Changeset 19339


Ignore:
Timestamp:
12/08/12 22:06:45 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r19036 r19339  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions'; 
  26 $lang['%d album including'] = '%d àlbum incloent '; 
  27 $lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos, '; 
   26$lang['%d album including'] = 'Inclou %d àlbums '; 
   27$lang['%d albums including'] = 'Inclou %d àlbums'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d física'; 
  2929$lang['%d physicals'] = '%d físics'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual'; 
  3131$lang[' and %d virtuals'] = ' i %d virtuals'; 
  32 $lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut'; 
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts'; 
   32$lang['%d album moved'] = 'S\'ha mogut %d àlbum'; 
   33$lang['%d albums moved'] = 'S\'han mogut %d àlbums'; 
  3434$lang['%d member'] = '%d membre'; 
  3535$lang['%d members'] = '%d membres'; 
  3636$lang['%d tag'] = '%d etiqueta'; 
  3737$lang['%d tags'] = '%d etiquetes'; 
  38 $lang['%d user comment rejected'] = '%d comentari d\'usuari rebutjat'; 
  39 $lang['%d user comments rejected'] = '%d comentaris d\'usuari rebutjats'; 
  40 $lang['%d user comment validated'] = '%d comentari d\'usuari validat'; 
  41 $lang['%d user comments validated'] = '%d comentaris d\'usuari validats'; 
  42 $lang['%d user deleted'] = '%d usuari eliminat'; 
   38$lang['%d user comment rejected'] = 'S\'ha rebutjat %d comentari d\'usuari'; 
   39$lang['%d user comments rejected'] = 'S\'han rebutjat %d comentaris d\'usuari'; 
   40$lang['%d user comment validated'] = 'S\'ha validat %d comentari d\'usuari'; 
   41$lang['%d user comments validated'] = 'S\'han validat %d comentaris d\'usuari'; 
   42$lang['%d user deleted'] = 'S\'ha eliminat %d usuari'; 
  4343$lang['%d users deleted'] = '%d usuaris eliminats'; 
  4444$lang['%d user'] = '%d usuari'; 
   
  4646$lang['%d waiting for validation'] = '%d pendents de validar'; 
  4747$lang['Actions'] = 'Accions'; 
  48 $lang['Activate'] = 'Habilitar'; 
  49 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegir/Eliminar un enllaç permanent'; 
  50 $lang['Add a tag'] = 'Afegir etiqueta'; 
  51 $lang['Add a user'] = 'Afegir usuari'; 
  52 $lang['Add'] = 'Afegir'; 
   48$lang['Activate'] = 'Activa'; 
   49$lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegeix/Elimina un enllaç permanent'; 
   50$lang['Add a tag'] = 'Afegeix una etiqueta'; 
   51$lang['Add a user'] = 'Afegeix un usuari'; 
   52$lang['Add'] = 'Afegeix'; 
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris'; 
  54 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar als sub-àlbums'; 
  55 $lang['Associated'] = 'Associat'; 
  56 $lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret'; 
   54$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als sub-àlbums'; 
   55$lang['Associated'] = 'S\'ha associat'; 
   56$lang['Caddie management'] = 'Gestiona el carret'; 
  5757$lang['Caddie'] = 'Carret'; 
  58 $lang['Album manual order was saved'] = 'L\'orde personalitzat de l\'àlbum s\'ha desat correctament'; 
   58$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual de l\'àlbum.'; 
  5959$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Per causes desconegudes no s\'ha pogut comprovar si existeix una nova versió.'; 
  60 $lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha una nova versió disponible'; 
   60$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha una nova versió disponible'; 
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades'; 
  63 $lang['Deactivate'] = 'Deshabilitar'; 
   63$lang['Deactivate'] = 'Desactiva'; 
  6464$lang['Deletions'] = 'Eliminacions'; 
  6565$lang['Deny selected users'] = 'Denega els ususaris seleccionats'; 
  6666$lang['Description'] = 'Descripció'; 
  67 $lang['Display options'] = 'Visualitzar opcions'; 
  68 $lang['Dissociated'] = 'Disassociats'; 
  69 $lang['Does not represent'] = 'No representar'; 
  70 $lang['Edit selected tags'] = 'Editar'; 
  71 $lang['Edit tags'] = 'Editar etiquetes'; 
  72 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notificar per correu electrònic als administradors quan s\'inscrigui un nou usuari'; 
  73 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari vàlid'; 
  74 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
   67$lang['Display options'] = 'Visualitza les opcions'; 
   68$lang['Dissociated'] = 'Dissociats'; 
   69$lang['Does not represent'] = 'No és miniatura per'; 
   70$lang['Edit selected tags'] = 'Edita les etiquetes seleccionades'; 
   71$lang['Edit tags'] = 'Edita etiquetes'; 
   72$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'inscrigui un nou usuari'; 
   73$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari vàlid'; 
   74$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
  7575$lang['Environment'] = 'Entorn'; 
  7676$lang['Form'] = 'Formulari'; 
  7777$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria'; 
  78 $lang['Grant selected users'] = 'Autoritzar als usuaris seleccionats'; 
   78$lang['Grant selected users'] = 'Atorgar els usuaris seleccionats'; 
  7979$lang['Group name'] = 'Nom del grup'; 
  8080$lang['Groups'] = 'Grups'; 
   
  8282$lang['History'] = 'Història'; 
  8383$lang['Informations'] = 'Informació'; 
  84 $lang['Install'] = 'Instal·lar'; 
  85 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaçar tots els àlbums de fotos al nou àlbum'; 
  86 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaçar tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents'; 
   84$lang['Install'] = 'Instal·la'; 
   85$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum'; 
   86$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents'; 
  8787$lang['Linked albums'] = 'Àlbums enllaçats'; 
  88 $lang['Lock gallery'] = 'Tancar galeria'; 
   88$lang['Lock gallery'] = 'Bloqueja la galeria'; 
  8989$lang['Maintenance'] = 'Manteniment'; 
  90 $lang['Edit album permissions'] = 'Editar permisos de l\'àlbum'; 
   90$lang['Edit album permissions'] = 'Edita els permisos de l\'àlbum'; 
  9191$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestionar els permisos de l\'usuari "%s"'; 
  92 $lang['Manage tags'] = 'Gestinar etiquetes'; 
   92$lang['Manage tags'] = 'Gestiona les etiquetes'; 
  9393$lang['Members'] = 'Membres'; 
  94 $lang['Move albums'] = 'Moure àlbums'; 
  95 $lang['Move'] = 'Moure'; 
   94$lang['Move albums'] = 'Mou àlbums'; 
   95$lang['Move'] = 'Mou'; 
  9696$lang['Name'] = 'Nom'; 
  9797$lang['New name'] = 'Nou nom'; 
   
  105105$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  106106$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats'; 
  107 $lang['Page banner'] = 'Informació de la capçalera del lloc web'; 
   107$lang['Page banner'] = 'Banner de la pàgina'; 
  108108$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare'; 
  109109$lang['Path'] = 'Camí'; 
   
  124124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants'; 
  125125$lang['Rating'] = 'Valoracions'; 
  126 $lang['Reject'] = 'Rebutjar'; 
  127 $lang['Representant'] = 'Representar'; 
  128 $lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums'; 
  129 $lang['Representative'] = 'Representar'; 
  130 $lang['Represents'] = 'Representar'; 
  131 $lang['Save order'] = 'Desar ordre'; 
   126$lang['Reject'] = 'Rebutja'; 
   127$lang['Representant'] = 'Miniatura de l\'àlbum'; 
   128$lang['Representation of albums'] = 'Miniatura de l\'àlbum'; 
   129$lang['Representative'] = 'Miniatura de l\'àlbum'; 
   130$lang['Represents'] = 'Miniatura per a'; 
   131$lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre'; 
  132132$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents'; 
  133 $lang['Select at least one album'] = 'Seleccioni almenys un àlbum'; 
  134 $lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioni almenys una foto'; 
  135 $lang['Select at least one user'] = 'Seleccioni almenys un usuari'; 
  136 $lang['Show info'] = 'Veure informació'; 
  137 $lang['Site manager'] = 'Gestionar llocs remots'; 
   133$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum'; 
   134$lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioneu almenys una foto'; 
   135$lang['Select at least one user'] = 'Seleccioneu almenys un usuari'; 
   136$lang['Show info'] = 'Visualitza la informació'; 
   137$lang['Site manager'] = 'Gestió del lloc'; 
  138138$lang['Status'] = 'Estat'; 
  139139$lang['Statistics'] = 'Estadístiques'; 
   
  141141$lang['Sum of rates'] = 'Suma de valoracions'; 
  142142$lang['Tag "%s" already exists'] = 'L\'etiqueta "%s" ja existeix'; 
  143 $lang['Tag "%s" was added'] = 'L\'etiqueta "%s" estaba afegida'; 
   143$lang['Tag "%s" was added'] = 'S\'ha afegit l\'etiqueta "%s".'; 
  144144$lang['Tag selection'] = 'Selecció d\'etiquetes'; 
  145 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Les etiquetes següents %d estaven eliminades'; 
  146 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.'; 
  147 $lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar'; 
   145$lang['The %d following tags were deleted'] = 'S\'han eliminat les següents %d etiquetes '; 
   146$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No ha estat possible comprovar si existeixen actualitzacions.'; 
   147$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·la'; 
  148148$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Aplicar l\'ordre predeterminat (definit a l\'arxiu de configuració)'; 
  149149$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari'; 
  150150$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
  151 $lang['Validate'] = 'Validar'; 
   151$lang['Validate'] = 'Valida'; 
  152152$lang['Validation'] = 'Validació'; 
  153153$lang['Version'] = 'Versió'; 
  154154$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure'; 
  155155$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual'; 
  156 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar'; 
  157 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Estàs treballant sobre una font en desenvolupament. Sense verificació possible. 
  158 You are running on development sources, no check possible.'; 
  159 $lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte."; 
  160 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No pots moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum'; 
   156$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'L\'usuari Webmaster no es pot eliminar'; 
   157$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Esteu treballant sobre un codi en desenvolupament. No hi ha comprovacions possible. 
   158'; 
   159$lang['You cannot delete your account'] = 'No podeu eliminar el vostre compte.'; 
   160$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum'; 
  161161$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació'; 
  162162$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
  163 $lang['Authorized'] = 'Autoritzat'; 
  164 $lang['Add a virtual album'] = 'Afegir àlbum virtual'; 
  165 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritzar als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats'; 
  166 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot estar buit'; 
  167 $lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums'; 
   163$lang['Authorized'] = 'S\'ha autoritzat'; 
   164$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual'; 
   165$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats'; 
   166$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom d\'un àlbum no pot estar buit'; 
   167$lang['Lock albums'] = 'Bloqueja d\'àlbums'; 
  168168$lang['Private'] = 'Privat'; 
  169169$lang['Public'] = 'Públic'; 
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova diapositiva de l\'àlbum'; 
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Estableix de forma aleatòria una nova miniatura de l\'àlbum'; 
  171171$lang['Public / Private'] = 'Nivell de visibilitat'; 
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona el nivell de visibilitat dels àlbums'; 
  173 $lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit'; 
  174 $lang['Virtual album deleted'] = 'L\'àlbum virtual s\'ha eliminat correctament'; 
   173$lang['Virtual album added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum virtual'; 
   174$lang['Virtual album deleted'] = 'S\'ha eliminat l\'àlbum virtual'; 
  175175$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès'; 
  176 $lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades'; 
   176$lang['Information data registered in database'] = 'S\'ha registrat la informació de les dades a la base de dades'; 
  177177$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada'; 
  178178$lang['History'] = 'Historial'; 
   
  181181$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.'; 
  182182$lang['Configuration'] = 'Configuració'; 
  183 $lang['confirm'] = 'confirmar'; 
   183$lang['confirm'] = 'confirma'; 
  184184$lang['Date'] = 'Data'; 
  185 $lang['delete album'] = 'Eliminar àlbum'; 
  186 $lang['Dissociate from album'] = 'Dissociar de l\'àlbum'; 
  187 $lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.'; 
   185$lang['delete album'] = 'Elimina l\'àlbum'; 
   186$lang['Dissociate from album'] = 'Dissocia de l\'àlbum'; 
   187$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum s\'ha actualitzat correctament'; 
  188188$lang['photos per page'] = 'fotos per pàgina'; 
  189 $lang['High definition enabled'] = 'Alta qualitat habilitada (HD)'; 
   189$lang['High definition enabled'] = 'Alta definició habilitada'; 
  190190$lang['File'] = 'Arxiu'; 
  191191$lang['first photo added on %s'] = 'primera foto afegida el %s'; 
  192192$lang['Forbidden'] = 'Prohibit'; 
  193 $lang['global mode'] = 'Mode global'; 
  194 $lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat'; 
   193$lang['global mode'] = 'mode global'; 
   194$lang['group "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat el grup "%s"'; 
  195195$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o estar buit.'; 
  196196$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.'; 
  197 $lang['High definition'] = 'Alta qualitat'; 
  198 $lang['jump to album'] = 'Tornar a l\'àlbum'; 
   197$lang['High definition'] = 'Alta definició'; 
   198$lang['jump to album'] = 'Salta a l\'àlbum'; 
  199199$lang['jump to photo'] = 'Salta a la foto'; 
  200 $lang['leave'] = 'Ometre'; 
   200$lang['leave'] = 'Deixa'; 
  201201$lang['Lock'] = 'Bloquejos'; 
  202202$lang['Locked'] = 'Bloquejat'; 
  203 $lang['manage album photos'] = 'Gestionar les fotos de l\'àlbum'; 
  204 $lang['manage sub-albums'] = 'Gestionar sub-àlbums'; 
  205 $lang['Manage'] = 'Gestionar'; 
   203$lang['manage album photos'] = 'Gestiona les fotos de l\'àlbum'; 
   204$lang['manage sub-albums'] = 'Gestiona els sub-àlbums'; 
   205$lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
  206206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  207 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'S\'ha superat el temps d\'execució. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha excedit. El processament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  208208$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.'; 
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
   
  213213$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu electrònic'; 
  214214$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,'; 
  215 $lang['Go to'] = 'Vés a'; 
   215$lang['Go to'] = 'Ves a'; 
  216216$lang['Hello'] = 'Hola'; 
  217 $lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit noves fotos'; 
   217$lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit fotos noves'; 
  218218$lang['on'] = 'sobre'; 
  219219$lang['between'] = 'entre'; 
  220220$lang['and'] = 'i'; 
  221 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  222 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  223 $lang['To subscribe'] = 'Inscriure\'s'; 
   221$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacions per correu electrònic.'; 
   222$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacions per correu electrònic.'; 
   223$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s'; 
  224224$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a'; 
  225225$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemes o preguntes'; 
  226226$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  227227$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  228 $lang[', click on'] = ', clicar a sobre'; 
  229 $lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa'; 
  230 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc'; 
   228$lang[', click on'] = ', cliqueu a sobre'; 
   229$lang['To unsubscribe'] = 'Dona de baixa'; 
   230$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Si es deixa en blanc, s\'utilitzarà el títol de la galeria'; 
  231231$lang['Notification'] = 'Notificacions'; 
  232 $lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].'; 
   232$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar un correu electrònic a %s [%s].'; 
  233233$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].'; 
  234 $lang['%d mail was sent.'] = '%d correu(s) electrònic(s) han sigut enviats.'; 
   234$lang['%d mail was sent.'] = 'S\'ha pogut enviar %d correu electrònic.'; 
  235235$lang['%d mails were sent.'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.'; 
  236 $lang['%d mail was not sent.'] = 'El correu electrònic %d no s\'ha pogut enviar.'; 
  237 $lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.'; 
   236$lang['%d mail was not sent.'] = 'No s\'ha pogut enviar %d correu electrònic.'; 
   237$lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han pogut enviar %d correus electrònics.'; 
  238238$lang['No mail to send.'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.'; 
  239 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi han usuaris inscrits per enviar notificacions per correu electrònic.'; 
   239$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi ha usuaris subscrits per enviar notificacions per correu electrònic.'; 
  240240$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els usuaris inscrits només es llistaran (si la opció està habilitada) sempre que hi hagi nous elements a notificar.'; 
  241 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De tota manera, només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.'; 
   241$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya, no els administradors.'; 
  242242$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris a qui enviar notificacions per correu electrònic'; 
  243 $lang['New photos added'] = 'Noves fotos afegides'; 
  244 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Inscriure\'s per notificar per correu electrònic'; 
   243$lang['New photos added'] = 'Fotos noves afegides'; 
   244$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Subscriviu-vos per notificacions per correu electrònic'; 
  245245$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu'; 
  246 $lang['Parameter'] = 'Paràmetre'; 
  247 $lang['Continue processing treatment'] = 'Continuar el tractament en curs'; 
   246$lang['Parameter'] = 'Configuració'; 
   247$lang['Continue processing treatment'] = 'Continua el tractament en curs'; 
  248248$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari'; 
  249 $lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat'; 
  250 $lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com'; 
  251 $lang['Send mail to users'] = 'Notificacions'; 
  252 $lang['Send'] = 'Enviar'; 
   249$lang['Add detailed content'] = 'Afegeix algun contingut detallat'; 
   250$lang['Send mail as'] = 'Envia un correu electrònic com'; 
   251$lang['Send mail to users'] = 'Envia un correu electrònic als usuaris'; 
   252$lang['Send'] = 'Envia'; 
  253253$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  254254$lang['Subscribed'] = 'Subscrit'; 
  255 $lang['Subscribe'] = 'Inscriu-te'; 
   255$lang['Subscribe'] = 'Subscriviu-vos'; 
  256256$lang['Parameters'] = 'Paràmetres'; 
  257 $lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu destinataris'; 
  258 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Incriure/Desinscriure usuaris'; 
   257$lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu els destinataris'; 
   258$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Subscriu/Dona de baixa usuaris'; 
  259259$lang['Unsubscribed'] = 'Dóna de baixa'; 
  260 $lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.'; 
  261 $lang['%d parameters were updated.'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.'; 
  262 $lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari(s) no actualitzat(s).'; 
  263 $lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.'; 
   260$lang['%d parameter was updated.'] = 'S\'ha actualitzat %d paràmetre.'; 
   261$lang['%d parameters were updated.'] = 'S\'ha actualitzat %d paràmetres.'; 
   262$lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari no actualitzat.'; 
   263$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no actualitzats.'; 
  264264$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
  265 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.'; 
  266 $lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha sigut actualitzat.'; 
  267 $lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.'; 
   265$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
   266$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari actualitzat.'; 
   267$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris actualitzats.'; 
  268268$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
  269 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.'; 
   269$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció'; 
  270270$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].'; 
  271271$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.'; 
  272 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML'; 
   272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia un correu electrònic en format HTML'; 
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les fotos recents agrupades per dates'; 
  274274$lang['Available only with HTML format'] = 'Només disponible en format HTML'; 
   
  278278$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  279279$lang['public'] = 'públic'; 
  280 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'La depuració mai utilitza canals de notificació'; // pendent de revisar 
  281 $lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions'; 
  282 $lang['randomly represented'] = 'Representació aleatòria'; 
  283 $lang['registration date'] = 'Data de registre'; 
  284 $lang['clean'] = 'netejar'; 
   280$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Elimina els feeds de notificació que no s\'han utilitzat mai'; 
   281$lang['Purge sessions'] = 'Elimina les sessions'; 
   282$lang['randomly represented'] = 'miniatura de l\'àlbum aleatòria'; 
   283$lang['registration date'] = 'data de registre'; 
   284$lang['clean'] = 'neteja'; 
  285285$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc'; 
  286286$lang['test'] = 'test'; 
  287287$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
  288 $lang['remove tags'] = 'Eliminar etiquetes'; 
   288$lang['remove tags'] = 'elimina les etiquetes'; 
  289289$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  290 $lang['selection'] = 'Seleccionades'; 
  291 $lang['set to'] = 'Establir a'; 
  292 $lang['singly represented'] = 'Representa per separat'; 
   290$lang['selection'] = 'selecció'; 
   291$lang['set to'] = 'establir a'; 
   292$lang['singly represented'] = 'miniatura de l\'àlbum fixa'; 
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
  294294$lang['created'] = 'creat'; 
  295 $lang['delete'] = 'eliminar'; 
  296 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Eliminar aquest lloc i tots els elements adjunts'; 
   295$lang['delete'] = 'elimina'; 
   296$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Elimina aquest lloc i tota la informació relacionada'; 
  297297$lang['deleted'] = 'eliminat'; 
  298298$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error'; 
  299299$lang['Local'] = 'Local'; 
  300300$lang['Remote'] = 'Remot'; 
  301 $lang['update the database from files'] = 'Actualitzar la base de dades amb els arxius.'; 
  302 $lang['status'] = 'Estat'; 
   301$lang['update the database from files'] = 'Actualitza la base de dades amb els arxius.'; 
   302$lang['status'] = 'estat'; 
  303303$lang['Directory'] = 'Directori'; 
  304304$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums'; 
  305 $lang['target'] = 'Aplicar a'; 
   305$lang['target'] = 'aplicar a'; 
  306306$lang['Thumbnail'] = 'Diapositiva'; 
  307307$lang['Title'] = 'Títol'; 
  308308$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums'; 
  309309$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo'; 
  310 $lang['Edit album'] = 'Editar àlbum'; 
   310$lang['Edit album'] = 'Edita l\'àlbum'; 
  311311$lang['Group management'] = 'Gestió de grups'; 
  312312$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris'; 
  313 $lang['Edit photo information'] = 'Edita informació de la foto'; 
   313$lang['Edit photo information'] = 'Edita la informació de la foto'; 
  314314$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització d\'arxius amb la la base de dades'; 
  315315$lang['all'] = 'Totes'; 
   
  318318$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer'; 
  319319$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto inaccessible o format no suportat'; 
  320 $lang['GD version'] = 'versió GD'; 
   320$lang['GD version'] = 'versió de GD'; 
  321321$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals'; 
  322 $lang['average time'] = 'Temps promig'; 
  323 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Nombre de diapositives creades'; 
   322$lang['average time'] = 'Temps mitjà'; 
   323$lang['number of miniaturized photos'] = 'nombre de miniatures creades'; 
  324324$lang['total time'] = 'temps total'; 
  325325$lang['for this file format'] = 'per aquest format de fitxer'; 
  326 $lang['unit mode'] = 'Mode unitari'; 
  327 $lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat'; 
  328 $lang['unset'] = 'Ometre'; 
   326$lang['unit mode'] = 'mode unitari'; 
   327$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejada'; 
   328$lang['unset'] = 'no configurar'; 
  329329$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums'; 
  330330$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les fotos'; 
  331 $lang['Synchronize'] = 'Sincronitzar'; 
   331$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza'; 
  332332$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents'; 
  333 $lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció'; 
  334 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
   333$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció'; 
   334$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Visualitza la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
  335335$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors'; 
  336 $lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error'; 
  337 $lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada'; 
   336$lang['Errors caption'] = 'Llegenda dels errors'; 
   337$lang['Detailed informations'] = 'Informacions detallades'; 
  338338$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori'; 
  339 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir o a l\'arxiu o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
   339$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir a l\'arxiu o al directori (potser no existeix o l\'accés està denegat)'; 
  340340$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbums eliminats de la base de dades'; 
  341341$lang['photos deleted from the database'] = 'fotos eliminades de la base de dades'; 
  342342$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotos candidates per la sincronització de metadades'; 
  343 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informació de les fotos sincronitzades amb els arxius de metadades'; 
   343$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informació de les fotos sincronitzades amb els arxius de metadades'; 
  344344$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització'; 
  345345$lang['albums added in the database'] = 'Àlbums afegits a la base de dades'; 
  346346$lang['photos added in the database'] = 'fotos afegides a la base de dades'; 
  347 $lang['photos updated in the database'] = 'fotos actualitzades de la base de dades'; 
  348 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Cercar noves fotos en els directoris'; 
   347$lang['photos updated in the database'] = 'fotos actualitzades a la base de dades'; 
   348$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves fotos en els directoris'; 
  349349$lang['added'] = 'afegit'; 
  350350$lang['deleted'] = 'eliminades'; 
  351351$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
  352 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'Realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
   352$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
  353353$lang['Simulation'] = 'Simulació'; 
  354354$lang['directories + files'] = 'Directoris i arxius'; 
  355 $lang['only directories'] = 'Només directoris'; 
  356 $lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitzar l\'estructura d\'arxius amb la base de dades'; 
  357 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sincronitzar les fotos de la base de dades amb els arxius de metadades'; 
  358 $lang['even already synchronized photos'] = 'També les fotos ja sincronitzades'; 
   355$lang['only directories'] = 'només directoris'; 
   356$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitza l\'estructura d\'arxius amb la base de dades'; 
   357$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronitza les fotos de la base de dades amb els arxius de metadades'; 
   358$lang['even already synchronized photos'] = 'també les fotos ja sincronitzades'; 
  359359$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades'; 
  360360$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
  361361$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni'; 
  362362$lang['Upload'] = 'Carregar'; 
  363 $lang['user "%s" added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari "%s"'; 
   363$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"'; 
  364364$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari'; 
  365365$lang['user_status_admin'] = 'Administrador'; 
   
  371371$lang['Virtual album'] = 'Àlbum virtual'; 
  372372$lang['Waiting'] = 'Pendent'; 
  373 $lang['default'] = 'predeterminat'; 
  374 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Establir com a grup predeterminat'; 
   373$lang['default'] = 'Per defecte'; 
   374$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Revertir la propietat \'grup per defecte\''; 
  375375$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
  376376$lang['Overall'] = 'Informació general'; 
   
  385385$lang['Section'] = 'Secció'; 
  386386$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  387 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu'; 
  388 $lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar una notificació per correu electrònic als membres d\'un grup'; 
   387$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat un correu electrònic informatiu al grup "%s" '; 
   388$lang['Send an information email to group members'] = 'Envia una notificació per correu electrònic als membres del grup'; 
  389389$lang['Group'] = 'Grup'; 
  390 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar l\'àlbum %s'; 
   390$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visiteu l\'àlbum %s'; 
  391391$lang['Hello,'] = 'Hola,'; 
  392392$lang['See you soon.'] = 'Fins aviat.'; 
   
  395395$lang['none'] = 'cap'; 
  396396$lang['high'] = 'alt'; 
  397 $lang['other'] = 'altre'; 
   397$lang['other'] = 'altres'; 
  398398$lang['Element type'] = 'Tipus d\'element'; 
  399399$lang['User'] = 'Usuari'; 
   
  406406$lang['Hour'] = 'Hora'; 
  407407$lang['guest'] = 'visitant'; 
  408 $lang['default values'] = 'valors predeterminats'; 
  409 $lang['Guest cannot be deleted'] = '\'Visitant\' no pot ser eliminat'; 
  410 $lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar'; 
  411 $lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall'; 
  412 $lang['Purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum'; 
  413 $lang['Check integrity'] = 'Comprovar integritat'; 
   408$lang['default values'] = 'valors per defecte'; 
   409$lang['Guest cannot be deleted'] = 'L\'usuari visitant no es pot eliminar'; 
   410$lang['Default user cannot be deleted'] = 'L\'usuari predeterminat no es pot eliminar'; 
   411$lang['Purge history detail'] = 'Elimina l\'historial dels detalls'; 
   412$lang['Purge history summary'] = 'Elimina l\'historial del resum'; 
   413$lang['Check integrity'] = 'Comprova la integritat'; 
  414414$lang['Anomaly'] = 'Anomalia'; 
  415415$lang['Correction'] = 'Correcció'; 
  416416$lang['Automatic correction'] = 'Correció automàtica'; 
  417 $lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible la correcció automàtica'; 
   417$lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible aplicar la correcció automàtica'; 
  418418$lang['Correction applied with success'] = 'Correcció aplicada amb èxit'; 
  419419$lang['Correction applied with error'] = 'Correcció aplicada amb errors'; 
   
  421421$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.'; 
  422422$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.'; 
  423 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies detectades.'; 
  424 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'L\'anomalia %d no s\'ha corregit. 
   423$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han detectat i corregit %d anomalies.'; 
   424$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalia no s\'ha pogut corregit. 
  425425'; 
  426 $lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.'; 
   426'; 
   427$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han pogut corregit %d anomalies.'; 
  427428$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació'; 
  428429$lang['the forum'] = 'el fòrum'; 
  429430$lang['the wiki'] = 'la wiki'; 
  430431$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor de l\'arxiu incorrecte perquè Exif no és suportat'; 
  431 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php'; 
  432 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"'; 
   432$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals en el fitxer local/config/config.inc.php'; 
   433$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest" '; 
  433434$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte'; 
  434435$lang['Default user does not exist'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix'; 
   
  437438$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"'; 
  438439$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"'; 
  439 $lang['add new photos to caddie'] = 'Afegir noves fotos al carret'; 
   440$lang['add new photos to caddie'] = 'Afegeix noves fotos al carret'; 
  440441$lang['No display'] = 'Sense visualització'; 
  441442$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica'; 
   
  445446$lang['Privacy level'] = 'Nivell de privacitat'; 
  446447$lang['Level 0'] = '---'; 
  447 $lang['Level 1'] = 'Visitants'; 
   448$lang['Level 1'] = 'Contactes'; 
  448449$lang['Level 2'] = 'Amics'; 
  449450$lang['Level 4'] = 'Família'; 
  450451$lang['Level 8'] = 'Administradors'; 
  451 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reiniciar la comprovació de la integritat'; 
   452$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat'; 
  452453$lang['Check all'] = 'Marcar-ho tot'; 
  453454$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot'; 
  454 $lang['Check automatic corrections'] = 'Comprovar les correccions automàtiques'; 
  455 $lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar les correccions seleccionades'; 
  456 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar les anomalies seleccionades'; 
  457 $lang['Refresh'] = 'Actualitzar'; 
   455$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprova les correccions automàtiques'; 
   456$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades'; 
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignora les anomalies seleccionades'; 
   458$lang['Refresh'] = 'Actualitza'; 
  458459$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
  459460$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'L\'anomalia no pot ser ignorada per a la seva correcció'; 
  460 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
  461 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
   461$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat  %d anomalia.'; 
   462$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat %d anomalies.'; 
  462463$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se'; 
  463464$lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors'; 
  464 $lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions'; 
  465 $lang['Other plugins'] = 'Altres connectors'; 
   465$lang['Check for updates'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions'; 
   466$lang['Other plugins'] = 'Altres connectors disponibles'; 
  466467$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions'; 
  467468$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segurs que vol eliminar aquest connector?'; 
  468469$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segurs que voleu instal·lar aquest connector?'; 
  469 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita desinstal·lació prèvia. Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? '; 
   470$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita una desinstal·lació prèvia.'; 
  470471$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
  471472$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
  472 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.'; 
  473 $lang['Can\'t download archive.'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.'; 
  474 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.'; 
  475 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).'; 
   473$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No s\'ha pogut crear el fitxer temporal.'; 
   474$lang['Can\'t download archive.'] = 'No s\'ha pogut descarregar l\'arxiu.'; 
   475$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No s\'ha pogut llegir o extreure l\'arxiu.'; 
   476$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'S\'ha produït un error durant l\'extracció dels fitxers (%s).'; 
  476477$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta dels connectors "plugins", així com a les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
  477 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
  478 $lang['Purge compiled templates'] = 'Eliminar plantilles compilades'; 
   478$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No s\'ha pogut establir la connexió al servidor '; 
   479$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades'; 
  479480$lang['Upload'] = 'Penja'; 
  480 $lang['ACCESS_0'] = 'Lliure accés'; 
   481$lang['ACCESS_0'] = 'Accés lliure'; 
  481482$lang['ACCESS_1'] = 'Accés a tothom'; 
  482 $lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan inscrits'; 
   483$lang['ACCESS_2'] = 'Accés als usuaris registrats'; 
  483484$lang['ACCESS_3'] = 'Accés als administradors'; 
  484485$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters'; 
   
  489490$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo'; 
  490491$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo'; 
  491 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ja s\'està executant l\'última versió de Piwigo.'; 
   492$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ja esteu executant l\'última versió de Piwigo.'; 
  492493$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]'; 
  493 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Cal actualitzar el sistema per treure profit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funioni correctament.'; 
   494$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Cal actualitzar el sistema per treure profit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funcioni correctament.'; 
  494495$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el'; 
  495 $lang['Last hit'] =  'Última visualització'; 
   496$lang['Last hit'] = 'Última visita'; 
  496497$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD'; 
  497498$lang['Templates'] = 'Plantilles'; 
  498499$lang['Extend for templates'] = 'Extensió de plantilles'; 
  499 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substituir les plantilles originals per plantilles personalitzades des de la subcarpeta template-extension'; 
  500 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitucions (plantilles modificades)'; 
   500$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substitueix les plantilles originals per plantilles fetes a mida des de la subcarpeta template-extension'; 
   501$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitueix (plantilles fetes a mida)'; 
  501502$lang['Original templates'] = 'Plantilla original'; 
  502503$lang['Optional URL keyword'] = 'Paraula clau opcional a la URL'; 
  503 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada.'; 
   504$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'S\'ha registrat la configuració de les plantilles'; 
  504505$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Totes les optimitzacions s\'han realizat correctament.'; 
  505506$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.'; 
  506 $lang['Modify information'] = 'Modificar la informació'; 
  507 $lang['nothing'] = 'Res'; 
  508 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.'; 
  509 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrar ordre d\'aparició'; 
  510 $lang['Edit ranks'] = 'Editar valoracions'; 
   507$lang['Modify information'] = 'Modifica la informació'; 
   508$lang['nothing'] = 'res'; 
   509$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'buida els valors existents'; 
   510$lang['Manage photo ranks'] = 'Administra les classificacions de les fotos'; 
   511$lang['Edit ranks'] = 'Edita les valoracions'; 
  511512$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté fotos'; 
  512 $lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre personalitzat de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
  513 $lang['ranks'] = 'Valoracions'; 
   513$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
   514$lang['ranks'] = 'valoracions'; 
  514515$lang['Drag to re-order'] = 'Clicar i arrossegar per a reordenar'; 
  515 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització ràpida'; 
   516$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització local ràpida'; 
  516517$lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot seleccionar cap foto'; 
  517518$lang['Delete selected photos'] = 'Elimina les fotos seleccionades'; 
  518 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto eliminada'; 
  519 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos eliminades'; 
   519$lang['%d photo was deleted'] = 'S\'ha eliminat %d foto'; 
   520$lang['%d photos were deleted'] = 'S\'han eliminat %d fotos'; 
  520521$lang['Released on'] = 'Llançat el'; 
  521522$lang['Number of downloads'] = 'Nombre de descàrregues'; 
  522523$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Butlletí informatiu de Piwigo'; 
  523 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Inscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.'; 
  524 $lang['Subscribe %s'] = 'Inscriure %s'; 
  525 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies <i>Piwigo Newsletter</i>'; 
  526 $lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad'; 
  527 $lang['Hide'] = 'Ocultar'; 
   524$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Subscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seran alguns missatges durant l\'any.'; 
   525$lang['Subscribe %s'] = 'Subscriviu-vos %s'; 
   526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscriviu-vos %s al butlletí de notícies <i>Piwigo Newsletter</i>'; 
   527$lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerques'; 
   528$lang['Hide'] = 'Oculta'; 
  528529$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
  529 $lang['Operation in progress'] = 'Operació en progrés...'; 
   530$lang['Operation in progress'] = 'Tractament en progrés.'; 
  530531$lang['Please wait...'] = 'Si us plau, esperi...'; 
  531532$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.'; 
  532 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.'; 
  533 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a editar els seus propis comentaris'; 
  534 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a eliminar els seus propis comentaris'; 
  535 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari'; 
  536 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'elimini un comentari'; 
  537 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Impossible eliminar aquest enllaç permanent!'; 
  538 $lang['Hit'] = 'Accès'; 
   533$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta confirmar la contrasenya. Si us plau, confirmeu la contrasenya escollida.'; 
   534$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Permet que els usuaris puguin editar els seus propis comentaris'; 
   535$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Permet que els usuaris puguin eliminar els seus propis comentaris'; 
   536$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari'; 
   537$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'elimini un comentari'; 
   538$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'No s\'ha pogut eliminar l\'antic enllaç permanent!'; 
   539$lang['Hit'] = 'Accés'; 
  539540$lang['Tools'] = 'Eines'; 
  540541$lang['Photos'] = 'Fotos'; 
  541542$lang['Themes'] = 'Temes'; 
  542543$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruccions d\'ús de Piwigo'; 
  543 $lang['Installed Themes'] = 'Gestionar temes'; 
  544 $lang['Add New Theme'] = 'Afegir un nou tema'; 
  545 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris'; 
  546 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establir com a tema predeterminat pels visitants no registrats i pels nous usuaris'; 
   544$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats'; 
   545$lang['Add New Theme'] = 'Afegeix un nou tema'; 
   546$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibeix aquest tema als usuaris'; 
   547$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Estableix com a tema predeterminat per als nous usuaris i usuaris no registrats'; 
  547548$lang['unknown'] = 'desconegut'; 
  548 $lang['Upload Photos'] = 'Carregar fotos'; 
  549 $lang['Drop into album'] = 'Seleccionar àlbum'; 
   549$lang['Upload Photos'] = 'Penja fotos'; 
   550$lang['Drop into album'] = 'Seleccioneu un àlbum'; 
  550551$lang['+ Add an upload box'] = '<i>Afegir</i>'; 
  551 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo'; 
   552$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crea el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo'; 
  552553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cal concedir permisos d\'escriptura (chmod 777) al directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació de Piwigo'; 
  553 $lang['existing album'] = 'Àlbum existent'; 
  554 $lang['create a new album'] = 'Afegir un nou àlbum'; 
  555 $lang['Album name'] = 'Nombre del álbum'; 
   554$lang['existing album'] = 'àlbum existent'; 
   555$lang['create a new album'] = 'Afegeix un nou àlbum'; 
   556$lang['Album name'] = 'Nom de l\'àlbum'; 
  556557$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"'; 
  557 $lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas'; 
  558 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos afegides'; 
  559 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"'; 
  560 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'L\'àlbum "%s" ara conté %d fotos'; 
  561 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d fotos'; 
  562 $lang['Select files'] = 'Seleccionar arxius'; 
   558$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos penjades'; 
   559$lang['%d photos uploaded'] = 'S\'han penjat %d fotos'; 
   560$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivell de confidencialitat "%s"'; 
   561$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'En aquests moments l\'àlbum "%s" conté %d fotos'; 
   562$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest conjunt de %d fotos'; 
   563$lang['Select files'] = 'Seleccioneu els arxius'; 
  563564$lang['Everybody'] = 'Tothom'; 
  564 $lang['Who can see these photos?'] = 'Compartir'; 
   565$lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes fotos?'; 
  565566$lang['Settings'] = 'Configuració'; 
  566 $lang['Resize'] = 'Redimensionar'; 
   567$lang['Resize'] = 'Redimensiona'; 
  567568$lang['Maximum width'] = 'Amplada màxima'; 
  568569$lang['pixels'] = 'píxels'; 
   
  570571$lang['Image Quality'] = 'Qualitat d\'imatge'; 
  571572$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
  572 $lang['Save Settings'] = 'Desar ajustos'; 
   573$lang['Save Settings'] = 'Desa els ajustos'; 
  573574$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Les modificacions s\'han desat correctament'; 
  574 $lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats'; 
  575 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"'; 
   575$lang['Active Themes'] = 'Temes actius'; 
   576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegeix l\'accés l\'escriptura al directori "%s"'; 
  576577$lang['Administration Home'] = 'Taulell de control'; 
  577 $lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar colors'; 
  578 $lang['Delete this theme'] = 'Eliminar aquest tema'; 
   578$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercanvia els colors d\'administració'; 
   579$lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema'; 
  579580$lang['Directory does not exist'] = 'Aquest directori no existeix'; 
  580581$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització'; 
  581 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de Piwigo'; 
  582 $lang['Help Me'] = 'Ajuda'; 
  583 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Impossible habilitar aquest tema mentre no es trobi l\'arxiu %s'; 
   582$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obteniu suport al fòrum de Piwigo'; 
   583$lang['Help Me'] = 'Ajuda\'m'; 
   584$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Aquest tema no s\'ha pogut activar, degut a que falta el tema pare: %s'; 
  584585$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s'; 
  585 $lang['Inactive Themes'] = 'Temes deshabilitats'; 
  586 $lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,'; 
  587 $lang['Make this theme available to users'] = 'Permetre aquest tema als usuaris'; 
  588 $lang['Page end'] = 'Pàgina final'; 
   586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes inactius'; 
   587$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·la al vostre ordinador,'; 
   588$lang['Make this theme available to users'] = 'Permet aquest tema als usuaris'; 
   589$lang['Page end'] = 'Final de pàgina'; 
  589590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
  590 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Visitar la secció web de la documentació de Piwigo'; 
  591 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Engega pLoader i penja les teves fotos.'; 
  592 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escollint colors clars o foscos per a l\'espai d\'administració'; 
   591$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegiu la documentació de Piwigo'; 
   592$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegiu les vostres fotos.'; 
   593$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Canvi de colors clars a foscos per als administradors'; 
  593594$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.'; 
  594 $lang['Visit Gallery'] = 'Tornar a la galeria'; 
  595 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el web del projecte Piwigo'; 
   595$lang['Visit Gallery'] = 'Visiteu la galeria'; 
   596$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visiteu el web del projecte Piwigo'; 
  596597$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del seu ordinador pLoader prepara les seves fotos i les trasllada a la seva galeria Piwigo.'; 
  597 $lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant'; 
   598$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos de l\'usuari visitant'; 
  598599$lang['Main Page'] = 'Pàgina principal'; 
  599600$lang['Photo Page'] = 'Pàgina de la foto'; 
  600 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Habilitar barra de navegació'; 
  601 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Habilitar diapositives de navegació'; 
  602 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Habilitar icona "%s"'; 
  603 $lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
  604 $lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari'; 
   601$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació'; 
   602$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa les miniatures de navegació'; 
   603$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"'; 
   604$lang['Photo Properties'] = 'Propietats de la foto'; 
   605$lang['Allow user customization'] = 'Permet la personalització de l\'usuari'; 
  605606$lang['Languages'] = 'Idiomes'; 
  606 $lang['Installed Languages'] = 'Gestionar idiomes'; 
  607 $lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma'; 
   607$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats'; 
   608$lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma'; 
  608609$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament'; 
  609 $lang['Select:'] = 'Seleccionar:'; 
   610$lang['Select:'] = 'Selecciona:'; 
  610611$lang['None'] = 'Cap'; 
  611 $lang['Invert'] = 'Invertir selecció'; 
  612 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Aquest és l\'únic tema disponible de la galeria. Per a poder-lo deshabilitar cal abans habilitar-ne un altre.'; 
   612$lang['Invert'] = 'Invertir'; 
   613$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Aquest és l\'únic tema disponible de la galeria. Per a poder-lo desactivar cal tenir-ne un altre.'; 
  613614$lang['Webmaster status is required.'] = 'Aquesta acció només la pot dur a terme un webmaster'; 
  614 $lang['Bound Theme'] = 'Tema personalitzat'; 
  615 $lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions'; 
  616 $lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari'; 
   615$lang['Bound Theme'] = 'Tema limitat'; 
   616$lang['Allow rating'] = 'Permet valoracions'; 
   617$lang['Select at least one comment'] = 'Seleccioneu al menys un comentari'; 
  617618$lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius'; 
  618619$lang['Inactive Plugins'] = 'Connectors inactius'; 
  619620$lang['Missing Plugins'] = 'Connectors que falten'; 
  620621$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Connectors desinstal·lats'; 
  621 $lang['By %s'] = 'Desenvolupat per %s'; 
  622 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc web del connector'; 
  623 $lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats'; 
  624 $lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma'; 
  625 $lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibir aquest idioma als usuaris'; 
  626 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Per a poder deshabilitar aquest idioma cal abans definir-ne un altre per defecte'; 
  627 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Aquest és l\'únic idioma disponible de la galeria. Per a poder-lo deshabilitar cal abans habilitar-ne un altre.'; 
  628 $lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes deshabilitats'; 
  629 $lang['Make this language available to users'] = 'Permetre aquest idioma als usuaris'; 
  630 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma predeterminat pels visitants i els nous usuaris'; 
  631 $lang['Miscellaneous'] = 'Més informació'; 
   622$lang['By %s'] = 'Per %s'; 
   623$lang['Visit plugin site'] = 'Visiteu el lloc web del connector'; 
   624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius'; 
   625$lang['Delete this language'] = 'Elimina aquest idioma'; 
   626$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris'; 
   627$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'No es pot desactivar aquest idioma, primer definiu un altre idioma per defecte.'; 
   628$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Aquest és l\'únic idioma disponible de la galeria. Per a poder-lo desactivar cal que tenir-ne un altre.'; 
   629$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes inactius'; 
   630$lang['Make this language available to users'] = 'Permet aquest idioma als usuaris'; 
   631$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Estableix com a idioma predeterminat per als nous usuaris i usuaris no registrats'; 
   632$lang['Miscellaneous'] = 'Miscel·lània '; 
  632633$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals'; 
  633634$lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos'; 
  634 $lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada'; 
   635$lang['The following tag was deleted'] = 'S\'ha eliminat la següent etiqueta'; 
  635636$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha més idiomes disponibles'; 
  636637$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hi ha cap connector disponible.'; 
  637638$lang['There is no other theme available.'] = 'No hi ha un altre tema disponible'; 
  638639$lang['By rank'] = 'Per valoració'; 
  639 $lang['Manual order'] = 'Ordre personalitzat'; 
   640$lang['Manual order'] = 'Ordre manual'; 
  640641$lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos'; 
  641642$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.'; 
  642 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente'; 
  643 $lang['Who can see this photo?'] = 'Compartir'; 
   643$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Aquest tema no va ser dissenyat per ser directament activat'; 
   644$lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta foto?'; 
  644645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents de validar'; 
  645 $lang['Menu Management'] = 'Gestionar menús'; 
  646 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (%s) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.'; 
  647 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.'; 
  648 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%'; 
  649 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'La mida total dels arxius que estàs pujant excedeix el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%'; 
  650 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML'; 
   646$lang['Menu Management'] = 'Gestiona els menús'; 
   647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el vostre arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (%sB) es major que post_max_size (%sB), Hauríeu de canviar aquesta configuració.'; 
   648$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. L\'administrador hauria de deshabilitar l\'ús de metadades Exif.'; 
   649$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'La mida de l\'arxiu penjat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: %sB'; 
   650$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'La mida total dels arxius que esteu penjant excedeix el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: %sB'; 
   651$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'La mida de l\'arxiu penjat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulari HTML'; 
  651652$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.'; 
  652 $lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu'; 
   653$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha penjat cap arxiu'; 
  653654$lang['Missing a temporary folder'] = 'No es troba el directori temporal'; 
  654 $lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc del servidor'; 
  655 $lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió'; 
  656 $lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut en pujar les fotos'; 
   655$lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc'; 
   656$lang['File upload stopped by extension'] = 'La càrrega d\'arxius s\'ha aturat per extensió'; 
   657$lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut en penjar les fotos'; 
  657658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error a l\'arxiu "%s": %s'; 
  658659$lang['automatic order'] = 'Ordre automàtic'; 
  659 $lang['manual order'] = 'Ordre personalitzat'; 
  660 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament'; 
  661 $lang['Batch Manager'] = 'Gestionar lots'; 
   660$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
   661$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums ordenats automàticament'; 
   662$lang['Batch Manager'] = 'Gestor per lots'; 
  662663$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums'; 
  663664$lang['Selection'] = 'Selecció'; 
  664665$lang['Action'] = 'Acció'; 
  665 $lang['Set author'] = 'Establir autor'; 
  666 $lang['Set title'] = 'Establir el títol'; 
  667 $lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació'; 
  668 $lang['Apply action'] = 'Aplicar acció'; 
   666$lang['Set author'] = 'Estableix autor'; 
   667$lang['Set title'] = 'Estableix el títol'; 
   668$lang['Set creation date'] = 'Estableix la data de creació'; 
   669$lang['Apply action'] = 'Aplica acció'; 
  669670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d fotos seleccionades'; 
  670671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades'; 
  671 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No hi ha cap foto seleccionada entre les %d fotos del lot'; 
  672 $lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d fotos han estat seleccionades'; 
   672$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No hi ha cap foto seleccionada entre les %d fotos l\'actual conjunt'; 
   673$lang['All %d photos are selected'] = 'S\'han seleccionat totes les %d fotos'; 
  673674$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre'; 
  674 $lang['Add a filter'] = 'Afegir filtre'; 
  675 $lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres'; 
  676 $lang['Refresh photo set'] = 'Actualitzar el lot de fotos'; 
  677 $lang['The whole page'] = 'Pàgina sencera'; 
   675$lang['Add a filter'] = 'Afegeix filtre'; 
   676$lang['Remove all filters'] = 'Elimina tots els filtres'; 
   677$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el conjunt de fotos'; 
   678$lang['The whole page'] = 'La pàgina sencera'; 
  678679$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt'; 
  679 $lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha fotos en aquest lot.'; 
  680 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Seleccioni almenys una foto per a executar qualsevol acció.'; 
  681 $lang['Choose an action'] = 'Seleccionar una acció'; 
  682 $lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor'; 
  683 $lang['Type here the author name'] = 'Escriu aquí el nom de l\'autor'; 
  684 $lang['remove title'] = 'Eliminar el títol'; 
  685 $lang['Type here the title'] = 'Escriure aquí el títol'; 
  686 $lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació'; 
  687 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Les fotos de l\'àlbum ha estat associades amb els àlbums següents: %s'; 
  688 $lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetes orfes'; 
  689 $lang['delete photo'] = 'Eliminar foto'; 
  690 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades'; 
   680$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha fotos en aquest conjunt.'; 
   681$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No es pot realitzar cap acció ja que no hi ha cap foto seleccionada.'; 
   682$lang['Choose an action'] = 'Seleccioneu una acció'; 
   683$lang['remove author'] = 'elimina l\'autor'; 
   684$lang['Type here the author name'] = 'Escriviu aquí el nom de l\'autor'; 
   685$lang['remove title'] = 'eliminar el títol'; 
   686$lang['Type here the title'] = 'Escriviu aquí el títol'; 
   687$lang['remove creation date'] = 'elimina la data de creació'; 
   688$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Àlbums de fotos associats als següents àlbums: %s'; 
   689$lang['Delete orphan tags'] = 'Elimina les etiquetes orfes'; 
   690$lang['delete photo'] = 'Elimina la foto'; 
   691$lang['Orphan tags deleted'] = 'S\'han eliminat les etiquetes orfes'; 
  691692$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença el'; 
  692 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Té %d etiquetes orfes: %s.'; 
  693 $lang['Remove from caddie'] = 'Treu-lo del carret'; 
   693$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Teniu %d etiquetes orfes: %s.'; 
   694$lang['Remove from caddie'] = 'Treu del carret'; 
  694695$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar'; 
  695696$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes per actualitzar'; 
   
  697698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els connectors estan actualizats.'; 
  698699$lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estan actualitzats.'; 
  699 $lang['Visit theme site'] = 'Visitar el web del tema'; 
  700 $lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma'; 
   700$lang['Visit theme site'] = 'Visiteu el web del tema'; 
   701$lang['Visit language site'] = 'Visiteu el web de l\'idioma'; 
  701702$lang['New Version'] = 'Nova versió'; 
  702703$lang['Obsolete Plugins'] = 'Connectors obsolets'; 
  703704$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTÈNCIA! Aquest connector sembla no ser compatible amb la vostra versió de Piwigo.'; 
  704 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols habilitar-ho de totes maneres?'; 
  705 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST CONNECTOR ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! '; 
   705$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Voleu activar-ho de totes maneres?'; 
   706$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST CONNECTOR ARA ÉS PART DEL NUCLI DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! '; 
  706707$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST CONNECTOR TOT I QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L ARA!'; 
  707 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de diapositives en curs...'; 
   708$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de miniatures en curs...'; 
  708709$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generació de fotos en curs...'; 
  709710$lang['%s photos have been regenerated'] = 's\'han regenerat %s fotos'; 
  710 $lang['%s photos can not be regenerated'] = 'no es poden regenerar %s fotos'; 
  711 $lang['display'] = 'Visualitzar'; 
  712 $lang['Type in a search term'] = 'Escriu un terme de cerca'; 
   711$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no es poden regenerar'; 
   712$lang['display'] = 'Visualitza'; 
   713$lang['Type in a search term'] = 'Escriviu un terme de cerca'; 
  713714$lang['new'] = 'nou'; 
  714715$lang['No results'] = 'Sense resultats.'; 
  715716$lang['Searching...'] = 'Buscant...'; 
  716 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar la icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges'; 
  717 $lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri'; 
  718 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot'; 
   717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbums i de les imatges'; 
   718$lang['Add a criteria'] = 'Afegeix criteris'; 
   719$lang['Deactivate all'] = 'Desactiva-ho tot'; 
  719720$lang['Default photos order'] = 'Ordre per defecte de les fotos'; 
  720 $lang['Restore'] = 'Restaurar'; 
  721 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restablir els valors de configuració predeterminats. Es perdran tots els ajustos personalitzats.'; 
  722 $lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú'; 
  723 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre predeterminat de les fotos perquè hi ha establerta una configuració personalitzada a la configuració local de l\'aplicació.'; 
  724 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Has especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en el teu arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimina\'l o canvia-li en nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!'; 
   721$lang['Restore'] = 'Restaura'; 
   722$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restableix els valors de configuració predeterminats. Es perdran tots els ajustos personalitzats.'; 
   723$lang['Show menubar'] = 'Visualitza la barra de menú'; 
   724$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre predeterminat de les fotos perquè hi ha establerta una configuració fet a mida a la configuració local de l\'aplicació.'; 
   725$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Heu especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en l\'arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimineu-lo o canvieu-li el nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!'; 
  725726$lang['Updates'] = 'Actualizaciones'; 
  726 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, esperi.'; 
  727 $lang['Ignore this update'] = 'Ignorar aquesta actualització'; 
  728 $lang['Reset ignored updates'] = 'Restablieix les actualitzacions que han estat omeses'; 
  729 $lang['Update All'] = 'actualizar tot'; 
   727$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, espereu.'; 
   728$lang['Ignore this update'] = 'Ignora aquesta actualització'; 
   729$lang['Reset ignored updates'] = 'Restableix les actualitzacions que han estat omeses'; 
   730$lang['Update All'] = 'Actualitza-ho tot'; 
  730731$lang['ERROR'] = 'ERROR'; 
  731 $lang['Update Complete'] = 'Actualització completada'; 
   732$lang['Update Complete'] = 'Actualització realitzada'; 
  732733$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
  733 $lang['Extensions Update'] = 'Actualitzar extensions'; 
   734$lang['Extensions Update'] = 'Actualitza les extensions'; 
  734735$lang['All extensions are up to date.'] = 'Totes les extensions estàn actualitzades.'; 
  735736$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents connectors poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
  736737$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents temes poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
  737738$lang['I decide to update anyway'] = 'Vull actualitzar de totes maneres'; 
  738 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s'; 
   739$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitza a Piwigo %s'; 
  739740$lang['Two updates are available'] = 'Hi ha dues actualitzacions disponibles'; 
  740741$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta actualització és menor. Només conté correccions d\'errors.'; 
  741 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.'; 
   742$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Aquesta es una actualització major, amb <a href="%s"> noves i entusiasmadores funcions</a>.'; 
  742743$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns temes i connectors poden no estar disponibles.'; 
  743 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Pots actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualizar a Piwigo %s (recomanat).'; 
  744 $lang['Save Template Directory'] = 'Desar directori de plantilles'; 
   744$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Podeu actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualitzar a Piwigo %s (recomanat).'; 
   745$lang['Save Template Directory'] = 'Desa el directori de plantilles'; 
  745746$lang['Dump Database'] = 'Abocar la base de dades'; 
  746 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)'; 
   747$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inclou la informació de l\'historial. (Advertència: es pot superar el limit de memòria del servidor)'; 
  747748$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible abocar la base de dades.'; 
  748749$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Hi ha actualitzacions disponibles per a algunes extensions'; 
  749 $lang['Ignore All'] = 'Ignorar tot'; 
  750 $lang['Crop'] = 'Redimensionar '; 
   750$lang['Ignore All'] = 'Ignora tot'; 
   751$lang['Crop'] = 'Retalla'; 
  751752$lang['Width'] = 'Amplada'; 
  752753$lang['Height'] = 'Altura'; 
  753 $lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació'; 
   754$lang['Follow Orientation'] = 'Segueix la orientació'; 
  754755$lang['Graphics Library'] = 'Llibreria gràfica'; 
  755756$lang['Learn more'] = 'Més informació'; 
  756757$lang['Rate'] = 'Valoració'; 
  757 $lang['Average rate'] = 'Valoració promig'; 
   758$lang['Average rate'] = 'Valoració mitjana'; 
  758759$lang['... or '] = '... o '; 
  759 $lang['Create'] = 'Crear'; 
  760 $lang['Start Upload'] = 'Iniciar transferència'; 
  761 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari HTML</a> per a carregar les fptps al servidor.'; 
  762 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari FLASH</a> per a carregar les fotos al servidor.'; 
   760$lang['Create'] = 'Crea'; 
   761$lang['Start Upload'] = 'Inicia la càrrega'; 
   762$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Esteu utilitzant el carregador Flash. Problemes? Proveu el <a href="%s"> carregador del navegador.'; 
   763$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Esteu utilitzant el carregador del navegador. Podeu provar el <a href="%s">Carregador Flash</a> '; 
  763764$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius: %sB.'; 
  764 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensions permeses: %s.'; 
  765 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).'; 
  766 $lang['Manage Permissions'] = 'Gestionar permisos'; 
   765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus de fitxers permesos: %s.'; 
   766$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada: %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).'; 
   767$lang['Manage Permissions'] = 'Gestiona els permisos'; 
  767768$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s de %s'; 
  768 $lang['show details'] = 'Mostrar detalls'; 
  769 $lang['hide details'] = 'Ocultar detalls'; 
  770 $lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes'; 
  771 $lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí'; 
   769$lang['show details'] = 'mostrar detalls'; 
   770$lang['hide details'] = 'Oculta detalls'; 
   771$lang['Merge tags'] = 'Fusiona les etiquetes'; 
   772$lang['Select the destination tag'] = 'Seleccioneu l\'etiqueta de destí'; 
  772773$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta serà eliminada)'; 
  773 $lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusió'; 
  774 $lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar'; 
   774$lang['Confirm merge'] = 'Confirmeu la fusió'; 
   775$lang['Merge selected tags'] = 'Fusiona'; 
  775776$lang['No destination tag selected'] = 'No ha seleccionat cap etiqueta de destí'; 
  776 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>'; 
  777 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccionar al menys dues etiquetes per a la fusió'; 
  778 $lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum'; 
  779 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida del web procedent de les fotos en mode d\'alta qualitat'; 
  780 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta qualitat i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta qualitat\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.'; 
  781 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durant el procés d\'actualització.'; 
  782 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Impossible extreure els arxius. Si us plau, verifiqui els permisos dels arxius d\'instal·lació.<br><a href="%s">Faci clic aquí per veure el registre d\'errors</a>.'; 
   777$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> s\'han fusionat creant l\'etiqueta <em>%s</em>'; 
   778$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccioneu al menys dues etiquetes per a la fusió'; 
   779$lang['Select an album'] = 'Seleccioneu un àlbum'; 
   780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida per a la web a partir de les vostres fotos en versió HD (high definition) '; 
   781$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta definició i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta definició\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.'; 
   782$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'S\'ha produït un error durant el procés d\'actualització.'; 
   783$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'S\'ha produït un error mentre l\'extracció. Reviseu els permisos dels fitxers de la instal·lació de piwigo. <br><a href="%s"> Cliqueu aquí per mostrar el registre de l\'error</a>.'; 
  783784$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor'; 
  784785$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
  785786$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s s\'ha actualitzat correctament.'; 
  786 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria blocada només és visible per als administradors'; 
  787 $lang['Activate comments'] = 'Habilitar comentaris'; 
  788 $lang['Add tags'] = 'Afegir etiquetes'; 
  789 $lang['Add to caddie'] = 'Afegir al carret'; 
   787$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria bloquejada només és visible als administradors'; 
   788$lang['Activate comments'] = 'Activa els comentaris'; 
   789$lang['Add tags'] = 'Afegeix etiquetes'; 
   790$lang['Add to caddie'] = 'Afegeix al carret'; 
  790791$lang['Applications'] = 'Aplicacions'; 
  791 $lang['Automatic sort order'] = 'Ordre automàtic'; 
   792$lang['Automatic sort order'] = 'Ordena de forma automàtica'; 
  792793$lang['Available on'] = 'Disponible en'; 
  793794$lang['Available versions for'] = 'Versions disponibles per'; 
  794 $lang['Cancel'] = 'Cancel·lar'; 
   795$lang['Cancel'] = 'Cancel·la'; 
  795796$lang['Center of interest'] = 'Punt d\'interès'; 
  796797$lang['Default comments order'] = 'Ordre dels comentaris per defecte'; 
  797 $lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imatges de múltiples mides'; 
  798 $lang['Duplicates'] = 'Duplicats'; 
  799 $lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desblocada'; 
  800 $lang['Generate multiple size images'] = 'Generar imatges de múltiples mides'; 
   798$lang['Delete multiple size images'] = 'Elimina les imatges de múltiples mides'; 
   799$lang['Duplicates'] = 'Duplicades'; 
   800$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desbloquejada'; 
   801$lang['Generate multiple size images'] = 'Genera múltiples mides d\'imatge'; 
  801802$lang['Groups and users'] = 'Grups i usuaris'; 
  802 $lang['Last import'] = 'Últim importat'; 
   803$lang['Last import'] = 'Última importació'; 
  803804$lang['List'] = 'Llista'; 
  804 $lang['Move to album'] = 'Moure a l\'àlbum'; 
   805$lang['Move to album'] = 'Mou a l\'àlbum'; 
  805806$lang['Multiple Size'] = 'Mida múltiple'; 
  806 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui'; 
   807$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notifica als administradors quan un comentari sigui'; 
  807808$lang['Original Size'] = 'Mida original'; 
  808 $lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos concedits per a grups'; 
  809 $lang['Permission granted for users'] = 'Es concedeix permís als usuaris'; 
   809$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos atorgats a grups'; 
   810$lang['Permission granted for users'] = 'Permís atorgat a usuaris'; 
  810811$lang['Photo name'] = 'Nom de la foto'; 
  811812$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo per Android'; 
  812813$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo per iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  813814$lang['Predefined filter'] = 'Filtre predeterminat'; 
  814 $lang['Resize after upload'] = 'Redimensionar després de carregar la foto al servidor'; 
  815 $lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual'; 
  816 $lang['Save visits in history for'] = 'Desar les visites a l\'historial pels'; 
  817 $lang['Select a file'] = 'Seleccionar arxiu'; 
  818 $lang['Select groups...'] = 'Seleccionar grups...'; 
  819 $lang['Select users...'] = 'Seleccionar usuaris...'; 
  820 $lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar credencials per correu electrònic'; 
  821 $lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitzar metadades'; 
   815$lang['Resize after upload'] = 'Redimensiona després de penjar la foto al servidor'; 
   816$lang['Save manual order'] = 'Desa l\'ordre manual'; 
   817$lang['Save visits in history for'] = 'Desa les visites a l\'historial pels'; 
   818$lang['Select a file'] = 'Seleccioneu un arxiu'; 
   819$lang['Select groups...'] = 'Seleccioneu els grups...'; 
   820$lang['Select users...'] = 'Seleccioneu els usuaris...'; 
   821$lang['Send connection settings by email'] = 'Envia la configuració de la connexió per correu electrònic'; 
   822$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitza les metadades'; 
  822823$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'La qualitat de la foto original ha de ser un número comprès entre %d i %d.'; 
  823824$lang['There is no group in this gallery.'] = 'No hi ha cap grup en aquesta galeria.'; 
  824 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides entre %s i $s.'; 
   825$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides entre %s i %s.'; 
  825826$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides el %s.'; 
  826827$lang['This album contains no photo.'] = 'Aquest àlbum no conté fotos.'; 
  827 $lang['Unlock gallery'] = 'Desblocar galeria'; 
   828$lang['Unlock gallery'] = 'Desbloqueja la galeria'; 
  828829$lang['With no album'] = 'Sense àlbums'; 
  829830$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes'; 
  830831$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual'; 
  831 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només habilitar-se un tema pel dispositiu mòbil.'; 
  832 $lang['Zoom'] = 'Ampliar'; 
   832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Nomes podeu activar un tema mòbil. '; 
   833$lang['Zoom'] = 'Zoom'; 
  833834$lang['add a new watermark'] = 'afegeix una nova marca d\'aigua'; 
  834835$lang['administrators'] = 'administradors'; 
  835 $lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar automàticament'; 
  836 $lang['cancel manual order'] = 'Cancel·lar l\'ordre manual'; 
  837 $lang['custom'] = 'Personalitzar'; 
   836$lang['apply automatic sort order'] = 'Aplica l\'ordenació automàtica'; 
   837$lang['cancel manual order'] = 'Cancel·la l\'ordre manual'; 
   838$lang['custom'] = 'Fet a mida'; 
  838839$lang['modified'] = 'modificat'; 
  839 $lang['pending validation'] = 'pendent de validació'; 
   840$lang['pending validation'] = 'pendent de validar'; 
  840841$lang['registered users'] = 'usuaris registrats'; 
  841842$lang['%d group'] = '%d grup'; 
  842843$lang['%d groups'] = '%d grups'; 
  843 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que ha estat autoritzat.'; 
  844 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu dispositiu Android, crear nous àlbums així com pujar les fotos que vulguis allà on estiguis.'; 
  845 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu iPhone, iPad o iPod Touch, crear nous àlbums així com pujar les fotos que vulguis allà on estiguis.'; 
  846 $lang['Add group'] = 'Afegir grup'; 
  847 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a l\'administració de grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.'; 
   844$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que li han atorgat el permís.'; 
   845$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació us permet connectar a la vostra galeria Piwigo des d\'un dispositiu Android, crear nous àlbums i penjar vàries fotos a la vegada.'; 
   846$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació us permet connectar a la vostra galeria Piwigo des d\'un iPhone, iPad o iPod Touch, crear àlbums i penjar vàries fotos a la vegada.'; 
   847$lang['Add group'] = 'Afegeix grup'; 
   848$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a gestionar grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.'; 
  848849$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies a les associacions de grups'; 
  849850$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture és una poderosa eina per perfeccionar les imatges i gestionar grans biblioteques per a Mac'; 
  850851$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture s\'ha dissenyat per als fotògrafs professionals amb la senzillesa de iPhoto.'; 
  851 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'altura és major que'; 
  852 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'ample és més gran que'; 
   852$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplica la marca d\'aigua si l\'altura és major de'; 
   853$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplica la marca d\'aigua si l\'ample és més gran de'; 
  853854$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Per defecte, el punt d\'interès es col·loca al centre de la foto.'; 
  854855$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots'; 
  855 $lang['Delete Representant'] = 'Eliminar diapositiva de l\'àlbum'; 
  856 $lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar'; 
  857 $lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats'; 
  858 $lang['Deny selected groups'] = 'Denegar als grups seleccionats'; 
   856$lang['Delete Representant'] = 'Elimina la miniatura de l\'àlbum'; 
   857$lang['Delete selected tags'] = 'Elimina'; 
   858$lang['Delete selected users'] = 'Elimina els usuaris seleccionats'; 
   859$lang['Deny selected groups'] = 'Denega els grups seleccionats'; 
  859860$lang['Download,'] = 'Descarregar,'; 
  860861$lang['Downloads'] = 'Descàrregues'; 
  861 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les característiques inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbum penjar imatges.'; 
  862 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les fotos amb mides sesgades, per exemple les quadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu punt d\'interès.'; 
  863 $lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats'; 
  864 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestió de permisos per al grup "%s"'; 
  865 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu'; 
   862$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les funcions inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbums i la càrrega de fotos.'; 
   863$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les fotos amb mides retallades, per exemple les quadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu punt d\'interès.'; 
   864$lang['Grant selected groups'] = 'Atorgar els grups seleccionats'; 
   865$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestiona els permisos del grup "%s"'; 
   866$lang['Metadata synchronized from file'] = 'S\'ha sincronitzat les metadades de l\'arxiu'; 
  866867$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Aquest àlbum és privat, per tant, cap grup el pot visualitzar.'; 
  867868$lang['Not cropped correctly?'] = 'No s\'ha retallat correctament?'; 
  868869$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Per a Linux, només cal instal·lar Shotwell amb el seu gestor de paquets i permetre la publicació de Piwigo.'; 
  869870$lang['Opacity'] = 'Opacitat'; 
  870 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer del historial de permalinks'; 
  871 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís concedit gràcies a un grup'; 
   871$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer de l\'historial d\'enllaços permanents'; 
   872$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís atorgat gràcies a un grup'; 
  872873$lang['Permission management'] = 'Gestió de permisos'; 
  873 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotos amb mides sesgades'; 
   874$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotos amb mides retallades'; 
  874875$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Connector de publicació Piwigo per a Lightroom'; 
  875876$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Connector d\'exportació Piwigo per a Aperture'; 
   
  878879$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Connector de publicació Piwigo per digiKam'; 
  879880$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un client de Piwigo per a la plataforma Android de codi lliure (GPL v3)'; 
  880 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccionar una zona amb el ratolí per definir un nou punt d\'interès.'; 
   881$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou punt d\'interès.'; 
  881882$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.'; 
  882883$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El connector Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar fotos.'; 
  883884$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El connector Piwigo Publish us permet exportar i sincronitzar fotos des de Lightroom directament a la vostra galeria de fotos Piwigo.'; 
  884 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centre d\'interès és la zona més significativa d\'una foto.'; 
   885$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El punt d\'interès és la zona més significativa d\'una foto.'; 
  885886$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'L\'alçada màxima original ha de ser un número entre %d i %d'; 
  886887$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'L\'amplada màxima original ha de ser un número entre %d i %d'; 
   
  891892$lang['Y Position'] = 'Posició Y'; 
  892893$lang['any visitor can see this album'] = 'cap visitant pot veure aquest àlbum'; 
  893 $lang['associate to group'] = 'Associar al grup'; 
  894 $lang['bottom left corner'] = 'Cantonada inferior esquerra'; 
  895 $lang['bottom right corner'] = 'Cantonada inferior dreta'; 
   894$lang['associate to group'] = 'Associa-ho al grup'; 
   895$lang['bottom left corner'] = 'Costat inferior esquerre'; 
   896$lang['bottom right corner'] = 'Costat inferior dret'; 
  896897$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam és un avançat software de gestió de fotografies digitals lliure per a Linux, Windows i MacOSX.'; 
  897898$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.'; 
   
  899900$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El connector d\'exportació Piwigo li permet crear nous àlbums i exportar les seves fotos directament des de iPhoto a la seva galeria Piwigo.'; 
  900901$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure fotos amb el mínim nivell de privacitat'; 
  901 $lang['middle'] = 'Centre'; 
  902 $lang['simple visitors'] = 'visitants'; 
  903 $lang['top left corner'] = 'Cantonada superior esquerra'; 
  904 $lang['top right corner'] = 'Cantonada superior dreta'; 
   902$lang['middle'] = 'al centre'; 
   903$lang['simple visitors'] = 'visitants únics'; 
   904$lang['top left corner'] = 'costat superior esquerre'; 
   905$lang['top right corner'] = 'costat superior dret'; 
  905906$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum'; 
  906907$lang['Last send'] = 'Últim enviament'; 
  907 $lang['group "%s" added'] = 'Grups "%s" afegits'; 
  908 $lang['group "%s" deleted'] = 'grups "%s" eliminats'; 
   908$lang['group "%s" added'] = 'S\'ha afegit el grup "%s"'; 
   909$lang['group "%s" deleted'] = 'S\'ha eliminat el grup "%s"'; 
  909910$lang['%d day'] = '%d dia'; 
  910911$lang['%d days'] = '$d dies'; 
   
  926927$lang['Posted %s on %s'] = 'Publicada %s, el %s'; 
  927928$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Valorada %d vegades. Resultat: %.2f'; 
  928 $lang['Sharpen'] = 'Enfocament'; 
   929$lang['Sharpen'] = 'Sharpen (aguditzar)'; 
  929930$lang['Visited %d times'] = 'Visitada %d vegades'; 
  930931$lang['Watermark'] = 'Marca d\'aigua'; 
  931932$lang['%d week'] = '%d setmana'; 
  932933$lang['%d weeks'] = '%d setmanes'; 
  933 $lang['Edit photo'] = 'Editafoto'; 
  934 $lang['create a new site'] = 'Crear un lloc nou'; 
  935 $lang['No order field selected'] = 'Ordre no seleccionat'; 
  936 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplicar etiquetes seleccionades'; 
   934$lang['Edit photo'] = 'Edita la foto'; 
   935$lang['create a new site'] = 'Crea un lloc nou'; 
   936$lang['No order field selected'] = 'No s\'ha seleccionat cap camp per a ordenar'; 
   937$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplica les etiquetes seleccionades'; 
  937938$lang['Name of the duplicate'] = 'Nom del duplicat'; 
  938 $lang['Source tag'] = 'Font d\'etiqueta'; 
   939$lang['Source tag'] = 'Etiqueta font'; 
  939940$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'L\'etiqueta "%s" és ara un duplicat de "%s"'; 
  940941$lang['Format'] = 'Format'; 
  941942$lang['Invalid dimension'] = 'Dimensió no vàlida'; 
  942 $lang['Landscape'] = 'Paissatge'; 
  943 $lang['Manage photos'] = 'Administrar fotos'; 
   943$lang['Landscape'] = 'Paisatge'; 
   944$lang['Manage photos'] = 'Administra les fotos'; 
  944945$lang['Minimum height'] = 'Alçada mínima'; 
  945946$lang['Minimum width'] = 'Amplada mínima'; 
   
  953954$lang['between %.2f and %.2f'] = 'entre %.2f i %.2f'; 
  954955$lang['between %d and %d pixels'] = 'entre %d i %d píxels'; 
   956$lang['Duplicate'] = 'Duplica'; 
   957$lang['Merge selected groups'] = 'Fusiona els grups seleccionats'; 
   958$lang['No group selected, no action possible.'] = 'No hi ha cap grup seleccionat, l\'acció no s\'ha pogut dur a terme.'; 
   959$lang['No members to manage'] = 'No existeixen membres per a gestionar'; 
   960$lang['Please select at least two groups'] = 'Heu de selecciona almenys dos grups'; 
   961$lang['Rename'] = 'Canvia de nom'; 
   962$lang['This group will be set to default'] = 'Estableix aquest grup com a predeterminat'; 
   963$lang['This group will be unset to default'] = 'Aquest grup deixarà de ser el predeterminat'; 
   964$lang['Type here the name of the new group'] = 'Escriviu aquí el nom del nou grup'; 
   965$lang['Manage the members'] = 'Gestiona els membres'; 
  955966?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.