'Standard (det samme for hele galleriet)'; 
   84$lang['piclens_wallcfg_paramSPEC'] = 'Specifik (opsætning af albummerne nedenfor)'; 
   85$lang['piclens_wallcfg_showChrome'] = 'Vis den nedre værktøjslinjes baggrund'; 
   86$lang['piclens_wallcfg_showDescription'] = 'Vis elementbeskrivelsesoverlay\'et'; 
   87$lang['piclens_wallcfg_showNavArrows'] = 'Vis naveringspile'; 
   88$lang['piclens_wallcfg_showReflections'] = 'Vis spejlinger under billederne'; 
   89$lang['piclens_wallcfg_backgroundAlpha'] = 'Baggrundsgennemsigtighed [0.0-1.0]'; 
   90$lang['piclens_wallcfg_backgroundColor'] = 'Baggrundsfarve'; 
   91$lang['piclens_wallcfg_backgroundImage'] = 'URL til baggrundsbillede til brug på muren'; 
   92$lang['piclens_wallcfg_cat_nav1'] = 'Albummer i hvilke muren erstatter 3-D-navigering:'; 
   93$lang['piclens_wallcfg_colorB'] = 'Sort'; 
   94$lang['piclens_wallcfg_colorD'] = 'Mørk'; 
   95$lang['piclens_wallcfg_colorL'] = 'Lys'; 
   96$lang['piclens_wallcfg_colorW'] = 'Hvis'; 
   97$lang['piclens_wallcfg_customButtonTARGET'] = 'Tilpasset knaps mål'; 
   98$lang['piclens_wallcfg_customButtonURL'] = 'Tilpasset knaps URL nederst til højre i værktøjslinjen'; 
   99$lang['piclens_wallcfg_descriptionHeight'] = 'Højde på navn- og beskrivelsesoverlay [0-100] '; 
   100$lang['piclens_wallcfg_disp_opt1'] = 'Forside'; 
   101$lang['piclens_wallcfg_disp_opt2'] = 'Albummer'; 
   102$lang['piclens_wallcfg_glowColor'] = 'Fave på glorien omkring det valgte billede'; 
   103$lang['piclens_wallcfg_icons'] = 'PNG-billedmappe indeholdende tilpassede ikoner til værktøjslinje'; 
   104$lang['piclens_rsscfg_desc'] = 'Beskrivelse af billeder i Piclens'; 
   105$lang['piclens_rsscfg_exclude_double'] = 'Undertryk dobbelt billede i feed\'et (samme sti)'; 
   106$lang['piclens_rsscfg_ext'] = 'Benyt disse filudvidelser:'; 
   107$lang['piclens_rsscfg_ext1'] = '(Enhver udvidelse valg => Benyt alle udvidelser i RSS-feed)'; 
   108$lang['piclens_rsscfg_ext2'] = 'Bemærk: !NULL! repræsenterer nogle poster uden miniaturebillede (nogle videofiler, fx .flv)'; 
   109$lang['piclens_rsscfg_exttitle'] = 'Vis filtype i Piclens'; 
   110$lang['piclens_rsscfg_name'] = 'Billednavn i Piclens'; 
   111$lang['piclens_rsscfg_namecat'] = 'Vis albumnavnet'; 
   112$lang['piclens_rsscfg_order'] = 'Billedvisningsrækkefølge i Piclens'; 
   113$lang['piclens_rsscfg_order1'] = 'Sorteringsbilledrækkefølge i Piclens'; 
   114$lang['piclens_rsscfg_title'] = 'Piclens: RSS-feed-parametre'; 
   115$lang['piclens_rsscfg_video'] = 'Videounderstøttelse i Piclens'; 
   116$lang['piclens_rssfeed_tab'] = 'RSS-feed'; 
   117$lang['piclens_secureimage_detail'] = 'Benyt getFile-metoden fra SecureImage-plugin\'en til at indlæse billeder.'; 
   118$lang['piclens_stuff_param_commun'] = '<b>Parametrene kan være fælles for plugin\'erne Cooliris PicLens og PWG Stuff</b>'; 
   119$lang['piclens_stuffs_info_param'] = '3DWall-instillinger skal ændres i plugin\'en <b>Cooliris Piclens</b>s opsætningsside'; 
   120$lang['piclens_tags_label'] = 'Tags'; 
   121$lang['piclens_label_sortUp'] = 'OP'; 
   122$lang['piclens_label_withoutrecursive'] = 'Uden rekursivitet'; 
   123$lang['piclens_label_withrecursive'] = 'Med rekursivitet'; 
   124$lang['piclens_mostvisited_label'] = 'Mest besøgt'; 
   125$lang['piclens_picture_legend'] = 'Billede'; 
   126$lang['piclens_recentcats_label'] = 'Nylige albummer'; 
   127$lang['piclens_recentpics_label'] = 'Nylige billeder'; 
   128$lang['piclens_recurs_mode_label'] = 'Rekursivitetsmetode:'; 
   129$lang['piclens_recurs_mode_rem'] = '<i>Uanset den valgte metode, fungerer "Cooliris 3D Wall" (fane 3) efter <b>Standardmetode</b></i>'; 
   130$lang['piclens_recurs_mode_title'] = 'Rekursivitetsmetode'; 
   131$lang['piclens_recursive_specifique'] = 'Specifik'; 
   132$lang['piclens_recursive_specifique_detail'] = 'Forside<br/>&nbsp;\- Album A<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum AA<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_AAxx<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\ <br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum AB<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_ABxx<br/>&nbsp;\<br/>&nbsp;\- Album B<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum BA<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_BAxx<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum BB<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_BBxx<br/><br/>- På forsiden, 1 stream for hvert album indeholder alle billeder fra underalbummer (fx flows A og B flows)<br/>- I hvert album (fx A), 1 stream for albummet indeholdende alle billeder i albummet (fx flow A) og 1 stream for hvert underalbum indeholdende alle billeder i underalbummerne (fx flow AA og flow AB)'; 
   133$lang['piclens_recursive_specifique_title'] = 'Specifik metode'; 
   134$lang['piclens_recursive_standard'] = 'Standard'; 
   135$lang['piclens_recursive_standard_detail'] = 'Forside<br/>&nbsp;\- Album A<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum AA<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_AAxx<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\ <br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum AB<br/>&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_ABxx<br/>&nbsp;\<br/>&nbsp;\- Album B<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum BA<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_BAxx<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- Underalbum BB<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\- billeder_BBxx<br/><br/>- På forsiden, 1 stream indeholdende alle billederne fra albummerne A og B og deres underalbummer (flux-forside)<br/>- I hvert album (fx A), 1 stream indeholdende alle billeder i albummet og underalbummer (fx A og AA og AB)'; 
   136$lang['piclens_recursive_standard_title'] = 'Standardmetode'; 
   137$lang['piclens_rss_icon'] = 'URL til Cooliris-feedikon'; 
   138$lang['piclens_rss_title'] = 'Titel på RSS-flow <i>(tom hvis ubenyttet)</i>'; 
   139$lang['piclens_rsscfg_IMGtype'] = 'Normal benyttelse af billedtype i Piclens-slideshow'; 
   140$lang['piclens_rsscfg_TNtype'] = 'Benyttelse af miniaturebilledtype i Piclens-slideshow'; 
   141$lang['piclens_label_TypeTN'] = 'Miniaturebillede'; 
   142$lang['piclens_label_crossdomain1'] = '<i>Filen <u>crossdomain.xml</u> findes allerede i webroden, du kan om nødvendigt manuelt redigere og ændre den.</i>'; 
   143$lang['piclens_label_crossdomain2'] = 'Kopierer filen crossdomain.xml til webroden.'; 
   144$lang['piclens_label_orderAddDate'] = 'Tilføj dato'; 
   145$lang['piclens_label_orderAverage'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse'; 
   146$lang['piclens_label_orderBest'] = 'Bedste besøg'; 
   147$lang['piclens_label_orderCat'] = 'Album'; 
   148$lang['piclens_label_orderCreDate'] = 'Oprettelsesdato'; 
   149$lang['piclens_label_orderID'] = 'Id'; 
   150$lang['piclens_label_orderName'] = 'Filnavn'; 
   151$lang['piclens_label_orderPiwigo'] = 'Piwigo-standard'; 
   152$lang['piclens_label_orderRand'] = 'Tilfældig'; 
   153$lang['piclens_label_orderRank'] = 'Karakter'; 
   154$lang['piclens_label_sortCat'] = 'Piclens i albummer'; 
   155$lang['piclens_label_sortDown'] = 'NED'; 
   156$lang['piclens_label_sortHome'] = 'Piclens på forside'; 
   157$lang['piclens_label_sortPiwigo'] = 'Piwigo-standard'; 
   158$lang['piclens_cfg_otherplugins_title'] = 'Kompabilitet med andre installerede plugins'; 
   159$lang['piclens_cfg_piclens_actived'] = 'Aktiverer plugin\'en Cooliris/Piclens'; 
   160$lang['piclens_cfg_recursiv_actived'] = 'Aktiverer rekursivitet i underalbummer'; 
   161$lang['piclens_cfg_root_actived'] = 'Aktiverer Piclens i hele galleriet (ved forsidegalleriet)'; 
   162$lang['piclens_cfg_specials_actived'] = 'Aktiverer Piclens på "Særligt"-sider'; 
   163$lang['piclens_cfg_title'] = 'Piclens: Opsætning'; 
   164$lang['piclens_config_tab'] = 'Opsætning'; 
   165$lang['piclens_extendeddesc_detail'] = 'Benytter sprogtag [lang] til billedbeskrivelser og tagget < !--hidden-- > til at skjule albummer og billeder.'; 
   166$lang['piclens_favorites_label'] = 'Mine favoritter'; 
   167$lang['piclens_global_legend'] = 'Global'; 
   168$lang['piclens_label_Desc1'] = 'Intet'; 
   169$lang['piclens_label_Desc2'] = 'Billednavn'; 
   170$lang['piclens_label_Desc3'] = 'Billedbeskrivelse'; 
   171$lang['piclens_label_Name1'] = 'Navn på miniaturebillede: størrelse'; 
   172$lang['piclens_label_Name2'] = 'Navn på miniaturebillede'; 
   173$lang['piclens_label_Name3'] = 'Billednavn'; 
   174$lang['piclens_label_Name4'] = 'Intet'; 
   175$lang['piclens_label_TypeHigh'] = 'Høj'; 
   176$lang['piclens_label_TypeNorm'] = 'Normal'; 
   177$lang['piclens_3dwallconfig_tab'] = 'PiclensWall-opsætning'; 
   178$lang['piclens_admin_restore'] = 'Genskab parametre fra fil'; 
   179$lang['piclens_admin_restoreKO'] = 'Opsætningsfil (%s) mangler'; 
   180$lang['piclens_admin_restoreOK'] = 'Parametrene i opsætningsfilen (%s) er gemt i databasen'; 
   181$lang['piclens_admin_saveERR1'] = 'Filen crossdomain.xml ikke fundet'; 
   182$lang['piclens_admin_saveERR2'] = 'Filkoperingsfejl'; 
   183$lang['piclens_admin_saveERR3'] = 'Filen crossdomain.xml findes allerede'; 
   184$lang['piclens_admin_saveOK'] = 'Opsætning af Cooliris-Piclens er gemt'; 
   185$lang['piclens_admin_saveOK2'] = 'Filen crossdomain.xml blev kopieret korrekt til webroden'; 
   186$lang['piclens_admin_savefile'] = 'Gemmer parametre i fil'; 
   187$lang['piclens_admin_savefileOK'] = 'Parametre gemt i opsætningensfil (%s)'; 
   188$lang['piclens_admin_savefileWN'] = 'Eksisterende opsætningsfil (%s) blev slettet'; 
   189$lang['piclens_admin_submit'] = 'Gem'; 
   190$lang['piclens_admin_title'] = 'Opsætning af Cooliris/Piclens PlugIn'; 
   191$lang['piclens_bestrated_label'] = 'Best bedømt'; 
   192$lang['piclens_button'] = 'Se et slideshow'; 
   193$lang['piclens_cat_legend'] = 'Kategori'; 
   194$lang['piclens_cfg_lite_actived'] = 'Aktiverer PiclensLite (Piclens uden navigeringsplugins)'; 
  43195?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.