Changeset 19458


Ignore:
Timestamp:
12/16/12 19:03:09 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : picsvet

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r19199 r19458  
  642642$lang['Dissociate from album'] = 'Разграничаване от албум'; 
  643643$lang['Dissociated'] = 'Разграничаване'; 
   644$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Времето за изпълнение изтече,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
   645$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Времето за изпълнение е просрочено,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
   646$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Сайтът предлага разглеждане на галерии,създаване на албуми и качване на снимки.'; 
   647$lang['File/directory read error'] = 'Файлът/директорията не може да бъде прочетен.'; 
   648$lang['Find a new representant by random'] = 'Изберете на случаен принцип нова икона за албума си.'; 
   649$lang['Follow Orientation'] = 'Следвай ориентацията'; 
   650$lang['Forbid this language to users'] = 'Забранете този език за потребителите'; 
   651$lang['Forbid this theme to users'] = 'Забранете тази тема за потребителите'; 
   652$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Получете помощ от форума Piwigo '; 
   653$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте права (chmod 777)на инсталационната директория "%s" на Piwigo'; 
   654$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Отидете %s или %s за повече информация'; 
   655$lang['Dump Database'] = 'Изхвърляне на базата данни'; 
   656$lang['Extensions Update'] = 'Extensions Актуализация'; 
   657$lang['Failed to write file to disk'] = 'Записът на файла е неуспешен!'; 
   658$lang['I decide to update anyway'] = 'Искам да ъпдейтна въпреки всичко'; 
   659$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивни езици'; 
   660$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни плъини'; 
   661$lang['Inactive Themes'] = 'Активни плъгини'; 
   662$lang['Installed Themes'] = 'Инсталирани теми'; 
   663$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Инструкций за ползване на Piwigo'; 
   664$lang['Landscape'] = 'Пейзажи'; 
   665$lang['Language has been successfully installed'] = 'Език е инсталиран успешно'; 
   666$lang['Languages which need upgrade'] = 'Езици, които се нуждаят от ъпгрейд'; 
   667$lang['Extend for templates'] = 'Разширяване на шаблони'; 
   668$lang['File upload stopped by extension'] = 'Качване на файлове спряни от разширение'; 
   669$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Плъгините може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
   670$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните теми не може да бъде съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
   671$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'За размери на снимки, като "Квадрат", Piwigo ще направи всичко възможно да се включи центъра на интереса.'; 
   672$lang['Grant selected groups'] = 'Избрани големи групи'; 
   673$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Искате ли да активирате така или иначе?'; 
   674$lang['Does not represent'] = 'Не е ли картинка за'; 
   675$lang['Drag to re-order'] = 'Щракнете и плъзнете, за да пренаредите'; 
   676$lang['Duplicate'] = 'Дубликат'; 
   677$lang['Duplicate selected tags'] = 'Дублиране на избраните тагове'; 
   678$lang['Duplicates'] = 'Дублиране'; 
   679$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ГРЕШКА: Този плъгин липсва, но е инсталиран!Деинсталирайте сега.'; 
   680$lang['Element type'] = 'Тип елемент'; 
   681$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Имейл на администраторите, когато коментарът е изтрит'; 
   682$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Имейл на администраторите, когато е променен коментар'; 
   683$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Имейл на администраторите когато коментар изисква одобрение'; 
   684$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Имейл на администраторите, когато нов потребител се регистрира'; 
   685$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Имейл администраторите, когато се вписва валиден коментар'; 
   686$lang['Environment'] = 'Околна среда'; 
   687$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Грешка на файла "%s" : %s'; 
   688$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на електронна поща %s [%s].'; 
   689$lang['Errors caption'] = 'Грешки легенди'; 
  644690?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.